Economic value added
Download
1 / 49

Economic Value Added - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Economic Value Added. Kaplan-Atkinson: Advanced Management Accounting Copeland-Coller-Murrin: Vállalatértékelés Esa Mäkeläinen: Economic Value Added as a management tool Roztocki-Needy: An Integrated ABC and EVA system as an engineering management tool for manufacturers.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Economic Value Added' - lin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Economic value added

Economic Value Added

Kaplan-Atkinson: Advanced Management Accounting

Copeland-Coller-Murrin: Vállalatértékelés

Esa Mäkeläinen: Economic Value Added as a management tool

Roztocki-Needy: An Integrated ABC and EVA system as an engineering

management tool for manufacturers

Összeállította: Kárpáti Tibor


Ri eva
RI - EVA

 • A reziduális jövedelem (RI) egyik széleskörben alkalmazott típusa az EVA (Economic Value Added).

  • 1982-ben jelent meg a Stern Stewart tanácsadó cég fejlesztéseként, de igen nagy népszerűségre a 90-es években tett szert.

 • Mivel alapeleme a tulajdonosok alternatívköltségének figyelembe vétele, összhangban van a „részvényesi érték maximalizálás” koncepcióval.

  • Értékalapú teljesítménymérő, értéke megmutatja a létrehozott illetve megsemmisített részvényesi értéket a vizsgált időszakban.

  • A hagyományos teljesítménymutatóknál jobban korrelál a részvényárakkal.


Eva alapvet felt telez sek
EVA - alapvető feltételezések

 • A menedzserek kötelessége az értékteremtés a befektetők számára.

  • A befektetők azért fektetnek be a vállalatba, mert megfelelő hozamot akarnak realizálni.

 • Van egy minimum szintje a nyereségességnek, amit a befektetők elvárnak, ezt tőkeköltségnek hívják.

  • Részvényesek esetén a tőkeköltség a kockázat adott szintje melletti átlagos részvényhozam a tőzsdén, ezt ők könnyen el képesek érni hosszútávú, diverzifikált részvénypiaci befektetésekkel.

 • Így a tőkeköltségnél kevesebb hozam létrehozása (hosszú távon) nem elfogadható.

  • A befektetők kivonhatják tőkéjüket a vállalatból, mert vannak más alternatíváik.


Economic value added eva
Economic Value Added (EVA)

A hagyományos profit-mérőszámokhoz (EBIT, EBITDA, adózott eredmény) hasonlít abban az értelemben, hogy abszolút értékben (nem %-ban) méri a profit, hozam mértékét.

 • EBIT (operating profit): A magyar számvitel ÜTE kategóriájának felel meg, ha nem vesszük figyelembe az egyéb bevételeket és ráfordításokat. A befektetőket tájékoztatja arról, hogy mennyi profitot képes a vállalat az alapvető üzleti tevékenységéből kitermelni.

 • EBITDA: amortizációval növelt EBIT, a működési tevékenységből származó cash flow-t próbálja közelíteni.


Economic value added eva1
Economic Value Added (EVA)

 • Előnye a hagyományos mérőszámokkal szemben, hogy a vállalatnak csak a reziduális nyereségességét vizsgálja.

 • Azaz figyelembe veszi az adósságok direkt költségét és a tulajdonosok saját tőkéjének indirekt költségét is.


Economic value added eva2
Economic Value Added (EVA)

 • Használata igen elterjedt:

  • Egyrészt számos cég használja ezt a teljesítménymérő mutatószámot a részvényeseinek teremtett érték meghatározásához.

  • Másrészt a vezetők jutalmazását, díjazását is gyakran hozzákötik a létrehozott érték nagyságához.

  • Harmadrészt a befektetési társaságok is felhasználják ezt a mutatót a részvényportfóliójuk összeállításánál.


Eva meghat roz s
EVA meghatározás

 • Az EVA két szemszögből is vizsgálható:

  • számviteli szemszögből,

  • pénzügyi, vállalatértékelési szemszögből.

