Publiek en privaat toezicht op financi le markten
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Publiek en privaat toezicht op financiële markten. prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq EUR / ESE & NMa / MFS * EITC Rotterdam, 26 maart 2009. Organisatie publiek toezicht: de financiële toezichtdriehoek. Sectorspecifieke toezichthouders: DNB en AFM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - levi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Publiek en privaat toezicht op financi le markten

Publiek en privaat toezicht op financiële markten

prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq

EUR / ESE & NMa / MFS *

EITC Rotterdam, 26 maart 2009


Organisatie publiek toezicht de financi le toezichtdriehoek
Organisatie publiek toezicht: de financiële toezichtdriehoek

 • Sectorspecifieke toezichthouders: DNB en AFM

 • Generieke toezichthouders: vele! O.a. NMa

 • Uitruil → optimalisatie

  • Transparantie ↔ stabiliteit

  • Stabiliteit ↔ mededinging

  • Transparantie ↔ mededinging

 • Samenwerken t.b.v. consistentie

 • Alert zijn op regulatory capture en endogeniteit toezichtsregime (zittende partijen meer invloed)


Bredere samenwerkingsverbanden
Bredere samenwerkingsverbanden

 • NMa, AFM, DNB: (markt)monitoring, integriteit

 • FEC, FIOD / ECD, Belastingdienst

 • OM, AIVD, etc.

  Uitgangspunten:

 • van autonoom naar integraal

 • van repressief naar preventief

 • van uitkomsten naar gedrag (via compliance)

  Financiële sector gerelateerd aan reële sector: enorme hefboomwerking.


Technische risico s in de financi le sector
Technische risico’s in de financiële sector

 • Financieel risico

  • Bv. rente, debiteuren, tegenpartij, valutakoersen, aandelenkoersen, langleven, catastrofes

 • Operationeel risico

  • Falende systemen (bv. ICT) en medewerkers (uitval, fraude)

 • Strategisch risico

  • Veranderde wet- en regelgeving, maatschappelijke opvattingen

  • Risico van verkeerde strategie

 • Samenstellingsfout: individueel rationeel ≠ sociaal optimaal

  • Momenteel extra lastig door ‘bankierende overheid’

 • Systeemrisico door interdependentie / verwevenheid (domino)

  • Too big to fail

  • Too big to save


Mededingingsrisico s in de financi le sector
Mededingingsrisico’s in de financiële sector

 • Weinig aanbieders, zware regulering, interdependentie / verwevenheid, beperkte transparantie

 • Sectorcultuur: actieve brancheverenigingen, veel geïnstitutionaliseerd overleg, samen uit & thuis.

 • Productkenmerken leiden tot consumentenfalen

  • Bedrijven kennen hun klant onvoldoende

 • Daardoor te weinig stemmen met de euro

 • Passieve consument wordt verwend en dom gehouden


Risico s kosten geld
Risico’s kosten geld…

 • Schade voor bedrijf

  • Productieverlies

  • Fraude

  • Reputatieschade

  • Herverdeling

  • Debiteurenrisico, tegenpartijrisico

 • Maatschappelijke winst / verlies

  • Systeemrisico

 • Hoe bepaal je de prijs van risico? Vgl. derivaten.

 • Risico’s afdekken kost ook geld!


Wie let op welke risico s
Wie let op welke risico’s?

 • Interne risico’s

  • Auditing & control, risk management (CRO)

  • Compliance officer (CO)

 • Sectorgebonden risico’s

  • Sectorale toezichthouders

  • Consumentenorganisaties

 • Risico’s per productmarktcombinatie

  • BKR, credit rating agencies, etc.

 • Externe risico’s

  • Belangengroepen

  • Overheid (maar wat als de overheid zelf actor is?)

 • Diverse soorten risico

  • Consultants (in opdracht)  (onbedoeld) harmoniserend effect


En waar is de consument
…en waar is de consument?

 • Disciplinerende kracht van vraagzijde in financiële sector beperkt

 • Beperkte informatie

  • Ongelijk verdeeld: informatieasymmetrie

  • Duur: informatie kost soms veel geld

  • Informatie over product + aanbieder nodig

 • Beperkte informatieverwerkingscapaciteit

  • Hoeveelheid informatie

  • Vakkennis: duiden van informatie

 • Beperkte bereidheid tot inzet

  • Tijd & geld (financiële producten zijn ‘low interest goods’)

  • Gemakzucht: vadertje staat regelt het wel (DeMarzo: updated beliefs)

  • Keerzijde: woede als het niet goed blijkt te zijn (Radar, Kassa, Zembla)

  • Wie is waarvoor verantwoordelijk? (Van Waarden, 2006)

 • Financiële alfabetisering: informatie + zelfvertrouwen + urgentie


Van publiek naar privaat toezicht
Van publiek naar privaat toezicht

 • Terugtredende overheid

  • horizontaal toezicht

  • toezicht op (zelf)toezicht (vgl. Van Waarden, 2006; Faure, 2007)

  • principle based supervision ↔ rule based supervision

   Is dit realistisch? Is het voldoende?

 • Nee: mislukt zelftoezicht in financiële sector evident

  • Maar publiek toezicht was ook ontoereikend: witte vlekken

 • Pleidooi voor Europees toezicht (cie.-De Larosière)

 • Ergo: 2 sporen:

  • publiek toezicht internationaal verstevigen

  • privaat toezicht beter organiseren (prikkels)


Zelforganisatie in het toezicht
Zelforganisatie in het toezicht

 • Risico modelleren

  • bv. ALM, VAR (probability of default * loss given default)

 • Voldoen aan standaarden

  • Basel-II, SarbOx, SAS-II

 • License to operate

  • DSI-registratie

  • Goedkeuring topbenoemingen door DNB + AFM

  • Branchekeurmerken

 • Voorlichting door brancheverenigingen (NVB, VvV)

  • “Samenwerken: geniet met mate”

 • Meedenkende advocaten (bv. vrijstelling art. 6.3 Mw)

 • Dit alles bleek niet voldoende!


