planlegging under usikkerhet og med alternative l sninger dr fting av utfordring og tiln rming n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Planlegging under usikkerhet og med alternative løsninger – drøfting av utfordring og tilnærming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Planlegging under usikkerhet og med alternative løsninger – drøfting av utfordring og tilnærming - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Planlegging under usikkerhet og med alternative løsninger – drøfting av utfordring og tilnærming. Kjell Sand, SINTEF Energi Kurs: ”Reinvesteringsstrategier i nettselskap” arrangert av Energiakademiet , Oslo Torsdag 6. mai 2010. Oversikt. Litt om usikkerhet og risiko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planlegging under usikkerhet og med alternative løsninger – drøfting av utfordring og tilnærming' - leona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planlegging under usikkerhet og med alternative l sninger dr fting av utfordring og tiln rming

Planlegging under usikkerhet og med alternative løsninger – drøfting av utfordring og tilnærming

Kjell Sand, SINTEF Energi

Kurs: ”Reinvesteringsstrategier i nettselskap”

arrangert av Energiakademiet , Oslo Torsdag 6. mai 2010

oversikt
Oversikt
 • Litt om usikkerhet og risiko
 • Metodikk for risikoanalyser – reinvesteringsanalyser
 • Risikoindikatorer – et nødvendig element i risikostyringen
 • Verktøy for risikostyring
 • Eksempler
the risk dsam project risk based d istribution s ystem a sset m anagement
The Risk DSAM projectRisk Based Distribution System Asset Management

Mål: Bedre beslutningsmetodikk for vedlikehold og reinvesteringer i distribusjonsnett på

Strategisk nivå – gode strategier for håndtering av ulike nettanlegg

Prosjektnivå – gode beslutninger på prosjektnivå

Varighet 2006-2010

3

slide4

Project partners:

http://www.energy.sintef.no/Prosjekt/RISKDSAM

R&D partners:

 • Research Council of Norway
 • Électricité de France R&D
 • The Norwegian University of Science and Technology
 • SNF – Institute of Research in Economics and Administration (Norway)
 • Lappeenranta University of Technology (Finland)
 • University of Porto/INESC (Portugal)

Utility partners:

4

project web page http www energy sintef no prosjekt riskdsam
Project web page http://www.energy.sintef.no/prosjekt/riskdsam/
risiko og usikkerhet er tvillinger
Risiko og usikkerhet er tvillinger

Risk

 • Combination of the probability of an event and its consequence.
  • Note 1: The term “risk” is generally used only when there is at least the possibility of negative consequences.
  • Note 2: In some situations, risk arises from the possibility of deviation from the expected outcome or event.
 • Kilde: ISO/IEC Guide 73 Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in standards.
slide7
Fremtiden er pr. definisjon usikker
 • Beslutninger om reinvesteringer angår fremtiden
 • Å la være å reinvestere er også en beslutning
 • I beslutninger om reinvesteringer i kraftsystemet inngår mange stokastiske – dvs usikre parametere
 • Omgivelser, værpåkjenninger er viktige kilder til usikkerhet
 • Vi bør bruke statistiske metoder som et hjelpemiddel
 • Og det er umulig å finne frem til et optimalt reinvesteringstidspunkt med presisjonen ”måneden/uken/dagen før anlegget feiler”
et mye brukt risikom l
Et mye brukt risikomål
 • Forventet risiko
  • R= ∑pi∙Ki
  • Anvendt på terningkast
  • R= ∑pi∙Ki

=1/6 ∙1+ 1/6 ∙2+ 1/6 ∙3+ 1/6 ∙4+ 1/6 ∙5+ 1/6 ∙6 = 3,5 (!)

risikoen kan ke over levetiden

RKILE= 10.000kr

RKILE= 90.000kr

Risikoen kan øke over levetiden

Påkjenning/

Styrke

Isolasjonsnivå

Tilfeldige påkjenninger

(f.eks. jordfeil)

