Kommunikation
Download
1 / 9

Kommunikation - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Kommunikation. - att överföra budskap, påverka, mm. Kommunikationsmodellen. FILTER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kommunikation' - lin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kommunikation

Kommunikation

- att överföra budskap, påverka, mm


Kommunikationsmodellen
Kommunikationsmodellen

FILTER

Någon (sändare) försöker ge information (budskap) med hjälp av en viss ”budbärare” (Kanal=medium), pilarna, till någon (mottagare) och får någon form av reaktion tillbaka (feedback). Förförståelse/förutfattade meningar påverkar hur budskapet förmedlas och uppfattas (Filter).

FILTER


Tv former av kommunikation

Personlig kommunikation

Sändare och mottagare har ofta ”ögonkontakt”.

Vänder sig till en eller få mottagare.

Enkelt att ge feedback.

Masskommunikation

Sändaren når många mottagare med samma budskap.

Oftast enkelriktad, utan feedback.

Avstånd mellan sändare och mottagare, massmedier nödvändiga.

Kommunikationen är opersonlig, sändaren ”känner” inte sin mottagare.

Två former av kommunikation


Hur p verkas vi
Hur påverkas vi?

 • Socialisation – i umgänge med andra: familj, vänner, skolkamrater, arbetskamrater formas vi (grupptryck) och tar till oss vissa värderingar.

 • Reklam – påverkar genom att skapa behov

 • Selektiv perception – svårt att ändra värderingar men lätt att förstärka dem.


Vad r en nyhet
Vad är en nyhet?

Tre avstånd som påverkar vårt intresse för en händelse:

Tidsavståndet – ju längre tid sedan det hände desto mindre nyhetsvärde.

Geografiska avståndet – ju längre bort desto mindre nyhetsvärde.

”Kulturella” avståndet – ju mindre kunskaper och förståelse som mottagaren har kring ämnet desto mindre nyhetsvärde.

Kännedom

Perfekt

Intresse

Imperfekt

Engagemang

Presens

HÄNDELSE

Centrum

Omgivning

Periferi


Blir alla h ndelser nyheter
Blir alla händelser nyheter?

En nyhet måste ta sig genom många olika steg (passera olika gate-keepers).

 • Journalist rapporterar en nyhet till någon tidning.

 • Tidningen sänder nyheten vidare till en nyhetsbyrå efter att gallrat.

 • Nyhetsbyrån sänder vidare nyheten till andra nyhetsbyråer t.ex. TT, många nyheter har dock gallrats bort.

 • TT skickar vidare nyheten till svenska massmedier.

 • På respektive massmedier väljer man ut några nyheter att sända ut till mottagarna.


Vad styr nyhetsurvalet
Vad styr nyhetsurvalet?

 • Gallrarnas uppfattning om vad mottagarna vill ha (de tre avstånden).

 • Gallrarnas egna värderingar

 • Gallrarnas hänsynstagande till ägandet av det egna företaget (man sågar inte på den gren man sitter på).


Olika former av massmedia
Olika former av massmedia

 • Pressen

  • Dagstidningar

  • Populärpress

  • Föreningstidningar

  • Facktidskrifter

 • Etermedia

  • Radio

  • TV

   • Public Service eller reklamfinansierad

 • Internet


Medias makt
Medias makt

 • Den tredje statsmakten

 • Boëthius – ”Ockupationsmakt”