lapsi on levoton n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LAPSI ON LEVOTON - PowerPoint Presentation
Download Presentation
LAPSI ON LEVOTON -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

LAPSI ON LEVOTON - - PowerPoint PPT Presentation


 • 519 Views
 • Uploaded on

LAPSI ON LEVOTON - . ONKO KYSYMYKSESSÄ TEMPERAMENTTI, VÄÄRÄT TOTTUMUKSET, STRESSI, TURVATTOMUUS VAI ADHD?. Terve lapsi on usein levoton…. lapset ovat monesti levottomia, koska ovat lapsia, siis kypsymättömiä ja keskentekoisia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LAPSI ON LEVOTON -' - lawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lapsi on levoton

LAPSI ON LEVOTON -

ONKO KYSYMYKSESSÄ TEMPERAMENTTI, VÄÄRÄT TOTTUMUKSET, STRESSI, TURVATTOMUUS VAI ADHD?

terve lapsi on usein levoton
Terve lapsi on usein levoton…
 • lapset ovat monesti levottomia, koska ovat lapsia, siis kypsymättömiä ja keskentekoisia
 • aikuisten tehtävänä on suodattaa ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä ja auttaa lasta vähitellen parempaan itsesäätelyyn
 • lapsen keskushermosto on erilainen kuin aikuisen ja kestää siksi vähemmän
kaikki levottomuus ei ole poikkeavaa
Kaikki levottomuus ei ole poikkeavaa
 • lapsi voi olla levoton, koska on saanut vanhemmiltaan sellaiset perintötekijät (”vilihakat silimät”)
 • hän voi kuulua kulttuurisesti kuumaverisiin
 • hän on joutunut olemaan liian kauan aloillaan
 • hänellä on ”haasteellinen” temperamentti
temperamentti i
TEMPERAMENTTI - I
 • arvioidaan yhdeksän piirteen perusteella
 • aktiviteettitaso (aktiivinen-passiivinen)
 • biologisten toimintojen rytmi (säännöllinen-epäsäännöllinen)
 • käyttäytyminen uusissa tilanteissa (lähestyminen-vetäytyminen)
 • sopeutuminen rutiineista poikkeamiseen
 • tunneilmaisun voimakkuus
temperamentti ii
TEMPERAMENTTI - II

6. Vallitseva mieliala (tasainen, vaihteleva, positiivinen-negatiivinen jne)

 • Sitkeys uusien haasteiden edessä
 • ärsytyskynnys (korkea-matala)
 • stressinsieto

KOLME TEMPERAMENTTITYYPPIÄ

helpot, vaikeat, ja ”hitaasti lämpiävät”

levon merkitys lapselle
Levon merkitys lapselle
 • riittävä uni on välttämätöntä palautumiselle ja lapsen kehittyvälle keskushermostolle
 • lapset tarvitsevat selvästi enemmän unta kuin aikuiset, joskin unen tarve on yksilöllistä
 • lapset eivät saa tarpeeksi unta ilman aikuisten tukea ja nukkumaan saattamista
lapsemme nukkuvat liian v h n
Lapsemme nukkuvat liian vähän
 • suomalaiset lapset nukkuvat vähemmän kuin muut länsieurooppalaiset lapset
 • unen määrä on vähentynyt 1990-luvulla (Tynjälä ym.)
 • lapset itse tietävät vanhempiaan paremmin kuinka kauan ovat nukkuneet tai kärsivätkö he unettomuudesta (Paavonen ym.)
 • jopa viidennes ala-asteikäisistä lapsista valvoo > 3 iltana/vko yli yhteentoista (Järventie)
miksi lapset eiv t nuku
Miksi lapset eivät nuku?
 • jotkut lapset ovat masentuneita ja ahdistuneita (Järventie)
 • osa on turvattomia; perhe-elämä on sekavaa ja kotona on mahdotonta rauhoittua
 • osa pelaa myöhään yöhön tietokonepelejä tai viihtyy muuten vain netissä
 • vanhemmat eivät valvo riittävästi lasten unensaantia
mit liian v h isest unesta seuraa
Mitä liian vähäisestä unesta seuraa?
 • lapsi, joka ei saa tarpeeksi lepoa, on levoton (Aronen ym.)
 • krooninen unenpuute on stressitekijä ja heikentää oppimistuloksia
 • leikki vaatii stressitöntä, levollista joutenoloa; se synnyttää mielikuvia ja on ”luovuuden äiti”
 • lepo herättää leikin, joka johtaa sisäisen autonomian kasvuun ja kykyyn ratkaista ristiriitoja luovasti, ei-tuhoavasti
stressi
STRESSI