Feil

Normale

Driftspåkjenninger

(fase-jord spenning)

Levetid

Tid

det er forskjell p det vi er utsatt for og det vi opplever historikk versus eksponering

Probability

Probability

1

1

6

6

2

2

3

3

5

5

4

4

Ikke levert energi/år

Probability

Probability

distribution

distribution

(

(

exposure

exposure

)

)

Observation

Observation

,

,

y

year

1

1

-

-

6 (

6 (

performance

)

)

#

#

Det er forskjell på det vi er utsatt for og det vi opplever - Historikk versus eksponering

Forventningsverdi

Risiko

historikken kan oppvise stor variasjon eks ile
Historikken kan oppvise stor variasjon Eks: ILE

Nettselskap med 180.000 kunder

Nettselskap med 6.500 kunder

Standardavvik typisk 60-70% av forventningsverdi

Få< 30% - få > 200%

i seksårs perioden

Norge

risikoanalyse
Risikoanalyse
 • Risikoanalysen gjennomføres grovt sett ved å svare på tre grunnleggende spørsmål:
  • Hva kan gå galt?
  • Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsen inntreffer?
  • Hvilke konsekvenser kan de uønskede hendelsene medføre?
risikokonsekvenser foresl tt i risk dsam
Risikokonsekvenser foreslått i RISK DSAM
 • Økonomi
 • Sikkerhet
 • Miljø
 • Omdømme
 • Leveringskvalitet
 • Sårbarhet
 • Kontrakter

Alle er relevante i forhold til reinvesteringsanalyser, men eksplisitt i analysene legges det oftest mest vekt på de som er uthevet

slide15

Planlegging av risikoanalyse

Risiko-

kommunikasjon

Motivasjon

Interessenter - interesser

Systemavgrensing

Kriterier - restriksjoner

Tidshorisont - modellambisjoner

Terminologi

Identifisering av risiko scenarier

Trusselbildet

Tilstand/status til nett,

selskap, leverandører

Risikokilder / Trusler /

Uvisshet

Mulige uønskede hendelser med virkning for:

Økonomi, Sikkerhet, Miljø, Omdømme, Leveringskvalitet, Avtaler, Kontrakter

Historikk

Feil, avbrudd, HMS, (avvik, ulykker, utslipp,…), klager,….

Risikomodellering,

Risikoanalyse,

Beslutning

Risikoberegninger

- Sannsynlighet

- Konsekvensmål - konsekvensindikatorer

Risiko vurdering

- Risikokriterier

Risiko håndtering/

Risiko optimalisering

- Risiko reduksjon

- Overføring av risiko

- Risiko erkjennelse

Nei

OK?

Ja

Risikoaksept

slide16

Planlegging av risikoanalyse

Risiko-

kommunikasjon

Motivasjon

Interessenter - interesser

Systemavgrensing

Kriterier - restriksjoner

Tidshorisont - modellambisjoner

Terminologi

Identifisering av risiko scenarier

Trusselbildet

Tilstand/status til nett,

selskap, leverandører

Risikokilder / Trusler /

Uvisshet

Mulige uønskede hendelser med virkning for:

Økonomi, Sikkerhet, Miljø, Omdømme, Leveringskvalitet, Avtaler, Kontrakter

Historikk

Feil, avbrudd, HMS, (avvik, ulykker, utslipp,…), klager,….

slide17

Risiko-

kommunikasjon

Risikomodellering,

Risikoanalyse,

Beslutning

Risikoberegninger

- Sannsynlighet

- Konsekvensmål - konsekvensindikatorer

Risiko vurdering

- Risikokriterier

Risiko håndtering/

Risiko optimalisering

- Risiko reduksjon

- Overføring av risiko

- Risiko erkjennelse

Nei

OK?

