slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rapport till Örebro läns landsting om

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Rapport till Örebro läns landsting om - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Rapport till Örebro läns landsting om. Medarbetarundersökning 2011. Psykiatri PPH - Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. SKOP:s arkivnummer: S21DEC11. Medarbetarundersökning Örebro läns landsting 2011. Datainsamlingsperiod November-december 2011. Datainsamlingsmetod Webb-enkät.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rapport till Örebro läns landsting om' - leigh-graham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Rapport till Örebro läns landsting om

Medarbetarundersökning

2011

Psykiatri PPH - Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

SKOP:s arkivnummer: S21DEC11

slide2
Medarbetarundersökning Örebro läns landsting 2011

Datainsamlingsperiod

November-december 2011.

Datainsamlingsmetod

Webb-enkät.

Antal svar

Antal svar

Hela Örebro läns landsting 7188

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 29

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide3
Övergripande mått
 • SKOP tar fram två övergripande mått som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100.
 • Nöjd Medarbetar-Index (NMI)
 • NMI är en sammanvägning av svaren på fyra frågor:
 • Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet?
 • Hur väl motsvarar Ditt nuvarande arbete Dina förväntningar?
 • Om Du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete?
 • Om Du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre?
 • Lojalitet
 • Lojalitet mäts med två delfrågor, men de vägs inte samman till ett gemensamt index.

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide4
Nöjd Medarbetar-Index (NMI)

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelbetyg

Nöjd Medarbetar-index? Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg.

Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? Skala mellan 0=mycket dåligt och 100=mycket bra.

Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet.

Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt arbete motsvarar ett sådant arbete? Skala mellan 0=mycket långt ifrån och 100=mycket nära.

Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande arbete bättre eller sämre? Skala mellan 0=mycket sämre och 100=mycket bättre.

Medelbetyg skala mellan 0 och 100

Skala mellan 0 och 100

Alla anställda 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide5
Lojalitet

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelbetyg

Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet.

Vad tror du? Har du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte.

Medelbetyg skala mellan 0 och 100

Skala mellan 0 och 100

Alla anställda 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide6
Sammanfattande index
 • Medarbetarna fick instämma i eller ta avstånd från 46 påståenden på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder att påståendet stämmer mycket dåligt och 5 att det stämmer mycket bra.
 • Påståendena har använts för att skapa sammanfattande index:
 • Arbetstillfredsställelse
 • Anda
 • Mål
 • Ledarskap
 • Påverkansmöjligheter
 • Kvalitet på arbetet
 • Tillgång till utrustning
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Ansvarstagande
 • Värdegrund
 • Orka att klara arbetet
 • Några påståenden faller utanför index.

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide7
Sammanfattande index I

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Arbetstillfredsställelse

Anda

Mål

Ledarskap

Påverkansmöjligheter

Kvalitet på arbetet

Medelbetyg skala mellan 1 och 5

Skala mellan 1 och 5

Alla anställda 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide8
Sammanfattande index II

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Tillgång till utrustning

Utvecklingsmöjlighet

Ansvarstagande

Värderingar

Ork att klara av arbetsuppgifterna

Medelbetyg skala mellan 1 och 5

Skala mellan 1 och 5

Alla anställda 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide9
Frågor utanför index

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter.

På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön.

På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt.

Medelbetyg skala mellan 1 och 5

Skala mellan 1 och 5

Alla anställda 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide10
Delfrågor i index

De sammanfattande index beskriver de fenomen som mäts med de olika delfrågorna. För att arbeta med förbättringsåtgärder är det därför väsentligt att se vilka delfrågor som ingår i ett enskilt index och hur de skiljer sig åt.

Samtliga påståenden balanserar på en neutral mittpunkt. De är formulerade i positiv riktning så att det eftersträvansvärda alltid är att få stora andelar som anser att påståendena stämmer mycket eller ganska bra.

Övriga frågor

Utöver de 46 påståendena fick medarbetarna även ta ställning till två påståenden om fysiska obehag av arbetet och sömnsvårigheter. Dessa påståenden besvaras på en skala med fyra skalsteg.

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide11
Arbetstillfredsställelse

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Jag tycker oftast att det är roligt på jobbet.

Mitt arbete är en viktig del av mitt liv.

Jag är stolt över det arbete jag utför.

Jag har ett meningsfullt arbete.

Mitt arbete är intressant.

%

Skala mellan 1 och 5

3 varken/eller

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

4 stämmer ganska bra

5 stämmer mycket bra

Alla anställda 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide12
Anda I

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

På min arbetsplats är det sällan problem och konflikter mellan arbetskamraterna.

Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter.

På min arbetsplats är det en bra stämning mellan arbetskamraterna.

Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra.

