slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RECYKLING SPOSOBEM NA OCHRONE ŚRODOWISKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
RECYKLING SPOSOBEM NA OCHRONE ŚRODOWISKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

RECYKLING SPOSOBEM NA OCHRONE ŚRODOWISKA - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

RECYKLING SPOSOBEM NA OCHRONE ŚRODOWISKA. * Czym jest „RECYKLING”?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

RECYKLING SPOSOBEM NA OCHRONE ŚRODOWISKA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

* Czym jest „RECYKLING”?

Recykling to znana na całym świecie metoda ochrony środowiska naturalnego. Podstawą recyklingu jest ochrona naturalnych surowców, zmniejszając do minimum ich zużycie. Równie ważne jest zmniejszenie ilości odpadów. Termin recykling został dokładnie opisany w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Oznacza on odzysk, polegający na powtórnym przetwarzaniu zużytych artykułów w celu ich ponownego wykorzystania.

Każdego roku organizowanych jest wiele akcji, mających na celu wpłynąć na postawy producentów i konsumentów.  Wśród nich znajdują się akcje mówiące o tym,  jak ważna jest segregacja odpadów. Świadomość możliwości przetworzenia danego produktów zachęca do działania, a tym samym do ochrony środowiska.

slide4

*Jak przedstawia się segregacja odpadów w naszej gminie?

1 lipca 2013 rewolucja w gospodarce z odpadami:Od 01.07.2013 roku weszła w życie nowa ustawa regulująca gospodarkę odpadami komunalnymi. To zadanie przejęły gminy, odpowiedzialne od tej pory za odbiór i utylizacje odpadów. Odpady odbierane sa przez firmę wybraną przez Gminę w drodze przetargu. Nowy system obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe.

slide5

*Jak dużo osób oddaje śmieci posegregowane i nadające się do recyklingu?

Co ,, REWOLUCJA ŚMIECIOWA" oznacza dla

mieszkańca Gminy Zarzecze?

Jest wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci- teraz zrobi za niego gmina.

Znikną zmartwienia, co zrobić ze starą pralką, zniszczoną szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami- firma, która wygrała przetarg odbierze od mieszkańców tego typu odpady według ustalonego harmonogramu, lub gmina wyznaczy miejsca w których będzie można tego typu odpady składować.

slide6

Nie trzeba szukać najatrakcyjniejszej oferty wywozu śmieci- mieszkańcy wnoszą do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką, a w zamian za to gmina wybiera przedsiębiorcę, który opróżnia śmietniki mieszkańców, a ich zawartość wywozi.

Każdy, kto zdeklaruje się segregować śmieci robi to nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie- za selektywną zbiórkę gmina pobiera niższe płaty.

Segregacja się opłaca ;)

slide8

Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki

na odpady komunalne, co najmniej jeden pojemnik 120 l na każde gospodarstwo.

Odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności 60 l- 120 l na każdy rodzaj odpadów, które dostarczy przedsiębiorca mający zawartą umowę z gminą.

slide9

Segregacja - selektywna zbiórka odpadów:

Ustawa wprowadzająca zmiany w zakresie odbioru śmieci, nakłada również na nas wszystkich obowiązek ich segregacji. Segregacja odpadów to podział odpadów według materiału z jakiego zostały zrobione. Na terenie gminy do segregacji odpadów obowiązywać będą odpowiednio oznaczone worki:

- worek biały- na szkło bezbarwne

- worek zielony- na szkło kolorowe

- worek niebieski- na makulaturę

- worek żółty- na tworzywa sztuczne

- worek czerwony- na metale

- worek brązowy - na odpady zielone i ulegające biodegradacji

- worek szary- na odpady budowlane i zimny popiół

- worek czarny- pozostałe odpady (wszystkie, które nie dadzą się wysegregować)

slide11

Częstotliwość odbioru śmieci:

Na terenie Gminy Zarzecze odpady zmieszane są odbierane

raz w miesiącu w dniu wyznaczonych przez firmę harmonogramem.

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane są od właścicieli nieruchomości raz na dwa miesiące w terminie ustalonym w harmonogramie. Zużyty sprzęt AGD i RTV, meble, i inne odpady wielkogabarytowe, oraz zużyte opony- 2 razy w roku, w terminie wyznaczonym

w harmonogramie.

slide13

Deklaracje i stawki opłat:

Po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Zarzecze uchwałą nowych stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych każdy mieszkaniec jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

slide14

Nowe stawki opłat, które obowiązują od 1 lipca 2013 roku to:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

- 4,00 złotych miesięcznie od każdej osoby w przedziale od jednej do pięciu osób zamieszkujących daną nieruchomość.

