bulu yoluyla retim stratejisi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi - PowerPoint PPT Presentation


  • 607 Views
  • Uploaded on

Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi. Panel Zıt Panel Açık Oturum. Dt. Tolga BIÇAKÇI. Panel. 3-5 kişilik bir grubun, önceden belirtilmiş bir konuyu dinleyiciler önünde, kendi aralarında tartıştıkları bir yöntemdir. Panel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bulu yoluyla retim stratejisi

Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

Panel

Zıt Panel

Açık Oturum

Dt. Tolga BIÇAKÇI

panel

Panel

3-5 kişilik bir grubun, önceden belirtilmiş bir konuyu dinleyiciler önünde, kendi aralarında tartıştıkları bir yöntemdir.

panel1

Panel

Panelde amaç; gerçeği bulmak, ya da bir ilkeye, genellemeye varmak değil, bir problemi çeşitli yönleriyle aydınlatmak ve problemle ilgili çeşitli eğilim ve görüşleri ortaya koymaktır.

panel2

Panel

Katılacak Panelistler :

Farklı alanları temsil eden kişilerden,

Tartışılacak konuda uzman kişilerden,

Sınıf içinde belirlenmiş öğrencilerden

seçilebilirler.

panel3

Panel

Çabuk düşünebilen,

Yargılama yeteneği gelişmiş,

Katılacak Panelistler :

Grup karşısında konuşma ve tartışma

becerisine sahip,

Belirlenen problem alanına ilişkin bilgi

ve deneyim kazanmış kişilerden seçilmelidir

panel4

Panel

Panelist

Uygulamada Başarı

Panel Yöneticisi

  • Önceden planlama
  • Görev ve sorumluluklar
  • İşleyiş düzeni
panel5

Panel

Konuya ilişkin ön hazırlığa bağlıdır

Uygulamada Başarı

Yazılı Metin

panel6

Panel

Her bir konuşmacıya 10-15 dakika

+

Tartışma bölümünde

5-10 dakika verilmelidir.

panel7

Panel

  • Panel Yöneticisi :
  • Panelistler :

Probleme ilişkin soruları önceden hazırlamalı

ve panelistlere iletmelidir.

Ön Hazırlık

Tartışılacak problemle ve panel yöneticisinden gelen sorularla ilgili hazırlık yapmalıdır.

panel8

Panel

Ön Hazırlık

panel9

Panel

Birinci Aşama

Panelist açıklamaları

Genel sunum ve

panelistlerin tanıtımı

Dinleyicilerin; soru,

eleştiri ve katkıları

İkinci Aşama

panel10

Panel

1. İyi planlanır, duyurulur ve uygulanırsa, tartışmalara katılım yüksek olur.

Üstünlükleri :

2. Dinleyicilere katkı olanağı sağlar.

3. İlgi uyandırır, etkin katılım sağlar.

4. Problem farklı alan ve görüşlerdeki kişilerin bakış açılarına göre çok yönlü değerlendirilebilir.

panel11

Panel

1. Her alan ve konuda uygulanamaz.

2. İrdelenen konunun sistemli olarak işlenişine uygun değildir.

Yetersizlikleri :

3. Sorulara yeterli ve doyurucu açıklamalar getirilmeyebilir.

4. İyi planlanmazsa başarısızlık önlenemez.

5. Üyelerin seçim biçimi vasat öğrencileri dışarıda bırakır.

panel12

Panel

6. Konunun etraflıca irdelenmesi için zaman yeterli olmayabilir.

Yetersizlikleri :

7. Denetimi güçtür, panelistlerin öznel görüş ve yargıları genellenebilir.

8. Yönetici, panelist, ya da dinleyicilerin bir bölümünün gösterisine dönüşebilir.

panel13

Panel

9. Hedef kitle konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığından, etkin katılım ve öğrenme düzeyi sınırlı kalabilir.

