Aseptyka, antyseptyka, zakażenia szpitalne, stany septyczne w chirurgii
Download
1 / 34

Aseptyka, antyseptyka, zaka?enia szpitalne, stany septyczne w chirurgii - PowerPoint PPT Presentation


 • 669 Views
 • Uploaded on

Aseptyka, antyseptyka, zakażenia szpitalne, stany septyczne w chirurgii. ASEPTYKA. Jest to postępowanie mające na celu zapobieganie zakażeniu, tj. niedopuszczenie do zainfekowania rany, czyli otrzymanie tzw. bakteriologicznej jałowości.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aseptyka, antyseptyka, zaka?enia szpitalne, stany septyczne w chirurgii' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

ASEPTYKA w chirurgii

Jest to postępowanie mające na celu zapobieganie zakażeniu, tj. niedopuszczenie do zainfekowania rany, czyli otrzymanie tzw. bakteriologicznej jałowości.

Aseptyka jest niezbędnym elementem prawidłowego postępowania chirurgicznego.

Wszystko, co będzie stykać się z raną musi być jałowe, tzn. pozbawione bakterii, wirusów i grzybów.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

STERYLIZACJA w chirurgii

Są to zabiegi umożliwiające uzyskanie bakteriologicznej jałowości. Pozwalają one uwolnić przedmioty od drobnoustrojów chorobotwórczych i/lub ich przetrwalników, powodują nieodwracalną inaktywację wirusów.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Sterylizacja nie ogranicza się tylko do samego zniszczenia drobnoustrojów, ale uwzględnia poprzedzające i następowe postępowanie:

 • Sposób przygotowania materiałów (odpowiednia dezynfekcja i opakowanie)

 • Prawidłowo prowadzony proces sterylizacji (właściwe ułożenie w komorze sterylizatora, kontrola procesu sterylizacji)

 • Przechowywanie (warunki, które wykluczają możliwość wtórnego zanieczyszczenia)


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

METODY STERYLIZACJI drobnoustrojów, ale uwzględnia poprzedzające i następowe postępowanie:

 • Fizyczno-termiczne:

 • - parą wodną,- suchym gorącym powietrzem.

 • 2. Fizyczne, nietermiczne:

 • - za pomocą promieni jonizujących,- filtracyjna (w stopniu ograniczonym)

 • 3. Chemiczno-fizyczne:

 • - gazowa tlenkiem etylenu- formaldehydowa.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Postępowanie aseptyczne powinno uwzględniać wszystkie możliwe drogi szerzenia, źródła zakażenia, rezerwuary i umiejętnie je ograniczać.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Drogi szerzenia się drobnoustrojów: personel medyczny (nosiciele, skóra rąk), niejałowe narzędzia, sprzęt medyczny, aparatura, leki, materiały zanieczyszczone, powietrze, bielizna.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Związki i preparaty dezynfekcyjne: możliwe drogi szerzenia, źródła zakażenia, rezerwuary

 • związki fenolowe,

 • związki chloru,

 • aldehydy,

 • czwartorzędowe związki amoniowe.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

ANTYSEPTYKA możliwe drogi szerzenia, źródła zakażenia, rezerwuary

Jest to stosowanie środków bakteriobójczych w miejscu ich wysiewu, we wrotach możliwego wtargnięcia zakażenia na powierzchni ciała – skóra, błony śluzowe, zranienia, lub też w polach chirurgicznie odsłoniętych lub otwartych.

Celem antyseptyki jest zapobieganie kolonizacji lub zakażenia przez przywrócenie jałowości zakażonym przedmiotom lub ranom, w wyniku stosowania preparatów bakteriobójczych.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Joseph Lister, 1827-1912 możliwe drogi szerzenia, źródła zakażenia, rezerwuary

Glasgow Royal Infirmary


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Skóra rąk jest w normalnych warunkach zanieczyszczona drobnoustrojami, które znajdują się na jej powierzchni lub w głębszych warstwach, w szczelinach, mieszkach włosowych i zachyłkach gruczołów potowych.

Drobnoustroje znajdujące się na powierzchni skóry nazywamy florą przejściową, natomiast bytujące w głębi skóry – florą osiadłą.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

W skład flory przejściowej mogą wchodzić wszystkie drobnoustroje, z którymi styka się ręka, oraz drobnoustroje wydzielane z głębi skóry.

Są one łatwo usuwalne już przez zwykłe mycie wodą z mydłem lub z dodatkiem detergentu.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Niezwykle ważnym elementem dla całości postępowania antyseptycznego jest mycie i antyseptyka rąk stosowana przez personel szpitalny pomiędzy pielęgnacją kolejnych chorych.

Pielęgnacja chorych zakażonych lub nosicieli szczepów wieloopornych na antybiotyki wymaga zmiany fartuchów.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Drobnoustroje stanowiące florę osiadłą są trudne lub wręcz niemożliwe do usunięcia nawet przez intensywne mycie i szorowanie także z użyciem środka antyseptycznego.

Podczas długotrwałych operacji, wskutek pocenia się rąk, drobnoustroje pozostałe w skórze wydostają się na zewnątrz i nagromadzają się w pocie w rękawiczkach.

W razie uszkodzenia rękawiczki mogą przedostać się do rany i spowodować rozwój zakażenia.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Antyseptyki stosowane do odkażania rąk: wręcz niemożliwe do usunięcia nawet przez intensywne mycie i szorowanie także z użyciem środka antyseptycznego.

