slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Radionica u okviru projekta “ Podr ška implementaciji Arhuske konvencije u BiH ” Hotel Hollywood , Sarajevo , BiH Maj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Radionica u okviru projekta “ Podr ška implementaciji Arhuske konvencije u BiH ” Hotel Hollywood , Sarajevo , BiH Maj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Radionica u okviru projekta “ Podr ška implementaciji Arhuske konvencije u BiH ” Hotel Hollywood , Sarajevo , BiH Maj - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Radionica u okviru projekta “ Podr ška implementaciji Arhuske konvencije u BiH ” Hotel Hollywood , Sarajevo , BiH Maj 1 7— 18 , 20 1 0. Pre z enta cija iskustava sa studijske posjete Arhus informativnim centrima u Albaniji. Viktor Bjelić Projekt menadžer. Plan studijske posjete – Dan 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Radionica u okviru projekta “ Podr ška implementaciji Arhuske konvencije u BiH ” Hotel Hollywood , Sarajevo , BiH Maj' - livingston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Radionica u okviru projekta“Podrška implementaciji Arhuske konvencije u BiH”Hotel Hollywood, Sarajevo, BiHMaj17—18, 2010

Prezentacijaiskustava sa studijske posjete Arhus informativnim centrima u Albaniji

Viktor Bjelić

Projekt menadžer

plan studijske posjete dan 1
Plan studijske posjete– Dan 1

Sastanak sa predstavnicima Odjela za ekonomsko-okolišneaktivnosti Misije OSCE-a u Albaniji (Robert Mangham)

 • uspostavljanje Aarhus Info Centara u Albaniji
 • iskustva u radu sa Aarhus Info Centrima
 • prezentacija predviđenog plana posjete
 • pitanja i odgovori

Ministarstvo okoliša, šumarstva i vodoprivrede Albanije

 • susret sa predstavnicima Ministarstva okoliša, šumarstva i vodoprivrede, Nacionalnim Focal Pointom za Aarhusku konvenciju, predstavnikom Nacionalnog Aarhus Info Centra u Tirani
 • Prof. Dr. Pellumb Abeshi (Prof.Dr.), Generalni direktor za razvoj politika, Ministarstvo okoliša, šumarstva I vodoprivrede
 • g. Klodi Ali, Nacionalni Focal Point za Aarhusku konvenciju
 • gđica. Edlira Dersha, upraviteljica, Aarhus Info Centar pri Ministarstvu okoliša, šumarstva I vodoprivrede
 • http://www.aic.org.al/
plan studijske posjete dan 2
Plan studijske posjete– Dan 2

Sastanak sa predstavnicima Aarhus Info Centra Vlora

 • g. Robert Mutataj, upravitelj, Aarhus Info Centar, Vlora
 • gđica. Molly Golden, volonterka, Peace Corps
 • predstavljanje Centra
 • prezentacija aktivnosti Centra
 • pitanja i odgovori
 • Sastanak sa predstavnicima civilnog društva i lokalnih vlasti- izazovi u osiguranju značajnijeg učešća javnosti
 • pitanja i odgovori

Posjeta lokalitetima kojima se bavi Centar i objašnjavanje problematike

 • (termoelektrana, La Petrolifera, odlagalište otpada)
 • - u pratnji predstavnika Regionalne agencije za okoliš
op te informacije o albaniji
Opšte informacije o Albaniji
 • Albanija je doživjela rapidan razvoj u društvenom, okolišnom i političkom smislu od 1990 godine – GDP rast 6% u 2007/2008/2009.
 • Migracija stanovništva iz ruralnih u urbane sredine
 • Neuredjen razvoj – 200.000 ilegalnih svojina, nema pravila i procedura.
 • Ogromna dijaspora i priliv od milijarde EUR u 2008 god. investiran u gradnju i biznise.
 • Ogromna potražnja za energijom – trenutna proizvodnja je 90% iz HE.
 • Decentralizirana funkcija vlade – 6 regija
 • Korupcija – Albanija pala za 10 mjesta po TI izvještaju (CPI) iz 2009.
 • Slabo civilno društvo – potrebno traženje veće odgovornosti i transparentnosti.
saradnja osce a i moe albanije
Saradnja OSCE-a i MoE Albanije

Saradnja na polju učešća javnosti u Procjeni uticaja na okoliš (EIA) i Strateškoj procjeni okoliša (SEA).

