bula ici hastaliklar b ld r m s stem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİM SİSTEMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİM SİSTEMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİM SİSTEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİM SİSTEMİ. İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ Uzm. Dr. Eşe Esen Özakbaş. SÜRVEYANS. Sağlık Olaylarını Neden İzliyoruz ?. Hastalığın uzun dönemde gidişini izlemek. Etken ve konakçı faktörlerindeki değişimleri saptamak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİM SİSTEMİ' - lila-bright


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bula ici hastaliklar b ld r m s stem

BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİM SİSTEMİ

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ

Uzm. Dr. Eşe Esen Özakbaş

sa l k olaylar n neden zliyoruz
Sağlık Olaylarını Neden İzliyoruz ?

Hastalığın uzun dönemde gidişini izlemek

Etken ve konakçı faktörlerindeki değişimleri saptamak

Sağlık hizmet sunumundaki değişiklikleri saptamak

Hastalık oluşum ve dağılımındaki değişiklikleri saptamak

slide4
Sürveyans

Toplumsal programlarda

planlama,

uygulama,

izleme ve

değerlendirme

yapabilmek için sistematik veri toplama, bu verileri analiz etme, yorumlama ve ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşma işlemlerinin tümüdür.

s rveyans emas
Sürveyans şeması

Sistematik veri toplama

Verilerin Analizi

Dağıtım-Geri Bildirim

Yorumlama

etk l b r s rveyansin a amalari
Olgu/salgını saptama

Kaydetme

Doğrulama

(epidemiyolojik/lab)

Bildirim (erken/rutin)

Analiz ve yorumlama

(yer/ zaman/ kişi özellikleri)

Sahaya bilgi verme

Kontrol önlemlerinin alınması

Program kararları

Politika ve planlarda değişiklik

Değerlendirme ve izleme

ETKİLİ BİR SÜRVEYANSIN AŞAMALARI
slide7
BULAŞICI HASTALIKLARIN

İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ

2005

slide8
Bildirim:

Sağlık otoritesinin resmi iletişim kanalları ile olgular ya da salgınlardan haberdar edilmesi işlemi

Bildirimi zorunlu hastalık:

Yasal bir gereklilik ile uygun yetkide bir merciye (yerel ya da merkezi sağlık otoritesi) rapor edilmesi zorunlu hastalık

İhbar:

Bazı bildirimi zorunlu hastalıklarda olgu ya da salgın söz konusu olduğunda tanı koyan sağlık kurumundan yerel sağlık otoritesine durumun en kısa zamanda iletilmesidir.

slide9

YENİ BİLDİRİM SİSTEMİNDE YER ALAN HASTALIKLAR

GRUP A

GRUP B

GRUP C

GRUP D

 • AKUT HEMORAJİK ATEŞ
 • CREUTZFELDT-JAKOB H.
 • EKİNOKOKKOZ
 • H. INFLUENZA Tip b (Hib) ENF.
 • İNFLUENZA
 • KALA-AZAR
 • KONJENİTAL RUBELLA
 • LEJYONER HASTALIĞI
 • LEPRA
 • LEPTOSPİROZ
 • ŞİSTOZOMİYAZ
 • TRAHOM
 • TOKSOPLAZMOZ
 • TULAREMİ
 • CAMPYLOBACTER JEJUNI
 • CHLAMYDIA TRACHOMATIS
 • CRYPTOSPORIDIUM SP
 • ENTAMOEBA HISTOLYTICA
 • ENTEROHEMORAJİK E.COLI
 • GIARDIA INTESTINALIS
 • SALMONELLA SP.
 • SHIGELLA SP.
 • LISTERIA MONOCYTOGENES
 • AIDS
 • AKUT KANLI İSHAL
 • BOĞMACA
 • BRUSELLOZ
 • DİFTERİ
 • GONORE
 • HIV ENFEKSİYONU
 • KABAKULAK
 • KIZAMIK
 • KIZAMIKÇIK
 • KOLERA
 • KUDUZ/KUDUZ RİSKLİ TEMAS
 • MENİNGOKOKSİK HAST.
 • NEONATAL TETANOZ
 • POLİOMİYELİT
 • SİFİLİZ
 • SITMA
 • ŞARBON
 • ŞARK ÇIBANI
 • TETANOZ
 • TİFO
 • TÜBERKÜLOZ
 • AKUT VİRAL HEPATİTLER
 • ÇİÇEK
 • SARI HUMMA
 • EPİDEMİK TİFÜS
 • VEBA
hastal klar nas l belirlendi
Hastalıklar nasıl belirlendi?
 • Hastalığın ülke için halk sağlığı sorunu olması
 • Hastalığa tanı konabilme kapasitesi
 • Hastalığın özel bir programının olması
 • AB ülkeleri bildirim sistemlerinde ve topluluk bilgi ağı kapsamında olması
bildirimi zorunlu bula c hastal klar n grupland r lmas
Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların gruplandırılması

