psychick procesy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psychické procesy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psychické procesy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Psychické procesy - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_1B9. myšlení. Psychické procesy. Myšlení. nejvyšší poznávací (kognitivní) proces - také informace, které v dané chvíli nejsou přijímány našimi smysly poznáváme nepřímo zprostředkovaně - proniká k podstatě věcí, k souvislostem,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychické procesy' - lewis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
my len
Myšlení
 • nejvyšší poznávací (kognitivní) proces

- také informace, které v dané chvíli nejsou

přijímány našimi smysly

 • poznáváme nepřímo

zprostředkovaně

- proniká k podstatě věcí, k souvislostem,

k vlastnostem, které nejsou na pohled patrné

(fotosyntéza, vzdálenost Země od Měsíce aj.)

my len1
Myšlení
 • obecné a podstatné vlastnosti předmětů, jevů
 • vztahy mezi nimi
 • rozvoj – hrou, učením

(od raného dětství, při styku s dospělými)

 • spjato s rozvojem řeči
my len pojem
Myšlení - pojem
 • představa – konkrétní, názorná

- závislá na našich vjemech, osobních zkušenostech

(živočich, škola, strom)

 • pojem – obecná představa

- zahrnuje společné a podstatné znaky pro

všechny jevy dané skupiny(věcí, dějů, jevů)

(strom – dřevina se stonkem celým dřevnatým,

v dolní části nerozvětveným, vytvářející kmen,

který přechází v korunu)

 • umožňuje myšlenkově uchopit určitou třídu jevů

hovořit o tomtéž

my len osvojov n pojm
Myšlení – osvojování pojmů
 • zlom - přechod od nepravých k pravým
 • nepravé pojmy (naivní pojmy, pseudopojmy)

- co je jevově nápadné, zajímavé, dětem blízké

- znak vůbec nemusí mít obecnou platnost

Na kterém obrázku je šelma?

my len osvojov n pojm1
Myšlení – osvojování pojmů

1 FÁZE

 • dítě spojuje s daným slovem své zkušenosti
 • nehledá znaky - vyjmenovává co zná, s čím se setkalo

Co je to „živý“? „Pán, kočka, slon…“

2 FÁZE

 • začíná si uvědomovat, že pojem je dán určitými

stálými znaky, snaží se je postihnout

„Had je živý, protože se pohybuje.“

„Panenka není živá, protože nemluví.“

my len osvojov n pojm2
Myšlení – osvojování pojmů

3 FÁZE

 • většinou za pomoci dospělého dokáže zvolit,

které znaky jsou ty nejdůležitější

„Je živý – pohybuje se, jí, dýchá, dělá si co chce…“

4 FÁZE

 • dítě pojem precizuje pomocí vztahů k dalším

pojmům (nadřazenosti, podřazenosti atd.)

 • upřesňuje ho, aplikuje
my len2
Myšlení

POJMY- uvědomovanost

- systémovost

UVĚDOMOVANOST

 • zamýšlíme se nad jejich vznikem
 • dokážeme objasnit myšlenkové pochody, kterými jsme k pojmu došli,
 • dokážeme je používat v diskusi

(potvrzujeme si správnost chápání pojmu, nebo

své chápání opravujeme)

my len3
Myšlení

SYSTÉMOVOST

 • žádný pojem v dané oblasti neexistuje sám o sobě
 • nachází se v souvztažnosti s dalšími pojmy

vztahy nadřazenosti, podř., souřad. (biologie)

vztahy kauzální - příčina a následek (fyzika)

vztahy funkční

vztahy části a celku atd.

 • teprve zařazení pojmu do systému umožňuje

jeho plné pochopení

my len5
Myšlení

ÚKOLY

1. Najděte nadřazený pojem k pojmům: strom, květina, zelenina

2. Najděte podřazené pojmy k pojmu

„vyšetřovací postupy policie“

3. Uveďte souřadné pojmy k pojmům: smrk, borovice

4. Uveďte podobné pojmy (synonyma) ke slovům: kopec, mýlka

5. Vyberte pojem, který mezi ostatní nepatří:

Francie, Norsko, Německo, Polsko, Egypt

letět, běžet, skákat, plavat, klopýtat

my len6
Myšlení

6. Vyberte symbol, který mezi 3 ostatní nepatří:

 • testy inteligence, vyspělosti
slide13

Zdroje:

 • Bartoníčková, K., Buček, L., Michalčáková, G., Mochfták, J., Panovská,K., Rabinská, I., Svoboda, J., Zapletal, L.: Občanský a společenskovědní základ – přehled středoškolského učiva. ComputerPress, a. s., Brno, 2011, ISBN 978-80-251-2631-8
 • Rozsypalová, M., Čechová, V., Mellanová, A. : Psychologie a pedagogika I. Informatorium, spol. s. r. o., Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8
 • obrázky pocházejí z galerie Klipart programu Microsoft PowerPoint
slide14

Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_1B9

Jméno autora: Mgr. Lucie Šimečková

Název práce: Psychické procesy - myšlení

Předmět: Společenské vědy

Ročník: 1.ročník – pilotováno ve třídě 1.A

Časová dotace: 1.vyuč. hodina

Vzdělávací cíl: seznámit žáky se zákonitostmi myšlení; materiál se využije ve výkladové části hodiny.

Pomůcky: počítač, projektor

Inovace: s využitím ICT žáci pochopí zákonitosti myšlení, tvorbu pojmů

Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Datum vzniku: 27. 9. 2012