Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ČjL.2.24

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona: III/2

Sada: VY_32_INOVACE_ČjL.2.24

Vytvořeno: 28. 04. 2013

Ověřeno: 30. 4. 2013 Třída: 2. OA, 2. VE


Realismus

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace.

Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 2.

Autor: Mgr. Martina Sedlářová

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Pomůcky: žádné

Klíčová slova: pozitivismus, A. Comte, Ch. Darwin, T. G. Masaryk, drobnokresba, J. Gebauer, A. Vašek, J.Goll, J. Vlček, boj o rukopisy, realismus v české vědě, Česká akademie věd, Atheneum, T. G. Masaryk, Česká otázka, Naše nynější krize, Rusko a Evropa, Otázka sociální, O studiu děl básnických, marxismus, Ottův slovník naučný

Anotace: Žák se z prezentace dozví o podmínkách a okolnostech vzniku českého literárního realismu, společenské a kulturní situaci v českých zemích, o tzv. boji o pravost rukopisů, představitelích realistické vědy a literatury – T. G. Masarykovi, J. Gollovi, J. Gebauerovi aj. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

Realismus


Realismus v esk pr ze a dramatu

Realismus v české próze a dramatu

Obecný úvod


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Vliv rozvoje přírodních a technických věd

(Darwinova evoluční teorie, Pasteurovy lékařské objevy, vynález dynama, rychlý rozvoj železnic, prudký vzestup průmyslové výroby = opět důvěra v rozum a smyslové poznání, ve spolehlivost exaktních věd a přírodních experimentů).

Filosofie pozitivismu – August Comte (fr. Filosof 1798 – 1857) – položil základy vědy o společnosti = sociologii

A.Comte– průkopník pozitivní filosofie= jen toje skutečnost, co lze dokázat pozitivně, tj.smyslya zkušeností


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Charles Darwin – britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie.

Roku 1831 se zúčastnil vědecké expedice kolem světa, na níž načerpal mnoho poznatků.

Zabýval se myšlenkou o přeměně druhů. Vedle obdivovatelů se objevilo i mnoho odpůrců, kteří Darwinovo dílo odsuzovali.


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Louis Pasteur (1822 – 1895), biolog, chemik, lékař- objevitel vakcín proti sněti slezinné a vzteklině, vypracoval metodu tepelné sterilizace, která brání nežádoucímu kvašení potravin, vyvinul a prováděl očkování proti anthraxu, slepičí choleře a prasečímu moru. Jeho výrok:

„Poněvadž jsem hodně studoval, věřím jako bretoňský sedlák. Kdybych byl studoval ještě více, věřil bych jako bretoňská selka.”


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

August objevitel vakcín proti sněti slezinné a vzteklině, vypracoval metodu tepelné sterilizace, která brání nežádoucímu kvašení potravin, vyvinul a prováděl očkování proti Comte (1798 – 1857), francouzský matematik, myslitel, zakladatel pozitivismu a sociologie. Chtěl reorganizovat společnost pomocí vědy.

Pozitivismus se přidržuje pouze skutečnosti, daných fakt, zabývá se jen tím, co je společensky užitečné, drží se výhradně toho, co lze přesně definovat.

Společnost vidí jako filosofii dějin, ve které se odráží vývoj umění, náboženství, vědy a filosofie.

Instituce zajišťují rovnováhu společnosti – těmito institucemi jsou náboženství, rodina a stát.

Comtehoheslo: Řád a pokrok.

Na Comtehomyšlenky výslovně navazoval T,G,Masaryk.


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Comte objevitel vakcín proti sněti slezinné a vzteklině, vypracoval metodu tepelné sterilizace, která brání nežádoucímu kvašení potravin, vyvinul a prováděl očkování proti chtěl vytvořit nový politický a ideologický systém, mající nahradit dosavadní náboženství.

Comte hledal příčinu soudobé krize společnosti v myšlenkové anarchii.

Literární dílo je chápáno jako analýzaspolečnosti.


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Znaky českého kritického realismu: objevitel vakcín proti sněti slezinné a vzteklině, vypracoval metodu tepelné sterilizace, která brání nežádoucímu kvašení potravin, vyvinul a prováděl očkování proti

Díla historická a s venkovskou tematikou

Převaha er-formy

Analýza společnosti

Spisovný jazyk i nářečí

Vrchol v 80. letech 19. století

Vliv K. Havlíčka Borovského, B. Němcové, historické povídky J. K. Tyla

V 60. letech u májovců – V. Hálek(povídky s vesnickou tematikou), J.Neruda (Povídky malostranské) aj.

Důraz na realistický detail (drobnokresby)


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Návaznost na počátky uměleckého realismu od 40.let 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová)

Rozdělení university na českou a německou (1882)

1886 – oživeny pochybnosti o pravosti rukopisů Královédvorského a Zelenohorského – výhrady proti jejich pravosti – Jan Gebauer, Antonín Vašek (otec Petra Bezruče)

Boj o rukopisy rozdělil českou kulturní společnost na dva znepřátelené tábory


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Stal se zápasem realistické vědy proti konzervativismu 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová)

Pochybovači obviňováni z národní zrady a z kosmopolitismu

Proti pravosti – T.G.Masaryk, Gebauer, J.Goll a J.Vlček

Tento boj – ukázka toho, jak u nás přerůstaly otázky kulturní a literární v politický boj, neboť literatura nahrazovala nedostatečně rozvinutý veřejný a politický život.