“ GRUP A “ HASTALIKLAR (23 hastalık)

“ GRUP B “ HASTALIKLAR (4 hastalık)

“ GRUP C “ HASTALIKLAR (15 hastalık)

“ GRUP D “ HASTALIKLAR (9 hastalık)

a grubu
A Grubu

Ülke genelindeki resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarından ve özel hekimlerden bildirimi yapılacak olan hastalıklar

b grubu
B Grubu

Ülke genelindeki resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarından ve özel hekimlerden tespit edildiği anda rutin bildirim sürecini beklemeden en acil şekilde ihbarının yapılması zorunlu olan hastalıklar.

c grubu
C Grubu

Ülke genelindeki bütün sağlık kuruluşlarından değil, sadece seçilmiş olan merkezlerden bildirimi yapılacak olan hastalıklar

d grubu
D Grubu

Ülke genelindeki seçilmiş olan laboratuvarlardan (tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait laboratuvarlar) bildirimi yapılacak olan hastalıklar

s rveyans gerek eleri
Sürveyans gerekçeleri
 • Hastalığa ilişkin kısa ve genel bilgiler
 • DSÖ Avrupa bölgesinde ve ülkemizde sürveyansının neden gerekli olduğu
vaka tan m
Vaka tanımı
 • Klinik bulgular ile tanımlanma
 • Doğrulama için gerekli laboratuvar kriterleri
 • Bildirime esas olan vaka sınıflamasının nasıl yapılacağı
s rveyans tipi
Sürveyans tipi
 • Acil olarak ihbar edilmesinin gerekli olup olmadığı, eğer gerekli ise ihbarın nereye yapılacağı
 • Kayıt ve bildirimin nasıl ve hangi formlarla nereye yapılacağı
yeni bildirimi zorunlu bula c hastal klar ve hbar bildirim sistemindeki yenilikler 1
Yeni Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar veİhbar – Bildirim Sistemindeki Yenilikler (1)
 • Her kurumda bildirimlerden sorumlu bir kişi veya ünite bulunacaktır.
 • Kurum ve kuruluşlar konu ile ilgili kişilerin adlarını il sağlık müdürlüklerine bildirecekler, kişilerin değişmesi durumunda ise il sağlık müdürlüklerine bilgi verilecektir.
 • Hastalıkların bildirimine esas olacak standart tanı kriterleri kullanılacaktır.
yeni bildirimi zorunlu bula c hastal klar ve hbar bildirim sistemindeki yenilikler 2
Yeni Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar veİhbar – Bildirim Sistemindeki Yenilikler (2)
 • Hastalık bildirimlerinin yapılacağı kurumlar belirlenmiştir ve seçilmiş bazı hastalıklar için sentinal sürveyans sistemi kullanılacaktır.
 • Her bir hastalık için ihbar ve bildirimin nasıl yapılacağı belirlenmiştir.
yeni bildirimi zorunlu bula c hastal klar ve hbar bildirim sistemindeki yenilikler 3
Yeni Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar veİhbar – Bildirim Sistemindeki Yenilikler (3)
 • Bildirim sistemi yönergesine uymayanlar hakkında “Kamu sağlığını tehlikeye düşürücü davranışlardan dolayı” Cumhuriyet Savcılıklarına İl Sağlık Müdürlükleri tarafından suç duyurusu yapılır (yönerge madde 13 - 14).
zet olarak yeni bildirim sistemi
Özet olarak yeni Bildirim Sistemi
 • Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesinin güncellenmesi,
 • Standart vaka tanımlarının getirilmesi,
 • Hastalıkların bildiriminde bazı özelliklere göre gruplandırılmalara gidilmesi,
 • Bazı enfeksiyon etkenlerinin de bildirim listesine dahil edilmesi,
 • Laboratuvarların doğrudan ve dolaylı olarak sistem içinde rol alması şeklinde

yapılan değişiklikler ve düzenlemeler ile yenilenmiştir.

grup a hastaliklar 23 hastal k
GRUP A HASTALIKLAR(23 hastalık)
 • AIDS D 86 A
 • AKUT KANLI İSHAL
 • BOĞMACA
 • BRUSELLOZ
 • DİFTERİ
 • GONORE
 • HIV ENF. D 86 B
 • KABAKULAK
 • KIZAMIK
 • KIZAMIKÇIK
 • KOLERA
 • KUDUZ VE KUDUZ RİSKLİ TEMAS (Kuduz Şüpheli Isırık Bildirim Formu)
grup a hastaliklar 23 hastal k1
GRUP A HASTALIKLAR(23 hastalık)
 • MENİGOKOKKAL HAST
 • NEONATAL TETANOZ
 • POLİOMYELİT
 • SITMA
 • SİFİLİZ
 • ŞARBON
 • ŞARK ÇIBANI
 • TETANOZ
 • TİFO
 • TÜBERKÜLOZ 014 TBC
 • VİRAL HEPATİTLER
grup a hastaliklar
GRUP A HASTALIKLAR

Bildirimi, ülke genelinde hizmet veren bütün sağlık kurumlarından yapılır.

