de preventiepiramide n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De preventiepiramide PowerPoint Presentation
Download Presentation
De preventiepiramide

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

De preventiepiramide - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

De preventiepiramide. Voor een integrale en positieve benadering van preventie. De preventiepiramide. Wetenschappelijk model voor de uitbouw van een preventie- en veiligheidsbeleid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De preventiepiramide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de preventiepiramide

De preventiepiramide

Voor een integrale en positieve benadering van preventie.

kenmerken van de preventiepiramide

Wetenschappelijk model voor de uitbouw van een preventie- en veiligheidsbeleid.

 • Geen ‘algehele bewapening’ tegen de crimineel. Men kan nooit volledige veiligheid verwachten, zonder dat men vrijheden ontneemt.
 • Preventie mag geen negatieve invloed uitoefenen op de maatschappij
 • De onderste maatregelen zijn belangrijker dan de bovenste. De onderste maatregelen zijn de basis
 • De preventiepiramide bestaat uit 5 verschillende niveaus.
 • Er is positieve oriëntatie en negatieve oriëntatie.
 • Als maatregelen gericht zijn op de samenleving is het positieve oriëntatie.
 • Als maatregelen probleemgericht zijn is het negatieve oriëntatie.
 • Er is attitudevorming en er zijn structurele maatregelen
 • De preventiepiramide is een integraal model.
Kenmerken van de preventiepiramide
de 5 niveaus

Niveau 0: De maatschappelijke context in zijn sociale, politieke en ecologische dimensie

 • Niveau 1: Fundamentele preventie
 • Niveau 2: Algemene preventie
 • Niveau 3: Specifieke preventie
 • Niveau 4: Curatieve maatregelen
De 5 niveaus
niveau 0 de maatschappelijke context in zijn sociale politieke en ecologische dimensie

Niveau 0 is het belangrijkste niveau. Het is de basis voor alle andere niveaus.

 • Niveau 0 is erg ruim. Uiteenlopende zaken horen hier thuis.
 • Maatregelen die bij dit niveau horen zijn: het gevoerde politieke beleid, de aanwezigheid van culturele rijkdommen, heersende opvatting over moraal en ethiek,…
 • Het preventiebeleid zal weinig opbrengen als er dit niveau problemen zijn.
 • Beleidsvoerders zullen dus een politiek moeten voeren die de preventiemaatregelen ondersteunen.
 • Op dit niveau kunnen we een preventiebeleid voeren in positieve of negatieve zin. Het is belangrijk dat men denkt aan de directe problemen en de samenleving.
Niveau 0: De maatschappelijke context in zijn sociale, politieke en ecologische dimensie
niveau 1 fundamentele preventie

Niveau 1 staat voor een algemeen leefkwaliteitsbevorderend beleid.

 • Deze maatregelen worden vaak vergeten. Toch zijn ze heel belangrijk bij een goed preventiebeleid.
 • Maatregelen op dit niveau zijn: een aangenaam uitziend stadion, goede organisatie van de wedstrijd, goede medische zorgen,…
Niveau 1: Fundamentele preventie
niveau 2 algemene preventie

Dit niveau heeft tot doel om onmiddellijk in te spelen op onveiligheidsgevoelens.

 • De maatregelen op dit niveau zijn vooral op de samenleving gericht.
 • Bij dit niveau denken we bijvoorbeeld aan projecten zoals fancoaching.
 • Deze maatregelen benaderen het probleem op een brede manier. Daardoor worden ze door sommige als minder direct en effectief aanzien.
Niveau 2: Algemene preventie
niveau 3 specifieke preventie

Dit zijn maatregelen die getroffen worden om problemen te voorkomen.

 • De analyse van het probleem en de oplossing zijn probleemgericht.
 • Het gaat hierbij om een aanpak van technopreventieve aard. Bijvoorbeeld: het plaatsen van hekkens, elektronische bewaking, het opstellen van een goed veiligheidsplan,…
Niveau 3: Specifieke preventie
niveau 4 curatieve maatregelen

Dit niveau is het meest specifiek. De graad van probleemgerichtheid is hier het grootst.

 • Deze maatregelen worden genomen wanneer het probleem zich al heeft voorgedaan.
 • Curatief betekent letterlijk ‘verzorgend’.
 • Voorbeelden op dit niveau zijn: goede vervolging, goede slachtofferbegeleiding, herstel, terugbetaling,…
Niveau 4: Curatieve maatregelen
attitudevorming en structurele maatregelen

Preventiemaatregelen kunnen ook op een verticale manier ingedeeld worden.

 • De linkerhelft staat voor attitudevorming, de rechterhelft voor structurele maatregelen.
 • Attitudevorming: het beïnvloeden van de mentaliteit van de betrokkenen. Bv. Door voorlichtingen, spreekbeurten, affiches, …
 • Structurele maatregelen: Grijpen in in de omgeving van de betrokkenen: bv. Hekkens plaatsen op plaatsen waar personen niet toegelaten zijn,…
Attitudevorming en structurele maatregelen
integraliteit

De preventiepiramide is een integraal model.

 • Beleidsvoerders moeten het probleem analyseren en aanpakken door rekening te houden met de verschillende niveaus.
 • De leefkwaliteit blijft het belangrijkste. Zo kunnen we ook het positieve blijven zien in de maatschappij.
 • Orde brengen in de maatregelen is ook belangrijk. Op die manier kunnen we het overzicht bewaren.
Integraliteit
slide12

Het is belangrijk dat we werken met de preventiepiramide als we een preventiebeleid willen opstellen.

 • Door het werken met de piramide krijgen we een ruimer beeld over preventie.
 • Het is belangrijk dat we zowel rekening houden met het directe probleem, als met de samenleving.
 • De onderste niveaus zijn het meest samenlevingsgericht, de bovenste het meest probleemgericht.
 • We kunnen ook telkens aan structurele maatregelen en attitudevorming werken.
 • Op die manier kunnen we dus een integraal en positief preventiebeleid opstellen.
Slot

Bron: Deklerck, J. (2006). Onveiligheid integraal aanpakken: de ‘preventiepiramide. Tijdschrift voor veiligheid, 5(3), 19-37.