- 0,50 złotych miesięcznie od szóstej i kolejnych osób zamieszkujących daną nieruchomość.

slide15

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi

- 8,00 złotych miesięcznie od każdej osoby w przedziale od jednej do pięciu osób

zamieszkujących daną nieruchomość

- 1.00 złotych miesięcznie od szóstej i kolejnych osób zamieszkujących

daną nieruchomość.

slide16

Najwięcej odpadów segregowanych ,które są oddawane przez mieszkańców to plastik i inne tworzywa sztuczne

slide18

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od:

Dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

Dnia nastąpienia zmiany danych objętych złożoną deklaracją

Daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami we wskazanym terminie albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wówczas zastanie wszczęte postępowanie mające na celu wydania decyzji, w której zostanie określona wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalszy brak wpłaty będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

slide19

Wszyscy mieszkańcy gminy zostali objęci nowym systemem gospodarki odpadami. Każdy właściciel nieruchomości złożył do urzędu gminy deklaracje o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 90% mieszkańców zadeklarowało segregowanie śmieci głównie ze względów finansów.

slide20

*Czy warto segregować? Jakie są tego plusy i minusy?

Dlaczego warto segregować?

Głównym zadaniem nowego systemu gospodarki odpadami jest likwidacja nielegalnych wysypisk oraz zmniejszenie ilości odpadów, przekazywanych do składowania.

Jednakże nawet najlepiej zorganizowany i zaplanowany system nie zadziała, jeśli

mieszkańcy nie zmienią swoich przyzwyczajeń.

slide21

Dziś w naszym kraju około 90% odpadów komunalnych trafia na składowiska, z czego 30% masy to zużyte opakowania. Rocznie każdy Polak produkuje ponad 300 kg śmieci. Nadal popularnym nawykiem wśród Polaków jest palenie śmieci w piecach lub na terenie posesji. Pali się nie tylko papier, odpady BIO, ale także plastik, przez który emitowane są do atmosfery trujące substancje. Podczas, gdy wszystkie te artykuły można by przeznaczyć do segregacji. Wszyscy wytwarzamy opady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafią na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.

slide23

*Dlaczego segregujemy?

Segregujemy ponieważ:

- Zmniejszamy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko

- Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie

wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji

z surowców pierwotnych

- W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy,

guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1 000 lat.

slide24

A gdyby tak były posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas...

z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 puszek

po konserwach 1 samochód,

a z 670 puszek po napojach gazowanych 1 rower

- Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczeń powietrza,

a tym samym chroni lasy (wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew,

ze 100 ton makulatury wyprodukować można 90 ton papieru)

- Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W

żarówka świecąca bez przerwy przez 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być

wykorzystywane nieograniczoną ilość razy)

slide25

- Odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do

wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej

zanieczyszczeń doprowadzonych do powietrza i 97% do wody

- Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową

- Odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do

wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej

zanieczyszczeń doprowadzonych do powietrza i 97% do wody

- Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową

slide27

Tak naprawdę recykling to nie czystość, ale sposób myślenia.

Wstępnej segregacji dokonujemy już na etapie zakupu:

- Wybierając produkty powstałe z surowców wtórnych

- Kupując produkty w dużych opakowaniach, które można łatwo poddać odzyskowi

- Kupując tyle, ile naprawdę potrzebujemy

- Podczas zakupów należy korzystać z torby wielokrotnego użytku. Pamiętając, że każda

torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć, który rozkłada się

ponad 100 lat

- Należy unikać produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań, każde

opakowanie to osobny śmieć

- Należy unikać jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców czy papierowych talerzyków

slide29

Segregując odpady należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

- Karton- spłaszczyć, usunąć elementy plastikowe lub metalowe

- Terminarze w twardych okładkach- oderwać okładkę

- Puszki aluminiowe- opróżnić, opłukać, wysuszyć

- Opakowania kartonowe- kartonik spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie

plastikowych nakrętek

- Szklane butelki- zdjąć zakrętki, opróżnić, oczyścić, osuszyć, nie tłuc, nie ma potrzeby

ściągać papierowych etykiet

- Butelki plastikowe PET- zużyć, osuszyć, zgnieść i zakręcić

slide31

Codzienne czynności są bardzo ważne, aby zmniejszyć negatywny wpływ składowanych odpadów na środowisko. Do segregowania śmieci powinny zachęcić nas aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Dzięki segregowaniu odpadów dbamy o środowisko, w którym żyć będą przyszłe pokolenia, ale także dbamy o zawartość naszych portfeli czy kont bankowych.

