Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Onemocnění nervového systému – úvod do problematiky Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MP.M4.1112 Datum vytvoření: 30.8.2013 Vzdělávací oblast: Aplikovaná masáž Ročník: čtvrtý – Sportovní a rekondiční masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

 2. Anotace • Úvod do problematiky neurologických onemocnění, historie neurologie, rozdělení onemocnění nervové soustavy, neurologie v rehabilitaci

 3. Metodické pokyny • Jedná se o teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. • K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. • Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

 4. Zdroje PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 351 s. ISBN 978-80-247-1135-5. BERLIT, Peter. Memorix neurologie. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 447 s. ISBN 978-80-247-1915-3.

 5. Úvod do problematiky neurologických onemocnění

 6. Z historie neurologie • Neurologie jako samostatný obor se vydělila na přelomu 19. a 20. století z psychiatrie a interny. • U nás byl prvním neurologem psychiatr prof. Haškovec, po něm přišel prof. K. Henner, původem internista. • Zvláštností neurologie je hodnocení nervového systému, který má v lidském organizmu dominantní postavení, poněvadž řídí všechny orgány mnohem výrazněji než u ostatních živočichů.

 7. Onemocnění nervového systému • Neurologie se zabývá onemocněním nervového systému, tj. mozku, míchy, mozkových plen, cév nervové soustavy, periferního a vegetativního nervstva. • Současně se věnuje i některým nemocem svalstva, kloubů, kostí a žláz s vnitřní sekrecí, pokud se projevují neurologickými příznaky. • Je to tedy obor velmi rozsáhlý.

 8. Neurologie a rehabilitace • Neurologie má k rehabilitaci velmi blízko, protože mnoho nervových nemocí se projevuje i poruchami pohybového aparátu. • Pohybová léčba je jednou z hlavních metod rehabilitace a rovněž podstatnou neurologickou léčbou. • Rehabilitace je novolatinský pojem. V ČR velmi dobře organizoval rehabilitaci prof. R. Jedlička ve známém a po něm pojmenovaném ústavu v Praze na Vyšehradě. Zde vyšla v roce 1916 i publikace, možno říci, že dodnes moderní, „Výchova mrzáků, zvláště vojínů-invalidů ku práci výdělečné“.

 9. Neurologie v rehabilitaci • Rehabilitace zasahuje na třech základních úrovních a její místo je zde nezastupitelné: • Orgán a jeho funkce • Subjekt – člověk, který je orgánovou poruchou limitován v nejrůznějších situacích • Prostředí, ve kterém žije, které může být facilitující, nebo bariérové.

 10. Rozdělení poruch nervového systému • Podle místa postižení se mohou nervová onemocnění dělit na afekce (postižení chorobou): • Mozku • Míchy • Periferních nervů • Obalů centrálního nervstva (mozkových a míšních plen) • Celých nervových systémů • Svalů • Vegetativního nervstva • Některé afekce kostí a kloubů, zvláště páteře

 11. Rozdělení poruch nervového systému • Podle příčiny můžeme choroby dělit na: • Infekční – zánětlivé • Demyelinizační • Nádorové • Cévní • Záchvatovité • Úrazovité • Otravy nervového systému • Degenerativní • Vývojové poruchy

 12. Opakování • Kdy vznikl samostatný obor neurologie? • Na přelomu 19. a 20. století • K jakému oboru má neurologie blízký vztah? • K rehabilitaci • Jak se nazývá ústav, který u nás proslavil rehabilitaci? • Jedličkův ústav • Podle dělíme poruchy nervového systému? • Podle místa postižení a podle příčiny