 • Predstavljena je infrastruktura za Aarhusku konvenciju koja je uspostavljena u okviru ova dva projekta:
 • Aarhus informativni centar pri MoE ( javni pristup računarima, skromni resursi centra i savjetnik koji može davati informacije o pitanjima okolišnog upravljanja);
 • Aarhus informativni centar pri NVOima u gradovima Vlora i Skadar (trening mogućnosti, sastanci sa lokalnim akterima na rješavanju pitanja od značaja, objekat i oprema za posjetioce i NVOe)
 • WEB site www.aic.org.al
 • Aarhus savjetodavno vijeće (3 vladina i 3 NVO predstavnika) – mehanizam u procesu revizije
pozitivni rezultati
Pozitivni rezultati:
 • Generalni AC treninzi za javne službenike, civilno društvo i drugih aktera su povezivani sa analizom problema lokalnih problema, sa naglaskom na obaveze javnih službenika;
 • Fokusirani treninzi za OCD kako mnogo efektivnije lobirati i angažovati aktere iz lokalnih vlasti;
 • Fokusirani treninzi za privatni sektor o ispunjavanju obaveza po pitanju učešća javnosti u EIA i efektivnim mehanizmima za javne konsultacije;
 • Aarhus informativni centri su primili veći broj studenata na volontiranje u Skadru i Vlori čime se jača koncept volonterizma;
 • Velik broj uspješno organizovanih dogadjaja kao što su Dan planete Zemlje, Dan bez automobila i dr.;
 • Povećana posjećenost WEB site-a od strane različith aktera u potrazi za relevantnim dokumentima.
aktivnosti aic pri ministarstvu
Aktivnosti AIC pri ministarstvu:
 • organizovanje okolišno informativnih aktivnosti korištenjem ITC;
 • promocija i unapredjenje dijaloga i partnerstva sa NVO-ima;
 • savjetovanje, analiza i praktična implementacija edukacije za okoliš i održivost.
aktivnosti focal point a na izradi nacionalnog izvje taja
Aktivnosti Focal Point-a na izradi Nacionalnog izvještaja:
 • Druga ministarstva nisu zainteresovana za AC i smatraju je obavezom i odgovornošću MoE-a.
 • Po mišljenju MoE-a sva ministarstva bi trebala biti uključena i zainteresovana za implementaciju AC, npr. Ministarstvo finansija je nadležno za investicije te u skladu sa AC bi itekako trebali da rade na prvom i drugom stubu AC, tj poštovati principe AC.
 • Na osnovu MoE mišljenja i preporuka Complience Committee-a AC pokrenuta je inicijativa i donesena obavezujuća Odluka Vlade Albanije za sva ministarstva o davanju okolišnih informacija na zahtjev.
aktivnosti nvo a i komunikacija sa odborom za uskladjivanje complience committee
Aktivnosti NVO-a i komunikacija sa Odborom za uskladjivanje (Complience Committee):
 • Civil Alliance u gradu Vlora, koji su pokrenuli kampanju protiv izgradnje TE zbog neregularnosti procesa informisanja i učešća javnosti, pripremili su i poslali Complience Committee-u AC izvještaj o nedosljednom procesu učešća javnosti.
 • Na osnovu tog izvještaja Complience Committee je poslao izvještaj Vladi Albanije da nije poštovan Član 7 AC, te su im upućene smjernice/preporuke za unapredjenje procesa učešća javnosti.
aktivnosti nvo a i komunikacija sa odborom za uskladjivanje complience committee1
Aktivnosti NVO-a i komunikacija sa Odborom za uskladjivanje (Complience Committee):
 • Civil Alliance u gradu Vlora, koji su pokrenuli kampanju protiv izgradnje TE zbog neregularnosti procesa informisanja i učešća javnosti, pripremili su i poslali Complience Committee-u AC izvještaj o nedosljednom procesu učešća javnosti.
 • Na osnovu tog izvještaja Complience Committee je poslao izvještaj Vladi Albanije da nije poštovan Član 7 AC, te su im upućene smjernice/preporuke za unapredjenje procesa učešća javnosti.
aktivnosti nvo aic vlora
Aktivnosti NVO AIC Vlora
 • informisanje lokalnih vlasti, javnosti i biznis sektora o prinicpima AC.
 • organizovanje treninga za pristup informacijama i učešća javnosti,
 • centar za edukaciju studenata o pravima na pristup informacijama.
 • pokrenut projekat koji uključuje studente kroz volonterski rad u ACV i daje im mogućnost pokretanja različitih malih kampanja i akcija.
 • istaknuta komunikacija i inicijativa za saradnju na promociji održivog razvoja sa privatnim univerzitetima u Vlora regiji.
diskusija u aic vlora
Diskusija u AIC Vlora
 • ACV je do sada minimalno učestvovao u izradi Nacionalnih izvještaja a korespondencija se zadržala na nivou informisanja,
 • istaknuta uloga Nacionalnog savjetodavnog vijeća na unapedjenja procesa konsultativnih sastanaka i učešća civilnog društva, ali do sada ova uloga nije korištena. Smatraju da kombinacija predstavnika vladinog i NVO sektora u Nacionalnom savjetodavnom vijeću može i treba da bude ključ uspjeha na implementaciji AC.
 • istaknuta je dobra saradnja sa AIC Tirana uglavnom po pitanju razmjene informacija.
zaklju ak
Zaključak

Značaj i važnost AIC uloge

 • nova metoda informisanja, edukacije i uključivanja javnosti u procese koji se dešavaju na lokalnom nivou
 • most izmedju javnosti i lokalnih vlasti u promociji dobrog upravljanja i demokratizacije društva.