Recykling na całym świecie stał się elementem codziennego życia. Wszyscy odpowiedzialni mieszkańcy miast i wsi segregują odpady, bo mają świadomość zysków, jakie z takiego działania płyną. I choć recykling ,,wymyślili" Japończycy już w XI wieku, to światowym liderem i twórcą trendu stał się New York. Pierwszy kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów wprowadzono tam już w 1895 roku, a pierwsze na świecie Centrum Recyklingu powstało dwa lata później. Upowszechnienie recyklingu stało się inspiracją dla nowojorskich projektantów, którzy zaczęli szyć z odpadów selektywnych, przez co recykling i ekologia wpisały się w kanon światowej mody.

slide32

Na korzyść recyklingu świadczą przede wszystkim liczby:

- Jedna tona szkła to około 3 300 sztuk nowych, półlitrowych butelek

- Z jednej tony butelek PRT może powstać 1 000 polarów. Na zrobienie jednego ciepłego

polaru wystarczy zaledwie 35 butelek PET

- Odzyskując jedną tonę makulatury chronimy 17 drzew

- Recykling 1 tony złomu aluminiowego to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kg ropy naftowej

- Produkcja aluminium z recyklingu daje 60% oszczędności w porównaniu do

produkcji aluminium

z boksytów

slide33

- Recykling 1 tony złomu stalowego oszczędza 1,5 tony rudy, 0,5 tony koksu i 3-4 kg cyny

- Z tony folii można zrobić ponownie 55 550 toreb na zakupy

- Recykling 1 aluminiowej puszki może wytworzyć energię do zasilania telewizora

przez 3 godziny

- Energia odzyskana z jednej torby plastikowej to 10 min świecenia 60- watowej żarówki

slide35

*Co robić z odpadami niebezpiecznymi tj. stare leki, termometry, opakowania po (nawozach)

środkach ochrony roślin?

Odpady niebezpieczne takie jak:

- Zużyte leki, termometry oddajemy do aptek gdzie rozmieszczane są specjalne pojemniki

na tego typu odpady

- Opakowania po nawozach są to zazwyczaj foliowe worki, należy je dokładnie

wytrzepać, oczyścić z resztek nawozów i segregować tak jak plastik w worku koloru żółtego

slide36

Środki ochrony roślin to odpady niebezpieczne, które w naszej gminie są odbierane dwa razy do roku podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV, opon.

Do tego czasu opakowania i niezużyte środki ochrony roślin należy przetrzymywać w bezpiecznym miejscu nie dostępnym dla dzieci i zwierząt.

slide38

*Co robić z płytami eternitowymi zawierającymi szkodliwy azbest?

Gmina Zarzecze w tym roku po raz pierwszy otrzymała dotację na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O takie dofinansowanie będzie się ubiegać co roku. Płyty azbestowe po ściągnięciu z dachu powinny być zabezpieczane poprzez złożenie ich na palecie i za foliowanie. Następnie właściciel nieruchomości może starać się o wsparcie finansowe tzn. złożyć wniosek do gminy o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest, następnie wybrana przez gminę w drodze przetargu wyspecjalizowana firma przyjeżdża, zabezpiecza płyty azbestowe i zabiera je do utylizacji.

slide40

*Co to są opakowania wielomateriałowe i co z nimi robić?

Opakowania wielomateriałowe to takie opakowania, które wykonane są z więcej niż jednego rodzaju materiału w taki sposób, że trudno rozdzielić jego elementy przy użyciu prostych metod mechanicznych. Jeżeli do produkcji opakowania użyto różnych materiałów, ale podobnego typu np. Różne rodzaje tworzyw sztucznych, może ono podlegać recyklingowi. Przykładem opakowania wielomateriałowego jest np. opakowanie na sok, mleko itp. składa się ono z połączonych ze sobą: plastikowej zakrętki i gwintu, kartonowej warstwy zewnętrznej i aluminiowej wyściółki. Współwystępowanie kilku różnych materiałów i ich silna integracja sprawiają wiele kłopotów przy próbach ich odzysku. W naszej gminie opakowania wielomateriałowe gromadzić należy w jednym worku łącznie z plastikami.

slide42

*Czy styropian można wrzucać do pojemnika na napisem plastik?

Styropian przyjmujemy jako odpad komunalny, ewentualnie jako odpad budowlany. Nie należy go wrzucać do pojemnika z napisem plastik.

slide44

*Którego szkła nie należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do recyklingu?

