1 / 10

Spørgsmål: Hvordan skriver man m 2 og cm 3 i Excel i stedet for m2 og cm3?

Spørgsmål: Hvordan skriver man m 2 og cm 3 i Excel i stedet for m2 og cm3? Eksempel : Jeg skal skrive benævnelser på nogle udregninger af arealer og rumfang, men kan ikke få 2-tallet/3-tallet til at ”være oppe i luften” – som potens.

lilith
Download Presentation

Spørgsmål: Hvordan skriver man m 2 og cm 3 i Excel i stedet for m2 og cm3?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Spørgsmål: Hvordan skriver man m2 og cm3 i Excel i stedet for m2 og cm3? Eksempel: Jeg skal skrive benævnelser på nogle udregninger af arealer og rumfang, men kan ikke få 2-tallet/3-tallet til at ”være oppe i luften” – som potens.

  2. Det er ikke særlig smukt, når man skriver kvadratmeter som m2 og kubikmeter som m3 – og helt rigtigt er det heller ikke!

  3. 2-tallet kan ”hæves” – anbringes som potens – ved at… … vælge 2-tallet ved at dobbeltklikke på cellen F4 og vælge med musen

  4. 2-tallet kan ”hæves” – anbringes som potens – ved at… … vælge 2-tallet ved at dobbeltklikke på cellen F4 og vælge med musen … højreklikke på det valgte område så der åbner en lokalmenu

  5. 2-tallet kan ”hæves” – anbringes som potens – ved at… … vælge 2-tallet ved at dobbeltklikke på cellen F4 og vælge med musen … højreklikke på det valgte område så der åbner en lokalmenu … vælge Formatter celler

  6. 2-tallet kan ”hæves” – anbringes som potens – ved at… … vælge 2-tallet ved at dobbeltklikke på cellen F4 og vælge med musen … højreklikke på det valgte område så der åbner en lokalmenu … vælge Formatter celler så der åbner en skrifttype-menu

  7. 2-tallet kan ”hæves” – anbringes som potens – ved at… … vælge 2-tallet ved at dobbeltklikke på cellen F4 og vælge med musen … højreklikke på det valgte område så der åbner en lokalmenu … vælge Formatter celler så der åbner en skrifttype-menu … vælge Hævet skrift

  8. 2-tallet kan ”hæves” – anbringes som potens – ved at… … vælge 2-tallet ved at dobbeltklikke på cellen F4 og vælge med musen … højreklikke på det valgte område så der åbner en lokalmenu … vælge Formatter celler så der åbner en skrifttype-menu … vælge Hævet skrift … og trykke OK

  9. 2-tallet kan ”hæves” – anbringes som potens – ved at… … vælge 2-tallet ved at dobbeltklikke på cellen F4 og vælge med musen … højreklikke på det valgte område så der åbner en lokalmenu … vælge Formatter celler så der åbner en skrifttype-menu … vælge Hævet skrift … og trykke OK - Og 2-tallet er flyttet op som potens, og kvadratmeterne står, som vi er vant til!

  10. Samme fremgangsmåde med 3-tallet i kubikmeter – og i øvrigt samme fremgangsmåde med alle tal, man vil have anbragt som potens!

More Related