slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kako pripremiti prijedlog projekta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

Kako pripremiti prijedlog projekta - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Kako pripremiti prijedlog projekta. Kako pripremiti prijedlog projekta. Prednosti učešća u FP7. razvoj istraživačkih kapaciteta međunarodni ugled unapređenje kontakata i mreža povećanje broja publikacija istraživačkih radova pronalaženje novih mogućnosti za finansiranje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kako pripremiti prijedlog projekta' - orenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Kako pripremiti prijedlog projekta

Prednosti učešća u FP7

 • razvoj istraživačkih kapaciteta
 • međunarodni ugled
 • unapređenje kontakata i mreža
 • povećanje broja publikacija istraživačkih radova
 • pronalaženje novih mogućnosti za finansiranje
slide3
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Ne postoje “nacionalne kvote”
 • Projekti moraju imati više učesnika iz više zemalja - transnacionalni
 • Projekti moraju zadovoljavati kriterije istaknute u “pozivu za aplikacije”
 • Pozivi za aplikacije objavljuju se više puta u toku jednog FP ciklusa
 • Kvalitet i tehnološku relevantnost projekta procjenjuju nezavisni vanjski
 • eksperti
slide4
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Svaki od Specifičnih programa je podijeljen u pod-programe.
 • Svaki Specifični program ima Radni program (Work programme) koji je podijeljen na:
 • Acitivities - aktivnosti
 • Areas - oblasti
 • Topics - specifične teme – Radni program
slide5
Razumijevanje osnovne strukture FP7 prijedloga projekta

1.

Poziv za prijavu

projekata

8.

Implementacija

2.

Ideja

7.

Ugovor

3.

Priprema prijedloga

Vremenska skala projekta:

6.

Pregovaranje

5.

Evaluacija

4.

Krajnji rok

slide6
Kako pripremiti prijedlog projekta

Razumijevanje osnovne strukture FP7 prijedloga projekta

Opšte pravilo:

Ne postoji FP7 R&D prijedlog projekta bez minimum 3 partnera iz 3 različite zemlje!

Izuzetak:Coordination and Support Actionsi određeneMobility Measures

slide7
Kako pripremiti prijedlog projekta

Svi pozivi se objavljuju na:

Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Informacije o FP7, temi KBBE, pravilima učešća, IPR i ostale informacije na:

CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

NCPhttp://www.ncp.ba/

Health Research http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Pozivi u narednom periodu:

FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 with 35 topics and

indicative deadline 2 October 2012

and

FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2 with 2 topics and

indicative deadline 25 September 2012

slide8
Kako pripremiti prijedlog projekta

Razumijevanje osnovne strukture FP7 prijedloga projekta

 • Finansijski doprinos Evropske komisije (EC) – SUFINANSIRANJE,
 • definisano je: (iznos pokrića prihvatljivih troškova - reimbursement rate)
 • Finansijskom shemom – vrstom projekta
 • Kategorijom učesnika u projektu/ pravnim statusom predlagača projekta
 • Tipom aktivnosti (istraživanje i tehnološki razvoj, trening, menadžment, demonstracijske aktivnosti, diseminiacija, itd.)
slide9
Kako pripremiti prijedlog projekta

Razumijevanje osnovne strukture FP7 prijedloga projekta

Finansijska shema – vrsta projekta

slide13
Kako pripremiti prijedlog projekta

Collaborative projects

 • LARGE-SCALE INTEGRATING PROJECTS - IP:
 • Višepartnerski projekti usmjereni prema ciljanim istraživanjima- očekivani

ishod generisanje novog znanja potrebnog za provođenje tematskih prioriteta

 • Trebali bi okupljati kritičnu masu resursa, te pridonijeti jačanju

konkurentnosti EU ili zadovoljavanju potreba evropskog društva

 • Projekti moraju sadržavati istraživačku komponentu, a mogu imati i

tehnološku i demonstracijsku komponentu, te element osposobljavanja

 • Integracija, koju projekti podrazumijevaju, može biti različite vrste:
  • vertikalna (npr. vrijednosni lanac od proizvođača znanja do aktera

uključenih u tehnološki razvoj i transfer),

  • horizontalna (niz multidisciplinarnih aktivnosti),
  • sektorska (npr. javnog i privatnog sektora, a posebno univerzitetska,

odnosno istraživačkih instituta i kompanija)