Do pojemników przeznaczonych do recyklingu szklanego nie wolno rzucać luster, szkła zbrojonego, fajansu i porcelany (szklanek, kieliszków, kryształów, zużytych żarówek i lamp neonowych, zakrętek korków, płytek ceramicznych, kineskopów- są to odpady komunalne i prócz zużytych żarówek, które oddajemy przy zbiorze odpadów ze zużytym sprzętem elektrycznym gromadzimy je w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane.

slide46

* Zadanie priorytetowe „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Zarzecze- Część II usuwanie wyrobów zawierających azbest”Gmina Zarzecze otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację na 2013 r. w ramach zadania priorytetowego: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Zarzecze- Część II usuwanie wyrobów zawierającymi azbest”. Warunkiem otrzymania dofinansowania było posiadanie gminnego programu usuwania azbestu oraz posiadania dokumentacji przeprowadzonej inwentaryzacji.

slide47

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zarzecze została przeprowadzona w sierpniu 2012 roku, na podstawie której opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarzecze na lata 2012- 2032” przyjęty uchwałą Rady Gminy Zarzecze Nr XXII/168/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku. Ilość zainwentaryzowanych wyrobów azbestowych w całej gminie to 146 105 m² eternitu.

slide49

Każdy właściciel nieruchomości, który chciałby otrzymać 100% dofinansowania do zadania polegającego na załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie jego posesji musi zgłosić się do budynku Urzędu Gminy w celu złożenia „Wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”. Na realizację zadania w roku 2013 takich wniosków złożyło do urzędu 39 właścicieli nieruchomości. Na ich podstawie został sporządzony wniosek o dotację z WFOŚiGW, i wybrany w drodze zapytania cenowego wykonawca zadania tj. Firma AUTO- ZŁOM- Bogusław Paź, Przewłoka 46, 27- 670 Łoniów. Od dnia 20 września 2013 roku pracownicy firmy AUTO- ZŁOM działają na terenie naszej Gminy, kontaktując się z osobami, które złożyły w gminie wniosek o dofinansowanie, przyjeżdżają na teren nieruchomości gdzie płyty azbestowe są ważone, pakowane a następnie zabierane do utylizacji.

Dzięki środkom Funduszu (wojewódzkiego i narodowego) każdy mieszkaniec gminy, który ma na swoim terenie gospodarstwa dach z eternitu, może otrzymać bezzwrotne dofinansowanie na pozbycie się go w sposób bezpieczny i profesjonalny.

slide50

* Guma, plastik, recykling

GPR Sp. z.o.o obecnie produkuje własne granulaty gumowe z odpadów gumy twardej, które wykorzystuje się do produkcji wyrobów:

- oponki do kontenerów na śmieci 

- progi zwalniające oraz podstawy do oznakowań robót publicznych.

Produkty z gumy i tworzyw sztucznych wykonywane są w 95% z odpadów tych tworzyw. W skali roku GPR recyclinguje w ten sposób do 17 tysięcy ton odpadów gumy i tworzywa sztucznego, pozyskiwanej głównie w firmach polskich ale także z poza granic kraju. Od czerwca 2004 roku GPR to także jeden z czołowych producentów osi stalowych do kontenerów na śmieci.

slide52

„Filozofia, na której oparta jest działalność to po prostu ekologia w trzech wymiarach : 

- Surowce do produkcji to odpady z gumy i tworzyw sztucznych, stare, zużyte opony samochodowe i dętki oraz puste opakowania po chemii gospodarczej, zniszczone plastikowe skrzynki i kontenery czy też meble ogrodowe – czyli rzeczy uznawane ogólnie za zbędne.

- Wykorzystywane technologie odzysku i recyklingu są przyjazne dla środowiska naturalnego, nie zanieczyszczają go produktami ubocznymi i zużywają minimalną ilość energii konieczną do przeprowadzenia przemiany „śmieci” w przedmioty użytkowe.

- Produkty zaś to w znakomitej większości oponki i kółka do kontenerów i koszy na śmieci, czyli elementów wspierających proces selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.

slide54

* Recykling duroplastów

A co dalej ze zużytymi wyrobami gumowymi?

Duroplasty, czyli tworzywa chemoutwardzalne powszechnie kojarzą się nam z twardymi żywicami, jednak prawie połowa masy tych tak różnorodnych tworzyw występuje w postaci tworzyw elastycznych, czyli miękkich.

Najbardziej znanym wyrobem gumowym jest opona. istnieją wiele możliwości zagospodarowania odpadów gumowych, a w szczególności zużytych opon.

slide56

Guma:

Jest to produkt wulkanizacyjny – kauczuku naturalnego, syntetycznego lub też ich mieszanek zawierający około 3% siarki oraz różne inne dodatki (zmiękczacze, barwniki i inne). Wulkanizacja to w istocie proces sieciowania kauczuku za pomocą mostków siarkowych. Został on został opatentowany w 1843 roku w Stanach Zjednoczonych. 

