prezentov n a publikace v sledk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentování a publikace výsledků PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentování a publikace výsledků

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Prezentování a publikace výsledků - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Prezentování a publikace výsledků. Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci DSP 2013/2014 Garant: Mgr. Jarmila Potomková , Ph.D . Knihovna Lékařské fakulty UP v Olomouci jarmila.potomkova @ upol.cz. Struktura kurzu. Téma 1: Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentování a publikace výsledků' - tracy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prezentov n a publikace v sledk

Prezentování a publikace výsledků

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

DSP 2013/2014

Garant:

Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.

Knihovna Lékařské fakulty UP v Olomouci

jarmila.potomkova@upol.cz

struktura kurzu
Struktura kurzu

Téma 1:

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

Připravila odb. as. Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.

Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci

langova@tunw.upol.cz

E-learningové opory: http://mefanet.upol.cz

Téma 2:

Vědecký a odborný článek

Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.

Knihovna LF UP a Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci

potomkov@tunw.upol.cz

E-learningové opory: http://mefanet.upol.cz – Jak psát publikaci, jak připravit prezentaci (Hušák)

Téma 3:

Příprava přehledového článku (review): praktické zkušenosti

Prof.. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Přednosta Ortopedické kliniky LF UP v Olomouci

jiri.gallo@volny.cz

t ma 1 modern formy prezentov n v sledk na konferenc ch

Téma 1Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

K. Langová

Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci

katerina.langova@upol.cz

t ma 1 modern formy prezentov n v sledk na konferenc ch1
Téma 1Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

E-learningové opory na výukovém portálu MEFANET

 • http://mefanet.upol.cz

Sekce „Ostatní“

  • Moderní formy prezentování
t ma 2 v deck a odborn l nek

Téma 2Vědecký a odborný článek

J. Potomková

Knihovna LF UP v Olomouci

jarmila.potomkova@upol.cz

abstrakt
Abstrakt

Součást odborného článku

 • Slouží k rychlé orientaci o obsahu dokumentu

FORMY

 • Nestrukturovaný (odstavec, limitovaný rozsah)
 • Strukturovaný (zrcadlí – do jisté míry- členění článku)

PRAKTICKÉ RADY

 • Nadpis – výstižný, stručný a přitažlivý
 • Text
  • Miniatura článku
   • Co autor sledoval a proč?
   • S čím pracoval a jak?
   • Co zjistil?
   • Co z toho vyplývá ve srovnání s jinými autory?
   • Jsou závěry obecné nebo specifické?
  • Informativní i bez studia celého dokumentu.
  • Neopakuje informace z názvu.
konferen n abstrakt a jeho mo n osud 1
Konferenční abstrakt a jeho (možný) osud (1)

Konferenční dokument

 • 46% předložených abstrakt je přijato
  • Sborník (Proceedings, Book of Abstracts, Supplements – tištěné, online, CD-ROM))
  • Časopis (často i s IF)
  • 1/3 je později publikována „in extenso“ v rozmezí

1-6 let

 • 44% předložených abstrakt je programovým výborem konference odmítnuto
  • 27% odmítnutých přesto publikováno in extenso

Von Elm,E, et al.,More insight into the fate of biomedical meeting

abstracts: a systematic review. BMC Med Res Methodol 2003, 3:12.

konferen n abstrakt a jeho mo n osud 2
Konferenční abstrakt a jeho (možný) osud (2)

Další doporučená literatura:

Sprague S et al. Barriers to full-text publication following presentation of abstracts at annual orthopaedic meetings.

J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A(1):158-63.

Rosmarakis ES et al. From conference abstract to full paper: differences between data presented in conferences and journals. FASEB J. 2005;19(7):673-80.

Toma M et al. Transition from meeting abstract to full-length journal article for randomized controlled trials. JAMA. 2006 15; 295(11):1281-7.

Falagas ME, Rosmarakis ES. Clinical decision-making based on findings presented in conference abstracts: is it safe for our patients? Eur Heart J. 2006 Sep;27(17):2038-9. Epub 2006 Jul 24

Scherer RW, Langenberg P, von Elm E. Full publication of results initially presented in abstracts. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Apr 18;(2):MR000005.

DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs. 2011; 42(6):244-5.

desilets ld reviewing conference abstracts j contin educ nurs 2011 42 6 244 5
DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs. 2011;42(6):244-5
 • Good abstracts are easy to read, clear, and concise.
 • They serve to advertise what is to come.
 • Be sure to check spelling and grammar.
 • If listing any products (devices, medications, simulation mannequins), provide the generic term for each.
desilets ld reviewing conference abstracts j contin educ nurs 2011 42 6 244 51
DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs. 2011;42(6):244-5
 • The title will sell the submission as a promise of the abstract's content.
 • It is most effective if it refers to the overall take-home message.
 • The title should be dynamic and conclusive rather than descriptive.
 • The abstract draft should be critiqued by colleagues.
desilets ld reviewing conference abstracts j contin educ nurs 2011 42 6 244 52
DeSilets LD. Reviewing conference abstracts. J Contin Educ Nurs. 2011;42(6):244-5
 • Research abstracts represent actual data presentation and interpretation.
 • If the study is in progress, say so.
 • If it will be completed in time to present the information, include that in the abstract.
 • Results are the most important part of the abstract.
 • Conclusions should be straightforward, brief, and specific.
abstrakt shrnut
Abstrakt : shrnutí

Součást publikace

 • Nestrukturovaný
 • Strukturovaný
  • Původní sdělení
  • Přehledový článek (review) – objevuje se stále častěji.

Konferenční dokument.

 • Většinou strukturovaný
 • Instrukce pořadatelů konference
konferen n dokumenty p klad 1
Konferenční dokumentyPříklad (1)

12th European Conference of Medical and Health LibrariesDISCOVERING NEW SEAS OF KNOWLEDGE, Lisboa, Portugal, 2010

Http://www.apdis.pt/eahil2010/en/index.html

Programme – ScientificProgramme

1. Předložení abstraktu

Isthere a role formedicallibrarians in the "brave newworld" ofsystematicreviewsdevelopment?

Jarmila Potomkova1), Pavel Geier2), Janusz Feber2)

1) PalackyUniversity Olomouc, MedicalLibrary, Olomouc, Czech Republic

2) Department ofPediatrics, DivisionofNephrology, Children'sHospitalofEastern Ontario, Ottawa, Canada.

Presentingauthor: Jarmila Potomkova

konferen n dokumenty p klad 2
Konferenční dokumentyPříklad (2)

2. Přijetí abstraktu

ústní sdělení, zařazené do sekce „Healthlibraries in the 21st century“

3. Předložení příspěvku in extensopro publikaci ve sborníku konference

 • Tištěný
 • Online
 • Obojí

4. Citování jinými autory

Monroe-Gulick A. et al.

Librarians as partners: movingfromresearchsupporters to researchpartners.

ACRL 2013 Proceedings, pp. 382-387.

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2013/papers/GulickOBrienWhite_Librarians.pdf

z kladn typy v deck ch l nk
Základní typy vědeckých článků

Původní sdělení(„original paper“)

 • Nové, objevné informace, výsledky, postupy, zjištění.

Přehledový článek („review“)

 • Průřezové zpracování určitého tématu.
 • Sumarizují a syntetizují údaje získané analýzou a kritickým hodnocením. literárních zdrojů.
 • Usnadňují orientaci v dané oblasti.
 • Naznačují směry dalšího výzkumu.
p vodn sd len
Původní sdělení
 • Základní členění: IMRAD

Introduction – úvod

Methods – metodika

Results – výsledky

And

Discussion – diskuze.

Sollaci L. et al. The introduction, methods, results, and discussion

(IMRAD) structure: a fifty-year survey. J Med Libr Assoc 2004; 92(3):364-367.

p vodn sd len vod
Původní sděleníÚVOD

Klíčová otázka:

Co? Proč?

 • Odůvodňuje, proč se práce dělá;
 • Shrnuje dosavadní poznatky;
 • Cituje autory, kteří v dané oblasti publikovali.

Hoschl, C. Jak napsat vědecký článek.

http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/1999/01/16dopisy.pdf

p vodn sd len metodika
Původní sděleníMETODIKA

Klíčová otázka:

Jak? Čím?

 • Popisuje soubory pokusných objektů, laboratorní metody, způsob sběru a hodnocení dat, nástroje měření, statistické zpracování;
 • Nedostatečně zpracovaná metodika je častým důvodem odmítnutí rukopisu v časopise s IF.
p vodn sd len v sledky
Původní sděleníVÝSLEDKY

Klíčová otázka:

Co bylo zjištěno/nalezeno?

 • Jasné a srozumitelné shrnutí zjištěných skutečností;
 • Nejsnadnější část článku.
p vodn sd len diskuze
Původní sděleníDISKUZE

Klíčová otázka:

Co to všechno znamená?

