lastensuojelun edunvalvonta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lastensuojelun edunvalvonta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lastensuojelun edunvalvonta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Lastensuojelun edunvalvonta - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Lastensuojelun edunvalvonta. Jyväskylä 19.11.2008 Otso Lapinleimu ja Tiina Tammi. Lastensuojelun edunvalvojahanke (2005-2009). Yhteishanke (Pelastakaa Lapset hallinnoijana, mukana SOS-Lapsikylä, Helsingin diakonissalaitos, Ensi- ja turvakotien liitto, Nuorten Ystävät, Folkhälsan Raseborg)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lastensuojelun edunvalvonta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta

Jyväskylä 19.11.2008

Otso Lapinleimu ja Tiina Tammi

lastensuojelun edunvalvojahanke 2005 2009
Lastensuojelun edunvalvojahanke (2005-2009)
 • Yhteishanke (Pelastakaa Lapset hallinnoijana, mukana SOS-Lapsikylä, Helsingin diakonissalaitos, Ensi- ja turvakotien liitto, Nuorten Ystävät, Folkhälsan Raseborg)
 • RAYn rahoitus
 • Laaja yhteistyöverkosto eri hallinnonaloilta
 • Stakes – sosiaaliportti
 • Palmenia - edunvalvojakoulutus
lastensuojelun edunvalvojahankkeen tavoitteet 2005 2009
Lastensuojelun edunvalvojahankkeen tavoitteet (2005-2009)
 • Edunvalvojan hakemisen ja käyttämistilanteiden selkiyttäminen
 • Lapsen näkökulmaan ja etuun perehtyneiden lastensuojelun edunvalvojien verkosto ja ”edunvalvojapankki”
 • Koulutus lastensuojelun edunvalvojille
 • Opas lastensuojelun edunvalvonnasta www.lastensuojelunedunvalvonta.fi
pilottialue ja seutuyhteisty
Pilottialue- ja seutuyhteistyö

Pilotit

 • Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö (28 kuntaa)
 • Hämeenlinnan lastensuojelun kehittämishanke
 • Länsi-Pohjan seutukunta (6 kuntaa)
 • Kaakonkulma (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Länsi-Saimaa, Kouvola)
 • Tampere?
 • Helsingin perheoikeudellisten asioiden huoltoselvitysyksikkö

Uudet seudut

 • Satakunnanlastensuojelun kehittämisyksikkö
 • Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö
 • Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (+Pelastakaa Lapset)
 • (Päijät-Häme)
kansainv linen yhteisty
Kansainvälinen yhteistyö
 • Nagalro ”Contact for Children”- making decicions for family proceedings, Lontoo 9.10.2006 (Nagalro, Oxford , Barnardos)
 • Legal representative of the Child, Zurich 15.11.2007 (Sveitsi, Saksa, Irlanti, Englanti ja Suomi)
englanti
Englanti

Children’s guardian + Solicitor (Tandem-malli)

A children’s guardian is an independent person appointed by a family court to represent the rights and interests of a child in court proceedings. Children’s guardian work for CAFCASS

They are qualified and experienced in social work with children and families, but are independent of local authority social services, the court and everyone else professionaly involved with the case

edunvalvonnan toimiva k yt nt englannissa
Edunvalvonnan toimiva käytäntö Englannissa
 • Edunvalvojan määrääminen pakollista lapsen huoltoon ja sijoitukseen liittyvissä prosesseissa
 • Ns. Tandem-malli eli edunvalvoja ja oikeusavustaja toimivat tiiviissä yhteistyössä
 • Edunvalvojalta edellytetään 3-5 vuoden kokemusta sosiaalityöstä
 • Korkeatasoista sosiaalityön ammattitaitoa
edunvalvojan teht v englannissa
Edunvalvojan tehtävä Englannissa
 • Tapaa lasta ja lapsen lähipiiriin kuuluvia tahoja useita kertoja
 • Valitsee oikeusprosessia varten lapselle lapsen asioihin erikoistuneen asianajajan, joka myös tapaa lasta ennen oikeudenkäyntiä
 • Toimii lapsen äänenä, ikään kuin asianajajan päämiehenä, selvittäen lapsen mielipidettä ja etua
edunvalvonnan standardit
Edunvalvonnan standardit
 • Miksi standardit:
  • lapsen edustaminen parhaalla mahdollisella tavalla
  • edunvalvontatyön laatu
  • tasa-arvoisuus
  • työn yhtenäisyys
 • Mitkä sellaisia asioita, joista tulisi sopia
  • ulkoiset tekijät: työn mahdollistaminen
  • edunvalvojan ammattitaito
  • työskentelyn säännöt
edunvalvojakoulutukset i ja ii 2008
Edunvalvojakoulutukset I ja II , 2008
 • Palmenia, n. 45 koulutettua
 • Tietoa ja puheenvuoroja edunvalvontaan liittyvistä asioista
 • Mahdollistaa edunvalvojana toimiminen
 • Koulutukseen osallistuvien liittäminen mukaan edunvalvojatoiminnan yhteiseen kehittämistyöhön
 • Jakaa ja kerätä tietoa toteutuvista edunvalvonnoista
 • Hankkeen tarkoituksena tukea nyt koulutettuja eteen tulevissa asioissa

