Åarjelsaemien gïele Sørsamisk språk – et minikurs - PowerPoint PPT Presentation

arjelsaemien g ele s rsamisk spr k et minikurs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Åarjelsaemien gïele Sørsamisk språk – et minikurs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Åarjelsaemien gïele Sørsamisk språk – et minikurs

play fullscreen
1 / 15
Åarjelsaemien gïele Sørsamisk språk – et minikurs
265 Views
Download Presentation
lisbet
Download Presentation

Åarjelsaemien gïele Sørsamisk språk – et minikurs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Åarjelsaemien gïeleSørsamisk språk – et minikurs Sørsamisk litteratur- og bibliotekkonferanse , Sverresborg Anita Dunfjeld Aagård

 2. Sørsamisk område • strekker seg fra Elgå i Hedemark og Idre i Sverige til Saltfjellet. • Viktige sentra på norsk side: - Hattfjelldal (sameskole, kultursenter) - Snåsa (sameskole, kultursenter) - Brekken / Røros (språksenter) - Elgå

 3. Skriftspråk • År 1557 eldste skrevne samiske ord • 1700-tallet sørlappiske bokspråket • bygde på nordlig sørsamisk og var tenkt som et felles skriftspråk • Alle forsøk med felles skriftspråk har misslyktes

 4. Samiske skriftspråk • Det finnes nå seks ulike ortogarfier for samisk språk: • Nordsamisk (1979) • Sørsamisk (1978) • Lulesamisk (1983) • Enaresamisk • Skoltesamisk • Kildinsamisk (utg.pkt. i det kyrilliske alfabetet)

 5. Det nordsamiske alfabetet Aa, Áá, Bb, Cc, Čč, Dd, Đđ, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Ŋŋ, Oo, Pp, Rr, Ss, Šš, Tt, Ŧŧ, Uu, Vv, Zz, Žž Diftonger: ie, ea, uo, oa deaŧalaš = viktig vázzit = å gå

 6. Det lulesamiske alfabetet • aa, áá, bb, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj, kk, ll, mm, nn, ŋŋ, oo, pp, rr, ss, tt, uu, vv, åå • Diftonger: ie, oa, uo, æ

 7. Det sørsamiske alfabetet a, aa, ae, b, d, e, ea, ee, f, g, h, i, ï,  ie, ïe,j, k, l, m, n, ng, nj, o, oe, p, r, s, sj, t, tj, ts, u, ua, ue,v, y, yö, æ, öö, å, åa, åe, åå aahka = bestemor gærja-gåetie = bibliotek (”bokhus”) vaedtsedh= å gå

 8. Lese sørsamisk • Uttale av bokstavene mye lik uttale i norsk • Unntak: aa – lang a (gjelder også de andre lange vokalene) ae – lang æ Ï - mørk i h – høres • Trykk på første stavelse

 9. 1 akte 2 göökte 3 golme 4 nieljie 5 vïjhte 6 govhte 7 tjihtjie 8 gaektsie 9 uktsie 10 luhkie Tallene på sørsamisk

 10. Sørsamiske uttrykk Hei! (handhilsning) Buaregh God morgen! Buerie aerede God dag! Buerie biejjie God kveld! Buerie iehkede Adjø! Nåå nåå

 11. Regle: Aske jarpe Aske jarpe Månen rund Månen rund månen rund to øyne, nese og en munn månen rund månen rund Aske jarpe aske jarpe göökte tjelmieh, njuenjie njaelmie aske jarpe aske jarpe

 12. Laevie JaahkeFader Jakob Laevie Jaahke Laevie Jaahke Guktie bist? Guktie bist? Ih goh bealloem govleh? Ih goh bealloem govleh? Bim bam bom. Bim bam bom. Oversatt av Ella Holm Bull

 13. Duvrie åaraBjørnen sover Duvrie åara duvrie åara jïjtse gaavmosne. Årroeh dellie sjeavohth aellieh duvriem neerehth! Duvrie åara duvrie åara jïjtse gaavmosne. Oversatt av Ella Holm Bull

 14. Bae bae laampetjeBæ bæ lille lam Bae bae laampetje dov naan ålletje? Jaavoe, maanetje Mov krehpie dieves. Aejlegs-gaarvoeh aahtjan aejlegs-gaarvoeh tjædtjan jïh göökth paarrh guapah onne viellese. Oversatt av Ella Holm Bull