Každý z nás je „ pí-ár-ista “ - PowerPoint PPT Presentation

ka d z n s je p r ista n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Každý z nás je „ pí-ár-ista “ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Každý z nás je „ pí-ár-ista “

play fullscreen
1 / 45
Každý z nás je „ pí-ár-ista “
180 Views
Download Presentation
Download Presentation

Každý z nás je „ pí-ár-ista “

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Každý z nás je „pí-ár-ista“ Ružomberok, 27.8.2011 PhDr. Jozef Bednár, PhD. bednarpr@stonline.sk

 2. Na úvod je slušné sa predstaviť • Pochádzam z dediny Dolné Dubové pri Trnave, v ktorej istý čas pôsobil aj J.I.Bajza... • Som takmer 14 rokov ženatý, mám dve deti • V komunikačnom biznise som de facto od 1990 roku (ale do dôchodku sa ešte nechystám:-) • Štyri roky som hovoril za Mareka Maďariča • Momentálne pôsobím PRimárne v PRivátnej sfére + učím na dvoch vysokých školách • Aby som sa nenudil, pomerne často aj blogujem – výsledkom blogov je o.i. aj jedna kniha

 3. Témy na dnešnú debatu • Nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie • Kto žije, ten komunikuje – aj keď mlčí ako peň • Rozprávka o troch grošoch • „Pí-ár-is-ti“ • Hovorcovia – nie sú zbytoční??? • Eventy ako efektívny nástroj budovania vzťahov aj v cirkevnej komunikácii • A čo krízová komunikácia?

 4. Prečo komunikovať? • V slovenskej rozprávke o 3 grošoch chudobný kopáč priekop odpovedá kráľovi na otázku, ako sa dá vyžiť z troch grošov dennej pláce: • „Prvý groš vraciam svojmu starému otcovi, lebo ma vychoval. Druhý požičiavam svojmu malému synovi, aby mi vrátil, keď zostarnem. A tretí groš potrebujem na svoje živobytie.“

 5. Prečo komunikovať? • V dnešnom svete by sme mohli povedať, že ten obyčajný človek dva z troch grošov venoval na publicrelations. Vkladal ich deň čo deň do dvoch najdôležitejších vzťahov, ktoré ovplyvňovali jeho jednoduchý život: • Otec ho urobil tým, čím je • Syna on urobí tým, čím bude O našom úspechu rozhodujú kvalitné PR a úroveň vzťahov!!!

 6. Nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie • Komunikácia v súkromnom živote – v rodine, medzi priateľmi, vo vzťahu • Komunikácia v komunite – školy, miesta, kde žijeme, farské spoločenstvá • Cieľ: získavam „súhlas“ okolia, posilňujem lojalitu, posilňujem väzby

 7. Kto žije, ten komunikuje – aj keď mlčí ako peň • Inak povedané – nemožno nekomunikovať • Pretože ak nekomunikujem: • Druhí mi nerozumejú • Nechápu moje kroky • Nevedia, o čo mi ide • Nepodporia ma v čase krízy

 8. Čo je to vlastne PR??? Čo tak trochu netradičná definícia?: PR = zdravý sedliacky rozum v hrsti (M.Donath)

 9. Prečo komunikovať? • Na stavbe pracovali traja muži, všetci robili rovnakú prácu. Napriek tomu ich odpovede na otázku, čomu sa venujú, boli rozdielne. • „Roztĺkam kameň,“ znela prvá odpoveď • „Zarábam si na živobytie,“ povedal druhý • Tretí muž povedal: „Pomáham stavať katedrálu.“

 10. Prečo komunikovať? Bájka o medveďovi a panike v lese...

 11. Moja najťažšia PR kampaň • Netýka sa pracovného, ale súkromného života • Autizmus u syna • Viacero rovín komunikácie, ktoré bolo treba zvládnuť: • komunikácia s manželkou • komunikácia s našimi rodičmi • komunikácia s doktormi a psychológmi • následná komunikácia smerom „von“ (napr. blogy, kniha)

 12. Predpoklady na prácu v PR • Schopnosť písať • Schopnosť rozumieť médiám • Empatia • Chuť a snaha neustále sa učiť • Záujem o veci verejné • Knihomaniactvo • Pokora

 13. Čo rozhoduje v publicrelations PVC Kreativita Skúsenosti Ľudský prístup

 14. PR – Prípadová štúdia NAVI GRAF

 15. Hovorcovia – nie sú zbytoční? Čo vlastne robia? Kto ich potrebuje? Potrebujú ich politici?

 16. Hovorca – čo vlastne robí? • Podľa ArihoFleischera, tlačového tajomníka prezidenta Georga W. Busha, je úlohou tlačového tajomníka Bieleho domu prezentovať stanoviská a myšlienky prezidenta - spôsobom, ktorý mu pomáha podporiť jeho agendu, pričom tiež pomáha novinárom dozvedieť sa, čo robí vláda. Je to snaha o dosiahnutie rovnováhy, ktorá si vyžaduje starostlivý úsudok v službe dvom pánom.