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Na 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová)osamostatnělé české universitě (1882) – přehodnocení stavu různých vědních oborů – pokulhávaly za vývojem v Evropě

Realismus ve vědě – požadavek pravdy a svobody vědeckého bádání

Vliv pozitivismu (boj o pravost RKZ)

Vydání Ottova slovníku naučného

Časopis Čas(redaktor Jan Herben) – realistický program zaměřený na vědu, politiku a veřejný život


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Vědecký časopis 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová)Atheneum (vydavatel T.G.Masaryk) – k obrození české vědy

Založení České akademie věd r. 1890 architektem Josefem Hlávkou – pro obrození české vědy

Realistézavrhovaliheslo „umění proumění“ -román a drama mají řešitzávažné životní otázky

Zesílila bojovná sociální kritika

Vědecký realismus se postavil útočně proti romantismu


V deck osobnosti

 • Filosof 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová)a sociolog Tomáš Garrigue Masaryk

 • Uskutečňování zásad humanity

 • Vzor Hus a čeští bratři, česká reformace

 • Sociální zřetel

 • Spisy: Česká otázka, Jan Hus, Karel Havlíček

 • Otázka sociální – kritika marxismu

 • Rusko a Evropa– Rusku nedůvěřoval, odmítal slavjanofilství,protože to podporovalo vládnoucí absolutismus, nevěřil ani v říjnovou revoluci

Vědecké osobnosti:


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

O studiu děl básnických 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová) – ostře se postavil proti romantismu pro jeho neukázněnost a rozervanost, viděl v něm nebezpečí pro národní charakter – slovanský anarchismus

Chtěl také českou povahu obrnit anglosaským realismem a střízlivostí

Rozhodně odmítal naturalismus, hlavně dílo Zolovo


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Spis 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová)Naše nynější krize - „Světovými nejsme, těkáme-li světem, ale když jsme v sobě zpracovali, co svět nám podává. Vzniká shon po novém a novém, vzniká nervózní novotářství, myšlenku včerejší ubíjí myšlenka dnešní, ne proto, že by byla správnější, ale že je nová. Módnost stává se jediným kouzlem…“


Kritick realismus v esk pr ze

Tendence sociální i národně osvobozenecké 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová)

Vyslovovat pravdu o životě

Realisté – pozorovat krajové a sociální prostředí

Národopisné studie – důraz na realistický detail (Jan Herben, Tereza Nováková)

Historický román– stále národně buditelské tendence (výchovná tendence národní)

Historická věrnost

Kritický realismus v české próze:


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Vliv francouzské a ruské literatury 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová)

Povzbudit sebevědomí

Vrchol demokracie spatřován v husitství

(Palackého pojetí dějin)

Pečlivé studium pramenů

Venkovský román:

Dokumentární zpodobení lidu

Znalost venkova, národopisné studie

Regionální charakter prózy


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Návaznost na Hálka – vesnice prostředí klidu 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová)

Návaznost na Němcovou – popisnost, idealizace

Návaznost na Světlou – obětovná úloha ženy ve společnosti a její mravní zásadovost jsou oporami společnosti

Alois Jirásek– k venkovu (Povídky z hor)

Antal Stašek– sociální otázky

Josef Holeček– venkov, českobratrské tradice a reformace, patriarchální způsob života (epopej Naši)


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Drama: 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová)

Vliv – Ibsen, Gogol

V Národním divadle – stará deklamační historická tragédie a měšťanská veselohra

(dramaturg Ladislav Stroupežnický)), ředitel Adolf Šubert)

Realistické drama:

Naši furianti (Ladislav Stroupežnický) – vliv ruského realistického dramatu

Gabriela Preissová – Gazdina roba

Bratři Mrštíkové - Maryša

Neúmorné překlady J.Vrchlického – do české literatury zanesl západní slovesnost


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Mrštík – ovlivněn ruskými realisty i Zolovým naturalismem

Rozvoj povídky a románu z venkovskéhoprostředí:

Karel Václav Rais, Tereza Nováková, Josef Holeček a Antal Stašek


Opakov n
Opakování naturalismem


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

 • Která filosofie měla velký vliv na rozvoj realismu v české literatuře?

  • Filosofie pozitivismu francouzského filosofa A. Comteho.

 • Vysvětlete její podstatu.

  • jen to je skutečnost, co lze dokázat pozitivně,

  • tj. smysly a zkušeností

 • Kdo si osvojil tuto filosofii pozitivismu?

  • Tomáš G. Masaryk


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

 • Jak je chápáno literární dílo české literatuře?

  • Literární dílo je chápáno jako analýza společnosti.

 • Vyjmenujte znakyčeského kritického realismu.

  • Díla historická a s venkovskou tematikou

  • Převaha er-formy

  • Analýza společnosti

  • Spisovný jazyk i nářečí

  • Vrchol v 80. letech 19. století


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

 • Čím se vyznačoval kritický realismus v české próze? české literatuře

  • Tendence sociální i národně osvobozenecké

  • Vyslovovat pravdu o životě

  • Realisté – pozorovat krajové a sociální prostředí

  • Národopisné studie – důraz na realistický detail

 • Čím byl typický historický realistický román?

  • stále národně buditelské tendence (výchovná tendence národní)

  • Historická věrnost


Konec
KONEC české literatuře

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.