Właściwości gumy zależą od rodzaju i ilości składników mieszanki gumowej zawłaszcza kauczuku. Przez odpowiedni dobór składników mieszanki gumowej można otrzymać gumę o różnych właściwościach m.in.: gumę nadającą się do produkcji opon, odporną na wysoką lub niską temperaturę, odporną na działanie olejów, materiałów pędnych, rozpuszczalników czy też gumę trudnopalną odznaczającą się właściwościami wymaganymi do materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym, medycynie itp.

slide58

Opona:

Najbardziej znanym wyrobem z gumy jest opona. Składa się ona z wielu różnych materiałów: wulkanizowanej gumy, drutów stalowych, kordu (włókien) poliestrowych lub poliamidowych. Dlatego recykling takich opon jest najtrudniejszy technologicznie ze wszystkich zużytych wyrobów gumowych.

W krajach Unii Europejskiej, co roku pojawia się około 2 600 tys. ton zużytych opon. Po przyjęciu do Unii dziesięciu nowych członków liczba ta wzrosła o około 500 tys., z czego ponad 130 tysięcy „wniosła” ze sobą Polska. Co roku wzrasta liczba pojazdów na naszych drogach, których eksploatacja powoduje geometryczny przyrost masy odpadowych opon. Odpady te zgodnie z art. 55, ust. 1 pkt. 5, obowiązującej ustawy o odpadach nie powinny być składowane na wysypiskach i to zarówno w postaci całych opon, jak i w formie rozdrobnionej.

slide59

Dodatkowo nałożono na przedsiębiorców wprowadzających opony na rynek osiąganie rocznego poziomu odzysku i recyklingu. Według badań Instytutu Gumowego w Warszawie, roczny przyrost opon w kraju wynosi ok. 1,5%. Biorąc pod uwagę ilość opon w kraju na koniec 2007 r., czyli ok. 150 106 ton, do 2013 r. będzie to już ok. 163 tys. ton.

slide61

* Odzysk energetyczny

Jedną ze skutecznych metod zagospodarowania zużytych opon jest również odzysk energetyczny, polegający na odzyskaniu z opon energii poprzez spalenie. Wulkanizowana guma ze zużytych opon ma wysoką wartość kaloryczną. Poprzez spalanie całych lub rozdrobnionych opony w specjalnie skonstruowanych piecach, odzyskiwana jest energia, z powodzeniem zastępująca konwencjonalne paliwo. Ustalono, że spalając 1 t opon, można uzyskać 8000 kg pary grzejnej lub 1200 kW energii elektrycznej. Spalanie odbywa się w cementowniach, gdzie wapno znajdujące się w cemencie wiąże tlenki siarki do gipsu lub w elektrociepłowniach wyposażonych w systemy odsiarczania spalin. W przeciwnym przypadku do atmosfery dostawałoby się za dużo tlenków siarki.

slide63

* Zbiórka nakrętek, baterii, oraz zepsutych telefonów

W roku szkolnym 2013/2014 kontynuujemy w naszej szkole akcję, wzorem lat poprzednich, która polega na zbiórce plastikowych nakrętek (po  sokach, napojach, nabiale, środkach chemicznych itp.), baterii oraz zepsutych telefonów. Zebrane nakrętki przeznaczone będą na recykling, a zyski będą na cele charytatywne.

slide67

Na czym polega akcja- w telegraficznym skrócie:

1. Zbieramy nakrętki typu PET

2. Nakrętki wrzucamy do specjalnie oznakowanych pojemników w szkole

3. Oddajemy je osobom, od których firma recyklingowa je skupuje.

4. Zebrane pieniądze w 100% przekazywane są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

slide68

*Co było celem naszego projektu?

- przekonanie o konieczności segregacji śmieci

- chciałyśmy zobaczyć jak i na czym polega segregacja

- wyjaśnienie na czym ona polega

- pogłębienie naszej wiedzy

- przedstawienie jak prowadzona jest gospodarka odpadami w naszej gminie

- zachęcenie do segregacji odpadów

- ukazanie konsekwencji z niej wynikających dla nas i środowiska

- przekonanie o konieczności recyklingu

slide70

KONIEC

Projekt wykonały:

Natalia Bluczak

Katarzyna Malawska

Zofia Płocica

Karolina Kucza

Kamila Dubiel

Pod opieką p. M. Konik

Informacje na temat gospodarki śmieciowej pozyskałyśmy

od pracowników naszej Gminy.