(juridista ja muuta konsultaatiota, verkostoitumista, alueellisia toimintakäytäntöjä, tiedon jakamista, vertaistukea)

 • Koulutettujen liittyminen edunvalvojapankkiin
 • Koulutettujen tapaamiset jatkossa
edunvalvojan palkkio
Edunvalvojan palkkio
 • Ohjeistuksia ei vielä ole
 • Palkkionmaksun kriteerejä:
  • Hämeenlinnan Petula:n päätös http://www.hameenlinna.fi/paatoksenteko/index.php?id=59851&pykala=32
  • Mallia muista palkkioista: esim. läheisneuvonpidon koollekutsuja, yksin maahan muuttavien lasten edustaja, ammattiliittojen suositukset tuntityöpalkkioksi
  • Tällä hetkellä käytetyin taksa on n. 65-70 €/ tunti + puhelu-, matka ym. kulut (ei kuitenkaan päivärahaa)
 • Palkkioiden laskuttaminen esim. noin puolen vuoden välillä
www lastensuojelunedunvalvonta fi
www.lastensuojelunedunvalvonta.fi
 • Tietoa lastensuojelun edunvalvonnasta
 • Lainkohdat taustoineen
 • Erilaisia materiaaleja ja linkkejä
 • Edunvalvonta-malli
 • Tietoa hankkeesta ja hankkeen tiedotteet
 • Edunvalvojien omat sivut
  • lisämateriaalia
  • keskustelumahdollisuus
 • ”Löydä edunvalvoja” –hakukone
  • Valtakunnallinen edunvalvojapankki
  • Ilmoittautumisohjeet sivulla
mist edunvalvoja
Mistä edunvalvoja?
 • www.lastensuojelunedunvalvonta.fi –”Löydä edunvalvoja” –hakukone, jossa helpot hakutoiminnot edunvalvojan löytämiseksi koko maassa
   • Ylläpito Lastensuojelun edunvalvojahanke ja Stakesin sosiaaliportti, kukin edunvalvoja vastaa omien tietojensa ajantasaisuudesta
   • Omien tietojen vieminen ja päivittäminen helppoa, lisäksi kirjallinen suostumus Stakesille tietojen julkaisemiseen
   • Jo useita edunvalvojia työllistynyt hakukoneen kautta
www lastensuojelunedunvalvonta fi1
www.lastensuojelunedunvalvonta.fi
 • Tällä hetkellä sivuilla käyntikertoja noin 4000 kertaa vuodessa
 • ”Löydä edunvalvoja” –hakukonetta on osattu käyttää
 • Sivujen versiot myös Englanniksi ja Ruotsiksi – kiinnostusta eri puolilta maailmaa
lapsen edun m ritt minen
Lapsen edun määrittäminen

Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Art 3.1

 • Tarkastellaan samanaikaisesti
  • Lapsen oikeuksia ja yksilöllisiä tarpeita
  • Lapsen, lasta hoitavan aikuisen ja muun asiantuntijan näkemyksiä
  • Suojaavia tekijöitä ja riskejä
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Keski-Suomen lastensuojelun työkokous Jyväskylässä 19.11.2008

Tiina Tammi, järjestölakimies, Pelastakaa Lapset

lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta1

Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Yleistä edunvalvonnasta

Täysivaltainen / vajaavaltainen

Täysi-ikäiset eikä julistettu vajaavaltaiseksi

Alaikäiset tai julistettu vajaavaltaiseksi

Vajaavaltainen tarvitsee edunvalvojan

suoraan lain nojalla tai määrätty

Alaikäiset:

Taloudelliset asiat HolhousL 4§: suoraan lain nojalla huoltajat (vanhemmat) lapsen edunvalvojia :