  • ili finansijska (javna i privatna sredstva)
slide14
Kako pripremiti prijedlog projekta

Collaborative projects

 • SMALL OR MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS - STREP:
 • Istraživački projekti kojima je cilj generisati i promovisati nove spoznaje

(npr. unapređenje postojećih i razvijanje novih proizvoda, procesa i

usluga)

 • Ovi projekti podupiru istraživanja, razvojno-tehnološke i

demonstracijske aktivnosti, koje su nešto manjeg obima od onih u

integrisanim projektima.

slide15
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • NETWORK OF EXCELLENCE – NoE
 • Višepartnerski projekti kojima je cilj podsticati naučnu i tehnološku

izvrsnost u određenom istraživačkom području, integrisanjem kritične

mase resursa i znanja na evropskom nivou, u svrhu postizanja i

održavanja vodeće pozicije u tom području

 • Znanje i ekspertiza umrežuju se oko zajedničkog programa aktivnosti,

kojem je cilj osiguranje progresivne i trajne integracije istraživačkih

kapaciteta projektnih partnera, istovremeno promovišući spoznaje u

području, kojim se oni bave

 • Samo istraživanje nije u središtu pažnje ovog instrumenta, već su to

strukturalne promjene usmjerene prema integraciji istraživačkih

kapaciteta

slide16
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS – CSA
 • Višepartnerski projekti kojima je cilj podržati umrežavanje i

koordinacija naučnoistraživačkih i inovacijskih aktivnosti

 • Mogu uključivati definisanje, organizaciju i upravljanje zajedničkim

inicijativama ili aktivnostima - konferencije, sastanci, studije,

razmjene osoblja i diseminacija dobrih praksi, uspostavljanje

zajedničkih informacijskih sistema ili ekspertnih mreža

 • U projektima učestvuju istraživačke institucije, organizacije civilnog

društva, kao i kreatori naučnoistraživačkih politika

slide17
Kako pripremiti prijedlog projekta

Razumijevanje osnovne strukture FP7 prijedloga projekta

Modaliteti učešća

slide18
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

 • Registracija
 • Poziv za prijavu projekata/Radni program /Work Programme
 • Pronalaženje partnera
 • Sastavljanje konzorcija
slide19
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

1. Registracija

KORAK 1: Pretraživanje – provjera da li je institucija/organizacija već registrovana  

KORAK 2: Registrovanje inst./org. korištenjem ECAS (Central Validation Team– CVT)   

KORAK 3: KORAK 3a - izmjena podatakaKORAK 3b – ako ste podatke poslali - imenovanja pravne osobe/ predstavnika - Lear-a),            

 iliKORAK 3c Ako CVT je već započeo proces verifikacije, više ne možete mijenjati podatke za registraciju, ali ste još uvijek u mogućnosti prenijeti dodatne dokumente (do 10 Mb)Kada se podaci ovjere od strane CVT, podatke može mijenjati samo Lear!