Vi har en rak kommunikation på min arbetsplats.

%

Skala mellan 1 och 5

3 varken/eller

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

4 stämmer ganska bra

5 stämmer mycket bra

Alla anställda 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide13
Anda II

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats.

Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på min arbetsplats.

Vi stöttar och hjälper varandra på min arbetsplats när det behövs.

Jag tycker att samarbetet fungerar bra med arbetskamraterna.

%

Skala mellan 1 och 5

3 varken/eller

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

4 stämmer ganska bra

5 stämmer mycket bra

Alla anställda 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide14
Mål

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

På min arbetsplats arbetar vi med tydliga mål för vårt arbete.

På min arbetsplats är vi bra på att följa upp hur vi når målen för vårt arbete.

%

Skala mellan 1 och 5

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

3 varken/eller

4 stämmer ganska bra

5 stämmer mycket bra

Alla anställda 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide15
Ledarskap

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Jag har förtroende för min närmaste chef.

Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef i mitt arbete när det behövs.

Min närmaste chef frågar mig hur det går med jobbet och ger återkoppling på hur jag klarar mina arbetsuppgifter.

Min närmaste chef är bra på att leda och motivera oss medarbetare.

Min närmaste chef tycker det är viktigt att medarbetarna skall må bra.

Jag tycker att samarbetet fungerar bra med min närmaste chef.

%

Skala mellan 1 och 5

5 stämmer mycket bra

1 stämmer mycket dåligt

3 varken/eller

4 stämmer ganska bra

2 stämmer ganska dåligt

Alla anställda 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide16
Påverkansmöjligheter

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter.

Jag kan själv bestämma på vilket sätt mina arbetsuppgifter skall utföras.

Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete.

%

Skala mellan 1 och 5

5 stämmer mycket bra

3 varken/eller

4 stämmer ganska bra

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

Psykiatri PPH 2011

Alla anställda 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide17
Kvalitet på arbetet

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.

Jag har tillräcklig kompetens för att klara mina arbetsuppgifter.

Jag tycker att jag gör ett bra jobb.

%

Skala mellan 1 och 5

5 stämmer mycket bra

3 varken/eller

4 stämmer ganska bra

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

Psykiatri PPH 2011

Alla anställda 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide18
Tillgång till utrustning

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

På min arbetsplats finns den utrustning och de resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete.

Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

%

Skala mellan 1 och 5

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

3 varken/eller

4 stämmer ganska bra

5 stämmer mycket bra

Alla anställda 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide19
Utvecklingsmöjligheter

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet.

Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och lära mig nya arbetsuppgifter.

Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete.

På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med förbättringar.

%

Skala mellan 1 och 5

3 varken/eller

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

4 stämmer ganska bra

5 stämmer mycket bra

Alla anställda 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide20
Ansvarstagande

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Jag tar själv ansvar för att verksamheten på min arbetsplats utvecklas och förbättras.

Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater.

%

Skala mellan 1 och 5

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

3 varken/eller

4 stämmer ganska bra

5 stämmer mycket bra

Alla anställda 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide21
Värdegrund

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

På min arbetsplats har kvinnor och män samma möjligheter.

På min arbetsplats bemöts alla med respekt.

På min arbetsplats tolereras inte kränkande behandling, trakasserier, mobbning eller diskriminering.

%

Skala mellan 1 och 5

5 stämmer mycket bra

3 varken/eller

4 stämmer ganska bra

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

Psykiatri PPH 2011

Alla anställda 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide22
Ork att klara av arbetet I

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Jag hinner för det mesta med mina arbetsuppgifter.

Mina arbetsuppgifter är inte alltför psykiskt krävande.

När jag kommer hem efter arbetet har jag ork över för mitt privatliv.

Min allmänna hälsa är mycket god.

%

Skala mellan 1 och 5

3 varken/eller

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

4 stämmer ganska bra

5 stämmer mycket bra

Alla anställda 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide23
Ork att klara av arbetet II

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Hur ofta har du smärta, värk, domningar eller andra fysiska obehag som du tror huvudsakligen beror på ditt arbete?

Hur ofta har du sömnsvårigheter som du tror huvudsakligen beror på ditt arbete?

%

Skala mellan 1 och 4

1 mycket ofta

2 ganska ofta

3 inte särskilt ofta

4 aldrig

Alla anställda 2011

Psykiatri PPH 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

slide24
Frågor som inte ingår i index

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Medelvärde

Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter.

På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön.

På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt.

%

Skala mellan 1 och 5

5 stämmer mycket bra

3 varken/eller

4 stämmer ganska bra

1 stämmer mycket dåligt

2 stämmer ganska dåligt

Psykiatri PPH 2011

Alla anställda 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

ad