v uka d jepisu v na ich zem ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výuka dějepisu v našich zemích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výuka dějepisu v našich zemích

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Výuka dějepisu v našich zemích - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Výuka dějepisu v našich zemích. Přednáška č.3 ZS AR 2013/2014. Výuka D v období protektorátu:. z měna již na podzim 1938 – Komise pro revizi učebnic p o vzniku protektorátu – zhodnoceno 279 učebnic, 30 zakázáno , v roce 1940 další revize učebnic

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výuka dějepisu v našich zemích' - lidia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v uka d jepisu v na ich zem ch

Výuka dějepisu v našich zemích

Přednáška č.3

ZS AR 2013/2014

v uka d v obdob protektor tu
Výuka D v období protektorátu:
 • změna již na podzim 1938 – Komise pro revizi učebnic
 • po vzniku protektorátu – zhodnoceno 279 učebnic, 30 zakázáno , v roce 1940 další revize učebnic
 • fixace teze o sepětí českého národa s německou říší v myslích žáků
 • v roce 1942 výuka dějepisu dočasně zrušena
obdob 1945 1948
Období 1945 – 1948:
 • zpočátku pozornost zaměřena na odstranění deformací ( vážné zejména v humanitních předmětech)
 • v podstatě obnova předválečného systému
 • znovu vydávány osvědčené učebnice
 • diskuze o „demokratizaci“ a „zlidovění“ vzdělávání
 • diskuze o koncepční a obsahové přestavbě humanitních oborů
v uka d v letech 1948 1989
Výuka D v letech 1948 - 1989
 • zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství – stejné vzdělání pro školou povinnou mládež

československá škola je školou politickou, nositeli historického pokroku a národních tradic jsou lidové vrstvy a dělnická třída

základ výuky dějepisu – marxismus – leninismus, vyučování dějepisu – dokazování platnosti předem daných schémat historického materialismu

→ schematismus, fráze

 • zákon č. 31/1953 Sb.,o školské soustavě a vzdělávání učitelů

maximální přizpůsobení československého školství sovětskému vzoru osmiletá střední škola (žáci ve věku 6 – 14 let) a jedenáctiletá střední škola (9. -11. ročník měl být dočasně výběrový)

 • dějepis prostředek výchovy k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu
 • dějepis vyučován v 5. – 11. ročníku
zm ny po roce 1960
Změny po roce 1960:
 • devítiletá školní docházka - ZDŠ
 • 3letá SVVŠ
 • střední odborné školy a učiliště

Výuka D:

ZDŠ – 6. – 9. ročník (2 hod/týden)

SVVŠ 1. – 3. ročník (2 hod/týden)

Středoškolské učebnice - nepříliš zdařilé:

např.

Jaroslav Charvát

Světové dějiny

dal zm ny do roku 1989
Další změny do roku 1989:
 • Zákon č. 168/1968 Sb. O gymnáziích - SVVŠ rozšířena na čtyřletou školu, byl jí vrácen název gymnázium, projekt předpokládal vnitřní diferenciaci, zavedení osmiletých gymnázií, volitelné a nepovinné předměty
 • 1970 – změny namířené proti této podobě gymnázií
 • Cíl – politizace školy, zrovnoprávnění tří proudů středního vzdělání ( SOU, SŠ, gymnázia) – ukončení všech tří typů škol maturitní zkouškou
 • 1976 – dokument Další rozvoj československé vzdělávací soustavy – ZŠ zkrácena na osmiletou, všeobecná docházka prodloužena na deset let
70 a 80 l ta 20 stolet
70. a 80. léta 20. století

na gymnáziích oslabena humanitní složka, polytechnizace vzdělání – ZVOP

 • D vyučován na ZŠ - 5. – 8. ročník

na gymnáziích 1. – 3. ročník (2hod/týden)

na SOŠ 1. – 2. ročník (2 hod/týden)

na SOU 1. ročník ( 2hod/týden)

 • 1978 – zákon č.63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol
vy st n reformn ch snah 70 let
Vyústění reformních snah 70. let
 • Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol

 • nová koncepce gymnázia – gymnázium základní a gymnázium se zaměřením,zavedení odborných předmětů(ZVOP),potlačení estetické výchovy
 • Obsah výuky dějepisu nezměněn , větší důraz je kladen na samostatnou práci žáků
transformace kolstv po roce 1989
Transformace školství po roce 1989
 • Proměna uzavřeného a uniformního systému na otevřený a pluralitní
 • Depolitizace státního monopolu, odstranění ideologické doktriny
 • Decentralizace v řízení systému vzdělávání (ministerstvo, regiony,obce)
 • Možnost vstupu soukromých osob a institucí do oblasti vzdělávání
v uka d jepisu po roce 1989
Výuka dějepisu po roce 1989:
 • nově formulovány cíle D
 • nové učební plány
 • 1995 – ASUD
 • pestrá nabídka učebnic, nové dějepisné atlasy, čítanky
 • Zákon č. 561/2004 Sb.
 • školská reforma, v jejím rámci cíle a funkce D viz předchozí přednáška
u ebnice
Učebnice

Učebnice

 • různá úroveň
 • ke zdařilejším patří např. v 60. letech učebnice pro 6. ročník ZŠ (navazuje na učebnice pro pokusné školy z 30. let 20. století)

Václav Michovský, Z dávné minulosti lidstva

učebnice 70. a 80. let – schematismus, obtížný text, nepříliš rozsáhlý a nápaditý didaktický aparát

p om cky
Pomůcky
 • školní obrazy ( hlavně události akcentující sociální problematiku), v 80. letech se jejich výroba omezuje
 • časové osy
 • dějepisné mapy
 • diafilmy a diapozitivy
 • film