akvizice univerzitn knihovny z u n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akvizice Univerzitní knihovny ZČU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akvizice Univerzitní knihovny ZČU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Akvizice Univerzitní knihovny ZČU - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Akvizice Univerzitní knihovny ZČU. Mgr. Zuzana Činátlová Ing. Dana Anderlová Cheb, 25.3.2010. Univerzitní knihovna. 5 dílčích knihoven + centrální pracoviště Ekonomická knihovna – Cheb Pedagogická knihovna + 2 samostatné studovny Právnická knihovna – fakulty FPR, FF

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Akvizice Univerzitní knihovny ZČU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akvizice univerzitn knihovny z u

Akvizice Univerzitní knihovny ZČU

Mgr. Zuzana Činátlová

Ing. Dana Anderlová

Cheb, 25.3.2010

univerzitn knihovna
Univerzitní knihovna
 • 5 dílčích knihoven + centrální pracoviště
  • Ekonomická knihovna – Cheb
  • Pedagogická knihovna + 2 samostatné studovny
  • Právnická knihovna – fakulty FPR, FF
  • Knihovna Bory – fakulty FEK, FST, FAV, FEL + 1 samostatná studovna
  • Knihovna zdravotnických studií
zdroje
Zdroje
 • Finanční
  • Rozpočet
   • Fakulty, ústavy, katedry
   • Knihovna
  • Účelové dotace
   • Rozvojové projekty
   • Granty
   • Výzkumné záměry
 • Ostatní zdroje
  • Výměna
  • Dary
  • Speciální akce (projekty, výstava nakladatele apod.)
statistika
Statistika
 • Počet knihovních jednotek celkem v roce 2009
  • 437 342
 • Počet odebíraných titulů časopisů
  • 498
   • zahraničních 133
   • českých 365

