biologie hojen a principy o et en ran n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biologie hojení a principy ošetření ran PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biologie hojení a principy ošetření ran

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Biologie hojení a principy ošetření ran - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Biologie hojení a principy ošetření ran. Rána. je náhlé a násilné narušení souvislosti měkkých tkání se současným poškozením kůže či sliznice účinkem mechanických, fyzikálních nebo chemických faktorů. Klasifikace ran. podle mechanismu vzniku oděrka - řezná - sečná - tržná - bodná rána

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biologie hojení a principy ošetření ran' - zuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Rána
 • je náhlé a násilné narušení souvislosti měkkých tkání se současným poškozením kůže či sliznice účinkem mechanických, fyzikálních nebo chemických faktorů
klasifikace ran
Klasifikace ran
 • podle mechanismu vzniku
   • oděrka - řezná - sečná - tržná - bodná rána
   • zhmožděná – rozdrcená rána
   • střelná – kousná rána
   • otrávená rána
   • kombinovaná rána
   • popáleniny - omrzliny
otr ven r na
Otrávená rána
 • chemické jedy
 • poštípání hmyzem
 • uštknutí hady
klasifikace ran1
Klasifikace ran
 • podle stupně infekce
 • velmi čisté rány
 • čisté rány
 • čisté kontaminované rány
 • kontaminované rány
 • infikované rány
klasifikace ran2
Klasifikace ran
 • podle doby trvání
   • čerstvé – staré rány
 • podle lokalizace
   • rány na hlavě – trupu – končetinách ….
 • podle postižených tkání a struktur
   • rány kůže a podkoží – šlach – kloubů ….
 • podle ztráty tkáně
   • rány bez a se ztrátou substance
hojen r ny
Hojení rány
 • je kontinuálním procesem obnovy tkání, který začíná poraněním (chirurgickou incizí) a trvá několik týdnů až měsíců
hojen r ny1
Hojení rány
   • dynamický proces
   • stádia hojení označována podle převládajícího děje
 • zánětlivá fáze
 • proliferační fáze
 • fáze kontrakce
 • fáze remodelace
z n tliv f ze
Zánětlivá fáze

iniciální odpověď organismu na trauma – akutní zánět

 • udržení vnitřního prostředí
 • vyčištění rány
 • likvidace infekce
 • vaskulární reakce
 • celulární reakce
vaskul rn reakce
Vaskulární reakce
 • vazokonstrikce malých cév
   • katecholaminy, 5-10 minut
 • aktivní vazodilatace venul
   • pronikání krve a plazmy do rány
   • histamin, serotonin, kininy, prostaglandin E
 • poškození cévního endotelu  aktivace trombocytů a rozpustných srážecích faktorů
 • aktivace trombinupřeměna rozpustného plazmatického fibrinogenu na nerozpustný fibrin
 • fibrin  uzávěr lymfatických cév a ohraničení zánětu
 • fibrin + plazmatický transudát  fibrocelulární sraženina
 • strup
celul rn reakce
Celulární reakce
 • adherace leukocytů k cévnímu endotelu
 • koncentrace leukocytů v ráně (30-60 minut)
   • polymorfonukleáry zneškodnění baktérií
   • monocyty  makrofágy fagocytóza nekrotické a poškozené tkáně
   • transformace v epiteloidní buňky a histiocyty
   • T- a B- lymfocyty
    • chronická zánětlivá reakce
    • bakteriální kontaminace
    • imunologická odezva na cizorodý materiál
    • stimulace makrofágů, endoteliálních buněk a fibroblastů
z n tliv f ze1
Zánětlivá fáze
 • lokální vazodilatace, exsudace do extravazálního prostoru, okluze lymfatických cév

 zarudnutí, otok, zvýšená teplota

 • tlak, chemické dráždění  bolest
 • závažnost traumatu
 • druh poranění
 • přítomnost cizích těles
 • rozvoj infekce
prolifera n f ze
Proliferační fáze
 • proliferace a migrace fibroblastů, sekrece kolagenu (2-4 týdny)
   • nediferencované mezenchymální buňky  fibroblasty (za několik hodin po poranění)
   • fibroblasty  proteiny, glykoproteiny, polysacharidy  základní substance v ráně
   • fibroblasty  syntéza kolagenu
prolifera n f ze1
Proliferační fáze
 • proliferace endoteliálních buněk
 • tvorba granulační tkáně
   • plocha pro migraci epiteliálních buněk
   • rezistence proti infekci
   • základ pro kontrakci rány
   • přechovávání fibroblastů
prolifera n f ze2
Proliferační fáze
 • proliferace epiteliálních buněk
   • mobilizace vlivem proteolytických enzymů z poškozených buněk
   • migrace do míst s deficitem
    • velikost rány, tělní krajina
   • vzrůst mitotické aktivity (chalone)
   • negativní ovlivnění epitelizace
    • infekce, hypergranulace,