European Commission Research Executive AgencyFP7 Support (A1) COVE 13/132 B-1049 BrusselsBelgium

slide20
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

 • 2. Poziv za prijavu projekata

Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

 • Svaki poziv za prijavu projekta sadrži informativni paket (Information
 • Package), odnosno sljedeću dokumentaciju koju je neophodno detaljno
 • proučiti:
 • Call Fiche (osnovni podaci o pozivu)
 • Work Programme (radni program)
 • Guide for Applicants (vodič za apalikante)
slide21
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

 • 2. Poziv za prijavu projekata
 • Tekst poziva/ Call Fiche (osnovni podaci o pozivu):
 • datum objavljivanja i krajnji datum prijave prijedloga projekta
 • okvirni budžet
 • o kom se izazovu/aktivnosti/oblasti radi
 • nazive “tema”
 • finansijeske sheme/tipove projekata
 • uslove prihvatljivosti
 • dodatne uslove
slide22
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

 • 2. Poziv za prijavu projekata

Tekst poziva/ Call Fiche (osnovni podaci o pozivu)

slide23
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

 • 2. Poziv za prijavu projekata

Tekst poziva/ Call Fiche (osnovni podaci o pozivu)

slide24
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

 • 2. Poziv za prijavu projekata - Radni program (Work Programme)
 • WP sadrži podatke, koji se odnose na:
 • opis tema
 • istraživačke ciljeve projekta
 • okvirni budžet i distribuciju sredstava prema vrsti projekta
 • najmanji broj učesnika u projektu
 • jednostepene ili dvostepene načine podnošenja aplikacija i dva nivoa

evaluatorske procedure

 • nestandardne kriterije evaluacije
 • okvirno vrijeme eventualnog kašnjenja evaluacije i selekcije

prijedloga projekata

slide25
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

 • 3. Pronalaženje partnera
 • Šta čini dobro partnerstvo?
 • pouzdanost i posvećenost
 • ekspertiza u projektima EU
 • uloga, raspodjela zadataka i budžeta među partnerima
 • Kriteriji za selekciju:  
 • zainteresovanost/interes i motivacija
 • svojstvene sposobnosti u istoj oblasti
 • iskustvo u EU RTD projektima
 • pristup lokalnom tržištu, kontakti
 • engleski jezik
 • resursi
 • kritična masa
slide26
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

 • 3. Pronalaženje partnera
 • Moguće opcije:
 • pristup već postojećim kontaktima,tzv. metoda “od uha do uha” i ranija saradnja i razmjena
  • PREDNOSTI: brz pristup; provjerenje i zajednički jezik, ostvaren pri ranijoj saradnji
  • NEDOSTACI: možete ostati “zaglavljeni” sa ograničenim brojem kontakata ili neodgovarajućim partnerima

I – Aktivno traženje partnera 

Ukoliko imate jasnu ideju o projektu i želju da ga pokrenete – CORDIS ili drugiwebsites

II – Pasivno traženje partnera 

Ukoliko nemate ideju za projekat, želite se priključiti kao partner projektu

III – Privatno traženje 

slide27
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

4. Sastavljanje konzorcija

 • Prijedlog projekta: Part B (2)
 • Odjeljak 2: Implementacija (Implementation)
 • upravljačka/menadžment struktura i procedure, organizaciona

struktura i mehanizmi donošenja odluka!

 • pojedinačni učesnici: profil organizacije i biografije/CVs

angažovanog osoblja na projektu

 • konzorcij u cjelini – opravdanost sastava!
   • podugovaranje
   • druge zemlje: ukoliko učesnici nisu MS/AC/ICPC
   • povjerena sredstva: detaljno objašnjene troškova i

opravdanost

slide28
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

4. Sastavljanje konzorcija

 • Ugovorne funkcije:
   • koordinator
   • partneri
 • Praktične funkcije:
 • upravljačke funkcije (vođe radnih paketa, finansije, administracija i sl.)
 • istraživanje, tehnološki razvoj, tehnološki snabdjevač, krajni korisnik,

stručna obuka, ekspert za eksploataciju i diseminaciju i sl.