 17. Hovorca – čo vlastne robí? • „Profesionálny hovorca musí anticipovať tzv. nepríjemné otázky, nesmie sa nechať zaskočiť. Musí byť pohotový a odolný proti stresu, pretože keď ho prekvapí novinár s kamerou a mikrofónom, musí sa spamätať skôr, ako zapnú kameru. Dobrý hovorca by mal vždy vedieť odhadnúť, čo od neho druhá strana chce počuť, aby ju mohol uspokojiť, ale pritom sa nenechal zmanipulovať.“ PetrŽídek, komunikačný poradca

 18. Každá firma/politik potrebujú komunikovať • „Vláda ľudu bez informácií o ľude a pre ľud alebo bez prostriedkov získať takéto informácie, nie je ničím iným len predohrou frašky a tragédie, možno aj oboch.“ (James Madison, 1822, štvrtý americký prezident) • „Nech ľudia poznajú fakty a štát bude bezpečný.“ (AbrahamLincoln, 1864)

 19. Hovorcovia – nie sú zbytoční? • Mnohí ľudia vrátane politikov, nedokážu dať dohromady zmysluplnú vetu bez pomoci, a keď už stoja pred verejnosťou za pultom, tak sa potia a čítajú, čo im napísal niekto iný. Práve takíto politici potrebujú hovorcov. Ja ale hovorím, zrušme aj ich, ale takisto aj politikov, ktorí ich potrebujú.” Miloš Zeman

 20. Hovorcovia – nie sú zbytoční? Terminologické ukotvenie pojmu: • Dobrý hovorca je človek, ktorý „iba“ hovorí? Nie, hovorca by nemal byť iba tlmočníkom názorov a posolstiev spoločnosti, za ktorú sa vyjadruje, ale aj ich spolutvorcom • Celkovo by mal byť aj hlavným koordinátorom externej komunikácie spoločnosti a tvorcom jej celkovej PR stratégie

 21. Hovorcovia – nie sú zbytoční? • Terminologický problém - pomenovanie hovorca v plnej miere nevystihuje požiadavky na pracovnú náplň práce hovorcu • Termín hovorca nezahŕňa najmä konzultantský a poradenský rozmer jeho práce • V štátnej inštitúcii by mal byť hovorca aj poradcom, v súkromnej sfére skôr preferujeme termín PR manažér (alebo komunikačný manažér) – v obidvoch prípadoch by to však byť najmä poradca/konzultant

 22. Hovorcovia – nie sú zbytoční? • Ešte pred 10 rokmi stačilo, aby hovorca/PR manažér v rámci svojho pracovného pôsobenia a vykonávania svojich úloh pokiaľ ide o komunikáciu s médiami monitoroval výstupy a komunikoval s klasickými tlačovými, agentúrnymi (z domácich TASR, ČTK a SITA) a elektronickými médiami (STV a SRo).

 23. Kedy je hovorca zbytočný • Ani ten najlepší hovorca nedokáže: • komunikovať s a priori nepriateľsky naladenou verejnosťou • zlepšiť imidž neschopného podniku (politika) • predávať zlé výrobky (myšlienky) • nahradiť dobré činy

 24. Kedy hovorca pomáha • Podľa M. Sullivanovej, špecialistky v oblasti komunikácie a vzťahov s verejnosťou, je dobré, keď sa politik z polohy „toto chcem povedať a ty mi bez ohľadu na to, či mám správny názor alebo nie, zabezpečíš mediálne krytie“ dostane vplyvom hovorcu do polohy „chcem vyjsť von s týmto názorom, spracuj mi komunikačnú stratégiu a vymysli taktiky, ako to dostať do médií tak, aby to zaujalo a zlepšilo môj imidž i imidž inštitúcie“.

 25. Kedy hovorca pomáha (platí nielen pre politikov...) • Keďže v príspevku zohľadňujeme aj poradcovský a konzultantský rozmer hovorcu, mal by zohrávať aj úlohu pri rozhodovaní politika. • Zabezpečí sa tak podľa M. Sullivanovej, že tí, ktorí formulujú politiku, budú poznať aj dôsledky navrhovaných opatrení z hľadiska styku s verejnosťou. • Ak sa hovorca nepodieľal na vypracovaní politiky, bude pre neho ťažké pochopiť aj jej kontext a následne ho dôveryhodne obhájiť médiám.

 26. Potrebujú novinári hovorcov? Alebo PR konzultantov/poradcov?

 27. Požiadavky na hovorcu v čase nástupu a rozvoja nových médií • Schopný orientovať sa v mediálnej sfére, pripravený a schopný filtrovať informácie a z dôležitých pripravovať podklady a odporúčania svojim nadriadeným • Akceptuje časový tlak na svoju prácu – hovorca pracuje stále • Akceptuje a aktívne využíva skutočnosť, že aj občianska žurnalistika (napríklad na blogoch) spoluvytvára verejnú mienku

 28. Požiadavky na hovorcu v čase nástupu a rozvoja nových médií • Sleduje a analyzuje prácu a výstupy klasických i nových médií – sleduje nové trendy a navrhuje stratégie, ako nové médiá zahrnúť do mediálnej stratégie a využívať ich benefity • Zmierenie s tým, že kríza môže v tejto novej mediálnej ére nastať v podstate hocikedy a môže sa začať aj na základe anonymnej a neoverenej informácie – je na ňu pripravený

 29. Hovorca – ktorý je dobrý? Kto ohodnotí dobrého hovorcu? Novinári? Verejnosť?

 30. A dobrý novinár? • Potrebuje žurnalistiku? • Potrebuje skúsenosti? • Potrebuje dobrých mentorov? • Ako to je často v slovenských médiách?