(AİDS sağlık ocakları hariç ülke genelinde hizmeti veren bütün sağlık kurumlarından yapılacaktır.)

grup a hastaliklar1
GRUP A HASTALIKLAR
 • Çoğu için ilk başvuru noktası birinci basamak
 • Birinci basamaktan sevk edilen ya da doğrudan ikinci basamağa başvuran hastaya tanı konulup tedavisine başlanırken; aynı zamanda hastaya ait bilgileri form 014 ileen kısa zamanda İl Sağlık Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

AMAÇ

Hasta ile aynı çevrede yaşayanlar arasında benzer olgular var mı?

Hastalığın kaynağı ?

grup a hastal klar n bildirim sistemi
Grup A Hastalıkların Bildirim Sistemi

SSK hastaneleri

SB Devlet hastaneleri

Üniversite Hastaneleri

Belediye hastaneleri

Özel Hekim

Özel Sağlık Kurumları

Form 014

Form 014

Günlük

Form 014

İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık ocakları

Form 017 A

Aylık

Form 017 A

Sağlık Bakanlığı

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı

Sıtma Savaş Daire Başkanlığı

Verem Savaş Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

aids a grubu
İHBAR

Sağlık Ocağı dışındaki kurumlar

BİLDİRİM

İl Sağlık Müdürlüğü

AIDS (A Grubu)

GÜNLÜK Form D86 /A

(posta ile ve gizli ibaresi kullanarak)

Telefon ile ihbar

Form D86 /A

(posta ile ve gizli ibaresi kullanarak)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI TSHGM

hiv enfeks yonu a grubu
İHBAR

Doğrulama laboratuvarları

BİLDİRİM

İl Sağlık Müdürlüğü

HIV ENFEKSİYONU (A Grubu)

GÜNLÜK Form D86 /B

(posta ile ve gizli ibaresi kullanarak)

Telefon ile ihbar

Form D86 /B

(posta ile ve gizli ibaresi kullanarak)

SAĞLIK BAKANLIĞI TSHGM

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Test yapan merkezler “HIV test sonuçları çizelgesi”ni doldurarak, 3 ayda bir il sağlık müdürlüğüne gönderirler. Bunların 3 aylık icmali de Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Bakanlığa gönderilir

slide32

FORM 014 ‘e ilişkin sorunlar

 • Bilgiler okunabilecek nitelikte yazılmıyor.
 • Formu gönderen kurumun adres bölümü tam doldurulmuyor
 • Hastanın adresi tam doldurulmuyor.
 • Tanı bölümü doldurulmuyor.
grup b hastaliklar
GRUP B HASTALIKLAR
 • Başta DSÖ’nün 1969 tarihli Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri (International Health Regulations) olmak üzere çeşitli kararlar uyarınca, kuşku duyulduğu anda ihbarı zorunlu olan hastalıklardır.
slide40

GRUP B HASTALIKLAR

SARI HUMMA

VEBA

TİFÜS

ÇİÇEK

grup b hastal klar n bildirim sistemi
Grup B Hastalıkların Bildirim Sistemi

Sağlık ocakları

Hemen telefonla

Ay sonunda Form 017 B

Hemen telefonla

Ay sonunda Form 017 B

Özel Hekim

Özel Sağlık Kurumları

İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı

Hemen telefonla

Ay sonunda Form 017 B

Hemen telefonla

Ay sonunda Form 017 B

SSK hastaneleri

SB Devlet hastaneleri

Üniversite Hastaneleri

Belediye hastaneleri

DDY hastaneleri

Dünya Sağlık Örgütü

slide44

GRUP C HASTALIKLAR

(15 Hastalık)

 • AKUT HEMORAJİK ATEŞ
 • CREUTZFELDT JAKOB HASTALIĞI (NVCJD)
 • EKİNOKOKKOZ (Kist Hidatik)
 • HAEMOPHILUS INFLUENZA TİP B MENENJİTİ
 • INFLUENZA (Grip)
 • KALA-AZAR (Visceral Leishmaniasis)
 • KONJENİTAL RUBELLA SENDROMU
 • LEJYONER HASTALIĞI
 • LEPRA
 • LEPTOSPIROZ
 • SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit)
 • ŞİSTOZOMİYAZ
 • TOKSOPLAZMOZ
 • TRAHOM
 • TULAREMİ
grup c hastaliklar
GRUP C HASTALIKLAR
 • Çoğu bildirim sistemine yeni dahil olan hastalıklar
 • Hiçbiri için birinci basamaktan bildirim istenmiyor
 • Hepsi için geçerli olan “sentinal sürveyans” anlayışı içinde izlenecek olmaları
grup c hastal klar n bildirim sistemi
Grup C Hastalıkların Bildirim Sistemi

İlgili sağlık kuruluşları

Günlük

Form 014

İl Sağlık Müdürlüğü

Aylık

Form 017 C

Sağlık Bakanlığı

grup c hastal klar
Grup C hastalıkları

AKUT HEMORAJİK ATEŞ

LEPTOSPİROZ

TULAREMİ

SSPE

Sadece enfeksiyon hastalıkları kliniği bulunan hastanelerin bildirebileceği hastalıklardır.

grup c hastal klar1
Grup C hastalıkları

SSPE;

Ayrıca Nöroloji ve Çocuk Hastalıkları kliniği bulunan hastaneler tarafından da bildirilecektir.

grup c hastal klar2
Grup C hastalıkları

TRAHOM;

Sadece Göz kliniği bulunan hastaneler tarafından bildirilecektir.

grup c hastal klar3
Grup C hastalıkları

LEPRA;

Sadece Lepra hastaneleri ve dispanserleri tarafından bildirilecektir.

grup c hastal klar4
Grup C hastalıkları
 • CREUTZFELDT JAKOB HASTALIĞI (NVCJD)
 • İNFLUENZA
 • KALA-AZAR
 • ŞİSTOZOMİYAZ

Sadece eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından bildirilebilecek olan hastalıklardır.

grup c hastal klar5
Grup C hastalıkları

EKİNOKOKKOZ

H. İNFLUENZA TİP B

KONJENİTAL RUBELLA

LEJYONER HAST.

TOKSOPLAZMOZ

Tüm yataklı tedavi kurumları tarafından bildirilebilecek olan hastalıklardır.

slide57

GRUP D HASTALIKLAR

Campylobacter Jejuni/Coli

Chlamydia Trachomatis

Cryptosporidium

Entamoeba Histolytica

Enterohemorrhagic E. Coli

Giardia İntestinalis

Listeria Monocytogenes

Salmonella Sp.

Shigella Sp.

grup d hastaliklar
GRUP D HASTALIKLAR

“enfeksiyon etkenleri”nin bildirimi

 • Amaç, halen halk sağlığı sorunu olarak önemini koruyan bazı bulaşıcı hastalıkların etiyolojik ajanları hakkında veri elde edilmesi ve gerektiğinde bunların ileri epidemiyolojik araştırmalarının yapılabilmesidir
grup d hastal klar
Grup D Hastalıklar

Grup D hastalıkları bildirecek olan lab.

 • Devlet Hastaneleri Lab
 • Üniversite Hastaneleri Lab
 • Askeri Hastane Lab
 • Halk Sağlığı Lab
 • Bölge Hıfzısıhha Lab
grup d hastal klar n bildirim sistemi
Grup D Hastalıkların Bildirim Sistemi

İlgili sağlık kuruluşları

(Kamu Laboratuvarları)

Günlük

Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi

Kurum Bildirim Sorumlusu

Haftalık

Form 017 D + Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi

İl Sağlık Müdürlüğü

Aylık

Form 017 D

Sağlık Bakanlığı

slide64

Bildirimlerdeki eksiklikler

Bazı hastalıkların %10’u bildirilmiş

Hastanelerin 3 ayda bir yataklı tedavi şubesine gönderdiği yatan hastaların kodlandığı 150 başlıklı hastalık listesi

ICD 10’a göre bildirimi zorunlu hastalık kodları

Bulaşıcı hastalıklar şubesine

8 Ekinokok bildirilmiş

2005’in ilk 6 ayında 150 başlıklı listeye göre

98 Ekinokok

slide65

Bildirimlerdeki eksiklikler

Bildirim formları (form 014, form 014TB, grup D enf. etkenleri bildirim fişi)

 • Bildiren kişinin bağlı bulunduğu kurum yazılmıyor
 • Tanı, yeni bildirim sistemi kriterlerine uymayabiliyor (lab tanı eksikliği, kesin olası..)
 • Zamanında bildirim yapılmayabiliyor
slide66

Bildirimlerdeki eksiklikler

Kamu laboratuarlarından haftalık ve aylık olarak form 17D’lerin düzenli olarak gelmiyor

Hiç etken görülmese de bu formlarla “0” vaka olarak bildirilmeli