pedagogische sessie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagogische sessie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagogische sessie

play fullscreen
1 / 58

Pedagogische sessie

209 Views Download Presentation
Download Presentation

Pedagogische sessie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pedagogische sessie Activerende werkvormen

 2. I. Leren met Kolb Leercyclus Leer- en onderwijsstijlen

 3. I. Leren met Kolb Iedereen leert anders! U koopt een nieuwe smartphone. Hoe start u? • Gaat u zelf wat prutsen tot ude belangrijkste dingen hebt ontdekt? • Gaat u in de inhoudsopgave de belangrijkste dingen opzoeken om die snel te proberen? • Ziet u een aantal knopjes die u herkent van oude apparaten en ontdekt u zo verder? • Of leest u uitgebreid de hele handleiding uit?

 4. I. Leren met Kolb Kolb onderscheidt 4 stappen in leren: De vergadering leiden, liep niet goed.= concrete ervaring Er nadien over nadenken en op anderen letten.= observatie en reflectie Erover klagen bij een collega? En tips vragen?= verkennen van de theorie Zelf beter doen volgende keer!= actief experimenteren

 5. I. Leren met Kolb

 6. I. Leren met Kolb: Leer- en onderwijsstijlen OPDRACHT: Zelfreflectie • Maak de leerstijlentest • OPDRACHT: Praktijkopdracht • Ga nu in hoeverre dit klopt voor jou(w leven).

 7. I. Leren met Kolb: Leercyclus

 8. I. Leren met Kolb: Leer- en onderwijsstijlen OPDRACHT: Leg de typische kenmerken van jouw leerstijl uit aan de rest van de klas. • Dromer: Speel een rollenspel. • Denker: Maak een samenvatting met vijf voorbeelden. • Beslisser: Stel een quiz op. • Doener: Zoek enkele afbeeldingen en leg uit waarom deze jou symboliseren.

 9. II. Werkvormenper leerstijl Dromer Denker Beslisser Doener

 10. II. Werkvormenper leerstijl 3 à 4 per werkvorm Gebruik, voor- en nadelen Sommige uitproberen

 11. II. Werkvormen: Dromer

 12. II. Werkvormen: Dromer DROMER • Centraal: emotie, verbeelding, zintuigen, fantasie, nieuwe ideeën genereren. • Voorwaarden: • Expressie en sfeer • Persoonlijke feedback • Reflectie op ervaring • Leren door inleving

 13. II. Werkvormen: Dromer Werkvormen • Groepsgesprek • Binnen een thema werken in groep • Brainstormen • Mindmap maken • Rollenspel spelen • Collages, ontwerpen of vormgeven • Reflecteren op elkaars materiaal • …

 14. II. Werkvormen: Dromer Werkvormen • Groepsgesprek • Groepswerk • Brainstormen • Mindmap maken • Rollenspel spelen • Collages, ontwerpen of vormgeven • Reflecteren op elkaars materiaal • …

 15. II. Werkvormen: Dromer 2. Groepswerk • Soort: parallel, complementair of gemengd • Geschikt voor • uitwisselen informatie; • problemen oplossen; • nieuwe leerstof verwerken; • onduidelijkheden onder woorden brengen

 16. II. Werkvormen: Dromer 2. Groepswerk

 17. II. Werkvormen: Dromer 2. Groepswerk

 18. II. Werkvormen: Dromer 3. Brainstormen • = in beweging brengen van de hersenen • Geschikt voor • Nieuwe ideeën; • Kennismaking in onderwerp; • Peilen van voorkennis en ervaringen; • Koppeling met andere onderwerpen; • Synthese

 19. II. Werkvormen: Dromer 3. Brainstormen

 20. II. Werkvormen: Dromer 3. Brainstormen

 21. II. Werkvormen: Dromer 4. Mindmap maken = Individuele associaties maken. Programma’s: • Prezi • Microsoft Visio • Mindjet • Emindmaps

 22. II. Werkvormen: Dromer

 23. II. Werkvormen: Dromer 4. Mindmap

 24. II. Werkvormen: Dromer 7. Reflecteren op elkaars materiaal OPDRACHT: Beoordeel de brainstorming. Geschikt voor: • Opleidingen met stage • Mensen die praktijkervaring hebben • Analyse van onduidelijkheden

 25. II. Werkvormen: Denker

 26. II. Werkvormen: Denker DENKER • Centraal: intellectueel uitdagen, analyseren van ingewikkelde informatie naar veralgemeningen met feiten en begrippen. • Voorwaarden: • Informatie en structuur • Observeren en schrijven • Mening van expert • Leren door onderzoek