Syntyy tilanteessa, jossa

 • vaatimukset ovat suurempia kuin voimavarat
 • näköpiirissä ei ole tyydyttävää ratkaisua tilanteeseen

Ilmenee kolmella tasolla

 • subjektiivinen kokemus
 • käyttäytymisen muutokset
 • neurokemialliset reaktiot
stressivaste
STRESSIVASTE
 • Stressivaste on fysiologinen vaste, johon osallistuvat
 • SAM – akseli: hypotalamus  sympaattinen hermosto  lisämunuaisydin. Adrenaliinin ja noradrenaliinin eritys kasvaa.
 • HPA –akseli: hypotalamus  aivolisäke  lisämunuaisen kuorikerros. Kortisolin määrä kasvaa.
normaali ja patologinen stressi
NORMAALI JA PATOLOGINEN STRESSI
 • stressivaste on normaali ja välttämätön ihmisen sopeutumiselle
 • lyhytkestoinen stressi auttaa suuntaamaan voimavarat optimaalisesti ja parantaa suorituksia (esim. koetilanne tai esiintymisjännitys)
 • pitkäkestoinen stressi on haitallinen kaikille, varsinkin lapsille
pitk kestoisen stressin seurauksia vauvalle i
Pitkäkestoisen stressin seurauksia vauvalle/I
 • hoidon laiminlyönnit ja kaltoinkohtelu aiheuttavat stressiä
 • siitä voi aiheutua aivo-orgaanisia muutoksia
 • solukatoa limbisessä järjestelmässä
 • hippokampusten vaurioita (muisti)
 • orbitofrontaalisen aivokuoren kehityshäiriö (impulssien hallinta, oman toiminnan ohjaus)
 • mantelitumakkeiden (amygdala) toiminnan häiriö
pitk kestoisen stressin seurauksia vauvalle ii
Pitkäkestoisen stressin seurauksia vauvalle/II
 • ”vuorovaikutustraumoista” voi seurata em. aivo-orgaanisia muutoksia ja niistä edelleen
 • vaikeuksia toisten tunteiden ymmärtämisessä
 • vaikeus hallita omia tunteita
 • impulsiivisuutta, levottomuutta, aggressio-ongelmia
 • alentunut kyky sietää stressiä ja vastoinkäymisiä
 • psyykkinen särkyvyys ja hauraus (”nahkamuna”)
stressinsietoon vaikuttavia tekij it
Stressinsietoon vaikuttavia tekijöitä
 • temperamentti: ”vaikea” lapsi kestää huonosti stressiä
 • aikaisempi stressi: mitä enemmän, sitä huonompi sieto
 • selviytymisen ja lohdun saamisen kokemukset
 • kiintymyssuhteen turvallisuus/turvattomuus
 • lahjakkuus ja luovuus
kiintymyssuhde
KIINTYMYSSUHDE
 • perustuu lapsen synnynnäiseen tarpeeseen olla hoivaajan lähellä varsinkin vaaran uhatessa
 • kiintymyssuhdemallit syntyvät vuorovaikutuksessa hoivaajan kanssa ensimmäisten 12kk:n aikana
 • ne kehittyvät kognitiivisen ja affektiivisen informaation pohjalta (”tieto” ja ”tunne”)
 • keskeistä lapselle on hoivaajan ennakoitavuus
turvallinen kiintymyssuhde
Turvallinen kiintymyssuhde
 • turvallisesti kiintynyt lapsi elää kognitiivisesti ennakoitavassa ympäristössä
 • hänen tunteitaan ymmärretään  empatiakyky kehittyy  eduksi myöhemmille sosiaalisille suhteille
 • vuorovaikutukseen voi tuoda myös kielteiset tunteet
 • lapsi on vapaa tutkimaan ympäristöä – siis oppii
v lttelev kiintymyssuhde
Välttelevä kiintymyssuhde
 • ympäristö on ennakoitava eli ”tieto” on oikeaa
 • voimakkaat tunneilmaisut johtavat hoivaajan loittonemiseen (”tunne” on väärää)
 • lapsi oppii estämään tunteiden esiin tuomista
 • ”mitä minun pitäisi tehdä että olisit minuun tyytyväinen?”
 • rationaalinen, etäistävä, aikuisten ehdoilla toimiva lapsi (”reipas”)
ristiriitainen kiintymyssuhde
Ristiriitainen kiintymyssuhde
 • ympäristö (hoivaaja) on arvaamaton: kognitio ei auta arvioimaan ympäristön turvallisuutta (väärä ”tieto”)
 • lapsi joutuu olemaan varuillaan ja kokee olevansa uhattuna
 • luotettavin tapa saada hoivaaja lähelle on voimakas tunnepurkaus, joko aggressiivinen tai vetoava (avuttomaksi heittäytyminen)
 • lapsen käytös on levotonta, koska hän on jatkuvassa valmiustilassa
organisoitumaton kiintymyssuhde
Organisoitumaton kiintymyssuhde
 • kumpikaan em. strategioista (välttelevä tai ristiriitainen) ei ole ollut tuloksekas
 • lapsi kokee olevansa vaarassa ja täysin keinoton (”fear without solution”)
 • seurauksena sympaattisen ja parasympaattisen hermoston samanaikaista aktivoitumista  dissosiaatiotaipumus
 • kroonisen stressin seurauksena voi syntyä keskushermoston kehityshäiriöitä
adhd i
ADHD - I