 • Hodnotí význam výsledků ve srovnání s jinými autory;
 • Srovnávají se „pro“ a „proti“ v metodice;
 • Zvažuje zobecnění výsledků a dopad na praxi/další výzkum;
 • Formuluje originální zjištění a závěry.
autorsk t m
AUTORSKÝ TÝM
 • Autor musí významně přispět k realizaci studie;
 • Spoluzodpovědnost za publikované dílo;
 • Některé časopisy žádají specifikaci individuálních rolí autorů (např. Lancet, British Medical Journal aj.);
 • Zabránit „umělé výrobě vědecké kariéry“.
p ehledov l nek review

Přehledový článek (review)

Klinické téma

Studium účinků kloubních preparátů (chondroitin, glukosamin) na osteoartrózu

definice typologie jak ps t klasick review
Definice

Typologie

Jak psát klasické review

p ehledov l nek review definice
Přehledový článek („review“) Definice
 • Sekundární zdroje „filtrované“
  • Nejkvalitnější informační zdroje obsahují výsledky hodnocení publikovaných studií
   • Identifikace
   • Analýza
   • Hodnocení
   • Syntéza
  • Tvorba “nového poznatku“ z publikovaných údajů (suroviny).
p ehledov l nek review typologie
Přehledový článek (review)Typologie
 • Klasické review

subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou

a více vědeckých studií.

 • Systematické review

kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku.

  • Meta-analýza

systematické review, které používá

statistické metody pro hodnocení studií

Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):105-106. http://www.solen.cz

klasick p ehledov l nek narrative review
Klasický přehledový článek „Narrative Review“
 • Selektivní přístup k výběru studií
  • Nekompletní údaje
  • Nejsou uvedeny informační zdroje a vyhledávací postupy
  • Nejsou předem stanovena kritéria pro zařazení x vyřazení studií
 • Převládá hledisko autora přehledu
 • Širší téma
 • Může převážit subjektivní názor na kvalitu prací.
 • Členění se podobá kapitole v knize

(nebývá styl IMRAD, ale redakce časopisu může doporučit strukturu)

Např. Abstrakt -Úvod – Diskuze/Závěry – Literatura.

systematick review
Systematické review
 • Nahrazují vyhledávání, studium a hodnocení literatury
 • Kritické hodnocení podle předem stanovených kritérií
 • Shrnují dostupné informace, srovnávají skupiny různé velikosti, pomáhají stanovit budoucí směry výzkumu.
 • Jsou typickým formátem pro praxi založenou na důkazu.

Mulrow C., Cook D.: Systematic Reviews. Synthesis of Best Evidence

for Health Care Decisions. Royal Society of Medicine Press, London 1998.

citovan literatura references
CITOVANÁ LITERATURAReferences

Citační normy

 • České
  • ISO 690, ISO 690-2, novela květen 2011
   • Pozor na elektronické dokumenty!
  • Projekt bibliografické citace

http://www.citace.com/

 • Mezinárodní
  • International Committee of Medical Journal Editors Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.
   • http://www.icmje.org/index.html
    • Manuscript Preparation and Submission

IV A 9b Reference Style and Format

   • http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
  • Citing Medicine. NLM Style Guide for Authors, Editors and Publishers. 2nd Ed. 2007.
   • http://www.pubmed.com / About Entrez / Entrez/ Books
 • Požadavky redakčních rad jednotlivých časopisů

(Instructions for Authors)

  • Např. „avoid citing abtracts…….“
kde publikovat
Kde publikovat?

Časopisy podle oborů s impakt faktorem

http://isiknowledge.com

Web of Knowledge

Journal Citation Reports – View a group of journals by Subject Category

Submit

Nursing

Sorted by: Impact Factor

Sort Again

Journal ranks in categories – bývá požadováno

Biomedical Papers

Vydavatel LF UP v Olomouci

http://biomed.papers.upol.cz

Plné texty v databázi PubMed

Od r. 2008 indexován Web of Science

Institute for Scientific Information, USA.

Od r. 2010 má impakt faktor

Additional Resources

Lékařská fakulta UP v Olomouci

29

t ma 3 p prava p ehledov ho l nku review praktick zku enosti

Téma 3Příprava přehledového článku (review):Praktické zkušenosti

J. Gallo

Ortopedická klinika LF UP v Olomouci

jiri.gallo@volny.cz

doporu en literatura

Doporučená literatura

Meško D. et al. Akademická příručka. Čes.upr.

vyd. Martin: Osveta;2006.

Hušák V., Jak napsat publikaci, jak připravit

prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci;

2007 (neprodejné). http://mefanet.upol.cz