 • A kettő közötti különbségtétel alapja, hogy a számviteli megközelítésnél éves szinten, a pénzügyi megközelítésnél pedig az élettartam alatt realizálódó hozzáadott értéket vizsgálják. Ez utóbbinak külön neve van, mégpedig MVA (Market Value Added).


Eva sz mviteli perspekt va
EVA – számviteli perspektíva

Számviteli megközelítésnél az EVA egyenlő az adózott működési profitnak (NOPAT) és a felhasznált tőke súlyozott átlagköltégének különbségével.

EVA = NOPAT - Tőkeköltség

Tőkeköltség = WACC × Lekötött tőke

NOPAT: A vállalat által termelt profit abban az esetben, ha működé-

séhez nem vett volna fel hiteleket. Értéke egyenlő az adóval

csökkentett működési nyereséggel (EBIT).

WACC: Súlyozott átlagos tőkeköltség.

Lekötött tőke: A mérleg forrásoldalának a kamatmentes tételekkel

csökkentett állománya az időszak elején.


Eva sz mviteli perspekt va1
EVA – számviteli perspektíva

 • Más formában is felírható a képlet:

EVA = (ROIC - WACC) × Lekötött tőke

Adópajzs

ROIC = NOPAT / Lekötött tőke

WACC = Saját tőke költsége(%)×(Saját tőke/Lekötött tőke) +

Adósság költsége(%)×(Adósság/Lekötött tőke)(1-adókulcs)


Eva p nz gyi perspekt va
EVA – pénzügyi perspektíva

 • Pénzügyi szemszögből (vállalatértékelés) az EVA úgy definiálható, ahogy az a vállalat piaci, befektetői oldalról vizsgált értékteremtéséhez (Market Value Added) kapcsolódik.

 • Innen nézve az MVA egyenlő a vállalat jövőbeni EVA értékeinek a nettó jelenértékével.

 • Az MVA nem más, mint a vállalat belső értéke, ennyivel ér többet a vállalat, mint a saját tőkéjének és az adósságainak értéke.

MVA = a várt jövőbeli EVA-k NPV-je

MVA = Vállalatérték - Összes tőke


Economic value added eva3
Economic Value Added (EVA)

EVA kalkuláció a mérlegben és az eredmény-kimutatásban szereplő adatokból történik, azonban ezeket az értékeket sok esetben módosítani kell a pontosság érdekében.

 • 164 helyen lehet módosítást végrehajtani


Eva p lda
EVA - Példa

 • Az IP-STAR Kft. adatai a következőek:

  • Éveleji mérlegfőösszege 800 m HUF, ebből saját tőke 320 m HUF, szállítói tartozások 200 m HUF.

  • A saját tőke CAPM modellel számított hozamelvárása 13%, a kamatköteles adósságok költsége 8%.

  • Az év végi eredménykimutatásban az értékesítés nettó árbevétele 2 Mrd HUF, közvetlen költségei 1,3 Mrd HUF és közvetett költségei 0,6 Mrd HUF.

  • A társasági adókulcs 40%.


Eva p lda1
EVA - Példa

Lekötött tőke: 800 - 200 = 600 m HUF

NOPLAT: [2 – (1,3 + 0,6)] × 0,6 = 60 m HUF

ROIC: 60 / 600 = 0,1

WACC: 0,13 × (320 / 600) + 0,08 × (280 / 600) (1-0,4) = 0,092

EVA: (0,1 – 0,092) × 600 = 4,8 m HUF


A roi alap ellen rz s vesz lyei
A ROI alapú ellenőrzés veszélyei

 • A ROI eredetileg arra szolgált, hogy kiegészítse a vezetők megérzéseit és gondolkodásmódját, akik egyébként teljesen tisztában voltak a divíziók technológiai és versenypiaci körülményeivel.

 • A II. Világháború utáni időszakban azonban a vállalatok erőteljesen diverzifikálni kezdték teljesítményüket, különösen más iparágba tartozó vállalatok felvásárlásával.