Attention Deficit Hyperactivity Disorder =

tarkkaavuuden häiriö, jossa yliaktiivisuutta

 • esiintyvyys lapsilla 4-10%; vaikeaa ADHD:ta 1,5%:lla lapsista
 • Opettajien arvioimana suurempi esiintyvyys kuin jos vanhemmat arvioivat (ryhmän merkitys)
 • yleisempi pojilla kuin tytöillä: 3:1 – 9:1 (kliiniset aineistot)
 • poikien ADHD lievittyy tai paranee useammin kuin tyttöjen
adhd ii
ADHD - II
 • ADHD on sairaudeksi luokiteltu neurobiologinen kehityshäiriö
 • ADHD:ssa on vahva perinnöllinen komponentti
 • Perintötekijät selittävät lähes 80% ADHD:stä
 • ADHD-lasten vanhemmilla ja sisaruksilla on 2-8 kertaa useammin samankaltaisia oireita
 • Dopamiinin (eräs aivojen välittäjäaine) aineenvaihduntaa säätelevät geenit näyttävät olevan tärkeimpiä ADHD:n genetiikassa
adhd iii muita syytekij it
ADHD – III - muita syytekijöitä
 • Hyvin pieni syntymäpaino, synnytystraumat, hapenpuute ja veren alhainen glukoosipitoisuus lisäävät neuropsykiatristen kehityshäiriöiden riskiä
 • Äidin raskaudenaikainen tupakointi ja alkoholinkäyttö lisäävät ADHD:n riskiä varsinkin niillä lapsilla, joilla opn geneettinen riski sairastua
adhd iv muita syytekij it
ADHD – IV – muita syytekijöitä