 • - alkohol etylowy,

 • - alkohol izopropylowy,

 • mydła antyseptyczne

 • usuwają jedynie florę przejściową.

Antyseptyki tzw. dwufazowe zawierające chloroheksydynę, alkohol i bromek benzalkoniowy (Manusan, Dishand) powodują zniszczenie flory przejściowej i częściowo flory osiadłej.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Antyseptyka pola operacyjnego: wręcz niemożliwe do usunięcia nawet przez intensywne mycie i szorowanie także z użyciem środka antyseptycznego.

 • - kąpiel antyseptyczna

 • odkażanie pola operacyjnego

 • folie chirurgiczne


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Zakażenie szpitalne to takie, które nie występowało ani nie znajdowało się w okresie wylęgania gdy chory był przyjmowany do szpitala.

Może ujawnić się zarówno podczas hospitalizacji, jak i po wypisaniu chorego do domu.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Źródłem zakażenia szpitalnego może być własna flora bakteryjna chorego lub środowisko zewnętrzne.

Najważniejsze drogi zakażeń szpitalnych to te, w których następuje bezpośredni kontakt chorego z różnego rodzaju zakażonym materiałem (aparatura diagnostyczna, sprzęt leczniczy, narzędzia, cewniki, itp.).


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia szpitalne:

- Escherichia coli,- Klebsiella-Enterobacter- Pseudomonas sp.- Proteus sp.- Acinetobacter- Serratia marcescens- Staphylococcus aureus et epidermalis- Streptococcus foecalisAseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Na zakażenia szpitalne szczególnie narażeni są pacjenci: posocznicą:

-z cukrzycą-leczeni glikokortykoidami-odwodnieni-alkoholicy-leczeni preparatami immunosupresyjnymi, cytotoksycznymi, energią promienistą-z chorobami upośledzającymi odporność-z oparzeniami, urazami wielonarządowymi, marskością wątroby, nowotworami-niemowlęta i starcy


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Zakażenie związane z zabiegiem chirurgicznym może polegać na zakażeniu rany operacyjnej, a także dotyczyć zapalenia płuc, dróg moczowych lub innych ognisk zapalnych, które rozwijają się u osłabionego operacją chorego.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Nieznaczne podwyższenie temperatury ciała nie przekraczające 38ºC i trwające nie dłużej niż 2 dni, może towarzyszyć każdej operacji, jako odczyn na uszkodzenie tkanek w polu operacyjnym i na resorpcję tych tkanek wraz z otaczającym wysiękiem.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Częstość zakażenia rany operacyjnej na oddziałach chirurgicznych wynosi 4 – 10% i jest przyczyną znacznego wydłużenia pobytu chorego w szpitalu.

Zakażenie podejrzewa się, gdy w 3 lub 4 dobie po zabiegu pojawia się gorączka, tachykardia i wzrost leukocytozy.

Gorączka ma charakter hektyczny, tzn. rano jest niska, a po południu lub wieczorem wzrasta wysoko, niekiedy po dreszczach.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Objawy kliniczne: chirurgicznych wynosi 4 – 10%

 • - obrzęk,

 • - nadmierna bolesność całej rany lub jej części,

 • rumień,

 • ocieplenie i uwypuklenie nad raną,

 • wysięk.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Postępowanie: chirurgicznych wynosi 4 – 10%

 • szerokie otwarcie rany,

 • płukanie rany roztworem fizjologicznym i/lub wodą utlenioną i innymi preparatami odkażającymi,

 • sączek gazowy założony do rany,

 • antybiotyk o szerokim spektrum działania,

 • w późniejszym okresie celowane leczenie w zależności od antybiogramu


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Zapobiegawcze podawanie antybiotyku: chirurgicznych wynosi 4 – 10%

 • Gdy istnieje obawa, że nastąpi masowe skażenie tkanek w operacjach wykonywanych z powodu istniejącego zakażenia.

 • Jeśli siły obronne są upośledzone.

 • Gdy można spodziewać się osłabienia oporności w następstwie rozległości lub ciężkości planowanej operacji.

 • Jeśli nawet małe zakażenie może mieć wyjątkowo groźne następstwa (neurochirurgia, operacje naczyniowe, endoprotezy)


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Zagrożenie zakażenia wirusem HIV chirurgicznych wynosi 4 – 10% w chirurgii


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Drogi przeniesienia wirusa: chirurgicznych wynosi 4 – 10%

 • Pozajelitowe ukłucie igłą skażoną krwią lub produktami z krwi chorego.

 • Bezpośrednie zetknięcie błon śluzowych lub otwartej rany ze skażoną krwią.

 • Przetoczenie krwi.

 • Kontakt seksualny.

 • W macicy między matką a płodem.

 • Przeszczep tkanki.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Środki zapobiegawcze chirurgicznych wynosi 4 – 10%

W stosunku do wszystkich chorych:

1. Unikanie kontaktów z krwią wszystkich chorych.2. Tylko jednorazowe używanie igieł.3. Bezpieczne usuwanie wszystkich ostrzy.4. Wyraźne oznakowanie wszystkich opakowań zawierających krew, płyny tkankowe lub tkankę.5. Przykrywanie stołu operacyjnego plastykową serwetą.6.Noszenie nieprzenikalnych strojów operacyjnych, najlepiej jednorazowych.7. Używanie okularów ochronnych.8. Nie podawać noży z ręki do ręki.9. Bezpieczne odrzucanie i usuwanie noży i igieł.10. Polewanie wszystkich plam i rozprysków krwi podchlorynem (chloramina).


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii