Windows xp
Download
1 / 28

Windows XP - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Windows XP. Lënda:Informatikë Ars:Muhamer Ujkani Punoi:Qëndresa dhe Liridona Gashi Vushtrri IX/9. Ikonat. Fajlla. Folldera. Siperfaqja e lire e desktopit. Dritaret e hapura por te minimizuara. Mënyja kryesore. Shiriti I detyrave. Përdorimi i miut. Tasti i djathtë. Tasti i majtë.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Windows XP' - liana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Windows xp

Windows XP

Lënda:Informatikë

Ars:Muhamer Ujkani

Punoi:Qëndresa dhe Liridona Gashi

Vushtrri

IX/9


Windows xp

Ikonat

Fajlla

Folldera

Siperfaqja e lire e

desktopit

Dritaret e hapura por

te minimizuara

Mënyja

kryesore

Shiriti I detyrave


P rdorimi i miut
Përdorimi i miut

Tasti i djathtë

Tasti i majtë


Windows xp

3.Mouse

2.Control panel

4.Mund të vendosim rreth miut.

1.Zgjedhim start


Hapja e ikonave
Hapja e ikonave

Hapja e ikonave behet ne disa menyra.

Menyra e parë:klikojm me tastin e majtë në ikonë nga menyja zgjedhim “Open”


Windows xp

Mënyra e dytë

1.Fillimisht pozicionojm shigjetën mbi ikonë

2.Shtypim dy herë tastin e majtë shpejtë mbi ikonën My Computer

Menyra e tretë

1.Fillimisht pozicionojm shigjetën mbi ikonë

2.Shtypim tastin e majtë një herë mbi ikonën My Computer

3.Ne tastiere shtypim një herë tastin Enter


Windows xp

Shiriti I veglave

Shiriti i emrimit

Shiriti I menyve kryesore

Shiriti per levizje vertikale

Ikona e diskut

Ikona e Cd-Romit

Fusha e detyrave


Zmadhimi zvoglimi dhe mbyllja e dritareve
Zmadhimi,zvoglimi dhe mbyllja e dritareve

Ky është butoni I cili ben minimizimin e dritares nëse shtypet një herë tasti i majtë mbi të dritarja minimizohet në shiritin e detyrave.

Kjo figurë tregon se dritarja ka dimension më te vogël dhe nëse shtypim tastin e majtë njëherë mbi këtë buton kjo e ndërron formën nga një katror në dy katror

Nëse shtypim tastin e majtë një herë mbi të mbyllet faqja e hapur


M nyrat tjera p r zmadhimin zvog limin e dritar s
Mënyrat tjera për zmadhimin zvogëlimin e dritarës

Pozicionojmë shigjetën mbi shiritin e emërtimit të dritares

Mbi ktë shirit shtypim një herë tastin e djathtë dhe si rezultat hapet

menyja e përkohshme.

Shtypim tastin e majtë një herë mbi opsionin Size


Windows xp

Mënyra tjetër për rritjen apo zvogëlimin e dritares bëhet në këtë mënyrë:

Pozicionojmë shigjetën mbi shiritin e emërtimit dhe shtypim shpejt dy herë tastin e majtë mbi të dhe si rezultat dritarja e ndërron formën,nëse ka qen dritarja e vogël ajo zmadhohet nëse dritarja është e madhe ajo zvogëlohet dhe e kunderta.


Puna me shum dritare
Puna me shumë dritare bëhet në këtë mënyrë:

Nese I kemi dy e më shumë dritare te hapura per te dalluar se cila dritare eshte aktive eshte mundesia ku ne shiritin e detyrave dritarja aktive ka ngjyre me te mbyllte


Dritaret e hapura
Dritaret e hapura bëhet në këtë mënyrë:

Zgjedhim Formen e deshiruar te tabelave

Shtypet tasti i djathte i miut


Nderprerja e kompjuterit
Nderprerja e kompjuterit bëhet në këtë mënyrë:

Për ta ndalur kompjuterin në mënyrë të rregullt duhet të veprojmë

në këtë mënyrë:

Start

Turn off computer

2.Turn Off Computer


Windows xp

Nëse zgjidhet ky opsion kompjuteri fiket me qellim të kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim Start –Turn Off Computer - Stand By dhe kemi qenë duke punuar ne ndonjë program me rastin e kyçjes së sërishme të kompjuterit ne monitor paraqitet gjendja e fundit ku ne ishim duke punuar.

-

Ky është opsioni i cili përdoret zakonisht ne ato raste kur kemi çrregullime në kompjuter.

Pra nëse zgjedhim Start -Turn Off Computer- Restart, kompjuteri ndërpritet nga puna dhe pas një apo dy sekondave fillon punën përsëri prej fillimit ,i cili në gjuhen e kompjuterit quhet ristartimi i kompjuterit.

Ky është opsioni për ndërprerjen e kompjuterit në mënyrë të rregullt. Nëse zgjidhet

Start -Turn Off Computer- Turn Off,kompjuteri ndërpritet tërësisht nga puna.


Bllokimi i kompjuterit nga dritaret aktive
Çbllokimi i kompjuterit nga dritaret aktive kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim

Përdorimi i shkurtesave

+

+

Ketu e zgjedhim dritaren qe e deshirojme ta mbyllim

Ketu e shtypim dhe mbyllet dritarja


Bllokimi i ikon s recycle bin shport s
Bllokimi i ikonës Recycle Bin (shportës kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim )

Mbi ketë katror vendosim tikun dhe shiriti me perqindje merr ngjyren e hirtë

Ka mundësi që shporta të bllokohet edhe në këtë vend duke e lëvizur këtë shirit me tastin e majtë deri në përqindjen 0%,mirëpo kur tiku është i vendosur në katrorin si më lartë ky shirit më nuk lëvizë.