3. Äidin raskaudenaikaisella stressillä voi olla merkitystä

4. Kromosomipoikkeavuuksiin voi liittyä ADHD-oireita

5. Ympäristötekijät tuskin aiheuttavat ADHD:tä, mutta lisäävät yliaktiivisuutta ja monihäiriöisyyttä (käytöshäiriö)

6. Ruoan lisäaineilla tms. ei ole todistettua yhteyttä ADHD-oireyhtymään

adhd n diagnostiikka i
ADHD:n diagnostiikka I
 • tehtävä huolellisesti: tarvitaan ehdottomasti moniammatillinen tiimi!
 • vanhempia haastatellaan
 • lapselle tehdään psykologin, lastenpsykiatrin ja lastenneurologin tutkimus
 • päivähoidon/koulun näkemyksiä kuullaan (+ strukturoidut kyselylomakkeet)
 • laaja lapsen ja perheen elämäntapojen selvitys
adhd n diagnostiikka ii
ADHD:n diagnostiikka II
 • kuinka paljon lapsi nukkuu (lasta itseään täytyy myös haastatella)
 • kuinka paljon hän liikkuu
 • kuinka paljon hän käyttää tietokonetta; mitä pelaa, missä surfailee
 • onko perheessä ajankohtaisia stressitekijöitä (aviolliset ristiriidat, sairautta, sisaruksen syntymä jne)
adhd n diagnostiset kriteerit a tarkkaavuus
ADHD:n diagnostiset kriteerit – A: tarkkaavuus
 • Tarkkaamattomuutta kuvaavia piirteitä on yhdeksän, joista lapsella on oltava vähintään kuusi
 • lapsi tekee paljon huolimattomuusvirheitä
 • vaikea keskittyä tehtäviin tai leikkeihin
 • ei kuuntele kun puhutellaan
 • ei seuraa ohjeita; ei saa tehtäviä valmiiksi
 • ei osaa järjestellä töitään
adhd n diagnostiset kriteerit jatkoa a
ADHD:n diagnostiset kriteerit (jatkoa A)

6. on haluton tekemään pitkäjänteisyyttä vaativia tehtäviä

7. hukkaa tavaroita

8. häiriintyy herkästi ulkoisista ärsykkeistä

9. Unohtelee arkipäiväisiä asioita

adhd n diagnostiset kriteerit b levottomuus ja impulsiivisuus
ADHD:n diagnostiset kriteerit B: levottomuus ja impulsiivisuus
 • piirteitä yhdeksän, joista oltava kuusi
 • liikehtii levottomasti, kiemurtelee
 • ei malta istua paikallaan vaikka pitäisi
 • juoksentelee ja kiipeilee sopimattomissa paikoissa
 • ei jaksa leikkiä tai harrastaa mitään rauhallisesti
 • on jatkuvasti menossa
 • puhuu ylettömän paljon
adhd n diagnostiset kriteerit jatkoa b
ADHD:n diagnostiset kriteerit (jatkoa B)

7. vastailee kysymyksiin enne kuin niitä on ehditty edes esittää

8. ei malta odottaa vuoroaan

9. keskeyttää toisia; on tunkeileva

Oireiden on täytynyt alkaa ennen 7v ikää; kesto vähintään 6kk; esiintyvät ainakin kahdessa erilaisessa ympäristössä; ovat ikään ja kehitystasoon nähden sopimattomia

adhd n alatyypit
ADHD:n alatyypit
 • Pääasiassa tarkkaamattomuustyyppi (A-ryhmän kriteerit täyttyvät; B-ryhmän eivät)
 • Pääasiassa yliaktiivinen/impulsiivinen tyyppi (B-ryhmän kriteerit täyttyvät, A-ryhmän eivät)
 • Yhdistelmätyyppi

