najwi ksze katastrofy ekologiczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAJWIĘKSZE KATASTROFY EKOLOGICZNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
NAJWIĘKSZE KATASTROFY EKOLOGICZNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

NAJWIĘKSZE KATASTROFY EKOLOGICZNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 805 Views
 • Uploaded on

NAJWIĘKSZE KATASTROFY EKOLOGICZNE. 1. Definicja. Katastrofa ekologiczna , często nazywana też klęską ekologiczną, to trwałe, nieodwracalne w naturalny sposób uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska, wpływające negatywnie na życie i zdrowie człowieka i innych organizmów żywych. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NAJWIĘKSZE KATASTROFY EKOLOGICZNE' - bethesda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 definicja
1. Definicja
 • Katastrofa ekologiczna, często nazywana też klęską ekologiczną, to trwałe, nieodwracalne w naturalny sposób uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska, wpływające negatywnie na życie i zdrowie człowieka i innych organizmów żywych.
2 podzia
2. Podział
 • Katastrofy antropogeniczne - związane z działalnością i funkcjonowaniem człowieka.
 • Katastrofy naturalne - nie są powiązane w większym stopniu z egzystencją człowieka, powodowane są przez siły przyrody.
3 por wnanie
3. Porównanie
 • Katastrofy naturalne są często bardziej wyniszczające co do liczby ofiar i skutków gospodarczych. Jednak potencjał niszczący katastrof antropogenicznych jest większy dla środowiska naturalnego i ma duży wkład w jego znaczną i długotrwałą degradację.
4 przyczyny katastrof ekologicznych
4. Przyczyny katastrof ekologicznych

Obiektywne:

 • Naturalne klęski żywiołowe
 • Wadliwość elementów budowlanych lub technologicznych
 • Niedostateczne wyposażenie w aparaturę kontrolno – pomiarową

Ludzkie:

 • Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych
 • Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
 • Nieprzestrzeganie zasad obsługi urządzeń
 • Niska dyscyplina pracy (lekkomyślność i pospiech)
 • Brak dostatecznej wiedzy o prowadzonym procesie
 • Nieumiejętności przewidywania skutków zakłóceń procesu
5 skutki katastrof ekologicznych
5. Skutki katastrof ekologicznych

Skutki katastrof naturalnych i antropogenicznych zależą od:

 • Rozmiarów zdarzenia
 • Gęstości zaludnienia
 • Gęstości infrastruktury i poziomu technologicznego
 • Działań zapobiegawczych
 • Odpowiedniego zarządzania antykryzysowego
6 katastrofy naturalne
6. Katastrofy naturalne

TRZĘSIENIE ZIEMI

slide11

POWODZIE

Najtragiczniejsza w historii powódź: 1931 r. wylanie rzeki Huang-he (Żółta Rzeka)w Chinach. W wyniku powodzi zginęło niemal 3,7 miliona ludzi – część utonęła, część zmarła z głodu. Miliony ludzi zostały pozbawione domów i dorobku całego życia. Powódź ta została nazwana „żałobą Chin”.

7 katastrofy antropogeniczne
7. Katastrofy antropogeniczne
 • KATASTROFY TANKOWCÓW
slide13

Przyczyny:Maltański tankowiec Erka, płynący z Francji do Włoch z nieznanych przyczyn rozłamał się na dwie części. 26-osobowa załoga opuściła statek w szalupach ratunkowych i wkrótce została bezpiecznie podjęta przez śmigłowce ratunkowe.

Skutki:Do oceanu wydostała się prawie połowa z 30 000 ton mazutu przewożonego przez tankowiec. Niezwykle silne sztormy, które nawiedziły Francję wkrótce po rozbiciu statku, znacznie opóźniły rozpoczęcie skutecznej akcji ograniczania szkód ekologicznych oraz przyczyniły się do rozproszenia plamy mazutu na rozległy obszar. Klęska objęła ponad 500 km wybrzeży – jednych z najbardziej urokliwych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym w Europie

slide15

Przyczyny:

Awaria maszyn i kadłuba z którego zaczął wyciekać niebezpieczny ładunek

 • Skutki:Władze hiszpańskie podały, że jeszcze przed katastrofą ze statku wydostało się 5 tys. ton oleju tworząc 17-kilometrową plamę. Wiatry i prądy morskie zepchnęły plamę w kierunku wybrzeży hiszpańskiej Galicji powodując katastrofę ekologiczną o niewyobrażalnej skali. Olej dostał się na wybrzeże co spowodowało ogromne szkody m.in. olejem zostało zabrudzonych wiele ptaków morskich, co powoduje wymieranie wielu gatunków objętych ochroną.
slide17

Przyczyny:

W wyniku gwałtownego wzrostu ciśnienia otworzył się zawór bezpieczeństwa reaktora do produkcji 2,4,5-trichlorofenolu, w wyniku czego do atmosfery zostało uwolnionych ok. 2 ton gorących substancji chemicznych. W chmurze chemikaliów znajdowało się ok. 2 kg 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD), jednej z najbardziej znanych toksycznych substancji.

Skutki:

Skażeniu uległo około 1500 ha gęsto zaludnionego obszaru, ewakuowano 730 osób, około 700 mieszkańców zostało poszkodowanych w wyniku zatrucia. Zginęło wiele zwierząt, wielkie tereny zostały skażone i wykluczone na wiele lat z działalności gospodarczej.

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna

slide19

Przyczyny:

 • Bezpośrednią przyczyną katastrofy było dostanie się wody do zawartości zbiornika wskutek nieszczelnej izolacji. W wyniku zachodzącej reakcji substancji toksycznej z wodą nastąpił gwałtowny wzrost temperatury płynnej zawartości zbiornika (do ponad 200°C). Spowodowało to wzrost ciśnienia które rozsadziło zbiornik, uwalniając zawartość do atmosfery.