Në fund shtypim OK,korniza mbyllet dhe si rezultat çdo follder i cili fshihe më nuk shkon në shportë por fshihet tërësisht nga kompjuteri.


Zgjedhja e follderave
Zgjedhja e follderave kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim

Zgjedhja e disa follderave mund të bëhet në këtë mënyrë:

Shtypur një herë me tastin e majtë mbi follderi

Pastaj e mbajmë të shtypur tastin Shift në tastierë dhe me shigjetat e drejtimit të cilat gjenden në

tastierë zgjedhim follderat sipas renditjes.

+


Zgjedhja e follderave1
Zgjedhja e follderave kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim

Nëse i kemi pesë folldera dhe ne dëshirojmë të zgjedhim vetëm follderin e

parë,tretë dhe të pestin veprojmë në këtë mënyrë:

E mbajmë të shtypur tastin Ctrl në tastierë

Pastaj me tastin e majtë te mausit shtypim mbi follderin e parë,tretë dhe të pestin dhe si rezultat follderat zgjedhën.


Hapja e menys start
Hapja e menysë Start kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim

 • Mënyra e parë

 • Pozicionojmë shigjetën mbi menynë Start

 • Shtypim një herë tastin e majtë dhe si rezultat menyja Start hapet,për të mbyllur menynë Start veprohet në te njëjtën mënyrë pra mbi meny prapë shtypet tasti i majtë


Windows xp

 • Mënyra e dytë kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim Tasti Window

 • Përmes tastierës menyja start mund të hapet duke shtypur tastin Window në tastierë i cili gjendet në mes tastit Ctrl dhe Alt. Pra nëse një herë shtypet tasti Window menyja hapet dhe nëse shtypet prapë menyja mbyllet. Tasti Window

 • Mënyra e tretë

 • Nga tastiera menyja Sart mund të hapet edhe me kombinimin e tasteve Ctrl + Esc,pra fillimisht e mbajmë të shtypur tastin Ctrl dhe pastaj shtypim tastin Esc dhe si rezultat menyja Start hapet dhe për ta mbyllur menynë mund te shtypim vetëm tastin Esc.


Rregullimi i dat s dhe or s
Rregullimi i datës dhe orës kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim

 • Për rregullimin e datës dhe orës veprojmë në këtë mënyrë:

 • Start

 • Control Panel

 • Date and Time dhe si rezultat hapet korniza për rregullimin e orës dhe datës


Pastrimi dhe defragmentimi i diskut kthimi i sistemit paraprak
Pastrimi dhe defragmentimi i diskut kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim Kthimi i sistemit paraprak

 • Pastrimi i diskut bëhet në këtë mënyrë:

 • 1.Start 2. All Programs 3. Accessories 4. System Tools 5. Disk Cleanup

Për ta bërë defragmentimin e diskut duhet të veprojmë në këtë mënyrë

1.Start 2. All Programs 3. Accessories 4. System Tools 5. Disk Defragmenter

Për ta kthyer kompjuterin në gjendjen e mëhershme duhet të mbyllen të gjitha dritare e pastaj veprojmë në këtë mënyrë:

1.Start 2. All Programs 3. Accessories 4. System Tools 5. System Restore


Kopjimi i pamjes se ekranit
Kopjimi i pamjes se ekranit kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim

 • Nëse dëshirojmë komplet pamjen e ekranit (desktopit) të vendosim në programin Paint veprojmë në këtë mënyrë:

 • Fillimisht i mbyllim dritaret dhe ne tastierë shtypim tastin Print Screen

 • E hapim programin Paint

 • Pastaj në programin Paint mund të vendoset pamja e ekranit, nëse hapim menynë Edit dhe nga nënmenyja që hapet zgjedhim Paste, ose përmes shkurtesave në tastierë

 • Ctrl +V.


Kopjimi i faqes se hapur
Kopjimi i faqes se hapur kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim

 • Kur dëshirojmë që vetëm dritaren aktive ta vendosim në programin Paint rregullat janë të njëjta si në shembullin më lartë, vetëm në vend të Print Screen këtu duhet të shtypen kombinimet e tasteve në tastierë Alt + Print Screen.


Nd rrimi i pamjes s desktopit
Ndërrimi i pamjes së desktopit kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim

 • Ndërrimi i pamjes së desktopit bëhet sipas kërkesës së shfrytëzuesit të kompjuterit.

 • Për të bërë ndërrimin e pamjes së desktopit duhet të veprojmë në këtë mënyrë:

 • Në hapësirë të lirë të desktopit shtypim tastin e djathtë

 • Properties si rezultat hapet korniza Display Properties


Kerkimi i fajllave
Kerkimi i fajllave kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim

 • Gjatë punës në kompjuter ndodhë që follderat dhe fajllat nuk dimë se ku i kemi ruajtur dhe nuk mund ti gjejmë ata. Një mënyrë për kërkimin e tyre është :

 • E hapim menynë Start

 • Nga nënmenyja që hapet shtypim me tastin e majtë mbi Search

Pastaj hapet dritarja për kërkim dhe kur dëshirojmë ti kërkojmë të gjithë fajllat dhe follderat Shtypim mbi All files and folders


Windows xp

Ju faleminderit kursimit të energjisë dhe është në pritje. Psh:nëse zgjedhim