slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Міжнародні принципи та організації PowerPoint Presentation
Download Presentation
Міжнародні принципи та організації

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
lindley

Міжнародні принципи та організації - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Міжнародні принципи та організації
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Міжнародні принципитаорганізації Київ, 16 Квітня 2010

  2. ОглядОЕСР • Заснована в 1961-ому році зі штаб-квартирою в Парижі • 30 держав-членів:Австралія, Бельгія, Німеччина, Данія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Нова Зеландія, Нідерланди, Норвегія, Австрія, Швеція, Швейцарія, Словаччина, Іспанія, Чеська Республіка, Туреччина, Сполучені Штати, Сполучене Королівство Квазі-статус члена: Європейська комісія • Близько 250 комітетів, робочих та експертних груп • www.oecd.org

  3. ОЕСР - комітети • Експортна кредитна група „ ЕКГ“:таких як охорона навколишнього середовища, корупція, СОТ • Учасникиконсенсуса‘ Підгрупи учасників: • Консультативна група (наприклад, розглядаючи можливість для просування пов'язаних кредитів допомоги) • Група премій (наприклад "методи зниження ризиків " – МЗР) • Спеціальні групи (наприклад, в таких секторах, як літаки, атомні електростанціїексперти країнових ризиків)

  4. ОЕСР- консенсус 1/2 • Міжурядова угода про основоположні принципи надання офіційних експортних кредитів (1978) • Зобов'язання країн-членів ОЕСРдотримуватися певних умовкредитування. Ці правила включають, зокрема: • Попередні і проміжні платежі(принаймні 15%) • Максимальні терміни погашення по групах країн • Відправна точка (наприклад, доставка, BB) • Погашення основної суми (наприклад, в рівній мірі високі піврічниі погашення) • Виплата відсотків (дегрессівнa) • Кредитуватися місцевих витрат (макс. 23% від вартості замовлення) • Мінімальні процентні ставки (CIRR) • зв'язанідопоміжні кредити • * ОЕСР без Ісландії, Мексиці, Туреччини

  5. ОЕСР- консенсус 2/2 Застосування • Експортні кредити з терміном погашення принаймні 2 роки • Зв'язанікредити якдопомога з метою розвиткуНе поширюється на: військовута сільськогосподарську експортну продукцію Термін кредитуваннязалежитьвідкласифікація країни-покупця • OECD High-Income-Countries (Кат.I) від 5 до 8,5 років (з повідомленням) • Іншікраїни (Кат. II) від 5 до 10 років (без повідомлення) Угодиза галузями (незалежно від класифікації країни-покупця) • Кораблі макс. 12 років • Атомні електростанції макс. 18 років • Інші електростанціймакс. 12 років • Цивільні літаки макс. 12 років • Project finance макс. 14 років • Відновлювана енергетика та гідроенергетикамакс. 18 років

  6. Комітет ЄС • Робоча група Ради ЄС з питаньфінансуваннята фінансуванняекспортуКоординація ставлення держав-членів ЄС до інших міжнародних організацій (наприклад, ОЕСР) • Актуальні теми (приклади): • Секторніугоди • Страхові премії • Фінансова криза • Питання у рамках СОТ Президія обертається кожні 6 місяців: Швеція: липень-грудень 2009Іспанія: січень-червень 2010Бельгія: липень-грудень 2010

  7. Законодавство ЄС • ОЕСР консенсус, як законодавство європейського співтовариства • Повідомлення Комісії відповідно до статті 93 I TEC. Застосування статті 92, 93 Договору про ЄС, щодо короткострокового страхування експортних кредитів • Ліквідація спотворень конкуренції між приватними та державними страховиками експортних кредитів • Заборона страхування урядом експортних кредитів на ринках, де може існувати конкуренція з приватними страховими компаніями • Ліквідні ризики: • Боржник знаходиться в ЄС або країнах ОЕСР (за винятком Південної Кореї, Мексики, Туреччини)та • максимальнатривалістьризику (виробництво плюс кредит), не перевищує 2 років

  8. Огляд Бернського союзу • (BU)заснован в 1934 році в Берні, як об'єднання у відповідності зі швейцарським законодавством • Секретаріат, що базується в Лондоні • 50 членів (державні і приватні страхові компанії) і 2 спостерігачі • Сайт Бернського союзу : http://www.berneunion.org.uk

  9. ФункціїБернського союзу • Обмінінформацією і досвідом, семінари • Підтримка інших експортних кредитних агентств (АЕК), наприклад, будівництво функціональних організацій • Value Statement (2004):Сповідання етичних і екологічних цінностей у розвитку експорту та іноземних інвестицій • 10 Guiding Principles (Керівних принципів) (2007) • Оперативні директиви (для ST, MLT, INV – 2009)зокрема правила для видів товарів і кредитних цілей (що еквівалентно за змістом останніх „General Understanding“)

  10. Дякуємо вам за увагу