slide29
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

4. Sastavljanje konzorcija

 • Prednosti uloge koordinatora:
 • potpuna kontrola nad projektom i budžetom
 • imenovanje menadžera projekta
 • direktni kontakt sa EC i njihovim osobljem
 • predsjedavanja komitetom projektnog menadžmenta
 • povlašteni tretman prilikom eksploatacije rezultata projekta i pravima
 • “vidljivost” i publicitet
 • Nedostaci uloge koordinatora:
 • angažovanje osoblja i resursa (menadžment, administracija)
 • nivo odgovornosti koji proizlazi iz potpisanog sporazuma sa EC i

konzorcijskog ugovora

slide30
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

4. Sastavljanje konzorcija

 • Uspješno partnertsvo:
 • Kreirajte konzorcij u skladu sa ciljevima projekta (naznačenim u pozivu, te naučnim i tehničkim planom – u grubim crtama)
 • Uspostavite potpuno integrisan i balansiran tim:
  • kritična masa
  • komplementarnost, uloge i funkcije
  • bez preklapanja, bez dupliraja
  • ekspertiza uevropskim RTD projektima
  • poznavanje reputacije ključnih partnera
  • uključenje srednjih i malih preduzeća (ako je naznačeno)
slide31
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

4. Sastavljanje konzorcija

 • Upravljačka/menadžment uloga- koordinator:
  • tehnička
  • pravna
  • finansijska
  • administrativna – izvještavanje (EC)
  • komunikacija
 • Upravljačka/menadžment uloga– rukovodioci radnih paketa:
  • tehnička
  • finansijska
  • administrativna – izvještavanje (koordinator)
  • komunikacija
  • vođe radnih zadataka
slide32
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pripremne aktivnosti

4. Sastavljanje konzorcija

 • Svrha Konzorcijskog ugovora je da pokrije inter alia:
 • unutrašnju organizaciju i menadžment konzorcija
 • raspodjelu sredstava/fonda
 • dodatnu proviziju, reguliše prava intelektualnog vlasništva, diseminaciju

rezultata

 • mehanizme rješavanja nesuglasica
 • pozdanost i tajnost podataka
slide33
Kako pripremiti prijedlog projekta

PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKTA

slide34
Kako pripremiti prijedlog projekta

Pisanje prijedloga projekta

SVE INFORMACIJE U “VODIČU ZA APLIKANTE”!

Administrativni dio – Part A

A1 – generalne informacije o prijedlogu projekta (naziv, sažetak, etc.)

A2 – informacije o koordinatoru i svim učesnicima u projektu

A3 - pregled troškova prema vrsti troškova i partnerima

 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

1. dio/odjeljak - naučni i/ili tehnički kvalitet u skladu sa WP, odnosno temom

2. dio/odjeljak - implementacija

3. dio/odjeljak - impakt

4. dio/odjeljak - etička pitanja

5. dio/odjeljak - gender aspekt

Na prva tri odjeljka se odnose tri kriterija evaluacije, pod-odjeljci odgovaraju pod-kriterijima

Maksimalna “dužina” mora biti poštovana

Struktura data u Vodiču za aplikante mora biti korištena

slide35
Kako pripremiti prijedlog projekta

Administrativni dio – Part A

 • A1 obrazac
 • Popunjava koordinator!
 • Akronim projekta
 • Naziv projekta
 • Identifikator poziva
 • Najrelevantnije aktivnosti koje se odnose na odabranu temu
 • Ključne riječi
 • Sažetak (2000 karaktera)
 • Informacije o sličnim prijedlozima ili potpisanim ugovorima

A2 obrazac

Popunjavaju svi učesnici u projektu!