 27. II. Werkvormen: Denker Werkvormen • Visies en meningen vergelijken of ordenen • Theoretische modellen analyseren en samenhang achterhalen • Mogelijkheid om vragen te stellen • Cases analyseren en veralgemenen • Verbanden zoeken en samenvatting maken • Voting of debatteren met argumenten • Eigen mening vormen • …

 28. II. Werkvormen: Denker Werkvormen • Visies en meningen vergelijken of ordenen • Theoretische modellen analyseren en samenhang achterhalen • Mogelijkheid om vragen te stellen • Cases analyseren en veralgemenen • Verbanden zoeken en samenvatting maken • Voting of debatteren met argumenten • Eigen mening vormen • …

 29. II. Werkvormen: Denker 3. Vragen stellen OPDRACHT: Bekijk de theorie. Geef daarna twee voorbeelden van vragen die je tijdens jouw les kan stellen. • … • …

 30. II. Werkvormen: Denker 3. Vragen stellen

 31. II. Werkvormen: Denker 4. Casestudy OPDRACHT: Één situatie gestructureerd bespreken en van daaruit tips/conclusies geven. • Wat is het probleem? • Hoe zou je dat oplossen? • Formuleer twee tips.

 32. II. Werkvormen: Denker 4. Casestudy

 33. II. Werkvormen: Denker 6. Voting = Stellingenstel (of twitter?) Geschikt voor: • Peilen naar voorkennis • Peilen naar misvattingen • Peiling naar meningen

 34. II. Werkvormen: Denker 6. Voting

 35. II. Werkvormen: Denker 6. Voting OPDRACHT:

 36. II. Werkvormen: Beslisser

 37. II. Werkvormen: Beslisser BESLISSER • Centraal: praktische, geldige en toepasbare kennis, probleemoplossend denken en uitproberen van theorie in de praktijk. • Voorwaarden: • Stappenplannen, schema’s en checklists • Slecht 1 juist antwoord • Docent-gestuurd • Leren door informatie

 38. II. Werkvormen: Beslisser Werkvormen • Vanuit probleemstelling • Methodes uitproberen in de praktijk • Gestructureerde opdrachten met resultaat • Een quiz maken om feiten te checken • Planningen opstellen en analyseren • Inventariseren en uitproberen van keuzes • Schema’s maken • Demonstraties • ….

 39. II. Werkvormen: Beslisser Werkvormen • Vanuit probleemstelling • Methodes uitproberen in de praktijk • Gestructureerde opdrachten met resultaat • Een quiz maken om feiten te checken • Planningen opstellen en analyseren • Inventariseren en uitproberen van keuzes • Schema’s maken • Demonstraties • ….

 40. II. Werkvormen: Beslisser • Probleemstelling = Levensecht probleem oplossen. Geschikt voor: • Praktijkproblemen • Contextgebonden theorie • Zelfgestuurd leren

 41. II. Werkvormen: Beslisser • Probleemstelling

 42. II. Werkvormen: Beslisser • Probleemstelling

 43. II. Werkvormen: Beslisser 6. Inventariseren en uitproberen van keuzes = Trial & error: Zelf voor- en nadelen, sterkten zwakten, voorbeelden, enz. geven van bepaalde methodes. Geschikt voor: • Korte delen theorie • Zelfstandige verwerking

 44. II. Werkvormen: Beslisser 6. Inventariseren en uitproberen van keuzes OPDRACHT: Lees de tekst. Geef twee voor- en twee nadelen van afwisselen in werkvormen.

 45. II. Werkvormen: Beslisser 8. Demonstraties = Voordoen. Geschikt voor: • Stappenplannen • Methodes • Procedures

 46. II. Werkvormen: Beslisser 8. Demonstratie

 47. II. Werkvormen: Doener

 48. II. Werkvormen: Doener Doener • Centraal: veel afwisseling, spanning, crisis en competitie. In beweging blijven. • Voorwaarden: • Veel, kort en bondig materiaal. • Toepassen van kennis in vaardigheden • Levensechte situaties • Leren door doen

 49. II. Werkvormen: Doener Werkvormen • Speculeren over de toekomst • Gesprekken en/of interview afnemen • Informatie verzamelen door anderen • Spelvorm: jigsaw • Risico’s in oefeningen, competitie • Maken: presentaties, werkstukken, video’s… • Nieuwe ervaringen opdoen • Al doende: werkbezoeken, stages… • …

 50. II. Werkvormen: Doener Werkvormen • Speculeren over de toekomst • Gesprekken en/of interview afnemen • Informatie verzamelen door anderen • Spelvorm: jigsaw • Risico’s in oefeningen, competitie • Maken: presentaties, werkstukken, video’s… • Nieuwe ervaringen opdoen • Al doende: werkbezoeken, stages… • …