Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

play fullscreen
1 / 27
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola
116 Views
Download Presentation
willem
Download Presentation

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Kondiční cvičení Označení materiálu:VY_32_INOVACE_REK.MU2.1214 Datum vytvoření: 5.9. 2013 Vzdělávací oblast: Rekondice Ročník:druhý – Rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

 2. Anotace Vysvětlení pojmu kondiční cvičení, struktura cvičební jednotky, cíl kondičního cvičení, zásady, indikace, kontraindikace. Vhodné pomůcky.

 3. Metodické pokyny Jedná se o prakticko-teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie kosterního a svalového systému člověka K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

 4. Zdroje • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Vyd.1. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1. • GÚTH, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky prefyzioterapeutov. [1. vyd.]. Bratislava: LiečrehGúth, c1995, 448 s. ISBN 80-967-3830-5. • Fotografie z archivu autorky

 5. Kondiční cvičení

 6. Kondiční cvičení • Je to soubor cvičení, které je zaměřeno na zvýšení nebo alespoň udržení tělesné zdatnosti pacienta. • Má ovlivňovat pohybovou soustavu jako celek v co nejširším rozsahu a stimulovat ostatní systémy.

 7. Účel kondičního cvičení Účel KC je preventivní: • má zamezit vzniku komplikací – atrofie, kontraktury, zánět žil, omezení hybnosti v nepostižených kloubech, atonická zácpa • přispět k urychlení metabolismu a fyzické zdatnosti organizmu • urychlit regeneračních a reparačních pochodů • kladně ovlivnit psychiku

 8. Kondiční cvičení • Patří ke cvičením zaměřeným na celkovou aktivitu pacienta • Zvýšení tělesné zdatnosti a výkonnosti • Zvýšení jeho pohybových možností • Zvýšení úrovně jeho pohybových schopností. • Do skupiny kondičních cvičení zahrnujeme jednak celkovécvičení – kde je zapojená do činnosti převážná část svalů těla a na cvičení, které jsou zaměřené analyticky na určité svalové skupiny.

 9. Kondiční cvičení • Můžeme zařadit do: • Ranní rozcvičky – 10 minut • Cvičební jednotku v průběhu denního režimu – 20 – 30 min • Individuální cvičení • Skupinové cvičení • KC provádíme na pokojích, v tělocvičně, na chodbách.

 10. Skupinové cvičení

 11. Struktura cvičební jednotky • Úvodní část – připravit pacienta na cvičení – aktivovat ho • Hlavní část – zaměřujeme se na splnění cílů • Závěrečná část – fyziologické funkce se vracejí k východním hodnotám (prodýchání, protažení, uvolnění)

 12. Kondiční cvičení Vhodná cvičební jednotka obsahuje sladěné prvky, zaměřené na: • vytrvalost a sílu = hlavní ukazatele kondice • rozsah pohyblivosti kloubů • rychlost • obratnost • koordinaci • rovnováhu

 13. Polohy u kondičního cvičení • KC lze provádět ve všech polohách • Každý cvičitel by měl mít v zásobě baterii vhodných cviků, které má promyšleny a zvládnuty co do správného provedení, kardiopulmonální náročnosti, účelu a rizika

 14. Zátěž u cvičební jednotky • Zatížení zvyšujeme postupně, při současném sledování frekvence srdce, která by neměla přesáhnout 60% maximální zátěže. • Výpočet maximální frekvence srdce, kterou můžeme dosáhnout při cvičení, stanovíme podle vzorce: • (180 - věk) anebo 220 - věk x 0,7 • Např. pro pacienta ve věku 40 roků frekvenci vypočítáme: 220 – 40 = 180 x 0,7 = 126 • Tempo zrychlujeme nebo zpomalujeme.

 15. Stupeň zátěže • Kondiční cvičení předepisuje lékař. • Pacienty dělíme do tří skupin podle zátěže: • 1. skupina – pacienti, kteří mají indikovaný relativní klid na lůžku, dechové cvičení, jednoduché pohyby nevyžadující námahu • 2. skupina – cvičení v lehu anebo v sedu s mírným zatížením • 3. skupina – mobilní pacienti, můžou chodit i delší trasy, cvičení v různých polohách, využití různých pomůcek, cvičení je zaměřené na znovu získání kondice.

