agenda n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
AGENDA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

AGENDA - PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on

Voorstelling AudiO Interne controle en risicobeheer in een dynamisch perspectief Vragen en antwoorden. AGENDA. OCMW’s van de Centrumsteden…. OCMW’s organisaties met sociale doelstellingen OCMW’s professionele organisaties bv.1700 werknemers in Gent

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AGENDA' - libitha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda
Voorstelling AudiO

Interne controle en risicobeheerin een dynamisch perspectief

Vragen en antwoorden

AGENDA
ocmw s van de centrumsteden
OCMW’s van de Centrumsteden…

OCMW’s organisaties met sociale doelstellingen

OCMW’s professionele organisatiesbv.1700 werknemers in Gent

OCMW’s veel productielijnen - dienstenLeefloon, klusdiensten, rusthuizen, geconsolideerde boekhoudingen, gediversifieerde personeelsstatuten, veel sites, dienstencheques, stookoliesubsidie, art. 60=> Moderne organisaties - bedrijven => Modern management

Snelle evolutie(s) met impact op => werkwijzen, management, systemen => mensen (competenties, flexibiliteit, omkadering…) => risico’s, risicobeheersing, management(systemen)

2

interne audit wat is het
Interne audit, wat is het?

Het management en de organisatie steunen in zijn opdracht

als onafhankelijke dienst en vanuit een specifieke expertise

nl. risicobeheer, interne controle & organisatie-ontwikkeling => risico’s detecteren en beperken, idem opportuniteiten => de juiste aanbeveling op de juiste manier aangebracht => de organisatiecultuur en de praktijk versterken => zo tot een versterkte werking komen veilig dynamisch efficiënt + lerend vermogen effectief deontologisch correct

3

audio de interne audit van de ocmw s van de centrumsteden
AudiO, de interne audit van de OCMW’s van de centrumsteden

Samenwerkingsverband (tussen 12 OCMW’s)

Nood aan ‘onafhankelijke’ doorlichting en advies - Specifieke compentie opbouwen (moeilijk per OCMW) - Goedkoper dan grote bureau’s - Kennis in huis houden

Administratief gehuisvest binnen de VVSG

3 personen & vacature

De 12 leden betalen voor de audits

Gemeenschappelijke en specifieke audits

Audits en vormingen

Professionele normen o.a. confidentialiteit

4

wat is een risico
Wat is een risico?

Definitie van risico

Risico is een bedreiging of een obstakel voor het bereiken van een doel

5

risico s
Ethiek

Verliezen

Onaanvaardbare risico’s

Slechte informatie => slechte beslissingen

Doelgericht werk

Fraude

Late reacties

Verkeerd begrip Diefstal

Corruptie

Vervalsing van balans, resultaten, reserves

Niet efficiënt werk

Risico’s

Waarom al deze controles?

welke risico s
Welke risico’s?

Wettelijk risico

Operationele risico’s

Financiële risico’s

Kwaliteit diensten

Reputatierisico

Frauderisico

Risico strategisch doel niet gerealiseerd(dienstverlening, efficiëntie…)

7

wat is een risico1
Wat is een risico?

Bereiken van een doel…

=> Zijn de doelen bekend?=> Wordt er naartoe gewerkt?=> Iedereen kent de doelen?

=> Boordtabellen voor de opvolging, rapportering?=> Bijsturing=> Strategische doelen (MJP), jaarplannen, acties?

Risico: meer dan de kans op verkeerde boekingvan financiêle audit, tot operationele audit, organisatieaudit, strategische audit, duurzaamheidsaudit …

8

risico s beperk je door voldoende interne controle in te bouwen
Risico’s beperk je door voldoende interne controle in te bouwen.

Dus, bepaal wat voor de secretaris is, wat voor de ontvanger is en die zijn dan verantwoordelijk. Probleem opgelost. Einde studiedag. Dank u wel en tot volgende keer.

9

risico s beperk je door voldoende interne controle in te bouwen1
Risico’s beperk je door voldoende interne controle in te bouwen.

Probleem opgelost. Einde studiedag. Of niet?

Hoe gaan ze deze verantwoordelijkheid opnemen?Welke instrumenten, welke rapportering…Kunnen zij twee dat allemaal (alleen)?

Dezelfde oplossing voor alle organisaties?

Dezelfde oplossing vandaag en morgen?

Wat met grensgebieden, met nieuwe gebieden, vernieuwde gebieden?

Wat met specifieke expertise van ontvanger of secretaris?

10

het interne controle systeem en wie is er verantwoordelijk voor
Het interne controle systeem en wie is er verantwoordelijk voor?

