a3 metoden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A3-metoden PowerPoint Presentation
Download Presentation
A3-metoden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

A3-metoden - PowerPoint PPT Presentation


 • 668 Views
 • Uploaded on

A3-metoden. Lean Handbok för Service och Tjänster , John Bichemo, Pia Anhede och Joakim Hillberg. Visuell kommunikation för att komma fram till beslut Ett effektivt hjälpmedel vid förbättringsarbete/ problemlösning. Lena Kjellman Kiebach 2010-11-10.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A3-metoden' - lawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a3 metoden
A3-metoden

Lean Handbok för Service och Tjänster, John Bichemo, Pia Anhede och Joakim Hillberg

Visuell kommunikation för att komma fram till beslut

Ett effektivt hjälpmedel vid förbättringsarbete/ problemlösning

Lena Kjellman Kiebach

2010-11-10

Källa: The Toyota Way – Lean för världsklass, Jeffrey K. Liker och

a3 metoden r
A3-metoden är …
 • Standard på pappersformatet, 2 stående A4-sidor = A3
 • Standardiserat rapportformat, en sida
 • Standardiserad dokumentation, rubriker
 • Enkel arkiveringsmetod
a3 metoden kan anv ndas till
A3-metoden kan användas till …
 • Planering
 • Budgetering
 • Kommunikation
 • Problemlösning
allm nt inneh ll i en a3 rapport
Allmänt innehåll i en A3-rapport …

Problem/ Avvikelse/ Ärende

Upprättad av/ Datum / Version:

Framtida önskade läget

- höger sida

Bakgrund

Beskrivning av nuläget

Analys - grundorsaker

- 5 varför

- fiskbensdiagram

Analys av nuläget

- vänster sida

Korrigerande åtgärder/ Lösning

- kort sikt

- lång sikt

Implementeringsplan

- vad, vem, när?

Kostnadsfördelar

Tester och utvärdering

Uppföljning

Godkänd av:

rubrik

A3 Strategi

Ämne:xxx

Avd/ Enhet: xx

Rubrik

J F M A M J J A S O N D

Upprättad av: xx

Version och datum: xx

slide6

A3 Problemlösning

Problem/ Avvikelse/ Ämne:xxx

Avd/ Enhet: xx

Godkänd av: xx

Upprättad av: xx

Version och datum: xx

slide7

Arbetet med Vård i rimlig tid 2010

Ämne: xxxxx

Avd/ Enhet: xxxxx

xxxx

Version och datum: xxxxx

Upprättad av: xxxxx

Beslutad av: xxxxx

slide8

Ämne: Vård i rimlig tid på SUS 2010 – planerad vård

Avd/enhet: Staben för Forskning och utveckling

Skapa förutsättningar - Överenskommelser

 • Beredningsgrupp
 • Stabschef FoU
 • Divisionschef
 • Chefläkare
 • VGA/TK

Rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet,på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad och bara en gång

SUS

Uppföljningsmöten - Divisionsnivå

VGA/TK

 • Ansvarig divisionschef
 • Uppföljning, ledning och styrning
 • Åtgärder vid avvikelser från måltal
 • Körevision genomförs och är klar – när?

Info och stöd

Division

 • Arbetsgrupp
 • VGA/TK
 • VIS
 • Lean
 • Kommunikation
 • Ansvarig i divisionsstaben
 • Uppföljning av resultat
  • Leverans – Kvalitet

Info och stöd

 • Ansvarig klinikchef
 • Uppföljning ledning och styrning
 • Implementering och tillämpning av
  • Medicinska indikationer och Praxis x 2

Klinik

Info och stöd

 • Ansvariga på kliniken
 • Inflöde: Remisshantering/ Op.anmälan/ÅB
 • Planering: Schema och samplanering
 • Info/kommunikation – väntande patienter:
  • Medicinskt ansvarig, läkare
  • Planerare/koordinator, ssk
  • Administrativt stöd, med. sekr.
  • Ansvarig för kvalitetssäkring och rapportering
 • Nätverk
 • Workshop
 • Tillgänglighetsseminarium

Enhet

MOTT

OP

US

 • Fokusområden 2010
 • Körevision (Kvalitetssäkring – Samordning)
 • Kontroll över inflödet
 • Produktionsplanering
 • Information och kommunikation

Författare: Lena Kjellman Kiebach, Marie E Nilsson, Christina Landegren, Annika Ralsmark

Version och datum: 4, 2010-04-23 Beslutad i ledningsgruppen SUS 2010-04-26