A roi alap ellen rz s vesz lyei1
A ROI alapú ellenőrzés veszélyei

 • A tevékenységek kiszélesedésével a felsővezetőknek gyakran csak minimális iparág-specifikus ismerete és tapasztalata volt, így a központ a vezetők elé kitűzött célként küldte le a ROI-t a divíziókhoz.

 • Mivel a vezetőkjövedelmezősége és előléptetése a ROI-mutatók teljesítésétől függött, ezeket a középvezetőket erős ösztönzés érte, hogy adataikat ennek megfelelően korrigálják.


A roi befoly sol s nak lehet s ge
A ROI befolyásolásának lehetősége

 • A divizió három egymást követő negyedévének adatai alapján első látásra úgy tűnik, hogy a működés töké-letes, a ROI szépen növekszik minden negyedévben.

 • Ha azonban a ROI-t tényezőire bontjuk, az erős árbevételarányos eredménynövekedés az eszköz-forgás visszaesésével párosult.


A roi befoly sol s nak lehet s ge1
A ROI befolyásolásának lehetősége

 • A nyereség növekedésének és az eszközforgás csökke-nésének okait vizsgálva a központi vezetés felfedezte, hogy a divízióvezető jelentősen növelte a termelést a 2. és a 3. negyedévben, miközben a többlettermelés késztermékkészletként halmozódott fel.

 • A jóval magasabb termelési szint lehetővé tette, hogy az időszaki (fix jellegű) költségek nagy részét konzerválják a készletben, miközben a ténylegesen eladott termékek egységköltsége csökkent, magasabb árbevételarányos nyereséget eredményezve.


A roi s eva torz t sai
A ROI és EVA torzításai

A következőekben háromféle torzítást fogunk megvizsgálni, amely az EVA (Economic Value Added) és a ROI automatikus használatával előfordulhat.

 • Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

 • Az árszínvonal változásai

 • Az értékcsökkenési módszer


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se
Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

 • Bizonyos kiadások (pl. az immateriális javak) tekintetében megítélés kérdése, hogy a kiadásokat ráfordításként annak az időszak terhére számolják-e el amelyikben felmerültek, vagy tőkésítik és amortizálják az alatt az időszak alatt, amíg a kiadások hasznos hatása várhatóan tart.

 • A számviteli elszámolás a legtöbb immateriális jószágot érintő kiadás tőkésítését nem támogatja, de a belső teljesítményértékelésnek nem kell a külső beszámolás szabályaihoz igazodnia.


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se1
Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

 • Stabil időszakban, amikor hozzávetőleg évente ugyanannyi immateriális jószág keletkezik, ez a kérdés nem érinti a nettó eredményt, mivel a korábbi és jelen időszaki költségek össze-gének az amortizációja meg fog egyezni az időszaki kiadásokkal.

 • Amennyiben azonban –növekvő vállalat esetén- a várható jövőbeni hozamokkal rendelkező kiadásokat nem tőkésítjük, a ráfordításokkal büntetjük a kezdeti stabil pálya elérése előtti időszak eredményét, miközben túlértékeljük a későbbi stabil pálya ROI és EVA mutatóját, mivel az immateriális célú befektetések ekkor nem jelentkeznek a befektetett tőkében.


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se2
Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

 • Tételezzünk fel egy divíziót öt azonos, de különböző korú eszközzel.

 • Valamennyi eszköz 30000$ bekerülési értékű és évi 10000$ nettó pénzáramot generál öt éven keresztül.

 • A divízió stabil pályára ért: minden évben „kidobnak” egy eszközt és vásárolnak helyette egy másikat.

 • Feltételezzük, hogy minden bejövő befektetés és pénzáram az év utolsó napján történik.

 • A divízió lineáris értékcsökkenési módszert használ.

 • A tőkeköltség 15%.


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se3
Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

 • Öt eszközzel, amelyek mindegyike évi 6000 dollár értékcsökkenési költséget okoz, a teljes értékcsökkenési költség 30000 dollár évente.

 • Az eszközállomány nettó értéke 90000 dollár.

 • Az amortizációt levonva az évi 50000 dollár pénzáramlásból 20000 dollár nettó eredményt kapunk. Ebből következően a ROI = 22,2%.