hypotermie,

lokální hypoxie, vysýchání

f ze kontrakce r ny
Fáze kontrakce rány
 • uzávěr rány aktivním kontrahováním
 • centripetální pohyb všech kožních vrstev
  • myofibroblasty
 • rychlost kontrakce
  • tělní krajina a tvar defektu
 • ukončení kontrakce
  • setkání okrajů rány
  • vyrovnání tahu okolní kůže
  • překročení sil kontrakce
  • hypergranulace
f ze remodelace zr n
Fáze remodelace (zrání)
 • zmenšování počtu fibroblastů
 • rovnováha produkce a rozpouštění kolagenu
 • funkční uspořádání kolagenních vláken
   • zvyšování tažné síly rány
typy hojen ran
Typy hojení ran
 • primární hojení
   • hojení zašité rány
   • sanatio per primam intentionem
 • sekundární hojení
   • hojení otevřené rány
   • sanatio per secundam intentionem
prim rn hojen
Primární hojení
 • acelulární fibrinové spojení
 • zesílení epidermis, mobilizace a migrace marginálních bazálních buněk (do 24 hodin)
 • přemostění epiteliálními buňkami (do 48 hodin)
 • nevzniká nová pojivová tkáň v ráně
 • keratinizace v povrchových epiteliálních buňkách
  • odloučení strupu
 • minimální tvorba granulační tkáně v ráně
sekund rn hojen
Sekundární hojení

komplikace

 • hypergranulace
 • hypertrofická jizva
 • nepřiměřená kontrakce (kontraktury)
 • transformace granulační tkáně na sarkoid
 • bakteriální a mykotická infekce granulace
faktory ovliv uj c hojen ran
Faktory ovlivňující hojení ran

celkové vlivy

 • stáří a celkový zdravotní stav pacienta
 • anémie a ztráta krve
 • urémie
 • podvýživa a nedostatek proteinu
 • minerální látky (Zn, Cu, Ca, Mn, Fe)
 • vitamíny
 • nesteroidní antiflogistika
 • kortikosteroidy
faktory ovliv uj c hojen ran1
Faktory ovlivňující hojení ran

