TTNET IPv6 Geçiş Stratejisi - PowerPoint PPT Presentation

lee-winters
ttnet ipv6 ge i stratejisi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TTNET IPv6 Geçiş Stratejisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
TTNET IPv6 Geçiş Stratejisi

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
TTNET IPv6 Geçiş Stratejisi
281 Views
Download Presentation

TTNET IPv6 Geçiş Stratejisi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TTNET IPv6 Geçiş Stratejisi TTNET

 2. Ajanda IPV6’nin sağladıkları IPV6 ‘nın özellikleri ve hangi kurumlara gerektiği TTNET’in IPV6 desteğini sağlayabilmesi için temel uyum alanları IPV6’ya geçiş için stratejimiz Dünyada IPV6 geçiş örnekleri ve örnek IPV6 projeleri IPV6 geçiş istatistikleri IPV6 Geçişi tetikleyen unsurlar Dünyada IPV6 Hızlı Yayılmasına Engeller IPV6 Geçişindeki Risklerimiz Temel Geçiş Adımları TTNET’in IPV6 ilgili görüşleri

 3. IPV6’nın Sağladıkları IPV4’e göre çok daha fazla IP adresi Protokolun içerdiği şifreleme ile daha güvenli iletişim Mobil uygulamaları kolaylaştıran yapı Uçtan uca erişim ve NAT ‘in etkilerinden kurtulma Auto-configuration özellikleri ile hizmet devreye almada kolaylık (tak-çalıştır) Evdeki PC dışındaki elektronik cihazların internete açılmasına daha kolay imkan vermesi

 4. IPV4 ‘ün Bitmesi

 5. 340,282,366,920,938,463,374,607,432,768,211,456 (IPv6 Address Space - 340 Trillion Trillion Trillion) vs 4,294,967,296 (IPv4 Address Space 4 Billion) IPV6 Adres Sayısı

 6. IPV6 Security

 7. Uçtan Uca Erişim NAT internet üzerinde yenilikleri ciddi şekilde engelleyen bir uygulamadır . IPV6 ile NAT’a gerek kalmayacaktır ve yeni uygulamaların önü açılacaktır. VOIP uygulamaları kolaylaşmaktadır. P2P uygulamalar daha kolay çalışacaktır ve benzeri uygulamalar artacaktır. Ev ve işyerlerindeki bütün elektronik sistemlerin uzaktan yönetim imkanları artacaktır.

 8. Autoconfiguration Özellikleri IPV6 destekli ürünler önceden konfigure edilmeden kendileri internete bağlandıkları anda çalışmaya başlayacaktır. Bu özellik sayesinde tak-çalıştır özelliğindeki ürünler artacaktır. Elektronik cihazların devreye alma ve işletmelerinde operasyonel maliyetler düşecektir.

 9. IPV6 Kullanan Elektronik Cihazların Artışı

 10. IPV6 ‘nın özellikleri ve ihtiyaç duyan kurumlar

 11. TTNET için Temel IPV6 uyum alanları TTNET Yönetimindeki Network Donanımları IPV6 Internet bağlantısı ve Omurga Linkleri Sistemler (Kimlik doğrulama altyapısı,DNS vs.)

 12. V6 Internet V4 Internet IPV6/IPV4 destekli Omurga Router’ı Dual Stack BRAS 2 IPV6 Geçiş Stratejisi Adsl Modem (IPV4) 4 IPV6/IPV4 Translator IPV6 müşterilerinin normal internete erişimi için NAT cihazı Adsl Modem (IPV6) DNSv6 , RaidusV6 3 5 1 IPV6 sistemlerin DNS vb. İhtiyaçları için sunucu havuzu IPV6 çalışan omurgaya erişim IPV6 çalışan Müşteri ekipmanları

 13. TTNET Servisleri ve IPV6 Stratejileri

 14. Dünyada IPV6’ya Geçiş Örnekleri Amerikada Comcast’in 20 Milyon müşterisi için ev başına ortalama 10 IP’ye (2 STB, CM, VOIP phone vs.) ihtiyacı olduğu için IPV6’ya geçmek zorunda kalan örnek bir operatordur. Japonya’da NTT East IPTV hizmetini ve IPTV üzerinden interaktif hizmetler için IPV6 kullanmaktadır. Adsl kullnıcıları da 2001 yılından beri IPV6 hizmet alabilmektedir. Fransa Telekom 2005’den beri ülke çapında IPV4 ile paralel olarak IPV6 servisi vermektedir. Güney Kore de 2005’den beri network servislerinin çoğunda IPV6 desteği verilmeye başlandı. Erişim tarafının 2013’de tamamen IPV6 olacağı planlanmış.