Lapsen henkilöä koskevat asiat HuoltoL 4§3: suoraan lain nojalla huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa: (HUOM! tässä ei puhuta edunvalvonnasta vaan huollosta)

lisäksi voidaan myös määrätä edunvalvoja tai edunvalvojan sijainen: HolhousL, LSL, SHAL

Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehen etuja ja edustaa tätä ja päättää asioista, jotka on määrätty hänen hoidettavikseen. Tehtävät johdetaan siltä, kenen sijaan hän on tullut

lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta2
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Lapsen asema suhteessa hänen edunvalvontaansa:

 • Vajaavaltaisena lapsella on lain perusteella
  • Huoltaja edunvalvojana taloudellisissa asioissa (HolhousL 4§)
  • Huoltaja edustamassa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa (HuoltoL 4§)
 • Iän ja kehitystason mukaisesti lapsella oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon
  • Yksi LOS:n kolmesta keskeisestä periaatteesta on lapsen oikeus osallistumiseen:
   • 12 art: 1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
  • Perustuslain 6§3 momentti: Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta3
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta
 • Osallisuuden eri muotoja
  • Lapsen toivomusten ja mielipiteen selvittäminen
   • Iästä riippumatta, iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla
   • vapaamuotoista
  • Kuuleminen
   • Yleensä sidottu ikään
  • Itsenäinen puhevallan käyttö
   • Ikäraja, vahvin osallisuuden toteuttamisen muoto
   • määrämuotoista
 • Edunvalvoja (huoltaja) tai edunvalvojan sijainen ei voi näitä oikeuksia kaventaa, jos turvattu laissa
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta4
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta
 • Jos alaikäisen edunvalvoja/huoltaja on estynyt
  • HolhL 11§ ja 32§: taloudellisten asioiden edunvalvonta
  • SHAL 10§3 alaikäisen henkilöä koskeva edunvalvonta sosiaalihuollon asiassa
  • Uusi LSL (1.1.2008 lukien): alaikäisen henkilöä koskeva edunvalvonta lastensuojeluasiassa
   • Erityislaki
   • Sovelletaan, olipa asia vireillä sos.viranomaisessa tai tuomioistuimessa
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta5
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta
 • Yhteenveto:
  • Alaikäisellä on lakisääteinen edunvalvoja/huoltaja
  • Alaikäisellä on omia oikeuksia
  • Jos edunvalvoja/huoltaja on estynyt – edunvalvojalle/huoltajalle sijainen
  • Lapsen edunvalvonnasta lastensuojelussa - LSL
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta6
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta
 • LSL 22 § : Lapselle tulee lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa, jos
  • 1)On perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja
  • 2)Edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta7
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta
 • Huoltajan sijaan
  • Huoltajan oikeus edustaa lasta ja käyttää lapsen puhevaltaa perustuu HuoltoL 4§3
  • Huostaanotto ei poista huoltajan oikeutta edustaa lasta, käyttää tämän puhevaltaa
 • Käyttämään lapsen puhevaltaa
  • Lapsen edustaminen
  • Sisältää oikeuden mm. tehdä hakemuksia, tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa, hakea muutosta
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta8
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta
 • LSL 21§: 12-vuotiaalla lapsella on oikeus erikseen käyttää puhevaltaa huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella itseään koskevassa lastensuojeluasiassa, edunvalvojan (sijaisen) määrääminen ei voi tätä oikeutta kaventaa
 • Edunvalvojan määrääminen lapselle ei poista huoltajan asianosaisuutta, hän käyttää puhevaltaansa myös omasta puolestaan
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta9
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Edunvalvonnan tarpeen arviointi

 • lastensuojeluasiassa:

- LSL 26§: ls-asian vireilletulo ja asiakkuuden alkaminen

* vireilletulo: ls-asia tulee vireille hakemuksesta tai kun sos.tt. on vastaanottanut lastensuojeluilmoituksen taikka saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta (myös tosiasiallinen toiminta)