Interne controle is een proces

dat op alle niveau’s van de organisatie gevoerd wordt:

door

de Raad

en/of bijzonder comité(s),

het management,

(al) het personeel

Vergelijk de kost van de risicobeheersingsmaatregel

tot de kost van het risico (impact X geraamde frequentie)

=> Bewust risicobeheer

11

interne controle definitie
Interne controle

is een proces dat uitgevoerd wordt

door de directie (Raad), het management

en het ander personeel,

zodat er redelijke zekerheid is

dat de doelstellingen bereikt worden

In de volgende domeinen:

Effectiviteit en efficienctie van de operaties

Betrouwbaarheid van definanciele rapportering

Het voldoen aan de wetten en reglementen die van toepassing zijn.

Interne Controle definitie
interne controle
Elementen in de definitie van interne controle

Interne controle is een proces. Het is een middel, geen doel op zich.

Interne controle gebeurt door mensen. Het is niet enkel een kwestie van beleidsnota’s, procedure(-boeken) en formulieren, maar van mensen op alle niveau’s van de organisatie.

Van interne controle mag worden verwacht dat ze slechts een redelijke zekerheid biedt, geen absolute zekerheid.

De (geraamde) controlekost  de(geraamde) risicokost

Interne controle is gericht op het bereiken van doelstellingen in één of meerdere van de afzonderlijke maar overlappende bovenstaande categorieën.

Interne Controle
coso een interessant model van toepassing op elke organisatie
COSO, een interessant modelvan toepassing op elke organisatie

Top down

Bottom Up

Procedure  Proces

Formeel  Informeel

Manager  Leider

  • De 5 elementen vormen samen een geïntegreerd systeem
  • De controle van vandaag… is morgen misschien al niet meer effectief! Waarom?

14

interne controle1
De doelstellingen van het interne controle systeem zijn:

Operationele doelen

Om te garanderen dat de activa en andere middelen van de organisatie efficiënt gebruikt worden en beschermd zijn tegen verliezen;

Informatie doelen

Om de aanmaak van betrouwbare en tijdige rapportering toe te laten, die nodig zijn voor de beslissingsprocessen in de organisatie (Raad, directiecomité, management, staf);

Compliance doelen

Om te verzekeren dat de volledige activiteit gevoerd wordt conform de van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving, vereisten van toezichthoudende overheden en interne beleidslijnen en procedures.

Interne Controle
interne controle2
Interne controle bestaat uit

vijf verbonden componenten:

Controle omgeving

Risico inschatting

Controle activiteiten

Informatie en communicatie

Monitoring

Ze vormen samen een geintegreerd systeem

Interne Controle
interne controle 1 de controle omgeving
Elementen van de controle omgeving zijn :

De integriteit, ethische waarden en competentie van de werknemers

De filosofie van het managementen de manier waarop het handelt/optreedt

Hoe het management bevoegdheid en verantwoordelijkheid toewijst, de trainingspolitiek, job beschrijvingen…

De aandacht en sturing van de Raad en het Bureau en/of van het auditcomité.

Interne Controle1 De controle omgeving
interne controle 2 de risico inschatting
Waar zitten de risico’s in mijn organisatie?

Risicobeoordeling is de identificatie en analyse van de

relevante risico's voor de verwezenlijking van de

doelstellingen op alle niveau’s van de organisatie.

=> Als je de risico’s niet (goed) kent, dan kan je ze niet goed beheren!

Interne Controle2 De risico inschatting
interne controle 3 controle activiteiten en types controles
Controle activiteiten

- zijn het beleid en de procedures die helpen zeker te zijn dat de management instructies uitgevoerd worden.

die verzekeren dat de nodige acties worden getroffen om de risico’s aan te pakken zodat de doelen bereikt worden

- gebeuren op alle niveau’s en in alle functies

- houden een reeks activiteiten in zoals authorisaties,

verificaties, reconciliaties, functiescheiding…

Interne Controle3. Controle activiteiten en types controles
interne controle 3 controle activiteiten en types controles1
Er bestaan verschillendel types controles:

Preventieve controles gebeuren om te vermijden dat ongewenste zaken zouden gebeuren

Detectieve controles gebeuren om ongewenste zaken, die reeds zijn gebeurd, op te sporen

Directieve controles gebeuren om een gewenst event te realiseren (corrigeren van problemen).