Harvinaisin alatyyppi on yliaktiivinen/impulsiivinen, yleisin tarkkaamattomuustyyppi

adhd esiintyy harvoin yksin n i
ADHD esiintyy harvoin yksinään - I
 • ADHD-oireista kärsivät lapset ovat usein sosiaalisesti kypsymättömiä
 • Heillä on usein oppimisvaikeuksia
 • Voi esiintyä oppositionaalisuutta
 • Lyhytkestoisen muistin häiriöitä
 • Lähes puolella esiintyy samanaikainen uhmakkuus- tai käytöshäiriö
 • Hyperkineettinen käytöshäiriö saattaa olla erillinen, perinnöllinen ADHD:n alatyyppi.
adhd esiintyy harvoin yksin n ii
ADHD esiintyy harvoin yksinään - II
 • Ahdistuneisuushäiriötä esiintyy 15-50%:lla ADHD-diagnoosin saaneista lapsista
 • Masennus on yleisempää kuin muussa lapsiväestössä (9-23%)
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö on suuren mielenkiinnon kohteena ja on joskus erotusdiagnostinen ongelma
 • Päihteiden käytön riski normaaliväestöön verrattuna on 2-3 - kertainen
adhd huomattavaa
ADHD - huomattavaa
 • ADHD merkitsee vain sitä, mitä sanomme sen merkitsevän
 • Oman toiminnan ohjausta säädellään useilla keskushermoston alueilla – ADHD ei ”sijaitse” millään tietyllä aivoalueella
 • Varhaisen hoivan laatu, kiintymyssuhde, traumat jne. vaikuttavat impulssikontrollin kehittymiseen
 • Diagnoosia ei saa tehdä ilmikäyttäytymisen perusteella
adhd n hoito i
ADHD:n hoito I
 • Psykososiaaliset hoitomuodot ovat ensisijaisia
 • vanhempien ja opettajan ohjaus
 • päivähoitoryhmän tai luokan muuttaminen
 • psyykkisen kuormittumisen vähentäminen
 • henkilökohtainen avustaja
 • Psykoterapia? – ensisijaisesti käyttäytymisterapia; psykodynaaminen terapia, jos vaikeita itsetunto-ongelmia
adhd n hoito ii
ADHD:n hoito II
 • Strukturoitu vanhempainohjaus (parent training) saattaa vähentää lasten käytösongelmia
 • Monimuotoiset psykososiaaliset hoidot lisäävät rakentavaa vanhemmuutta (ADHD-lapsi on haastava ja kuormittaa vanhempia)
 • Perheterapialla ei todennäköisesti ole vaikutusta ADHD:n ydinoireisiin
adhd n hoito iii
ADHD:n hoito III

”Räätälöidysti” esim.

 • Puheterapiaa
 • Neuropsykologista kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea oman toiminnan ohjausta ja taitoja ja antaa ohjausta lähiaikuisille
 • Vertaisryhmiä
 • Vanhempainryhmiä jne.
adhd n l kehoito i
ADHD:n lääkehoito I
 • Psykostimulantit: metyylifenidaatti lyhytvaikutteisena Ritalin, pitkävaikutteisena Concerta, Equasym retard); dekstroamfetamiini (Dexedrine)
 • Tutkittuja ja turvallisia, eivät aiheuta riippuvuutta
 • Hankalin haittavaikutus on painon lasku
 • Voidaan pitää taukoja viikonloppuisin ja loma-aikoina
 • USA:ssa 3-5 miljoonaa lasta napsii metyylifenidaattia päivittäin…
adhd n l kehoito ii
ADHD:n lääkehoito II
 • Uusi valmiste on atomoksetiini (Strattera), joka ei ole psykostimulantti
 • Käytetään jatkuvana lääkityksenä ja teho on ympärivuorokautinen
 • Vaikutus alkaa 2-6 viikon kuluessa ja on arvioitavissa vasta 8-12 viikon kuluttua
 • Sivuvaikutuksina usein vatsakipuja ja laihtumista