→ välittömästi kiireellisen lastensuojelutarpeen arviointi

→ viim. 7. arkipäivänä ratkaistava, onko tehtävä lastensuojelutarpeen selvitys

* asiakkuuden alkaminen: kun vireilletulon johdosta ryhdytään kiireellisesti ls-toimenpiteisiin tai päätetään tehdä ls-tarpeen selvitys → ilmoitettava huoltajalle ja lapselle

lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta10
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta
 • Rikosepäily poliisin/terveydenhuollon tietoon → ls-ilmoitus sosiaalitoimelle (LSL 25§) → ls-tarpeen selvitys → asiakkuuden alkaminen
 • Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät riidat
  • Lapsi ei ole asianosainen, ei puhevaltaa
   • Vireillepano ja puhevalta HuoltoL 14§: vanhemmat, huoltaja tai sos.ltk.
   • Lapsen mielipiteen selvittäminen 11§ ja kuuleminen 15§
  • Ei voi määrätä LSL:n mukaista edunvalvojaa, ellei riita anna aihetta lastensuojeluasiakkuuden alkamiselle
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta11
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta
 • Edunvalvoja tulee määrätä, jos
  • On perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja
  • Edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta12
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

1 ) Perusteltu syy olettaa

 • Objektiivisesti arvioiden on aihetta olettaa, että huoltaja joutuu lojaliteettiristiriitaan / ilmeinen eturistiriita niin, että puolueettomuus vaarantuu
 • Esim. huoltajaa tai hänelle läheistä epäillään / todetaan lapseen kohdistuvasta rikoksesta
 • Lapsen yksityisyyden suojaan liittyvät kiistatilanteet
 • Huoltaja ei terveydellisten syiden (esim. mielenterveyden häiriöt) vuoksi kykene valvomaan lapsen etuja
 • KKO: huoltajat eivät kyenneet riittävästi erottamaan omia sekä toisaalta lastensa toiveita ja tarpeita ja siten puolueettomasti valvomaan lasten etua
 • Erimielisyys huoltajan ja lapsen välillä ei sinänsä riitä
 • Erimielisyys huoltajan ja sosiaalityöntekijän välillä ei riitä
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta13
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

2) Edunvalvoja on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi

- tämän ehdon täytyttävä samanaikaisesti

lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta14
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Edunvalvojan hakeminen:

 • LSL 22§2mom: Kuka voi hakea :

1) maistraatti, 2) sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai 3) lapsen huoltaja

 • LSL 24§: lapsen asioista vastaavan sosiaali-työntekijän huolehdittava, että lapselle haetaan edunvalvoja → ilmoitus maistraatille
 • Edunvalvojan hakemisen edellytykset:
  • vaikka 22§:n sanamuoto koskee vain edunvalvojan määräämisen edellytyksiä, voitaneen lähteä siitä, että edunvalvojan hakemista ohjaavat samat edellytykset
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta15
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Edunvalvojan määrää:

- maistraatti (holhousviranomainen), jos huoltaja ja sosiaalitoimi ovat yksimielisiä

- tuomioistuin,

* käräjäoikeus: hakemusasia (OK 8 luku), jos huoltaja ja sosiaalitoimi ovat erimielisiä

* hallinto-oikeus: viran puolesta asiaan, joka tuomioistuimessa vireillä (HallLkäyttöL 19a§)

lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta16
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Mihin tehtävään edunvalvojaa haetaan?

 • Selkeä määrittely helpottaa suostumuksen antamista ja tehtävässä toimimista
 • Tietty lastensuojeluprosessin vaihe / määräaika
  • Huostaanottoprosessiin, sijaishuollon keston ajaksi, vuosittain tehtävässä huoltosuunnitelmassa, lastensuojeluprosessiin ja rikosprosessiin
  • Jos kyseessä esim. perheen sisällä tapahtunut rikos

→ lastensuojeluasia: LSL 22§:n mukainen edunvalvoja

→ rikosasia: OK 12 luku 4a§: TI määrää viran puolesta vireillä olevaan asiaan (viittaus HolhousL:iin), voi olla sama kun LSL:n ev.

 • Edunvalvoja-määräys määrittää edunvalvojan toimivallan rajat / tehtävät
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta17
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Hakemus…

 • Väliaikaismääräys (HolhousL 79§): -jos asia ei siedä viivytystä, voidaan jättää kuulematta asianosaisia
  • Voimassa kunnes tuomioistuin antaa lopullisen päätöksen

Hallinto-oikeus viran puolesta määrää (HlainkäyttöL 19a§):

 • Ei hakemusta
 • Vireillä olevaan oikeudenkäyntiin
edunvalvojaa valittaessa
Edunvalvojaa valittaessa
 • Kiinnitettävä huomiota asian laatuun ja sen merkitykseen lapsen kannalta
 • Voidaan määrätä tehtävään soveltuva henkilö, joka antaa suostumuksensa
  • Suostumus jo hakemuksen liitteeksi
  • Hakemukseen perustelut henkilövalinnalle
 • Otettava huomioon henkilön taito ja kokemus sekä tehtävän laajuus ja laatu
 • Voi puolueettomasti valvoa lapsen etua
 • Ei edellytetä, että edunvalvoja nauttisi lapsen tai huoltajan luottamusta
 • jääviyskysymykset
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta18
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Edunvalvontapäätös:

- Tuomioistuimen harkittava edunvalvojan määräämisen edellytyksiä LSL:n 22§1mom mukaisesti

- HolhousL 83§: päätöstä noudatettava, vaikka ei ole lainvoimainen

- OK 8 luku 12§: hakijalle annetaan toimituskirjana jäljennös päätöksestä

 • Käräjäoikeuksien käytännöt vaihtelevat, esim. Helsingin KäO lähettää oik.tod. päätöksen tiedoksi myös edunvalvojalle
edunvalvonnan m r minen ja lastensuojeluprosessi
Edunvalvonnan määrääminen ja lastensuojeluprosessi

Sosiaalitoimi

Maistraatti

Hallinto-

oikeus

Käräjä-

oikeus

lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta19
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta
 • Päätös huoltajan näkökulmasta
  • Edunvalvojan tulee huoltajan sijaan edustamaan lasta ko. (ev-määräyksessä ilmenevässä) asiassa
  • Huoltajalla oma asianosaisasema
   • oikeus tulla kuulluksi hallintolain 34§:n mukaisesti esim. huostaanottoasiassa
   • oikeus saada tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn vir.om.julk.lain 11§:n mukaisesti
   • oikeus hakea esim. huostaanoton purkua
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta20
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Edunvalvojan toiminta:

 • Edunvalvojamääräys määrittää toimivallan rajat
 • Työskentely lapsen kanssa
 • Lapsen edun arvioiminen
 • Itsenäinen puhevalta suhteessa eri toimijoihin:
  • ei sosiaalityöntekijöille kuuluvaa yhteistyövelvoitetta esim. biologisten vanhempien tai sijaisperheen kanssa
 • edunvalvojalle siirtyy huoltajan oikeus
  • saada lasta koskevia tietoja julkisuuslain nojalla
  • antaa SHAL 16§:n mukainen suostumustietojen luovuttamiseen sivulliselle
  • lapsi säilyttää kuitenkin omat oikeutensa esim. SHAL 11§3mom mukaisesti kieltää antamasta itseään koskevaa tietoa lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi vastoin lapsen etua
 • lapsi käyttää omaa puhevaltaansa
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta21
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Edunvalvojan toiminta:

 • toimenpiteiden kirjaaminen
  • suositeltavaa on, nimenomaisten säännösten puuttumisesta huolimatta, kirjata edunvalvontatehtävässä suoritetut toimenpiteet ja muut seikat
 • asiakirjojen säilyttäminen
  • vastaavasti on suositeltavaa, että edunvalvoja säilyttää huolellisesti tehtävässä kertyneet asiakirjat
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta22
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Edunvalvojan palkkio:

 • LSL 23§: edunvalvojan määräämisestä aiheutuneista kustannuksista sekä edunvalvojan palkkiosta ja kustannuksista vastaa se kunta, joka on 16§ ja 17§ mukaan vastuussa lastensuojelun järjestämisestä
 • palkkion määräytymisestä ei vielä ole annettu tarkempia määräyksiä
 • käytännössä:
  • kunnan sosiaalityöntekijöiden työtehtäviin kuuluvina
  • kunnan sosiaalityöntekijöitä omalla ajalla
  • sosiaalialan yksityisyrittäjiä
  • oikeusavustajia
  • tuntipalkkiona
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta23
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta

Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen

1) edunvalvojamääräyksessä oleva määräaika

2) edunvalvojamääräyksessä olevan toimenpiteen/vaiheen päättyminen

3) edunvalvonnan tarve päättyy, esim. alaikäisen tultua täysi-ikäiseksi

 • päättyy ilman eri toimenpidettä
 • syytä ilmoittaa ainakin lapselle, biologisille vanhemmille, sosiaalitoimelle
lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta24
Lastensuojelun edunvalvonnan juridinen perusta
 • Hakemus edunvalvojan tehtävän määräämiseksi lakkaamaan
  • edunvalvoja ja edunvalvojan sijainen voivat hakea KäO:lta (vrt. HolhousL 17§ )
 • jos edunvalvojan tehtävälle halutaan jatkoa, tehtävä uusi hakemus