 16. Kondiční cvičení na lůžku

 17. Kondiční cvičení na lůžku • Začínáme dechovou gymnastikou (statická i dynamická) • Následuje cvičení nepostižených částí těla • Cvičení začínáme od distálních kloubů, postupně přecházíme ke kloubům kořenovým. • Zařazujeme cvičení na uvolnění zkrácených svalů a posilování oslabených svalových skupin. • Vhodné je používat cviky izometrické i izotonické. • Na závěr využíváme cviky na celkové uvolnění a dechovou gymnastiku.

 18. Dechová gymnastika s využitím pomůcky

 19. Zásady KC • Vhodná technika vedení = přednes • KC doprovázené melodickým hlasem • V udávaném rytmu • Přirozené zesilování a zeslabování hlasu • Zrychlování a zpomalování tempa • Vhodný výběr cviků • Vycházet se základních jednoduchých gymnastických cviků • Vybírat cviky vzhledem k věku a podle typu onemocnění

 20. Zásady KC • Systematicky procvičit celé tělo • Volit vhodný výraz pro cvik • Volit vhodnou stavbu věty (povely) • Navodit příjemnou atmosféru • Vyvolat zájem o cvičení • Jednotvárné hlasové velení a stále stejná slova uspávají • Střídat raz – dva, nahoru – dolů, vlevo - vpravo…

 21. Zásady KC • Každý cvik opakovat asi 10 – 12x • Pozorovat reakce klienta • Podle toho upravit rytmus a počet opakování • Řídit se podle nejméně schopného jedince • Zařadit pestré cviky, které se mění • Využití pomůcek – smotané ručníky, tyčky, míčky… • Zařadit říkanky, zpěv

 22. Zásady kondičního cvičení • Kondiční cvičení volíme podle funkčního stavu pacienta • Typu onemocnění • Věku a pohlaví pacienta • Indikací a kontraindikací • Správný výběr cvičení, vhodné pomůcky • Vhodný slovní popis, názorná ukázka • Cvičení provádíme pomalým tepem

 23. Na co dávat pozor při cvičení • Během cvičení sledujeme objektivní příznaky pacienta. • Cvičení okamžitě ukončíme, pokud u pacienta pozorujeme: • Nadměrné zčervenání s bledostí okolo úst • Nadměrné pocení • Výrazné zadýchávání • Schvácenost • Závratě

 24. Na co ještě dávat pozor • Měli by jsme se vyvarovat: • Prudkým změnám poloh • Rychlým pohybům • Švihovým pohybům • Cvikům v předklonu • Je vhodné: • Cvičit s udáváním rytmu (tleskání, pískání, bubínek aj.) • S hudbou • S využitím pomůcek • Se slovním doprovodem

 25. Cíle kondičního cvičení • Rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost • Působíme i na rozvoj rychlosti • Zvýšení pohyblivosti • Upravit koordinaci a rovnováhu • Zvýšit látkovou výměnu a celkový výdej energie • Udržet kloubní pohyblivost • Celkově zvyšovat prokrvení a dechovou kapacitu • Zlepšit psychiku pacienta • Zamezit vzniku komplikací (svalová atrofie, zápal plic, zánět žil, vznik dekubitů aj).

 26. Kontraindikace • Těžký stav pacienta • Velká ztráta krve • Bezprostřední stav po otřesu mozku • Horečka • Bolest zvyšující se pohybem • Pohyby vyvolávající krvácení • Riziko embolie • Šokový stav

 27. Opakování • Na co se zaměřuje kondiční cvičení • Na zvýšení nebo alespoň udržení tělesné zdatnosti pacienta • V jaké poloze provádíme kondiční cvičení • Ve všech polohách • Jaký je vzorec pro stanovení maximální zátěže • 180 – věk, 220 – věk x 0,7 • Jaký je účel kondičního cvičení • Preventivní