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se4
Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

Divíziónk kutatásba kezd, a kutatás 3000$-ba kerül, viszont évi 1000$ pénzáramlást generál a következő öt évben. Az első táblázatban a kiadás ráfordításként, a másodikban pedig tőkésítve kerül elszámolásra.Az rsz nvonal v ltoz sai
Az árszínvonal változásai

 • Inflációs időszakokban mind a ROI, mind az EVA mutatók értéke túlbecsült lesz.

 • Az alapvető torzítás abból származik, hogy a bevételeket és a pénzáramokat az adott évi pénzáramban mérjük, miközben a befektetések értékét és az értékcsökkenést a hajdani beszerzési érték alapján határozzuk meg.

 • Így jelentősen alulbecsüljük a befektetés értékét miközben túlbecsüljük a nettó eredményt.


Az rsz nvonal v ltoz sai1
Az árszínvonal változásai

 • Mind a ROI mind az EVA-mutató jóval magasabb lesz, mintha az inflációs időszak nem következett volna be.

 • Viszont a mutatók jelentős mértékben romlanak, amikor az inflációs ciklus megszakad, az eszközök folyamatosan cserélődnek újabbra a magasabb áron, de további áremeléseket a késztermékpiacon már nem lehet elfogadtatni.


Az rsz nvonal v ltoz sai2
Az árszínvonal változásai

Az inflációs torzítás hatása jól látható a korábbi öteszközös divízión, ahol az eredeti ROI: 22,2% volt. Tegyük fel, hogy az eszközök ára évi 10%-kal nő, nettó pénzáramlása pedig 6%-kal. Négy év múlva a divízió nettó pénzáramlása: 50000×(1,06)4=63124$


Az rsz nvonal v ltoz sai3

* 43923$×(1+4/5+3/5+2/5+1/5)=131769$ ** 8784,6×5

Az árszínvonal változásai

Ha az inflációs időszak hirtelen befejeződne, a divízió pedig tartaná akkori aktuális működési pénzáramlásának szintjét, és kicserélné régebbi eszközeit – évente egyet – az aktuális árakon (43923$) végül is felismerné, hogy pénzáramlása nem volt képes lépést tartani az inflációval. A nettó eredmény csökkent, a gazdasági hozzáadott érték negatív és a 14,6%-os ROI jóval alacsonyabb a korábbi értékeknél.


Az rt kcs kken si m dszer
Az értékcsökkenési módszer

 • A pénzügyi számvitel értékcsökkenési módszereinek használata visszás ösztönzőket teremt a vezetői ROI számítás szintjén.

 • A vezetők tudják növelni ROI mutatójukat beruházások elhalasztásával és teljesen vagy majdnem leírt eszközök üzemeltetésével, ami a következő példán keresztül látható.

 • A kiinduló adatok megegyeznek a korábbi példák kiinduló adataival.Economic value added

A hatékony vezetői számvitel előfeltétele, hogy a pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.


Az abc s az eva sszekapcsol sa
Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

 • Az EVA alkalmazásának kiterjesztését jelenti, ha nem üzleti egységek vagy a vállalat egészének szintjén, hanem a tevékenységek, termékek, vevők szintjén hozunk döntéseket.

 • Ez úgy valósítható meg, hogy a ráfordításokhoz hasonlóan az eszközöket is a tevékenységekhez rendeljük.


Az abc s az eva sszekapcsol sa1
Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.


Az abc s az eva sszekapcsol sa2
Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

 • A kimutatás egy enyhén nyereséges egységet mutat be, (9%-os működési árrés). A nettó eszközértékre eső 12%-os tőkeköltség levonása után kiderül, hogy az üzleti egység mégis értéket rombolt.

 • A vállalat vezetésének tipikus reakciója, hogy utasítja az üzleti egység vezetését az árrés emelésére vagy az eszközintenzitás növelésére:

  • az értékesítési és irányítási költségek árbevételarányos csökkentése,

  • az ár emelése, vagy a termeléstámogatás költségeinek csökkentése,

  • a készlet és a követelés állományának csökkentése.