Ja

Risikoaksept

definisjon fra risk dsam prosjektet
Definisjon fra RISK DSAM prosjektet
 • Risikoindikator: Parameter som gir informasjon om risiko.
  • Note 1 Kan si noe om risikoeksponering eller risikohistorikk
  • Note 2 Kan inneholde informasjon om sannsynlighet, konsekvens eller begge deler.
mer informasjon finner du i tr a6787 risk indicators for distribution system asset management

Mer informasjon finner du i:TR A6787:Risk indicators for distribution system asset management

Rapporten kan bestilles her:

http://www.energy.sintef.no/publ/rapport/09/tr6787.htm

slide21

Planlegging av risikoanalyse

Risiko-

kommunikasjon

Motivasjon

Interessenter - interesser

Systemavgrensing

Kriterier - restriksjoner

Tidshorisont - modellambisjoner

Terminologi

Identifisering av risiko scenarier

Trusselbildet

Tilstand/status til nett,

selskap, leverandører

Risikokilder / Trusler /

Uvisshet

Mulige uønskede hendelser med virkning for:

Økonomi, Sikkerhet, Miljø, Omdømme, Leveringskvalitet, Avtaler, Kontrakter

Historikk

Feil, avbrudd, HMS, (avvik, ulykker, utslipp,…), klager,….

Risikomodellering,

Risikoanalyse,

Beslutning

Risikoberegninger

- Sannsynlighet

- Konsekvensmål - konsekvensindikatorer

Risiko vurdering

- Risikokriterier

Risiko håndtering/

Risiko optimalisering

- Risiko reduksjon

- Overføring av risiko

- Risiko erkjennelse

Nei

OK?

Ja

Risikoaksept

Risiko-indikatorer har flere anvendelser:

anbefalt arbeidsflyt

Velg risikoscenarier

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

Trinn 5

Trinn 6

Trinn 7

Identifiser forhold som inngår i scenariet og som har betydning for risiko

Vurder hvilke forhold som kan endres gjennom tiltak (endring av styringsparametere)

Identifiser forhold med størst innvirkning på risiko

Etabler mulige indikatorer for disse forhold

Velg et sett med indikatorer (så få som mulig)

Etabler rutiner for bruk av indikatorer

Anbefalt arbeidsflyt:
modellering av risikoeksponering

Modelling

Distribution

system

Organisation

Resources

Risk

exposure

model

Risk indicators

Parameters

Other results

Risk indicators

Modellering av risikoeksponering
simuleringsverkt y modeller kan gi oss risikoindikatorer
Simuleringsverktøy/modeller kan gi oss risikoindikatorer

Eksempel: Bidrag til forventede KILE-kostnader simulert i NetBas

sjekkliste for risikoindikatorer
Sjekkliste for risikoindikatorer
 • Er indikatoren entydig og veldefinert
 • Er den koblet til selskapets mål og verdier
 • Står ressursene som benyttes til å framskaffe indikatoren I forhold til forventet nytte?
 • Er den enkel å bruke til beslutninger?
 • Finner brukerne den relevant og er den akseptert?
 • Er indikatoren fremoverskuende og kan den påvirkes av tiltak?
for reinvesteringsanalyser i kraftnett er nettinformasjonssystemet et viktig verkt y
For reinvesteringsanalyser i kraftnett er nettinformasjonssystemet et viktig verktøy:

..og tilstandsinformasjon er et viktig utgangspunkt

verkt y data i nettinformasjonssystemet
Verktøy/data i nettinformasjonssystemet

Planlegging av risikoanalyse

Risiko-

kommunikasjon

Motivasjon

Interessenter - interesser

Systemavgrensing

Kriterier - restriksjoner

Tidshorisont - modellambisjoner

Terminologi

FASIT

Nettarkiv-anleggsdatabasen

Vedlikeholdssystemet

Nettberegninger

Pålitelighetsberegninger

Driftsstøttesystem

Identifisering av risikoscenarier

Trusselbildet

FASIT

Nettarkiv

Vedlikeholdssystem

Tilstand/status til nett,

selskap, leverandører

Risikokilder / Trusler /

Uvisshet

Mulige uønskede hendelser med virkning for:

Økonomi, Sikkerhet, Miljø, Omdømme, Leveringskvalitet, Avtaler, Kontrakter

Historikk

Feil, avbrudd, HMS, (avvik, ulykker, utslipp,…), klager,….

