kt 42 l i h a ban th nh linh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KTĐĐ 42 – Lời Hứa Ban Thánh Linh PowerPoint Presentation
Download Presentation
KTĐĐ 42 – Lời Hứa Ban Thánh Linh

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

KTĐĐ 42 – Lời Hứa Ban Thánh Linh - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

KTĐĐ 42 – Lời Hứa Ban Thánh Linh. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KTĐĐ 42 – Lời Hứa Ban Thánh Linh' - liv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kt 42 l i h a ban th nh linh

KTĐĐ 42 – Lời Hứa Ban Thánh Linh

Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta.

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,

Tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng từng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.

kt 42 l i h a ban th nh linh1

KTĐĐ 42 – Lời Hứa Ban Thánh Linh

Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống.

Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.

Hiện nay ta về cùng Ðấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu?

Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não.

kt 42 l i h a ban th nh linh2

KTĐĐ 42 – Lời Hứa Ban Thánh Linh

Dù vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Ðấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.

Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.

kt 42 l i h a ban th nh linh3

KTĐĐ 42 – Lời Hứa Ban Thánh Linh

Về tội lỗi, vì họ không tin ta; về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa; về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.

Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi.

kt 42 l i h a ban th nh linh4

KTĐĐ 42 – Lời Hứa Ban Thánh Linh

Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.

Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.

Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!