Wybrane zagadnienia z psychologii spo ecznej
Download
1 / 10

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII SPO?ECZNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ. Psychologia społeczna to naukowe badanie tego, jak ludzie wpływają na przekonania, uczucia i zachowania innych ludzi (Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII SPO?ECZNEJ' - lela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wybrane zagadnienia z psychologii spo ecznej
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

 • Psychologia społeczna to naukowe badanie tego, jak ludzie wpływają na przekonania, uczucia i zachowania innych ludzi (Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002)

 • Psychologia społeczna to naukowe badanie tego, jaki wpływ na „myśli, uczucia i zachowania jednostek ma rzeczywista lub wyobrażona obecność innych” (Allport,1985)


Cz owiek jako istota spo eczna
CZŁOWIEK JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

„ Człowiek jest z natury istotą społeczną;

Jednostka, która z natury, a nie przez przypadek żyje poza społecznością,

jest albo kimś niegodnym naszej uwagi, albo istotą nadludzką.

Społeczność jest w swej naturze czymś, co ma pierwszeństwo przed jednostką.

Każdy , kto albo nie potrafi żyć we wspólnocie, albo jest tak samowystarczalny, że jej nie potrzebuje,

i dlatego nie uczestniczy w życiu społeczności, jest albo zwierzęciem albo bogiem.”

Arystoteles


Wybrane zagadnienia z psychologii spo ecznej

 • Grupa społeczna to zbiór co najmniej 3 osób,

 • którego członkowie współdziałają ze sobą w celu

 • zaspokojenia własnych potrzeb:

 • charakteryzuje się względnie stała strukturą;

 • członkowie połączeni są więziami społecznymi;

 • pomiędzy członkami zachodzą bezpośrednie interakcje;

 • posiada system ról i norm społecznych;

 • członkowie są zgodni co do motywów i celów działania;

 • ma poczucie odrębności od innych;

 • posiada przywództwo formalne lub nieformalne;

 • charakteryzuje ją spoistość i rozmiar.


Klasyfikacje grup spo ecznych wed ug r nych kryteri w
Klasyfikacje grup społecznych według różnych kryteriów

 • 1) liczby członków :

 • małe- liczą od kilku do kilkudziesięciu członków, np. rodzina, grupa koleżeńska;

 • duże-liczą powyżej kilkudziesięciu członków, np. związek zawodowy, partia polityczna , naród;

  2) rodzaju członkostwa ( typu więzi):

 • pierwotne- członkowie grupy należą w wyniku urodzenia: rodzina, grupa religijna ( nie zawsze jest dobrowolna, członków wiążą więzi emocjonalne i osobiste);

 • wtórne- członkowie grupy należą w wyniku własnego wyboru: grupa sportowa, organizacje polityczne , studenci, państwo ( więzi formalne i rzeczowe);

  3) rodzaju więzi:

 • nieformalne- oparte na więzi nieokreślonej przez prawo lub inne normy, np. koło hobbystów, towarzystwa, paczki czy bandy, subkultury;

 • formalne – oparte na więzi sformalizowanej przez prawo i inne normy, np. stowarzyszenie , wojsko, organizacja gospodarcza. Spełniają określone zadania i mają określone cele, mają stałą strukturę organizacyjną i są kontrolowane przez jednostki nadrzędne. Takimi grupami są klasy szkolne, organizacje młodzieżowe, organizacje samorządowe i inne;

  4) trwałości więzi- grupy krótkotrwałe oraz grupy długotrwałe.


Wybrane zagadnienia z psychologii spo ecznej

Rola społeczna to zachowania , które wynikają z oczekiwań formułowanych pod adresem jednostki zajmującej określoną pozycję społeczną.

Role członków grupy mogą być formalne i nieformalne. Role formalne są przypisywane na podstawie formalnych pozycji członków grupy lub ich tytułu i są czasami nazywane rolami wynikającymi z zajmowanego stanowiska. Role nieformalne, czasami nazywane rolami związanymi z zachowaniem, są pełnionymi przez ludzi funkcjami, które odpowiadają ich cechom, przyzwyczajeniom oraz zachowaniom w grupie.


Wybrane zagadnienia z psychologii spo ecznej

 • Normy stanowią wzorce dopuszczalnych zachowań, akceptowane przez członków grupy. Normy grupowe , według kryteriów interesów grupy, pełnią dwie podstawowe funkcje:

 • przyczyniają się do osiągania celu grupy;

 • służą utrzymywaniu się grupy przy życiu.

  Rezultatem nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań obowiązujących w danej grupie jest socjalizacja.

  Rodzaje norm społecznych: prawne, religijne, moralne, obyczajowe, zwyczajowe.


Wybrane zagadnienia z psychologii spo ecznej

 • Spoistość to zakres, w jakim członkowie grupy są wobec siebie lojalni i zaangażowani w sparwy grupy; to stopień, wzajemnego przyciągania w łonie grupy.

 • Rodzaje spoistości:

 • związana z zadaniem- w grupie, która charakteryzuje się dużą spoistością członkowie rozumieją i akceptują zadanie, mają duży wkład w jego zakończenie, mogą być podekscytowani, pracując nad nim oraz doświadczać czegoś, co nazywane jest motywacją grupową;

 • spoistość społeczna czy interpersonalna- oznacza, że członkowie grupy lubią się nawzajem i są do siebie przywiązani.


Wybrane zagadnienia z psychologii spo ecznej

Grupa społeczna charakteryzuje się trwałą strukturą społeczną. Każdy jej członek zajmuje określoną pozycję społeczną ( status społeczny). Pozycja jest to ocena pod względem prestiżu albo ranga zajmowana w grupie.


Wybrane zagadnienia z psychologii spo ecznej

Biorąc pod uwagę społeczną. Każdy jej członek zajmuje określoną skład grupy, możemy wyróżnić grupy jednorodne i różnorodne. Grupy różnorodne pod względem płci, osobowości, poglądów, uzdolnień, umiejętności i punktów widzenia działają skuteczniej.


Wybrane zagadnienia z psychologii spo ecznej

Przywódca formalny: społeczną. Każdy jej członek zajmuje określoną powołany przez grupę społeczną.

Przywódca nieformalny: osoba angażująca się w działania przywódcze , której prawo do tego nie zostało formalnie uznane przez organizacje.