Yetersizlikleri :

10. Aktif (etkin) öğrencileri baskın kılarken, pasif (edilgin) öğrencileri göz ardı edebilir.

z t panel

Zıt Panel

Önceden öğrenilmiş bir konunun tam olarak açıklığa kavuşmamış yönlerinin irdelendiği bir öğretim yöntemidir.

z t panel1

Zıt Panel

Zıt panelde amaç; işlenmiş olan konuların yeniden irdelenmesi, gözden geçirilmesi, öğrenme eksiklik ve yetersizliklerinin giderilmesidir. En az kavrama düzeyinde öğretim hedeflerine ulaşmayı hedefler.

z t panel2

3-6

3-6

3-6

3-6

3-6

3-6

Zıt Panel

  • Tartışma yöneticisi (lider öğrenci)

Sınıf

?

!

z t panel3

Zıt Panel

15 - 20 dakikalık bir hazırlık süresi verilir.

z t panel4

Zıt Panel

Soru soran ve yanıt veren kişilerin aynı kişiler olmamasına dikkat edilmelidir.

Aksi halde, o konuda öğrenme düzeyi yüksek, ya da diğerlerine baskın öğrencilerin etkinliğinin yanında, çekingen öğrencilerin edilginliği söz konusu olur.

z t panel5

Zıt Panel

Üstünlükleri :

1. Bilinen konular üzerinde fazla durulmaksızın, bilinmeyen ve açıklığa kavuşmamış konuları ortaya çıkartır.

2. Öğrencilerde grup bilincini ve birlikte çalışma, yarışma, paylaşma, dayanışma ve başarma duygularını geliştirir.

z t panel6

Zıt Panel

Üstünlükleri :

3. Soru soran ve yanıt veren gruplar görevlerini tam yaparak ortak yaşantı paylaşmış olurlar.

4. İlgi uyandırır ve öğrencilerin etkili bir biçimde katılımını sağlar.

5. Öğrenilmiş konular farklı bir yaşantıyla yinelenip pekiştirilir.

6. Öğrencilerin kendi özgün belirlemelerine dayalı bir öğretim gerçekleştirilir.

z t panel7

Zıt Panel

Yetersizlikleri :

1. Grupların birbirine yanıltıcı sorular sormasına olanak verdiğinden, gerekli bilgilerin kazanılması engellenebilir.

2. İki panelde de iyi öğrencilerin etkinliği tekellerine almalarıyla vasat öğrenciler etkinlik dışı kalabilirler.

a k oturum

Açık Oturum

Değişik görüşlere sahip küçük bir öğrenci ya da konuşmacı grubun, bir başkan yönetiminde sanatsal, toplumsal vb. içerikli bir konuyu, diğer bir öğrenci/dinleyici grubun önünde tartışması için düzenlenen sözel bir iletişim türüdür.

a k oturum1

Açık Oturum

Konu alanında uzman bir grubun dinleyiciler önünde, bazı kurallara uyarak, konuyu irdelediği bir tartışma yöntemidir. Siyasal, toplumsal ve ekonomik koşulların, geniş kitleleri ilgilendiren yönü açık oturumlar düzenlenerek tartışılır.

Bu yönüyle açık oturum panele benzer.

a k oturum2

Açık Oturum

Açık oturuma katılanların ve toplantıyı yönetenlerin alanlarında uzman olmaları gereklidir.

Dinleyici hedef kitlenin anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır.

Konuyla ilgili kavramlar iyi açıklanmalıdır.

Konuşma terimlere boğulmamalıdır.

Kuramsaldan çok, somut veriler ele alınmalıdır.

Doğrulayıcılar inandırıcı olmalıdır.

a k oturum3

Açık Oturum

=

Panel

Açık Oturum

Konuşmacılar, başkandan söz alarak konuşurlar.

a k oturum4

Açık Oturum

Dikkat Edilecek Noktalar :

1. Çalışmanın verimli olması sağlanmalıdır.

2. Konuşmacı sayısı çok kabarık tutulmamalıdır.

3. Başkan tarafından, konuşmacılara eşit zaman ve konuşma fırsatı verilmelidir.

4. Sert tartışmalara yer verilmemelidir.

5. Her zaman karşı fikirlere saygı duyulmalıdır.

6. Oturumun konuşmacılarca istismar edilmemesine özen gösterilmelidir.

slide29

Ulusları kurtaranlar yalnız

ve ancak öğretmenlerdir.

K. Atatürk