slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Komunitní plánování v Olomouci Jak to začalo?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Komunitní plánování v Olomouci Jak to začalo? - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012 Zdislav Doleček Olomouc 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komunitní plánování v Olomouci Jak to začalo?' - lilli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012Zdislav Doleček Olomouc 2013

Tato akce je financovaná z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.Projekt „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“

komunitn pl nov n v olomouci jak to za alo
Komunitní plánování v OlomouciJak to začalo?

Metoda komunitního plánování sociálních služeb byla schválená Radou města Olomouce v roce 2004 a začala v roce 2005.

V roce 2006 vznikl 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 – 2008.

V roce 2009 začala práce na novém v pořadí již 2. Komunitním plánu sociálních služeb na období let 2010 – 2012.

2010 2012
2010 - 2012
 • Počet pracovních skupin 8
 • Počet cílů celkem 38
 • Počet opatření 98
 • Počet členů pracovních skupin včetně manažerů podílejících se na tvorbě cílů a opatření za dané období 107
celkov po et stanoven ch c l a opat en
Celkový počet stanovených cílů a opatření

PS Název pracovní skupiny Počet cílů Počet opatření Z toho nových služeb/programů

1 Děti, mládež a rodina 4 11 7

2 Občané se zdravotním

postižením 5 15 4

3 Senioři 4 7 2

4 Občané s mentálním

postižením 5 15 7

5 Občané dlouhodobě

duševně nemocní 5 12 5

6 Občané ohroženi

návykovým chováním 5 11 2

7 Etnické menšiny 2 6 1

8 Občané v přechodné krizi 5 14 3

9 Společné cíle pro všechny

cílové skupiny 3 7 3

Celkem všechny skupiny 38 98 34

m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

Při evaluaci cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce (2.KPSS), bylo vycházeno ze zpráv o naplňování cílů a opatření za léta 2010, 2011 a 2012. Tyto zprávy byly vytvořeny na základě podkladů z jednotlivých pracovních skupin a prostřednictvím monitorovacích a finančních tabulek.

Míra naplnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny za celou dobu platnosti 2. KPSS nabízí přehled cílů a opatření, které bylo v průběhu let 2010 – 2012 naplněny, částečně naplněny či nenaplněny.

Celkem bylo naplněno cca 83% všech cílů a opatření, což lze považovat za velký úspěch a hovoří to i o reálném vytyčení cílů a opatření. Opatření, která nebyla naplněna, byla většinou vázána na vyšší finanční prostředky, ale také na možnost získání nemovitostí (např, vznik tzv centra PAS – centrum podpory a služeb, prostorové zázemí pro NNO).

d ti ml de a rodina m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Děti, mládež a rodinaMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
 • Naplněno: 5
 • Částečně naplněno: 3
 • Nenaplněno: 2
ob an se zdravotn m posti en m m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Občané se zdravotním postiženímMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
 • Naplněno: 9
 • Částečně naplněno: 4
 • Nenaplněno: 2
senio i m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
SeniořiMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
 • Naplněno: 5
 • Částečně naplněno: 2
 • Nenaplněno: 0
ob an s ment ln m posti en m m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Občané s mentálním postiženímMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
 • Naplněno: 10
 • Částečně naplněno: 1
 • Nenaplněno: 4
ob an dlouhodob du evn nemocn m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Občané dlouhodobě duševně nemocníMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
 • Naplněno: 9
 • Částečně naplněno: 3
 • Nenaplněno: 0
ob an ohro en n vykov m chov n m m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Občané ohrožené návykovým chovánímMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
 • Naplněno: 9
 • Částečně naplněno: 2
 • Nenaplněno: 0
etnick men iny m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Etnické menšinyMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
 • Naplněno: 4
 • Částečně naplněno: 1
 • Nenaplněno: 1
ob an v p echodn krizi m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Občané v přechodné kriziMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
 • Naplněno: 10
 • Částečně naplněno: 4
 • Nenaplněno: 0
spole n c le m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Společné cíleMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
 • Naplněno: 5
 • Částečně naplněno: 2
 • Nenaplněno: 0
nejv znamn j v stupy 2 komunitn ho pl nu soci ln ch slu eb m sta olomouce za obdob let 2010 2012
Nejvýznamnější výstupy 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce za období let 2010 - 2012