lokální vlivy

 • trauma
 • infekce
 • antiseptika používaná k laváži rány
 • lokální anestetika
 • šicí materiály a techniky sutury
 • hematomy a seromy
 • aktivní a kontinuální pasivní pohyb
 • dehydratace a edém
 • krevní zásobení a napětí kyslíku
 • teplota a hodnota pH
 • inzulin, DMSO
z sady o et en ran
Zásady ošetření ran
 • principem ošetření ran je podpoření a doplnění fyziologického procesu hojení
zhodnocen r ny volba zp sobu o et en
Zhodnocení rány volba způsobu ošetření
 • ošetření v terénních podmínkách x první pomoc a ústavní léčba
 • sutura x sekundární hojení
faktory ovliv uj c o et en r ny
Faktory ovlivňující ošetření rány
 • alterace celkového zdravotního stavu
   • hemoragický šok, vyčerpání, kontuze mozku……
 • stáří poranění
   • zlatá perioda v hojení ran - 6-8 (4-12) hodin po poranění
faktory ovliv uj c o et en r ny1
Faktory ovlivňující ošetření rány
 • příčina a charakter rány
   • řezné, sečné, tržné, bodné ……….
 • léčiva použitá majitelem
faktory ovliv uj c o et en r ny2
Faktory ovlivňující ošetření rány
 • lokalizace a tvar rány
 • barva, teplota a otok tkáně
 • stupeň kontaminace
faktory ovliv uj c o et en r ny3
Faktory ovlivňující ošetření rány
 • temperament a charakter zvířete
 • využití pacienta
 • ekonomické hledisko
 • osobní zkušenosti a preference zvěrolékaře
p prava r ny pro o et en
Příprava rány pro ošetření
 • anestezie
 • příprava okolí rány
 • toaleta – laváž rány
 • débridement
p prava okol r ny
Příprava okolí rány
 • shodná s přípravou operačního pole
 • zabránění kontaktu mýdla a rány
   • iritace, toxicita, bolest
   • pozitivní efekt na čistotu nepřeváží degradační působení na buňky
lav r ny
Laváž rány
 • sterilní fyziologický nebo elektrolytový roztok
 • 0,1-0,2-1% povidon-iodid (Betadine)
 • 0,05% chlorhexidin
 • antibiotické roztoky
 • aplikace pod tlakem
   • stříkačka s nasazenou jehlou
   • 7 psí = 48,3 kPa
 • dostatečný objem
 • voda  hypotonická, lokální zduření buněk
revize r ny
Revize rány
 • sterilní rukavice a nástroje
 • sondáž
 • rtg
 • volba optimálního způsobu ošetření
dren ran indikace a proveden
Drenáž ran-indikace a provedení-
 • eliminace mrtvého prostoru
 • odvod škodlivých látek
 • prevence akumulace tekutin a plynů
 • aseptická technika
 • vyvedení na nejnižším místě mimo vlastní ránu
dren ran komplikace
Drenáž ran - komplikace
 • cizí těleso v ráně
 • zvýšené riziko infekce, adhezí, ulcerací a zánětů
 • snížená rezistence tkání k bakteriální kolonizaci
 • obstrukce drénu
 • vklouznutí do rány, předčasné vytažení
 • dehiscence při vyvedení primární suturou
typy dr n
Typy drénů
 • aktivní
   • odsávání sekretu pod tlakem
 • pasivní
   • odvod sekretu díky nadbytku, gravitaci a kapilaritě
pasivn dr ny
Pasivní drény
 • Penrose drén
 • jednoduché tubulární drény
   • Redon, Stamey, Foley
aktivn dr ny
Aktivní drény
 • princip tlakového drenážního sukčního systému
   • rozdílný tlak mezi prostředím rány a zdrojem podtlaku způsobuje pohyb tekutiny do místa sníženého tlaku
   • podtlak 30-80 mm Hg
 • uzavřený sukční systém
   • Redon + stříkačka (podtlakový vak)
uz v r r ny
Uzávěr rány
 • okamžitý primární uzávěr
 • opožděný primární uzávěr
 • sekundární uzávěr
 • sekundární hojení
okam it prim rn uz v r r ny
Okamžitý primární uzávěr rány
 • čerstvé minimálně kontaminované rány
 • dobrý funkční a kosmetický výsledek
   • rány na distálních částech končetin a na hlavě
   • kontraindikován u bodných a kousných ran
okam it prim rn uz v r r ny1
Okamžitý primární uzávěr rány
 • débridement
   • chirurgický débridement - excize okrajů a povrchové vrstvy tkání
 • laváž
 • drenáž
 • sutura
   • minimální počet stehů
   • vhodný šicí materiál
opo d n prim rn uz v r r ny
Opožděný primární uzávěr rány
 • sutura rány před vytvořením granulační tkáně
   • do 4-5 dnů
 • rány silně zhmožděné a znečištěné
   • čistota rány, otok, množství a druh sekretu
  • provizorní fixace odtržených kožních laloků nad kostmi a šlachami
  • sterilní obvaz, laváž, ATB, NSAID
  • débridement a sutura
sekund rn uz v r r ny
Sekundární uzávěr rány
 • sutura po vytvoření granulační tkáně a obnovení krvení
 • chronické, silně kontaminované, infikované nebo neuspokojivě zhojené rány
 • excize granulační tkáně
 • uvolnění kůže v okolí rány
 • sutura
sekund rn hojen r ny
Sekundární hojení rány
 • poranění s velkou ztrátou tkání
 • bodné a kousné rány
 • pohyblivé plochy s extrémními nároky na suturu
 • dostatečná možnost kontrakce a epitelizace
 • trup, proximální části končetin
sekund rn hojen r ny1
Sekundární hojení rány
 • débridement – chirurgický a enzymatický
 • parciální sutura
 • opakovaná laváž a odstraňování exsudátu
 • ochrana kůže pod ránou
obvaz r ny
Obvaz rány
 • ochrana rány před kontaminací
 • absorpce sekretů
 • prevence a snížení otoků
 • omezení nadměrného pohybu v ráně
 • urychlení hojení
celkov terapie
Celková terapie
 • protitetanové sérum
 • NSAID
   • zmírnění bolesti
   • zlepšení celkového stavu
   • zvýšení prokrvení
   • ústup edému
 • ATB
   • všechny silně kontaminované rány