Taler
Download
1 / 17

infinit – Temadag i interessegruppen for processer og IT 22.6.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Taler vi om det samme? Udfordringer og løsninger til at holde styr på terminologien på tværs af organisationer og landegrænser v/ J a cob Boye Hansen adm. d irektør CareCom A/S. infinit – Temadag i interessegruppen for processer og IT 22.6.2011. Agenda. Hvem er CareCom?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' infinit – Temadag i interessegruppen for processer og IT 22.6.2011' - lexine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Taler vi om det samme?Udfordringer og løsninger til at holde styr på terminologien på tværs af organisationer og landegrænserv/ Jacob Boye Hansen adm. direktørCareCom A/S

infinit – Temadag i interessegruppen for processer og IT

22.6.2011

CareCom A/S


Agenda
Agenda

 • Hvem er CareCom?

 • Hvad skal vi bruge klassifikationer og terminologier til?

 • epSOS– et EU-projekt til integration af sundhedssektoren i Europa

 • Hvad er CareComs rolle?


Hvem er carecom
Hvem er CareCom?

 • I 1999 tænktejeg: “Hvorfor er det så svært at få en elektronisk patientjournal”

  • Vi kan booke fly, hoteller og biler i hele verden, men vi kan ikke dele patient data?

 • Jeg lavede nogle prototyper og præsenterede dem for Sundhedsstyrelsen

  • Blev intern konsulent

  • Lavede prototyperne på GEPJ og FLPR

 • Vandt FLPR udbuddet sammen med Mærsk/IBM. CareCom skulle står for

  hovedparten af udviklingen

 • Sundhedsstyrelsenfandtdetnødvendigt at kiggeefter et nyt

  kodesystemtilelektroniskregistrering

 • CareComudvikler en browser – ogSundhedsstyrelsen laver en

  oversættelsei Excel

 • Excel oversættelse en fiasko – CareComsættestil at udvikle

  et system tilhåndteringafprocessen. Resultat: HealthTerm

CareCom A/S


Hvad skal vi bruge kodesystemer til
Hvadskal vi brugekodesystemertil?

 • Hvis vi vilkunnekommunikeresystemerimellem, erdetikkenok at sige, vi kører XML….

 • Vi ernødttil at have en model og et indhold

 • Kodesystemerneerindholdet

 • Både model ogkodesystemermangler en national strategiskbeslutning

CareCom A/SEksempler p koder
Eksempler på koder

 • Klassifikation af sygdomme fx.WHO’s ICD-10, SKS, SNOMED CT

  • SKS: Pneumokok-lungebetændelse DJ13

  • SCT:

 • Funktionsklassifikation: WHO’sICF

  • Aktivitet...Vaske og tørre tøj FA6400

 • Sygehus-afdelingsklassifikation

  • Akut Lægehelikopter, Rigshospitalet, 130101F

CareCom A/S


Udfordringer
Udfordringer

Decentral opdatering af systemernes kodesystemer

Eksempel:

 • Laboratoriesystemet og rekvisition-svar-systemet bruger samme kodesystem, men opdateres på forskellige tidspunkter: Blodprøvesvaret kan blive lost in space

CareCom A/S


Udfordringer1
Udfordringer

Korrekt mapning mellem kodesystemer (så en diagnose i et system forståes korrekt af et andet system)

Eksempel:

 • Patient overføres fra et sygehus til et andet. Hvis kodesystemer ikke taler korrekt med hinanden kan en brækket ryg måske blive til et brækket ben?

CareCom A/S


L sninger
Løsninger

 • Centrale terminologiservere

  • Forskellige systemer trækker på samme base af kodesystemer – og dermed den samme version af et givet kodesystem

  • Central opdatering reducerer omkostninger til opdatering

CareCom A/S


Gevinster
Gevinster

 • Reduktion i ressourcer anvendt til vedligeholdelse og opdatering af kodesystemer

 • Øget sikkerhed for korrekt data

 • Øget kvalitet i behandling

 • Øget kvalitet i forskningsdata

 • Muliggør kommunikation af patientdata på tværs af sprog og grænser

CareCom A/S


State of the art case
State-of-the Art case

epSOS

CareCom A/S


Epsos
epSOS

 • Et EU-pilotprojekttil definition ogafprøvningaf integration iEuropa

 • Baseretpåinternationalestandarderogkodesystemer

 • 23 landeog 25 kodesystemer

 • 2 fokusområder:

  • patient summary

  • prescription (recepter)

 • Et lyntog for standardiseringogafprøvning

CareCom A/S


Epsos1
epSOS

 • Sundhedsudbyderorganisationer 3.445

  • Hospitaler 183

  • Apoteker 2.149

  • Points of Care (PoC) 1.113

 • Sundhedsansatte 30.157

CareCom A/S


En standard passer ikke alle
En standard passer ikkealle

 • Men alletilretter sig den aftalte standard

 • Allelandearbejderpå at tilrettederessystemertildenne standard

  • noglestederfindes data ikke

  • andrestederfindesdet kun ifritekst

  • sidst men ikkemindstbrugesandrekoder, somsåkanmappestil den fælles standard

CareCom A/S


Healthterm er den centrale broker i epsos
HealthTermer den centrale broker iepSOS

 • Udvælgelseafkodesystemoglovligkodetilhvert element imodellen

 • Mapningaflokaltkodesystemtil den centralefællesnævner

 • Oversættelseafalle de forskellige

  termer tillokalt sprog

 • Håndteringafopdateringogversionstyring

CareCom A/S


Epsos contra dk
epSOS contra DK

 • epSOSharpåkorttidtaget de nødvendigebeslutninger

 • NSI (National Sundheds-IT) harfåetiopdrag

  at gøredetsammeiDanmark

 • Deterikke en engangsfornøjelse men et kontinuerligtarbejde – somløbendeskalblivestørreogbedre

 • epSOSernåetlangtpåkorttid – hvadkanDanmark?

CareCom A/S


Udfordringer i praksis
Udfordringer i praksis

 • At gøre klassifikationsservices ”sexede” – dvs. få dem på beslutningsagendaen

 • At formidle vigtigheden af at terminologibeslutninger træffes på højt niveau/centralt

 • .....

CareCom A/S


ad