Download
cechy podzielno ci liczb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cechy podzielności liczb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb

183 Views Download Presentation
Download Presentation

Cechy podzielności liczb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cechy podzielności liczb Wykonała: Agnieszka Czarna

 2. Liczba podzielna przez 2

 3. Liczba podzielna przez 2 • Liczba jest podzielna przez dwa, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6, 8

 4. Liczba podzielna przez 10

 5. Liczba podzielna przez 10 • Liczba jest podzielna przez dziesięć, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0.

 6. Liczba podzielna przez 5

 7. Liczba podzielna przez 5 • Liczba jest podzielna przez pięć, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

 8. Liczba podzielna przez 100

 9. Liczba podzielna przez 100 • Liczba jest podzielna przez sto, gdy jej dwie ostatnie cyfry to 00.

 10. Liczba podzielna przez 3

 11. Podzielność przez 3

 12. Liczba podzielna przez 3 • Liczba jest podzielna przez trzy, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3.

 13. Liczba podzielna przez 9

 14. Podzielność przez 9

 15. Liczba podzielna przez 9 • Liczba jest podzielna przez dziewięć, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9.

 16. Ciekawostka lata przestępne

 17. Lata przestępne • Rok jest przestępny, gdy liczba oznaczająca ten rok jest liczbą podzielną przez 4. • Lata podzielne przez 100 i niepodzielne przez 400 nie są przestępne