AZ ÚJ JOGSZABÁLYI ELEMEK ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA, A PROBLÉMÁK ÉS AZ ELSŐ TAPASZTALATOK - PowerPoint PPT Presentation

az j jogszab lyi elemek rtelmez se s alkalmaz sa a probl m k s az els tapasztalatok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AZ ÚJ JOGSZABÁLYI ELEMEK ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA, A PROBLÉMÁK ÉS AZ ELSŐ TAPASZTALATOK PowerPoint Presentation
Download Presentation
AZ ÚJ JOGSZABÁLYI ELEMEK ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA, A PROBLÉMÁK ÉS AZ ELSŐ TAPASZTALATOK

play fullscreen
1 / 18
AZ ÚJ JOGSZABÁLYI ELEMEK ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA, A PROBLÉMÁK ÉS AZ ELSŐ TAPASZTALATOK
68 Views
Download Presentation
lisandra-church
Download Presentation

AZ ÚJ JOGSZABÁLYI ELEMEK ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA, A PROBLÉMÁK ÉS AZ ELSŐ TAPASZTALATOK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AZ ÚJ JOGSZABÁLYI ELEMEK ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA, A PROBLÉMÁK ÉS AZ ELSŐ TAPASZTALATOK Laczkovich Jánosné Budapest, 2006. október 4.

 2. Az új jogszabályok 1. • Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről • A 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről • A 25/2006. (VI. 8.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról

 3. Az új jogszabályok 2. • Az 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásairól • A 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról • A 63/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó Postai ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

 4. Közlemények a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról • A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (megjelent a Magyar Közlöny 106. számában 2006. augusztus 28-án) • A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a Postai ügyintéző szakképesítés központi programja (tanterve) kiadásáról (megjelent a Magyar Közlöny 108. számában 2006. augusztus 31-én)

 5. Az OKJ-ben előforduló új fogalmak • Szakképesítés azonosító száma • Szakképesítés megnevezése • Szakképesítések köre (alap-szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés) • Kizárólag iskolai rendszerben megszerezhető szakképesítések • A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartama

 6. Az szvk-ban előforduló új fogalmak 1. • Bemeneti kompetencia • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat • Eszköz- és felszerelési jegyzék • Feladatcsoport • Feladatprofil • Gyakorlati vizsgatevékenység • Interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység • Írásbeli vizsgatevékenység • Módszerkompetencia • Pályaalkalmassági követelmény • Szakmai alkalmassági követelmény • Szakmai előképzettség

 7. Az szvk-ban előforduló új fogalmak 2. • Szakmai ismeretek • Szakmai készség • Szakmai kompetencia • Szakmai követelménymodul • Személyes kompetencia • Szóbeli vizsgatevékenység • Társas kompetencia • Tulajdonságprofil • Vizsgafeladat • Vizsgarész

 8. A központi programban előforduló új fogalmak • A szakmai és vizsgakövetelményekben előforduló új fogalmak • Időkeret • Központi program • Szakmai tananyag • Tananyagegység • Tananyagelem

 9. 1/2006. (II. 17.) OM rendeletAz OKJ alkalmazása 1. • Az iskolai rendszerű szakképzés esetében tanulót a 2006/2007. tanévben a 2006. április 1-jétől hatályos OKJ előírásai szerint a szakképzési évfolyamra beiskolázni akkor lehet, ha az ahhoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények és központi programok (felsőfokú szakképzés esetén képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

 10. 1/2006. (II. 17.) OM rendeletAz OKJ alkalmazása 2. Az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés • a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a mindenkori hatályos szakmai és vizsgakövetelmények kiadásától kezdődhet, • b) az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok(tantervek) kiadását követően kezdhető meg.

 11. 8/2006. (III. 23.) OM rendeletAz OKJ alkalmazása • Az iskolai rendszerű és az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben a képzés az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedő hatályos szakmai és vizsgakövetelmények, illetőleg az iskolai rendszerű szakképzés esetén a központi programok (tantervek) és az elméleti képzéshez szükséges tananyagok alapján addig az időpontig - de legfeljebb 2008. december 31-ig – indítható, amíg az adott képzésre vonatkozóan az e rendelet előírásaihoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények, valamint az iskolai rendszerű szakképzés esetén a központi programok (tantervek) nem kerültek kiadásra.

 12. 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendeletAz szvk-k alkalmazása • 2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az iskolarendszeren kívüli képzések esetében 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. • 2. § (2)A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a korábbi követelmények szerint 2008. június 30-áig van lehetőség.

 13. 63/2006. (VIII. 30.) GKM rendeletA Postai ügyintéző szvk alkalmazása 1. • 2. § (1) Ez a rendelet 2006. szeptember 1-jén hatályba. • 2. § (3) E rendelet rendelkezéseit - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatályba lépését követően megkezdett szakképzések esetében kell alkalmazni. • 2. § (4) A 2006/2007. tanévre meghirdetett Postai üzlet asszisztens szakképzések esetében az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 29/2004. (XI. 8.) IHM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 14. 63/2006. (VIII. 30.) GKM rendeletA Postai ügyintéző szvk alkalmazása 2. • 2. § (5) A folyamatban lévő szakképzéseket a megkezdésükkor érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a korábbi követelmények szerint 2008. december 31-éig van lehetőség.

 15. Problémák 1.Az OKJ bevezetése • Az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő szakképesítések indítása iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben • A 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben szereplő és az 1/2006. (II.17.) OM rendeletből kimaradt szakképesítések indítása • Az 1/2006. (II. 17.) OM és a 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben szereplő szakképesítések megfeleltethetősége (konverziós táblázat) • Lehet-e iskolai rendszerű szakképzésben rész-szakképesítésre beiskolázni?

 16. Problémák 2.Az szvk-k alkalmazása • Lehet-e iskolai rendszerű szakképzésben modulzáró vizsgát tenni? • Készülnek-e központi feladatok, tételek az írásbeli és a szóbeli vizsgatevékenységhez? • Készülnek-e mintafeladatok, mintatételek az írásbeli és a szóbeli vizsgatevékenységhez? • Lehet-e iskolarendszeren kívüli szakképzésben 2007. január1-je előtt alkalmazni?

 17. Problémák 3.A központi programok alkalmazása • A szakmai program készítésekor ki kell-e tölteni a szabad sávot? • Mire használható a szabad sáv? • Lehet-e tananyagegységekből tantárgyat képezni? • Hogyan értékeljük a tananyagegységeket? • Milyen tankönyveket alkalmazzunk?

 18. Nemzeti Szakképzési IntézetNemzeti Fejlesztési Terv Programiroda1087 Budapest, Légszesz u. 8.Tel.: 477-5610Fax: 333-9361E-mail: nft@nive.huhttps://www.nszi.hu/nft