Az abc s az eva sszekapcsol sa3
Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.


Az abc s az eva sszekapcsol sa4
Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

 • Az ABC alapú kimutatás jelzi, hogy az 1. termékvonallal nincsen probléma.

  • Ez a termékvonal jól bejáratott, hatékony termelési eljárásokkal és olyan vevőkkel, akikkel nagy múltú, tartós kapcsolata van. Bármely áremelési vagy költség csökkentési kísérlet súlyosan veszélyezteti ezt a nagyon vonzó szegmenst.

 • A problémák a 2. termékvonalból erednek.

  • Ezt a termékvonalat azért fejlesztették ki, hogy új piacokra lépjenek be.

  • Ez egy nagyon összetett termékcsalád sokféle változattal és rövid termelési sorozatokkal, a jelenlegi vevők kiszolgálásának és új vevők élérések komoly értékesítési és marketingkiadásai vannak.


Az abc s az eva sszekapcsol sa5
Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

 • Az alkalmazott eszközök ABC elemzése feltárja, hogy az 1. termékvonalnak csak 0,7 dollár eszközre van szüksége 1 dollár értékesítéshez, amíg a 2. termékvonalnak 1,05 dollárra.

  • Ennek megfelően jelentős a különbség az EVA tőkelekötési díjában.


Az abc s az eva sszekapcsol sa6
Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

 • Sok eszköz tevékenységhez rendelése egyértelmű.

  • Készleteket közvetlenül egyes termékekhez lehet kötni. Specializált termelő berendezéseket termékek szűk köréhez lehet kapcsolni.

  • Általános eszközök esetén az eszköz hozzárendelésének meghatározója az a költségokozó lehet, ami alapján a berendezések működési ráfordításait felosztottuk a termékek között.

 • Nem kell minden eszközt a termékekhez rendelni. Jelentős mozgástér egyéni mérlegelésre.

  • a vevőspecifikus eszköz példája a követelésállomány, készletállomány, speciális immateriális javak és tárgyi eszközök.


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa
Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

Az IP-STAR Ltd. mérlege és ereménykimutatása.


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa1
Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

A vállalatnál azonosított tevékenységek:


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa2
Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

A tevékenységek költségeinek meghatározása:


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa3
Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

A befektetett tőkének és költségének kiszámítása:

CC: tőkeköltség (cost of capital)

C: tőke (capital)

CCR: a minimálisan elvárt megtérülés rájája (capital cost rate),

ami a példában 10%


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa4
Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

A tevékenységek eszközfelhasználása:


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa5
Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

A tevékenységekhez szükséges tőke költsége:


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa6
Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

A tevékenységek teljes költsége:


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa7
Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

Az egyes termékek által biztosított nyereség az ABC módszer alkalmazásával (a tevékenységek költségeinek termékekre való felosztása adottság a példában):


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa8
Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

A termékek által biztosított gazdasági profit (shareholder value) az ABC és az EVA módszer együttes alkalmazásával:


A p nz gyi mutat k korl tai
A pénzügyi mutatók korlátai pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

 • A decentralizát egységekben a csupán pénzügyi teljesítménymutatókra épülő teljesítménymérés meghaladottá válik a következő problémák miatt.

  • Egy összetett bizonytalan környezetben lehetetlen, hogy az egy szempontra alapozó teljesítménymutató tökéletes összhangot teremtsen a decentralizált egység céljai és az általános vállalati célok között.

  • A legtöbb teljesíménymutató belső teljesítményen alapul, és nincs tekintettel a külső lehetőségekre.

  • A tipikus teljesítménymutatók a rövid távú működési eredményekre összpontosítanak, és a nehezebben mérhető hosszabb távú hatásokat figyelmen kívül hagyják.


Megold s
Megoldás pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.

Ehelyett inkább egy széles körű, pénzügyi és nem pénzügyi mutatókból álló rendszert érdemes kialakítani, ahol az összes mutató a vállalat célkitűzéseihez és stratégiájához kapcsolható, és a szervezeti egység teljesítményének értékelésére és elősegítésére szolgál.