v rdkedjearbete f r personer med f rv rvad hj rnskada under 65 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vårdkedjearbete för personer med förvärvad hjärnskada under 65 år PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vårdkedjearbete för personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Vårdkedjearbete för personer med förvärvad hjärnskada under 65 år - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Vårdkedjearbete för personer med förvärvad hjärnskada under 65 år. LGS Temagrupp Mitt i Livet Arbetsgrupp Anteckningar 2012-04-13. Arbetsgruppens deltagare. Karin Reinhardt, områdeschef. Göteborgs stad Ann-Sofie Byström, metodutvecklare. Mölndals stad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vårdkedjearbete för personer med förvärvad hjärnskada under 65 år' - leia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v rdkedjearbete f r personer med f rv rvad hj rnskada under 65 r

Vårdkedjearbete för personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

LGS Temagrupp Mitt i Livet

Arbetsgrupp

Anteckningar 2012-04-13

arbetsgruppens deltagare
Arbetsgruppens deltagare
 • Karin Reinhardt, områdeschef. Göteborgs stad
 • Ann-Sofie Byström, metodutvecklare. Mölndals stad
 • Cecilia Pehrsson, rehabchef. Primärvårdsrehabilitering
 • Margareta Myrvold, planeringsledare. Göteborgs stad
 • Eva Dornerus, MAS. Social resurs, Göteborgs stad
 • Ingegerd Svensson, Hälso- och sjukvårdskansliet
 • Maria Orre, projektledare. Göteborgs stad
 • Barbro af Sillén Wernberger, kurator, Habilitering & Hälsa
 • Yvonne Andersson, processledare LGS
 • Åsa Lundgren, Nilsson, sektionschef Rehabmed, Neurosj./SU
 • Veronica Karlsson, Föreningen Hjärnkraft
uppdrag
Uppdrag
 • Identifiera hinder – hela vårdkedjan
 • Ta fram åtgärdsförslag
 • Återrapportera till temagruppen
 • Senare ska en inspirationsdag anordnas med goda exempel, aktuell forskning m.m.
underlag f r arbetet
Underlag för arbetet
 • Slutrapport Göteborgs Stad/VGR 2009
 • Processkarta 2009
 • Sammanfattning synpunkter NOSAM m.fl.
 • Vuxenhabilitering i Göteborg Väster 2012
 • Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal, april 2012
 • VGR Sjukgymnaster/Arbetster.habansvar
 • Med flera
arbetsordning
Arbetsordning
 • Boka möten för 2012
 • Arbetsanteckningar förs varje tillfälle av processledaren
 • Tidsram för uppdraget
 • Återkoppling till temagruppen
 • Arbetsgruppens uppdrag/deltagare kommer att läggas ut på www.samverkanstorget.se under ”Mitt i livet”
anteckningar arbetsgruppsm te 1 2012 04 13
Anteckningar arbetsgruppsmöte 1 – 2012-04-13
 • Presentation av arbetsgruppens deltagare. Ytterligare ett par deltagare kommer att ansluta till gruppens arbete; från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och brukarorganisation samt eventuellt ytterligare en person från kranskommunerna. Yvonne tar upp fråga med temagruppen den 24 april. Enskilda verksamhetsföreträdare kan också adjungeras till enskilda möten.
 • Yvonne presenterade bakgrunden till uppdraget samt informerade om LGS samverkansorganisering och temagruppen Mitt i livet.
 • Gruppens deltagare har en stor kännedom utifrån olika verksamhetsområden, om

levnadsvillkoren för målgruppen ”Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år”. I diskussion lyfte deltagarna många exempel vilka belyser hinder i vårdkedjearbetet. Nu gäller det att inte göra mer av sådant som redan finns, kartläggningar m.m. Utan ta tillvara det material som existerar, arbeta fram förslag till åtgärder för att förbättra arbetet och göra skillnad!

 • Flera deltagare i arbetsgruppen har tidigare deltagit i liknande uppdrag och kunde konstatera att stora brister fortfarande kvarstår… det finns mycket att göra!
 • Parallellt kommer en arbetsgrupp starta med fokus på strokevårdkedjan.
tider f r arbetsgruppsm ten 2012
Tider för arbetsgruppsmöten 2012
 • 12 juni kl. 13.30 – 16.00
 • 31 augusti kl. 13.30 – 16.00
 • 5 oktober kl. 13.30 – 16.00
 • 12 november kl. 9.00 – 12.00
 • 14 december kl. 13.30 – 16.00

Plats: Järntorget 7, vån 3 (med hiss)