kommunikation l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikation

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
kali

Kommunikation - PowerPoint PPT Presentation

234 Views
Download Presentation
Kommunikation
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kommunikation Studieteknik: Presentationsteknik Interkulturell kommunikation Högskolan på Åland

 2. Innehåll • Kommunikationens element • Två kommunikationsskisser • Koder & informationsvetenskap • Kommunikationens egenskaper & problem • Varseblivning & informationsintag • Icke-verbal kommunikation

 3. 6. Kodning 7. Avkodning 8. Respons 9. Feedback 10. Brus Shannon & Weaver (1949): ”A Math. Theory of Comm.” 1. Sändare 2. Mottagare 3. Meddelande 4. Kanal 5. Situation Kommunikationens beståndsdelar

 4. Kommunikation som process situation feedback Brus sändare kanal mottagare respons meddelande kodning avkodning

 5. Kommunikation som förhandling Meddelande Betydelser Refe-rent Sändare Mottagare

 6. Kod • Gemensamma symboler och betydelser = gemensam kultur • Att fylla i ”tomrummen” rätt • Regler för kombination av betydelser • Att bryta reglerna – att kommunicera fel – att göra bort sig? • Vems regler förresten?

 7. Meddelande: Mottagaren styr • Avsikt • Förväntningar • Kategorier • Information (visuell, akustisk, etc.) • Tecken

 8. Informationsöverföring & utbyte 1 • Liknelse: Kortlek • Redundans: hög förutsägbarhet • Konventioner: konventionellt • Stor och heterogen publik, populärkultur

 9. Informationsöverföring & utbyte 2 • Entropi: låg förutsägbarhet • Liten och smal publik, kulturell elit • Anspelningar, ironi, humor, stilnivåer • (Även nära vänner)

 10. Tre problemnivåer • A: Teknik – går signalen fram? • B: Semantik – förstås betydelsen? • C: Effektivitet – nås önskat resultat? • BRUS: tekniskt, semantiskt (och psykologiskt)

 11. Kommunikationens egenskaper • Dynamisk • Interaktiv • Irreversibel • Fysiskt sammanhang • Socialt sammanhang

 12. Varseblivning • Den process med vilken vi • väljer ut, • tolkar (kategoriserar), • värderar och • organiserar • signaler från yttervärlden, • dvs INFORMATION om omvärlden

 13. Informationsintag • BITs per sekund • Syn: 10.000.000 • Hörsel: 1.000.000 • Känsel, Smak och Lukt < 500.000

 14. Medvetande • Mindre än 40 BITs per sekund • ”en liten ficklampa i en stor grotta” • Resten filtreras bort • ..men finns kvar undermedvetet... • Vi har enorma omedvetna resurser • ...för icke-verbal kommunikation

 15. klädsel föremål tystnad utnyttjande av tiden och rummet prosodi (språkets musik: melodi, betoning, pausering, volym) gester ansiktsuttryck ögonkontakt och –rörelser kroppsställning och –rörelser beröring Icke-verbal kommunikation

 16. “Communication is the art of placing a star from the speaker into the heaven of the listener.”