Pålitelighets-beregninger

LCC

Nettberegninger

Risikomodellering,

Risikoanalyse,

Beslutning

Risikoberegninger

- Sannsynlighet

- Konsekvensmål - konsekvensindikatorer

Risiko vurdering

- Risikokriterier

Risiko håndtering/

Risiko optimalisering

- Risiko reduksjon

- Overføring av risiko

- Risiko erkjennelse

Nei

OK?

Pålitelighets-beregninger

LCC

Nettberegninger

Ja

Risikoaksept

slide30

I reinvesteringsanalyser sier pålitelighetsanalyser noe om risikoen assosiert med ulike alternativ

Forventet KILE/år

slide31
For mer spesialiserte og detaljerte pålitelighetsanalyser finnes det en rekke metoder
 • Men da må vi gjerne kun se på en meget avgrenset del av kraftsystemet
  • Transformatorstasjon
  • Nettstasjon
bottom up methods mainly dealing with effects of single faults
Bottom-up methods (mainly dealing with effects of single faults),
 • Event tree analysis (ETA)
 • Failure mode and effects analysis (FMEA)
 • Hazard and operability study (HAZOP)
top down methods able to account for effects arising from combination of faults
Top-down methods (able to account for effects arising from combination of faults)
 • Fault tree analysis (FTA)
 • Markov analysis
 • Petri net analysis
 • Truth table (structure function analysis)
 • Reliability block diagrams (RBD)
 • Bow tie model
 • Bayesian Belief Networks (Influence Diagrams)
bow tie med feil og hendelsestre

Consequence 1

Consequences

Causes

Consequence 2

Barrier 1 Resource1

Condition1

Barrier 3 Resource 3

Condition 3

Barrier 2 Resource 2

Condition 2

Y

Y

Y

N

N

N

Fault tree

Consequence 3

Event tree

Threats

Unwanted

event

Consequence 4

Bow-tie med feil- og hendelsestre
bowtie model

Consequence categories

Fault tree

Fault tree

Event tree

Bowtie model
slide38

Alternative 1: Minimum solution

Alternative 2: New substation

Checklist for MV/LV substation

multi criteria decision analysis mcda
Multi-Criteria Decision Analysis -MCDA
 • En beslutningsstøtte prosess
 • Nyttig når flere, gjerne motstridene kriterier inngår
 • Hjelper beslutningstakere til å forstå bedre:
   • problemet de står overfor
   • hvordan deres egne verdier, erfaringer og preferanser påvirker beslutningen
eksempel
Eksempel

Hva skal gjøres med denne nettstasjonen:

 • Tre effektbrytere, luftisolerte
 • 315 kVA transformator
 • Bygning i dårlig tilstand
 • Korrosjon og skader (partielle utladninger) på endemuffer
 • Har hatt feil på to effektbrytere og den ene ble byttet
alternativ
Alternativ
 • 6 alternativ:
   • Ny nettstasjon
   • Delvis rehabilitering
   • Flytting
   • Total rehabilitering
   • Bytte effektbrytere
   • La det være som det er
beslutningskriterier
Beslutningskriterier
 • Kostnader
 • Personsikkerhet
 • KILE
 • Omdømme: (estetikk, leveringskvalitet) - skala:
  • 1 publikum positive, 0 nøytral, -1 litt misfornøyd -2 misfornøyd -3 meget misfornøyd.
prime
PRIME

Vekting av kriteriene – det viktigste får 100 i vekt (og er uten usikkerhet dvs nedre og øvre grense er like

slide44

Resultat av analysen

Anbefalt

alternativ