Koordinator dostavlja korisničko ime i šifru svakom partneru ponaosob!

slide36
Kako pripremiti prijedlog projekta

Administrativni dio – Part A

slide37
Kako pripremiti prijedlog projekta

Administrativni dio – Part A

A3.2. obrazac/budžet – popunjavaju učesnici u projektu

slide38
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B
 • dio/odjeljak - naučni i/ili tehnički kvalitet u skladu sa WP, odnosno temom
 • 2. dio/odjeljak - implementacija
 • 3. dio/odjeljak - impakt
 • 4. dio/odjeljak - etička pitanja
 • 5. dio/odjeljak - gender aspekt
 • Na prva tri odjeljka se odnose tri kriterija evaluacije, pod-odjeljci
 • odgovaraju pod-kriterijima
 • Maksimalna “dužina” mora biti poštovana
 • Struktura data u Vodiču za aplikante mora biti korištena
slide39
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

1. dio/odjeljak – naučni i/ili tehnički kvalitet u skladu sa WP, odnosno temom

 • B1.1 Koncept i ciljevi
 • Koncept projekta
 • Detaljan opis naučnih i tehnoloških ciljeva, koji mogu biti ostvareni u okviru projekta
 • Izraženi u mjerljivoj veličini/formi
 • Metoda:
 • Project Objectives Table
slide40
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

B1.2 Prikazati progres u odnosu na trenutno stanje

 • Opis trenutnog stanja u određenoj oblasti i napredak koji će se

ostvariti u okviru projekta

Metoda koja može biti korištena:

 • Označavanje dijelova teksta, korištenje dijagrama
slide41
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B
 • B1.3 naučno-tehnološka metodologija i radni plan
 • Opis strategije radnog plana, vremenski raspored radnih paketa – WP i njihovih komponenti -Gantt chart
 • Detaljan opis rada podijeljen na radne pakete WP
 • Grafički prikaz međuzavisnosti komponenti
 • Metode koje treba koristiti
 • Gantt chart, Pert diagram, Work package list, List of deliverables, Milestones list, Summary effort table, detailed WP description
slide42
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B
slide43
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B
 • Metode koje treba koristiti:
 • Work package list
 • List of deliverables
 • Detailed WP description
 • Summary effort table
 • Milestones list
 • Gantt chart
 • Pert diagram
slide44
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B
slide45
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B
slide46
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B
slide47
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B
slide48
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

broj radnih sati mjesečno X satnica (u skladu sa uobičajenom praksom zemlje iz koje dolazi organizacija u €) X angažman na projektu (mjeseci) = iznos u €

slide49
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B
slide50
WP1

Project Management

WP2

Data collection

WP7

Helpdesk

WP5

Website

WP3

Conference

WP4 Project Workshops

WP6

Journal & e- newsletter

WP8 Dissemination & Exploitation

Kako pripremiti prijedlog projekta

 • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

Pert diagram

slide52
Kako pripremiti prijedlog projekta

Kategorija troškova

I - Direktni prihvatljivi troškovi

Direktni prihvatljivi troškovi su oni troškovi koji se odnose na sve aktivnosti koji su neophodne za izvođenje projekta, kao što su: istraživanje, menadžment, trening, diseminacija, te:

 • troškovi osoblja
 • troškovi opreme
 • režijski troškovi
 • troškovi za putovanja i dnevnice
 • troškovi publikacija (cijena po stranici i slični troškovi za objavu rezultata istraživanja)
slide53
Kako pripremiti prijedlog projekta

Kategorija troškova

II - Dodatni ili indirektni prihvatljivi troškovi - “Overheads”

 • troškovi koji se odnose na opštu administraciju i menadžment
 • troškovi koji se odnose na tekuću profesionalnu obuku osoblja
 • troškovi korištenja ureda ili laboratorija, uključujući iznajmljivanje ili amortizaciju zgrade i opreme, te svih relevantnih troškova kao što su komunalije (voda, grijanje, električna energija, održavanje, troškovi osiguranja).
 • troškovi komunikacija: povezivanje na mrežu, poštanski troškovi i uredska oprema
 • amortizacija uredske opreme: računara, prenosivih računara, uredskih softvera
 • različiti dodatni troškovi
slide54
Kako pripremiti prijedlog projekta

