slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Årsredovisning RCC Norr Nationell nivåstrukturering peniscancer Förbundsdirektionen 2014-02-27

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Årsredovisning RCC Norr Nationell nivåstrukturering peniscancer Förbundsdirektionen 2014-02-27 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Årsredovisning RCC Norr Nationell nivåstrukturering peniscancer Förbundsdirektionen 2014-02-27 Beatrice Melin, RCC-chef. Årsredovisning RCC Norr 2013. Regional utvecklingsplan - fastställd 2013-03-15 (6 processer) - reviderad plan godkänd för utskick december 2013 (14 processer)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Årsredovisning RCC Norr Nationell nivåstrukturering peniscancer Förbundsdirektionen 2014-02-27' - leland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Årsredovisning RCC Norr

Nationell nivåstrukturering peniscancer

Förbundsdirektionen 2014-02-27

Beatrice Melin, RCC-chef

rsredovisning rcc norr 2013
Årsredovisning RCC Norr 2013
 • Regional utvecklingsplan - fastställd 2013-03-15 (6 processer)- reviderad plan godkänd för utskick december 2013 (14 processer)
 • Regional nivåstruktureringsplan fastställd 2013-05-24
 • Pågående arbete kompetensförsörjningsplan
kompetensf rs rjningsplan
Kompetensförsörjningsplan

Projekt-ledare tillsätts

Utredning av onkologisk kompetens samtcytostatika-hantering iregionen

Projektleda-ren utarbetar förslag till samlad plan. Dialog och avstämning med processledare, V-chefer, per-

sonalstaber,

fackliga org.

Förslag till plan↓Cancerrådet Remiss

↓Styrgruppen

Processledarekartlägger be-manning och identi-fierar arbetsbespa-rande verktyg och arbetssätt (enligtuppdragsmall)

Ytterligare underlag, ex. natio-nell pato-logiutred-ning

Beslut FD

2014

2013

registerarbete
Registerarbete
 • Cancerregistret – överförs till INCA
 • Kvalitetsregister – handläggning – statistiska uttag, analyser, rapporter– uttag av täckningsgrader 2 ggr/år  ökad registreringsaktivitet
 • Systemutveckling: ny organisation, ett av tre nationella team i Umeå
forskning
Forskning
 • Databas för kliniska studier
 • Nationellt radioterapiregister (RCC Norr nationellt ansvarigt)
 • Inventering av pågående cancerforskning i regionen
 • Cancerforskningens dag
 • ”Tema cancer”
 • Registerforskningsstöd (statistiker)
processarbete
Processarbete
 • Nationella vårdprogram
 • Underlag till regionala planer
 • Regionalt förbättringsarbete
 • Projekt
 • Nu 17 av 21 processledare tillsatta
patientdelaktighet
Patientdelaktighet
 • Aktivt patientråd
 • Patientmedverkan nu i de flesta processerna
 • Patientföreträdarutbildningar; regionalt och nationellt i samverkan med övriga RCC
peniscancer nationell niv strukturering
Peniscancer nationell nivåstrukturering
 • Ca 120 fall/år varav 30 % in situ  ca 80-90 fall/år
 • Sakkunniggruppen: Kirurgisk och onkologisk behandling på regionnivå, särskilda kirurgiska insatser vid två sjukhus i landet
 • Remissförslag RCC i samverkan efter avstämning med HSD:- Kirurgisk behandling vid två sjukhus i landet - Onkologisk behandling på regionnivå- Alla patienter diskuteras på nationell MDK- Uppföljning via kvalitetsregister- Start senast 2015-01-01
fortsatt nationell niv strukturering 2014
Fortsatt nationell nivåstrukturering 2014
 • Statligt stöd (3 Mkr) för att driva arbetet i rapporten vidare
 • Peniscancer, matstrupscancer och retroperitoneala sarkom
 • Starta nya områden - RCC i samverkan diskuterar initiering och beredningsprocess
 • Nationell MDK
 • Cancerguide på 1177.se