Skutki:

 • Przemieszczająca się chmura izocyjanianu metylu i jego pochodnych spowodowała śmierć 6300 mieszkańców a 250 tys. osób zostało zatrutych. Wielu z nich zostało sparaliżowanych, inni stracili wzrok i słuch oraz mieli uszkodzone płuca i nerki. Skutek skażenia to ponad 6 tysięcy ofiar śmiertelnych. Z miejsca zdarzenia ewakuowano 200 000 ludzi.
slide21

Przyczyny:

Przyczyną eksplozji było podpalenie lub uszkodzenie instalacji elektrycznej. Wybuch 900 kg materiałów przechowywanych w magazynie centralnym zainicjował serię eksplozji i pożar nielegalnie przechowywanych kontenerów na zewnątrz budynku.

Skutki:

947 osób zostało rannych. 10 000 mieszkańców ewakuowano, zginęły 22 osoby. Wybuch spowodował skażenie azbestem 70 hektarów terenu i wyłączenie go z użytkowania.

slide23

Przyczyny:

 • Nieprawidłowy projekt zapory, błędy obsługi, niekontrolowane parametry technologiczne i zła pogoda. W efekcie doszło do niekontrolowanego zrzutu 100 000m3 ścieków, skażenie wody 50-100 t cyjanków.

Skutki:

 • Transgraniczne skażenie środowiska miało na dużą skalę negatywny wpływ na ekosystemy rzeczne. Zginęło 1240 ton ryb, doszło do całkowitego zaniku fito i zooplanktonu a także przerwania zaopatrzenia w wodę pitną miejscowej ludności.
slide25

Przyczyny:

Przyczyną był błąd człowieka i wady konstrukcyjne reaktora. Pracownicy elektrowni przeprowadzali doświadczenie, które miało polegać na stopniowym zmniejszaniu mocy reaktora. Aby się powiodło, wyłączono większość automatycznych systemów zabezpieczeń. W pewnym momencie reakcja zachodząca w reaktorze wymknęła się spod kontroli. Najpierw nastąpił niekontrolowany wzrost mocy, potem gwałtowne rozsadzenie systemu chłodzącego i w końcu rdzenia reaktora. Do eksplozji doszło o 1:30 czasu moskiewskiego. Miała moc 1000 kg trotylu. Budynek reaktora płonął przez 9 dni po eksplozji, a ze zgliszcz jeszcze długo wydobywał się dym.

slide26

Skutki:

 • Z reaktora do atmosfery przedostały się wielkie ilości radioaktywnych substancji, takich jak: jod 131, cez 137, stront 90, pluton 239.
 • Skażone zostało 100 tysięcy km2. Substancje radioaktywne dotarły nad Skandynawię, środkową Europę (w tym Polskę), pd-wsch Europę (zwłaszcza Grecję) i pn. Włochy.
 • Ewakuowano 130 tysięcy osób. Obszar o promieniu 30 km wokół elektrowni jest dziś praktycznie niezamieszkany.
 • Katastrofa przyczyniła się do długotrwałego skażenie ziemi, wody i powietrza oraz głębokiego, być może nieodwracalnego zniszczenia ekosystemów.
 • Liczba ofiar jest w tej chwili jest bardzo trudna do oszacowania - nie ma bowiem wiarygodnych danych.
 • Zanotowano zwiększony poziom zachorowań na leukemię, choroby tarczycy i anemię, zmiany w układzie immunologicznym, nowotwory, a także doniesienia o przypadkach katarakty, nie wyjaśnione stany znużenia, bólu głowy i depresji.
8 sposoby zapobiegania kl skom ekologicznym
8. Sposoby zapobiegania klęskom ekologicznym

Można zapobiegać antropogenicznym katastrofom na kilka sposobów:

 • Stosując normy prawne i ustalenia tak by produkcja, składowanie, transport i ostateczne składowanie przeróżnych substancji było bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska.
 • Przeprowadzając wnikliwe i częste kontrole fabryk, zakładów produkcyjnych, elektrowni.
 • Dbając o najwyższe bezpieczeństwo na etapie projektowania i budowania.
 • Tworząc i dbając o ośrodki interwencji kryzysowej.
 • Tworząc specjalne izolowane miejsca przechowywania substancji niebezpiecznych.
9 prognozowanie katastrof naturalnych
9. Prognozowanie katastrof naturalnych
 • Osiągnięcia nauki i techniki pozwalają poznawać mechanizmy rządzące zjawiskami naturalnymi.
 • Naukowcy tworzą coraz nowsze modele symulacyjne dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych. Stale są udoskonalane systemy satelitarne odgrywające szczególną role w prognozowaniu pogody.
 • Jednak nie potrafimy precyzyjnie (data, czas, siła) przewidywać trzęsień ziemi, tsunami czy tornad.
 • Możemy jedynie uwzględniać występujące zjawiska w planowaniu przestrzennym i podczas obmyślania rodzaju zabudowy.
bibliografia
Bibliografia:
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3921133
 • S. Winchester, S. Junger, D. Murphy, E. Macarthur, S. Wheeler „ Ziemia, nieujarzmiona planeta” Warszawa 2004
 • www.sgh.waw.pl/.../Technologie%20i%20katastrofy%20ekologiczne.ppt
 • www.sny.one.pl/?dzial=8&id=56&pobierz=1
 • http://www.ciop.pl/18388.html
 • http://greenworld.serwus.pl/czarnobyl/czarnobyl.htm
 • J. Ranecki „Prognozowanie katastrof naturalnych”, Na ratunek 4/09