V následujícím textu se dozvíme něco o cílech a opatřeních, které pracovní skupiny hodnotí jako úspěšné a hodné zřetele.

d ti ml de a rodina nejv znamn j v stupy
Děti, mládež a rodinaNejvýznamnější výstupy
 • Zpracování analýzy potřeb cílové skupiny a současného stavu jejich naplňování. Analýza se stala mj. podkladem pro proces tvorby prorodinné politiky na území města Olomouce.
 • Úspěchem je také udržení některých stávajících služeb, např. mediačního centra Fondu ohrožených dětí a jiné.
ob an se zdravotn m posti en m nejv znamn j v stupy
Občané se zdravotním postiženímNejvýznamnější výstupy
 • Podařilo se udržet skladbu a kvalitu poskytovaných služeb.
 • Podařilo se udržet a úspěšně rozvíjet projekt Bezbariérová Olomouc, který v průběhu těchto tří let získal i mezinárodní ocenění.
senio i nejv znamn j v stupy
SeniořiNejvýznamnější výstupy
 • Udržení potřebných sociálních služeb.
 • Projekt zaměřený na vzdělávací aktivity a poradenství pro seniory v oblasti moderních technologií, který byl seniory hojně využíván.
 • Rozšíření počtu klubů pro seniory a zkvalitnění poskytovaných služeb.
ob an s ment ln m posti en m nejv znamn j v stupy
Občané s mentálním postiženímNejvýznamnější výstupy
 • Zavedení sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ pro osoby s mentální postižením.
 • Udržení aktivizačních a rozvojových (volnočasových) programů.
ob an dlouhodob du evn nemocn nejv znamn j v stupy
Občané dlouhodobě duševně nemocníNejvýznamnější výstupy
 • Rozvoj nové sociální služby: „Podpora samostatného bydlení“ pro osoby s duševním onemocněním.
 • Udržení a rozvoj stávajících služeb.
ob an ohro en n vykov m chov n m nejv znamn j v stupy
Občané ohrožené návykovým chovánímNejvýznamnější výstupy
 • P-centrum obdržela nejvýznamnější ocenění pro organizace pracující s lidmi se závislostí, cenu Kiron za projekt „Dokážu to?“.
 • Otevření Dramacentra  - 19.12.2012, které získalo zdroje z Projektu švýcarsko-české spolupráce.
etnick men iny nejv znamn j v stupy
Etnické menšinyNejvýznamnější výstupy
 • Udržení stávajících služeb.
 • Rozvoj terénní práce v tzv. „sociálně vyloučených lokalitách“, např. i se zaměřením na pracovní poradenství.
ob an v p echodn krizi nejv znamn j v stupy
Občané v přechodné kriziNejvýznamnější výstupy
 • Zřízení nové nocležny pro muže v Azylovém domě statutárního města Olomouce.
 • V Charitě Olomouc bylo rozšířeno a upraveno zázemí pro poskytování zdravotnických služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci
 • Vznikly dvě nové sociální služby: nocležna pro ženy s kapacitou 8 lůžek a krizová pomoc s kapacitou 6 lůžek – poskytovatel Charita Olomouc.
spole n c le nejv znamn j v stupy
Společné cíleNejvýznamnější výstupy
 • Rozvoj aktivit díky projektu s názvem: Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci.
 • Vytvoření elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb,
 • Organizace tzv. „veletrhu poskytovatelů sociálních služeb“.
slide25
Informace a materiály, které se týkají procesu plánování dostupnosti a rozvoje sociálních služeb na území města Olomouce:

dostupné na www:

http://kpss.olomouc.eu/

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost.

Mgr. Zdislav Doleček

Magistrát města OlomouceOdbor sociálních věcíHálkova 20 | 779 11 Olomouctel.: 585 562 105 | mobil: 606 730 [email protected]

ad