Kategorija troškova

III - Neprihvatljivi troškovi

 • indirektni porezi, uključujući PDV
 • kamate
 • provizije za moguće buduće troškove ili plaćanja
 • gubici na promjeni valuta
 • troškovi prijavljeni, pretrpljeni ili nadoknađeni na drugom projektu finansiranom od strane EU
 • povrat kapitala
 • dug i naknada za servisiranje duga
 • pretjerani ili neodgovorni troškovi
slide55
Kako pripremiti prijedlog projekta

II - Obračun dodatnih ili indirektnih troškova - “Overheads”

 • Stvarni indirektni troškovi
 • institucije koje imaju sistem analitičkog računovodstva
 • 2. Pojednostavljena metoda Simplified Method) 20% (institucije koje nemaju analitičko računovodstvo)
 • – stopa od 20 % direktnih troškova (minus troškovi podugovaranja i troškovi koji su odobreni trećoj strani, a nisu upotrebljeni u svrhu projekta) - samo u slučaju nedostatka sistema analitičkog računovodstva ili neispunjavanja zakonskih preduslova
 • 3. Standardna paušalna metoda/Flat Rate 20% metoda
 • CSA -Aktivnosti koordinacije i podrške - maksimalno 7% od direktnih
 • prihvatljivih troškova
slide57
Kako pripremiti prijedlog projekta

broj radnih sati mjesečno X satnica (u skladu sa uobičajenom praksom zemlje iz koje dolazi organizacija u €) X angažman na projektu (mjeseci) = iznos u €

slide58
Kako pripremiti prijedlog projekta

FINANSIJSKA PRAVILA

Finansijski doprinos EC uključuje:

 • prva tranša koja se isplaćuje na početku projekta (regulisano članom 6. (ECGA)
 • periodične isplate koje prate svaki izvještajni period
 • završnu isplatu na kraju projekta, koja slijedi nakon podnošenja konačnog izvještaja – period traje do 60 dana ili duže
slide59
Kako pripremiti prijedlog projekta

FINANSIJSKA PRAVILA

Isplata prve tranše ima dva ograničenja:

1. kontribucija za Garancijski fond(5% od ukupnog finansijskog doprinosa EC) je dio isplate prve tranše, ali se ne isplaćuje na bankovni račun koordinatoru, već se transfer vrši direktno u Garancijski fond u isto vrijeme kada se isplaćuje i prva tranša).

EC iz Garancijskog fonda vraća ovih 5% učesnicima u projektu, odnosno taj iznos se uplaćuje na bankovni račun koordinatora po završetku projekta u trenutku finalne isplate

2. 10% od ukupnog finansijskog doprinosa EC se uvijek zadržava od strane EC do posljednje isplate

slide60
Kako pripremiti prijedlog projekta

PRIMJER OBRAČUNA TROŠKOVA ZA FINANSIJSKU SHEMU

SUPPORT ACTIVITIES - SA

Project: odobren budžet: 114.000

Prihvatljivi direktni troškovi: 71,205

Indirektni tro[kovi: 42,723

Ukupno: 113,928

Finansijska kontribucija za Garancijski fond 5% = 5.700

EC: odbitak 10% = 11.400

Prva tranša: 58.140

Završna isplata: 50.160+ 11.400 = 55.860

slide61
Kako pripremiti prijedlog projekta

PRIMJER OBRAČUNA TROŠKOVA ZA FINANSIJSKU SHEMU

SUPPORT ACTIVITIES - SA

slide62
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Electronic Proposal Submission Service - EPPS
slide63
Kako pripremiti prijedlog projekta
 • Electronic Proposal Submission Service - EPPS
slide64
Kako pripremiti prijedlog projekta

Korisni linkovi:

CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

NCPhttp://www.ncp.ba/

Health Research http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

slide65
HVALA NA PAŽNJI !

Katarina Bošnjaković, NCP za Zdravlje, Zaštitu okoliša i Bio-tehnologije

mob: +387 61 92 32 11

e-mail: [email protected]

web: http://www.ncp-fp.ba/

ad