 31. Dobrý novinár • televíznykomentátorkanadskýchtelevíznychspoločností CBS a NTV slovenskéhopôvodu a vysokoškolskýpedagóg John George Frajkorvčlánku „Jakšemáš“ (doterazmámtentočlánokodložený), ktorývyšielmyslím v roku 1993 v užneexistujúcomdenníkuSmena, taktopopísalsvojupredstavudobréhonovinára...

 32. Dobrý novinár... • „Svojímštudentomvštepujemnajmädôveru v seba, vovlastnéschopnosti. Tam sazačína i končíkaždákariéra, životnéúspechy, životnápohoda. A dobrýžurnalistamusíbyťnavyšeobjektívny. Ľudiamusia z jehomateriálovcítiť, žeichnepoúča, žesanecítinadniminadradený. Ale žeimlenpredkladáargumenty, ktoréimumožniarýchlejšiepoznaťpravdu. A na to musíveľavedieť, veľapoznať, veľačítať...

 33. Dobrý novinár... • Dobrýnovinárnemánikdyčas, stále je v strehu, stálemusíobohacovaťsvojevedomosti, nesmiesanikdyuspokojiť s tým, čodosiahol, ale hľadaťnovésúvislosti. Dôležitá je rýchlareakcia, a najmäveľasitrebapamätať. Knihynemánosiťvovreckuči v taške, ale v hlave, a ichmyšlienky by mal pohotovopredkladaťsvojimčitateľom, poslucháčomrozhlasu, čitelevíznymdivákom....

 34. Tendencie (nielen) v slovenskej žurnalistike BULVARIZÁCIA ČASTO NEROZHODUJE PRAVDIVOSŤ, ALE RÝCHLOSŤ!

 35. Správy TV JOJ 21.8.2005 • Správy začali vraždou v Žiline, v panelákovom výťahu nejaký muž podrezal ženu. • Nasledovali premnožené slimáky. • Po nich problém so spaľovaním mŕtvol. • Po spaľovaní išla reportáž z Leteckého dňa niekde pri Sabinove. • Po nej správa postavená na informácii, že Slováci o 400 rokov vyhynú (apropos, v tlačených médiách sa objavila už pred pár dňami)... • Ďalej spot o blížiacej sa povinnej výmene značiek v Čechách

 36. Správy TV JOJ 21.8.2005 • Po ňom reportáž o roji včiel v Trenčíne. Nasledovali pápež Benedikt XVI. v Nemecku • otázka slovenskej propagácie v zahraničí cez problematické motýlie logo (tiež nie najnovšia informácia) • Zraz motorkárov na Zemplínskej Šírave. • Na záver desiaty ročník Hontianskej parády v Hrušove (prehliadka tradičných remesiel) • A súťaž o Miliónové zvieratko...

 37. Novinári a práca s informáciami http://bednar.blog.sme.sk/c/206115/Ako-pani-Juranova-detinsky-naletela.html

 38. Krízová komunikácia? Ako ovplyvňuje prácu PR konzultanta či hovorcu? Dá sa na ňu pripraviť?

 39. Krízová komunikácia Ako ju zvládnuť? Kauza „Jezuiti“

 40. PotRebujú farské spoločenstvá komunikovať? PotRebuje cirkev komunikovať?

 41. „Dobré meno a priazeň sú viac ako zlato a striebro.“ Citát z Biblie

 42. Komunikácia farských spoločenstiev • Mali by sme priebežne komunikovať, aby sa vedelo o našich aktivitách a posilňovali väzby členov ku komunite • Mali by sme komunikovať jednotne • Mali by sme sa snažiť byť jednotní • Mali by sme využívať aj web a aj nové médiá a obsah na nich pravidelne aktualizovať • Mali by sme vedieť, čo chceme • Mali by sme poznať naše cieľové skupiny

 43. Komunikácia farských spoločenstiev • Efektívna napríklad prostredníctvom „eventov“: • farské večeri (napr. Šamorín) • organizované stretnutia po omši (zažil som v NY) • Výlety – Izrael, Rím • Prázdninové tábory pre deti

 44. Komunikácia farských spoločenstiev • Farské časopisy • Upratovanie kostola • Športové akcie (stolný tenis Kátlovce) • Detské omše • Iné aktivity – hudba na omšiach, starostlivosť o deti apod.

 45. Prajem vám všetko dobré... ...a ďakujem za pozornosť