Casus 1 pensioenfondsen
Casus 1: pensioenfondsen

 • Afstand van de overheid: domein van sociale partners

 • Sociaal domein (arbeidsvoorwaarde: uitgesteld loon) versus financieel domein (geld: oudedagsvoorziening)

 • Twee betrokken departementen: Min.SZW – Min.FIN

 • Extern toezicht op financiële aspect: nFTK (DNB)

 • Intern/extern toezicht op arbeidsvoorwaardelijke aspect: sociale partners

 • Interne toezichtsorganen (pension fund governance)

 • Wat dit adequaat? Slechts ten dele. Wat nu?


Casus 2 verzekeraars
Casus 2: verzekeraars

 • Verbond heeft in 2004 een model-complianceregeling ontworpen

  • Onderdeel van Gedragscode Verzekeraars.

  • Beoogd: bedrijf houdt zich aan Mw en werkt niet samen met derden die Mw overtreden

  • Evaluatie invoering in 2006

 • Uitkomsten evaluatie

  • CO’s hebben veel wetten om op te letten

  • Doelgroep regeling varieert per verzekeraar

  • Permanente educatie noodzakelijk

  • Soms ondertekening ‘in control’-statement

  • Audits vinden nog te weinig plaats

  • Belangrijke rol voor RvC (direct contact met CO)

 • Compliance officer moet interne, onafhankelijke toezichthouder zijn


Vertrouwen is goed maar
Vertrouwen is goed, maar…

“ You teach best what you most need to learn ”


Vertrouwen is
Vertrouwen is…

 • Trust amounts to the expectation that the other party, even if circumstances change, would stick to an agreement.Khalil, 1994

 • Thekey aspect of trust […] concerns the extent to which an organizational form provides reliable knowledge about future outcomes.Gill and Butler, 1996

 • Trust is the expectation that arises within a community of regular, hones, and cooperative behaviour, based on commonly shared nowms, on the part of other members of that community.Fukuyama, 1998

 • Ergo: het gaat om gedeelde normen (soms ook gedeelde waarden)


Vertrouwen als niets meer helpt
Vertrouwen… als niets meer helpt

 • Ondernemen: onzekerheid over gedrag van anderen

  • 1ste linie: contract (beschrijving toekomstig gedrag)

  • 2de linie: reputatie (informatie historisch gedrag)

  • 3de linie: bilateraal vertrouwen (gedeeld verleden)

  • 4de linie: multilateraal vertrouwen (gedeelde cultuur)

 • ‘high trust’: is dat verantwoord?

  • Waar vertrouw je dan eigenlijk op?

  • Hoe kun je controleren? Informatie, kennis?

  • Wanneer is vertrouwen onvoldoende?

  • Is dreigement van hoge straf geloofwaardig?


Te veel vertrouwd op
Te veel vertrouwd op…

 • De deskundigen

  • Destructieve prikkelstructuur

  • Afwijkende meningen werden niet gehoord

 • De markt

  • Voor sommige producten was er niet eens een markt

 • De overheid

  • Kan niet eindeloos geld bijlenen

  • Heeft niet overal verstand van (bv. bankieren)

  • Toezicht op toezicht houdt een keer op


Te weinig vertrouwd op
Te weinig vertrouwd op:

 • Dissenting opinions (bv. Buiter over IJsland)

 • Gezond verstand

  • Koop niets dat je niet snapt

  • Verkoop niets dat je zelf niet zou kopen

  • Simpele principes: lenen kost geld, sparen levert geld op, etc. (Hiele, Verdegaal, e.a.)

 • Eksteroog / boerenverstand

  • Dit kan niet goed zijn

  • KIS-principe


Maar controle is beter
… maar controle is beter

 • Rol compliance officer: zorgen dat onderneming zich aan relevante wet- en regelgeving houdt

  • Inclusief de feitelijk leidinggevenden

 • Vinkjes zetten is niet voldoende

  • Verspreiden van kennis, waarden, normen

  • Bewustzijn verhogen (dilemma’s bespreken, fouten melden)

 • Dubbele rol: interne raadgever + politieagent

 • Weinig machtsmiddelen (RvB, RvC)

 • Voorbeeld compliance in financiële sector

  • modelcode mededinging van Verbond van Verzekeraars

  • attenderen op clementieregeling NMa


Conclusies
Conclusies

Bevindingen

 • Overheid trekt zich terug uit het toezicht

 • In financiële sector zijn de risico’s anders dan in andere sectoren

 • Bovendien heeft zelftoezicht evident gefaald

  Aanbevelingen

 • Daarom: voorzichtig met terugtrekken

 • Samenwerkende toezichthouders nodig

 • Actievere rol compliance officers (interne toezichthouders)

 • Ondertussen mag de consument zelf ook wel wat beter opletten


Stellingen
Stellingen

 • Publieke en private toezichthouders zijn tekort geschoten, want ze hebben de crisis niet voorkomen.

 • Publieke toezichthouders moeten meer samenwerken, maar niet samengaan.

 • Private toezichthouders moeten eerst laten zien dat ze het zelf kunnen.

 • Gedragsverbetering moet meetbaar worden gemaakt: “what gets measured, gets done”.

 • De consument moet meer eigen verantwoordelijkheid nemen.


Verdere informatie
Verdere informatie

 • www.nmanet.nl

 • s.g.vanderlecq@nmanet.nl

 • http://people.few.eur.nl/vanderlecq

 • vanderlecq@ese.eur.nl