Interne Controle3 Controle activiteiten en types controles
interne controle 3 controle activiteiten en types controles2
1. Preventieve controles

- Functiescheiding

. Scheiden van bevoegdheden

. Registratie en bewaarfuncties

- Competente mensen

- Noodplannen

- Paswoorden

Interne Controle3. Controle activiteiten en types controles
interne controle 3 controle activiteiten en types controles3
1. Preventieve controles

- Waarschijnlijkheidscontroles bij input

- Fysische bewaring : sloten, camera, safe

- Verplichte templates bij gebruik

- Authorisatie/bekrachtiging met afgelijnde bevoegdheden per persoon of instrument

Interne Controle 3. Controle activiteiten en types controles
interne controle 3 controle activiteiten en types controles4
2. Detectieve controls

- Periodieke reconciliaties

- Fysisch tellen

- Audit spoor

- Uitzonderingsrapporten

- Selecties van facturen (andere) met zelfde bedrag/leverancier (dubbele betaling)

- Automatische branddetectie

- Inspecties

Interne Controle 3. Controle activiteiten en types controles
interne controle 3 controle activiteiten en types controles5
3. Directieve controles

- Geschreven procedures

- Ethische code, gedragscode

- Beleidsnota’s, statements

- Stimulerende vergoedingssystemen(bv. X dagen geen arbeidsongeval)

- Performantie standaarden

Interne Controle 3. Controle activiteiten en types controles
interne controle 4 risico risico inschatting risicomanagement
Definitie van risico

Risico is een bedreiging of een obstakel voor het bereiken van een doel

Effect en oorzaak

(soms interessant om op te splitsen)

- effect : ultieme consequentie wanneer

het risico voorkomt

- oorzaak: reden waarom het risico zich realiseert

Interne Controle 4. Risico, risico-inschatting, risicomanagement
interne controle 4 risico risico inschatting risicomanagement1
RISICO CATEGORIEËN

Verschillende doelen (en typologie) =

verschillende risico’s (en typologieën)

Interne Controle 4. Risico, risico-inschatting, risicomanagement
interne controle 4 risico risico inschatting risicomanagement2
Reputatierisico

Frauderisico

Wettelijk risico

Operationeel risico

Financiële risico’s(Bv. liquiditeitsrisico)

Interne Controle 4. Risico, risico-inschatting, risicomanagement
interne controle 4 risico risico inschatting risicomanagement3
Risico’s

- Interne en externe risico’s

- Doelen / risico’s verbonden aan verschillende niveau’s

- Risico inschatting is het identificeren en analyseren van relevante risico’s bij het realiseren van de doelstellingen

- Speciale risico’s verbonden met veranderingen in de economie, bevolking, industrie, regelgeving

Interne Controle 4. Risico, risico-inschatting, risicomanagement
interne controle 4 risico risico inschatting risicomanagement4
Risico inschatting

- Dekt alle types risico’s, meetbare risico’s en

niet-meetbare risico’s (probeer te kwantificeren)

- Betreft elk niveau van de organisatie

dat interne en externe risicofactoren ervaart.

- Efficiency van de management controle

is een onderdeel van de risico-inschatting

van de organisatie.

- Interne audit maakt ook een onafhankelijke

beoordeling van de risico’s.

Interne Controle 4. Risico, risico-inschatting, risicomanagement
interne controle 4 risico risico inschatting risicomanagement5
Alternatieven voor risico’s

- Minimaliseer de risico’s door het invoeren van controles

= reduceren tot het residuële risico

= niet 100 % (geen risico, geen activiteiten)

- Neem het risico

- Neem een verzekering

- Stop de activiteit

=> wees bewust en manage risico’s

Interne Controle 4. Risico, risico-inschatting, risicomanagement
interne controle 5 informatie en communicatie
Formeel en informeel

Pertinente informatie in een vorm en tijdsconcept dat de mensen toelaat hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Informatiesystemen produceren rapporten, die informatie bevatten op operationeel, financieel en compliance vlak.

Gaat naar boven en naar beneden.

Interne Controle5. Informatie en communicatie
interne controle 5 informatie en communicatie1
Het personeel moet de eigen rol begrijpenin het controlesysteem

Manier van communicerenbelangrijke informatie moet naar boven gaan

Communicatie ook naar externe partners,zoals cliënten, overheden, gemeenschap

Interne Controle5. Informatie en communicatie
interne controle 6 monitoring
- Monitoring gebeurt bovenaan in de organisatie.

- Een proces dat de kwaliteit van de performantie van het systeem over de tijd heen in kaart brengt.

- Gebeurt door doorlopende activiteiten,

specifieke evaluaties of een combinatie van de twee.

