Konomiske virkemidler for landbruket pluss litt til
Download
1 / 17

Økonomiske virkemidler for landbruket – pluss litt til. - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Økonomiske virkemidler for landbruket – pluss litt til. Fagmøte Namdalseid 03.03.2011 Morten Overrein Raade. Riktig: En god forretningsidè Personlig lyst og vilje Egen kompetanse Økonomi og lønnsomhet Risikovurdering og gjennomføringsevne. Feil: Tilgang på offentlige tilskudd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Økonomiske virkemidler for landbruket – pluss litt til.' - leanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konomiske virkemidler for landbruket pluss litt til

Økonomiske virkemidler for landbruket – pluss litt til.

Fagmøte Namdalseid 03.03.2011

Morten Overrein Raade


Drivkraften i et utviklingsprosjekt

Riktig:

En god forretningsidè

Personlig lyst og vilje

Egen kompetanse

Økonomi og lønnsomhet

Risikovurdering og gjennomføringsevne

Feil:

Tilgang på offentlige tilskudd

Drivkraften i et utviklingsprosjektFinansieringsordningene

Tradisjonelt jordbruk:

Investeringstilskudd

Tilskudd i forbindelse med generasjonsskifte

Rentestøtte

Låneordninger

Tilleggsnæringer:

Etablererstipend

Bedriftsutviklingstilskudd

Investeringstilskudd

Rentestøtte

Lån

Finansieringsordningene


De prioriterte produksjonene
De prioriterte produksjonene

 • Melkeproduksjon

 • Storfekjøtt

 • Lammekjøttproduksjon

 • Smågrisproduksjon

 • Produksjon av egg, ombygging av eksisterende jfr offentlige krav (ny i 2009)

 • Bær og grønt


Bu midlene i nord tr ndelag
BU-midlene i Nord-Trøndelag.

 • Tilskudd:

  • Maks 30% av godkjent kostnadsoverslag, inntil kr 650.000. Ekstra «klimatilskudd» for valg av trekonstruksjon, maks NOK 50.000.

 • Rentestøtte:

  • Maks 50% av kostnadsrammen for prosjektet. Satsen pr dato: 1,2%

 • Ramme i 2011: NOK 23 mill.


Prosjektets og s knadens m lsetting
Prosjektets (og søknadens) målsetting:

 • Økt lønnsomhet

 • Økt sysselsetting (eller sikring av arbeidsplasser)

 • Ivaretakelse av en utviklingsmulighet

 • Rasjonalisering/modernisering av produksjon


Bruksutbyggingss knader
Bruksutbyggingssøknader

 • Elektronisk søknad

 • Næringsoppgave

 • Selvangivelse

 • Driftsplan

 • Kostnadsoverslag

 • Bygningstegninger

 • Lånesøknad m/verdivurdering eller takst

 • Finansieringsbekreftelse (hvis ikke lån i IN)

 • Arealkart

  SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR


Robusthet og vurderingskriterier
Robusthet og vurderingskriterier

 • Generell økonomi på bruket

 • Gjeldsnivå etter utbygging.

 • Lønnsomhet i produksjonen

 • Egen kvote

 • Eget areal

 • Standard på eksisterende driftsbygning

  • Byggeår/ombyggingsår

  • Løsdrift. Bruk med nyere løsdriftsfjøs prioriteres lavere.


Prioritering mellom prosjekter
Prioritering mellom prosjekter

 • Høy prioritet:

  • Ombygging til lausdrift (melkeproduksjon)

  • Bruket som hovedinntekt for 1 person (min. 75%)

  • Produksjon som er tilrettelagt for beiting

  • Kvinner og ungdom

  • Utvikling av eksisterende produksjon

  • Aktive samdrifter.


Prioritering mellom prosjekter1
Prioritering mellom prosjekter

 • Lav prioritet:

  • Lagerrom for grovfôr og/eller gjødsel – Kapasitetsutvidelse/lite nyskaping

  • Inngangsparti melkerom

  • Liten næringsinntekt i forhold til lønnsinntekt

  • Framforing av okser – Lite beiting. Arbeidsekstensivt.

  • Oppstart av ny produksjon

  • Samdrifter basert på kvoteleie.Tilskudd ved generasjonsskifte
Tilskudd ved generasjonsskifte

 • Støtte til mindre investeringer i forbindelse med en eiendomsoverdragelse. Ikke samme lønnsomhetskrav til prosjektet, men fokus på varig arbeidsplass.

 • Kvinner prioriteres.

  • Gis til nye bønder under 35 år

  • Inntil 40% av godkjent kostnadsoverslag, maks NOK 150.000 pr landbrukseiendom.

  • Kvinner: Inntil 60% av godkjent kostnadsoverslag, maks NOK 200.000 pr landbrukseiendom.


Landbruksl n fra innovasjon norge
Landbrukslån fra Innovasjon Norge

 • Innovasjon Norge tilbyr 2 typer lån for landbruket. Lavrisikolån og risikiolån. Risikolån gis bare unntaksvis.

 • Næringsformål

  • investeringer

  • eiendomsoverdragelse, særlig prioritet for landbruksmessig betydning, rekruttering, kvinner, distrikt

  • kjøp av tilleggsareal

 • Boligformål

  • ny bolig og utbedring

  • ingen avgrensning på areal, kostnader eller lånesum


L nevilk rene lavrisikol n
Lånevilkårene (lavrisikolån)

 • Rente

  • samme rente for alle personlige landbrukskunder

  • beste risikoklasse, dvs laveste rente

  • flytende rente

  • rentebinding i 3 eller 5 år

  • Flytende rente pr dato 3,65%

 • Sikkerhet

  • pant i fast eiendom (eller løsøre) innenfor 90%

 • Gebyr

  • ingen etableringsgebyr

  • ingen termingebyr

  • kun offentlige gebyr (tinglysing mv)


Tilleggsn ring landbruk

De vanligste satsingsområdene:

Mat og matforedling

Reiseliv

Inn på tunet

Energi

Utvikling av et prosjekt:

Idèutviklingsfasen

Etablererfasen

Bedriftsutvikling

Tilleggsnæring landbruk


Viktige utfordringer for landbruket
Viktige utfordringer for landbruket

 • Byggekostnader øker langt mer enn inntektsmulighetene

 • Lønnsomhet og gjeldsnivå

 • Stort, og økende behov for økonomisk styring


ad