 15. Dünyada IPV6 kullanım örnekleri Japonya deprem izleme altyapısında IPV6 kullanmaktadır. Bu sayeden aynı anda çok fazla sensordan çok hızlı bilgi alabildiği gibi çok fazla terminalıda aynı anda bligilendirebilmektedir. Yine aynı ülkede 7000 den fazla şubesi olan market IPV6 Multicasting ile reklamlarını online yapabilmektedir. Çin 2008 olimpiyatlarındaki bütün haberleşme altyapısını IPV6 ile kurmuştur Asya ülkelerinde bina/ofis yönetiminde yaygın olarak kullanımı ile 20-30% arası enerji tasarrufu yapılmaktadır.

 16. Japonya’da Deprem Uyarı Sistemi

 17. Dünyada IPV4 dağılımı

 18. Dünyada IPV6 ile ilgili istatistikler -1 IPV6 trafiğinin IPV4 trafiğine oranı 0,1% den daha düşüktür. RIPE’in verdiği istatistiğe göre dünyadaki operatorlerin 3,3%’ü IPV6 ile ilgili aktivite içindeler. (IPV6 omurgalarına bağlantı vs.)

 19. V: Internetteki aktif prefix sayısı A: Ülke olarak alınan IPV6 prefix sayısı IPV6 kullanım yaygınlığı Şu anda aktif olan tek route’umuz var.

 20. IPV6 Geçişi tetikleyen unsurlar Windows Vista’nın IPV6 desteklemesi Home Networking ve Triple-play ile artan IP ihtiyacı Sensor network ihtiyaçları PC dışında artan IP destekli cihaz çeşidi Sabit ve mobil şebekelerin yakınsaması VOIP hizmetlerinin yaygınlaşması (NAT sorunu ortadan kalkacağı için) Mobile Multicast uygulamaları RFID uygulamaları Rakiplere karşı avantaj sağlamak

 21. Dünyada IPV6 Hızlı Yayılmasına Engeller IPV6 destekli tüketici donanımları ve yazılımları yeterli olmaması E-mail,web ,messenger gibi hizmetler veren büyük firmaların IPV6 versiyonlarının olmaması Operaterlerin desteğinin yeterli olmaması veya test aşamasında olmaları Tecrubeli ve yetişmiş teknik eleman eksiği Omurga network ekipmanları genelde hazır fakat ölçeklenebilir örnekler az NAT’in yaygınlaşması (InterNET yerine interNAT oluyor )

 22. IPV6 Geçişindeki Risklerimiz Çalışan network üzerinde geliştirilecek olması Network Yönetim Sistemlerinde IPV6 desteklerinin yaygın olmaması Dual-stack destekli donanım ve yazılımlarda büyüme ile gelen muhtemel sorunlar

 23. Temel Geçiş Adımları Stratejinin belirlenmesi ve planlama Teknik personelin eğitimi IPV6 adres temini ve planlaması Lab ortamlarında denemeler ve pilot network kurulumu Omurga’nın hazır hale getirilmesi (network ve sistem) Müşteri networklerine ve ekipmanlarına IPV6 servisi verilmesi Uzun vadede Sadece IPV6 bir altyapı için servis bazlı migration’lar

 24. TTNET’in IPV6 ilgili görüşleri IPV6’da öncü ülklerin hepsinde hükümet desteği dikkat çekiyor. Türkiye’de de olmalı. Ülke çapında bir IPV6 omurga olmalı ve ISP’ler peering yapabilmeli (TT’de ve ULAKBIM’de bu konuda çalışma var) Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi IPV6 ayrı bir servis olarak satılmamalı