- Houdt regelmatig werk in voor management door toezichtsactiviteiten.

Interne Controle6. Monitoring
interne controle 7 verantwoordelijkheden
Interne controle is een proces dat op alle niveau’s van de organisatie gevoerd wordt

De Raad (Comité’s)

De secretaris, de ontvanger

Het management

Al het personeel

Zelfs bij leveranciers?

Interne Controle7. Verantwoordelijkheden
interne controle 7 verantwoordelijkheden1
Eerste niveau: + Proceseigenaar: + Management/staff

Tweede niveau: +Interne audit

Uiteindelijke verantwoordelijkheid: + Wat zegt het decreet?

Kan één persoon het geheel opvangen,kunnen twee personen het?

Ze kunnen wel een geheel uitbouwen van voldoende interne controlebewustzijn en maatregelen, waarin iedereen betrokken wordt.=> een dynamische organisatie

Interne Controle 7. Verantwoordelijkheden

Wat? Wie?

interne controle de secretaris of de ontvanger
In het volgende deel wordt concreter ingegaan op de taakverdeling tussen secretaris en ontvanger.

Weet dat zij elk een belangrijke bijdrage hebben in de uitbouw van de interne controle.De enige weg is om deze samen op te nemen, elk vanuit zijn eindverantwoordelijkheid én met iedereen in de organisatie.

Interne Controle De secretaris of de ontvanger?
interne controle mythes en realiteit
Hierna volgen enkele mythes.

De realiteit is vaak meer ontnuchterenden niet zo eenvoudig.

We leven in de realiteiten dienen op basis hiervan te handelen.

Nood aan goede afspraken en samenwerking tussen secretaris en ontvanger vormen de basis.

Interne Controle Mythes en realiteit
interne controle 8 limieten en mythes
Mythe 1

Interne controle

kan het succes van een organisatie garanderen

en absolute betrouwbaarheid verschaffen

over de financiële rapportering van een organisatie

of over het voldoen aan reglementaire verplichtingen

Interne Controle 8. Limieten en mythes
interne controle 8 limieten en mythes1
Mythe 1Interne controle kan het succes van een organisatie

garanderen en absolute betrouwbaarheid verschaffen over de

financiële rapportering van een organisatie of over het voldoen aan

reglementaire verplichtingen

+ Effectieve interne controle kan alleen helpen om de doelstellingen te bereiken. Het kan van een slechte manager geen goede maken.

+ Een interne controlesysteem, eender hoe goed uitgedacht en uitgebouwd, kan enkel redelijke zekerheid verschaffen.

Interne Controle 8. Limieten en mythes
interne controle 8 limieten en mythes3
Mythe 2interne controle is een substituut voor management.

+ Interne controle is geïntegreerd in het bedrijfsmanagement proces van planning, uitvoering en monitoring,

+ Het is een instrument dat door het management gebruikt wordt.

Interne Controle 8. Limieten en mythes
interne controle 8 limieten en mythes4
Mythe 3: interne controle kan een organisatie

beschermen tegen fouten in beslissingsprocessen,

collusie van twee of meer mensen

en de mogelijkheid voor het management

om over de systemen te stappen.

Interne Controle 8. Limieten en mythes
interne controle 8 limieten en mythes5
Mythe 3: interne controle kan een organisatie

beschermen tegen fouten in beslissingsprocessen,

collusie van twee of meer mensen

en de mogelijkheid voor het management

om over de systemen te stappen.

+ De kans op voorkomen van zo’n zaken kan beperkt worden, maar er zijn beperkingen inherent aan elk interne controle systeem.

Interne Controle 8. Limieten en mythes
interne controle 8 limieten en mythes6
Interne controle: kosten

- Een risicoanalyse uitvoeren en controles uitbouwen

- Werklast om conform de regels te werken

- Controles vereisen documentatie

- Autorisaties en opvolging op verschillende niveau’s

- Soms kan interne controle in conflict komen met

operationele doelen

Interne Controle 8. Limieten en mythes
interne controle 8 limieten en mythes7
Interne controle: opbrengsten

- Bijdrage aan de controle-doelstelling:

operationele doelen, efficientie, compliance…

verhogen de ethische standaarden & het goed gevoel…

Moeilijk om in te schatten (gegevens bij ongevallen, imago, fraude…)Wees bewust van het kosteneffect

maar ook van de kost van mogelijke verliezen door een gebrek aan, of onvoldoende kontrole. Oordeel, zijn het belangrijke risico’s?

Interne Controle 8. Limieten en mythes

Control- Controle

Engels Nederlands