www.knihovna.zcu.cz/statistiky.php

zji ov n a v b r dokumentu
Zjišťování a výběr dokumentu
 • Internet – knihkupectví, katalogy knihoven, stránky nakladatelů (specializovaní x víceoboroví), OK, ČNB, databáze České knihy, distributorské firmy
 • Tištěné zdroje – ediční plány, katalogy, periodika typu knižních novinek
 • Návrhy uživatelů z kateder, řešitelů projektů
 • Sekundární zdroje – recenze, publikační činnost
syst m akvizice
Systém akvizice
 • Objednávky – prostřednictvím dílčích knihoven UK
  • Žádanky z kateder fakult – papírové, elektronické v systému INIS
  • Akvizitér dílčí knihovny
  • Návrhy uživatelů – prostřednictvím webového formuláře nebo požadavkem ve službách
 • Objednávky – centrální oddělení akvizice
  • Příjem žádanek z dílčích knihoven
  • Výběr dodavatele
  • Fakturace, evidence
zpracov n objedn vky a evidence
Zpracování objednávky a evidence
 • Žádanka na zakoupení publikace – z katedry
  • Elektronická INIS
  • Papírová – viz. formulář
 • Akviziční záznam v systému Aleph – aktivní akvizitér (exempláře, lokace, délka výpůjčky)
 • Nákup dokumentu – akvizitér Oddělení akvizice a zpracování (faktura v systému Aleph, Magion)
 • Katalogizace (přírůstkové číslo, oprava záznamu, věcné třídění, třídník volného výběru)
 • Distribuce dokumentů na místo určení
kriteria pro v b r dodavatele
Kriteria pro výběr dodavatele
 • Zaměření publikace
 • Rychlost dodání
 • Cena (včetně poštovného, DPH a dalších poplatků)
 • Způsoby platby (preference platby na fakturu, méně často hotovost nebo dobírka)
 • Komunikace a spolupráce (reklamace, rezervace, rušení objednávek)
 • Výběr dodavatele
  • Akvizitér Oddělení akvizice a zpracování
  • Aktivní akvizitér na dílčí knihovně
  • Objednavatel z katedry/ fakulty
akvizice esk ch periodik
Akvizice českých periodik
 • Objednávky centrálně ze všech fakult a pracovišť ZČU v Oddělení akvizice a zpracování
 • Objednávky prostřednictvím distributora
  • Česká pošta, s.p. - Postservis
  • Economia, a.s.
  • Mediaservis, s.r.o.
  • Myris Trade, s.r.o.
  • Send Předplatné, s.r.o.
 • Objednávky přímo u vydavatele
  • Akademie věd ČR
  • Vydavatelství univerzit
   • Univerzita Karlova
   • Masarykova univerzita
datab ze v b r dokumentu
Databáze – výběr dokumentu
 • ČNB – Česká národní bibliografie -Databáze obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky. Většinou se jedná o záznamy dokumentů zaslaných do Národní knihovny ČR jako povinný výtisk
  • Novinky ČNB
 • Ohlášené knihy
 • Databáze České knihy – provozuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů
distributo i
Distributoři
 • Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
  • vlastní produkce v oborech právo, ekonomie, sociologie, psychologie, politologie
  • Distribuce více než 60 dalších nakladatelů
  • Sleva pro ZČU – 10%
  • Závoz přímo do knihovny – 1 - 2x týdně
  • Dobrá komunikace, minimum reklamací, osobní domluva („kamenné“ knihkupectví v Plzni)
 • Kosmas.cz
  • Distribuce publikací více než 450 nakladatelů
  • Humanitní vědy, próza, poezie
  • Výhody internetového knihkupectví:
   • Do 24 hodin potvrzení objednávky
   • Objednávka knih „skladem“
   • Přesná cena v okamžiku objednání
   • Možnost sledování balíku České pošty
  • Sleva pro ZČU – 10%
  • Dodání poštou během 7 – 10 dní
distributo i1
Distributoři
 • Ben – technická literatura, s.r.o
  • Vlastní produkce v oblastech elektronické, počítačové a duchovní literatury
  • Kromě technických oborů distribuuje tituly z oblasti ekonomie, politologie, sociologie, vzdělávání
  • Sleva pro ZČU – 17-24% dle nakladatele
  • Závoz přímo do knihovny 1x týdně
  • Dobrá komunikace, osobní domluva
 • Nakladatelství Fraus, s.r.o.
  • Vlastní produkce v oblastech jazykové literatury, učebnice, vzdělávání
  • Sleva pro ZČU – 10%
  • Závoz přímo do knihovny nebo osobní vyzvednutí na prodejně – dle frekvence a množství objednávek („kamenné“ knihkupectví v Plzni)
knikupectv
Knikupectví
 • Neoluxor, s.r.o Praha
 • Kanzelsberger
 • Místní knihkupectví
  • Knihkupectví Moudrá Sova
  • Knihkupectví Chmela
  • Knihkupectví Šesták
  • Knihkupectví Ševčík
nakladatel
Nakladatelé
 • Portál, s.r.o
  • Psychologie, pedagogika, sociologie, ekologie, média a komunikace, antropologie, náboženství, filozofie
  • Sleva pro ZČU – 15% (pouze vlastní produkce)
  • Závoz přímo do knihovny během týdne
  • Osobní domluva („kamenné“ knihkupectví v Plzni)
 • Computer Press, a.s.
  • Kromě počítačové literatury produkuje tituly pro oblast ekonomie a práva, vzdělávání, učebnice, cestování, jazyky
  • Sleva pro ZČU – 30% (pouze vlastní produkce)
  • Doba dodání cca 1 týden poštou, při vyšší objednávce bez poštovného
nakladatel1
Nakladatelé
 • Grada Publishing, a.s.
  • Odborná literatura v 29 oborech v 90 edičních řadách
  • Právo, ekonomie, psychologie, pedagogika, zdravotnicví, počítačová literatura, technická literatura
  • Sleva pro ZČU – 27% (pouze vlastní produkce)
  • Dodání poštou cca 1 týden, bez poštovného
nakladatelstv vysok ch kol v m na
Nakladatelství vysokých škol - výměna
 • Možnost realizovat výměnu publikací s ostatními VŠ knihovnami stejného oboru = přístup k produkci příslušných VŠ nakladatelství
  • Výměna realizovaná v Pedagogické knihovně
   • Pedagogická fakulta UK Praha
   • Pedagogická fakulta JU České Budějovice
   • Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem
   • Pedagogická fakulta OU Ostrava
   • Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové
nakladatelstv vysok ch kol
Nakladatelství vysokých škol
 • Vydavatelství ZČU
 • Převážně neperiodické publikace didaktického charakteru, určené převážně pro studijní účely
 • Informační a propagační materiály, informace o studiu v elektronické i tištěné podobě
 • 50 – 70 titulů ročně
 • Povinný výtisk pro Univerzitní knihovnu ZČU
 • Prodejny skript a učebních pomůcek
  • Univerzitní areál Bory, přízemí knihovny
  • Budova Fakulty ekonomické, Husova ul., Plzeň
  • Fakulta ekonomická Cheb, prostory Ekonomické knihovny
 • Možnost výměny publikací z produkce univerzity – viz. ukázky titulů
vydavatelstv vysok ch kol
Vydavatelství vysokých škol
 • Nakladatelství Karolinum
  • Nakladatelství Univerzity Karlovy od roku 1990
  • Vydáno dosud přes 4000 titulů ze všech oborů UK
  • Pro ZČU sleva 10%
 • Nakladatelství Masarykovy univerzity v Brně
  • Produkce ve všech oborech MU cca 320 monografií a 60 titulů časopisů ročně
  • vydávají i jednotlivé fakulty a ústavy a prodávají ve svých prodejnách a knihkupectví – tzn. mírné komplikace s objednávkami literatury
 • Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
  • Učební texty, odborné monografie, sborníky, odborné časopisy, informační a propagační materiály
  • Přes 300 titulů ročně
  • Pro ZČU sleva 5%
 • Nakladatelství Oeconomica VŠE Praha
  • výroba a distribuce knižních publikací, skript, časopisů, sborníků a dalších textů vytvořených na VŠE
 • Jihočeská univerzita České Budějovice
 • Univerzita J. E. Purkyně

+ další veřejné vysoké školy ČR

dal nakladatel
Další nakladatelé
 • Academia
  • původně jako nakladatelství Československé Akademie věd – název Academia od r. 1966
  • zaměřuje se na vydávání publikací ze všech vědních oborů včetně beletrie
  • Internetový obchod + síť stejnojmenných knihkupectví v Praze, Brně, Ostravě
 • Libri
 • Vyšehrad
 • Nakladatelství Lidové noviny
 • Paseka
 • Argo
 • Prostor
 • Specializovaná nakladatelství
  • Sociologické nakladatelství SLON
  • Oikoymenh
 • Regionální nakladatelé
  • Petr Mikota
  • Nakladatelství Českého lesa
  • Starý most
instituce
Instituce
 • Akademie věd ČR
  • Ústav pro soudobé dějiny
  • Archeologický ústav
  • Historický ústav
  • Filozofický ústav a další
 • Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)
 • Ústav pro studium totalitních režimů
 • Institut pro středoevropskou kulturu a politiku (ISE)
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • Památkové ústavy, archivy, muzea, galerie, knihovny apod.