2009 - 2014 -
Download
1 / 22

2009 - 2014 - forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar de reguljära verksamheterna. - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

2009 - 2014 - forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar de reguljära verksamheterna. Utvecklat inom ramen för finansiell samordning - FINSAM. Version 3.0 Ökad evidens Tidiga insatser Ökad landsting samverkan. utvecklingsplan. Version 2.0 Ansvarfördelning kan bli tydligare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2009 - 2014 - forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar de reguljära verksamheterna.' - lawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2009 - 2014 -forts.

Samlokaliserad samverkan som kompletterar

de reguljära verksamheterna.

Utvecklat inom ramen för finansiell samordning - FINSAM


Version 3.0

Ökad evidens

Tidiga insatser

Ökad landsting

samverkan

utvecklingsplan

 • Version 2.0

 • Ansvarfördelning kan bli tydligare.

 • Vissa kompetenser saknas.

 • Insatserna matchar inte behoven fullt ut.

 • Det finns fortfarande unga som hamnar mellan stolarna.

 • Kvalitetssäkra rutiner och införa bra uppföljningsverktyg.

 • Bättre kanaler för samverkan inom hälsovården.

 • Studiemotiverande insatser.

utvecklingsplan

En dörr in

2009-2011

Samlokaliserad och integrerad

samverkan

projektansökan

2009-2011

GT-Unga

Förprojekt

2006ÅKLAGARE Crisis

FÖRVALTARE

SJUKSKÖTERSKA

KURATOR

LÄKARE

SKULDSANERARE

Kriminal-

vård

HANDLÄGG FK

GOD MAN

KURATOR

Psykiatrisk

vård

POLIS

Försörjning

SKÖTARE

VÅRDARE

SOCIONOM IFO

ADVOKAT

PSYKOTERAPEUT

ARBETSFÖRMEDLARE

ARBETSTERAP

PSYKOLOG

KRONFOGDE

BOSTADSFÖRETAG

SJUKGYMNAST

DOMARE

LÄKARE

BISTÅNDSBEDÖM

Somatisk

vård

Personer med

”diffus

problematik”

UNGDOMSTORGET

BOENDESTÖD

SJUKSKÖT

SKÖT

BOENDE

Boende

DISTRSKÖT

BARNMORSKA

SSK AVGIFTNING

BEHHEM

HANDLED SYSS

Beroende-

vård

ARBETSVÄGLED

OSA-HANDLED

Sysselsättning

MARIA UNGDOM

RSMH

SYOKONSULENT

LVU

ALKOHOLTERAPEUT

IFS

SPECILAPEDAGOG

Social liv & sammanhang

Familj & Sociala nätverk

Skola &

utbildning

Missbruks-

vård

LÄRARE

BEHHEM

ELEVASSISTENT

SOC BARN/UNGA

SKOLSKÖTERSKA

BOENDESTÖD

BUP

SOCIONOM

KURATOR

MOBBINGTEAM

FÄLTASSISTENT


vv Crisis

Umeå Kommun

25%

Arbetsförmedling

25%

FINSAM Samordnings-

förbundet Umeå

Försäkringskassan

25%

Västerbottens

Läns Landsting

25%


Styrelsen: Crisis Ersättare:

Umeå kommun: Christer Lindvall (s) ordf. Gunilla Berglund (m)

Försäkringskassan: Mikael Broman (tj.man) Vakant (tj.man)

Lanstinget: Ulf Björk (s) Christer Bäckman (fp)

Arbetsförmedlingen: Carola Larsson (tj-man)vice ordf. Magnus Fjellström (tj-man)

Beredningsgrupp:

Försäkringskassan: Carola Johansson

Arbetsförmedlingen: Carola Larsson

Lanstinget: Anki Andersson, Christina Wennberg-Granberg

Umeå Kommun: Helen Andersson

Förbundschef:

Mikael Holmlund

Ungdomstorget

Arbetslivsinriktad rehabilitering.16-29 år

Mellansteget

ARiS

Hikikomori

Våga Växa

Steget Vidare

Arbetslivsinriktad rehabilitering.

25 +

NAFS-Samverkansplattform närsjukvård.

Hälsocentraler och kliniker NUS

SAMS

O-klassade

Insteget

Sysselsättnings-

fasen

Supported Employment

Nätkraft/socialpsyk

Stödstrukturer sociala företag.

Företagsringar.


Var finns samverkansarbetet

Samverkan Crisis

Samverkan

Samverkan

Var finns samverkansarbetet?


32 Crisis medarbetare

26 samlokaliserade

7 olika verksamheter

10 yrkeskategorier

1 Introd.prog.

Informationsansvarig

Ej samlokaliserad

5 + 5VIVA arbete unga/ arbetskonsulenter

1 Introduktions programmen

Informationsansvarig

5Socialtjänst/

Ungdomsslussen

socialsekreterare

3 Daglig verksamhet

2 arbetskonsulenter

1 specialpedagog

Ungdomstorget

7 styrgrupp +

1 Utvecklingsledare

3Försäkringskassan

Personliga handläggare

3Landstinget/

Psykiatrin

2 Arbetsterapeuter

1 Psykolog

2 Försäkringskassan

Personliga handläggare

5 Arbetsförmedlingen

3 Arbetsförmedlare

2 SIUS


Olika kulturer, logiker, uppdrag, styrning och ansvar Crisis

Social rehabilitering

Arbetslivsinriktad

rehabilitering

Utförare

Beställare

Kommun

AF

 • 2 SIUS-konsulenter

 • 7 arbetsmarknadskonsulenter + (3 DV)

 • 1 Psykolog

 • 2 Arbetsterapeuter

3 arbetsförmedlare

5 socialsekreterare

3 personlig handläggare +

(2 personliga handläggare)

1 informationsansvarig IM

Nationellt

Lokalt

regionalt

14 st.

15 st.

VLL

FK

Arbetsförmåge-bedömning

Medicinsk rehabilitering


23 Crisis 700 -3200 = 20 500

Nyanlända

Introduktionsprogrammen

Ej behörig nationellt gymnasieprog

Särskola

Ungdomstorget 3.0

Dv:90

Soc/ f-stöd. 380

FK 580

AF: 1070 varav

F-kod: 152 +

103 ( 25-29 år)

NEET`s Finns inte i några register2011: 1314 varav…

Hemmasittare? 200Utbildning
Utbildning Crisis


Pelles 10 neds ttningar
Pelles Crisis 10 nedsättningar

Asperger/autism

ADHD/ADD

Depression

Psykossjukdom

Oro/ångest

Panikångest

Självskadebeteende

Alkoholproblematik

Familjeproblematik

Sömnstörning

Inget gymnasiebetyg


Försörjningsstöd Crisis

Aktivitetsersättning

VIVA1-31

Anders

Maria

AF 1- 31

Michael

Yvonne

Info.torg

Hemsida

Facebook

Viva 1-31

Peter

Veronica

AF 1-31

Kerstin

TEAM 1

TEAM 3

Ärende-

beredning

Tis. 8:30 alt. 10:15

Ärende-

beredning

Mån. 8:15

-9:30

US 1-31

Per

Anna

Emma

Carina

Monica

FK1-31

Christine

Åsa

Lars Åke

(Henrik, Jenny Raisa)

INTRO-

DAGAR

IM

Joel

ARiS:

Sara, Anna

ARiS:

Lena/ Jenny

Psykolog

Johanna

Psykolog

Johanna

SIUS

Katarina F

Glenn T

Katarina

7 Styrgrupps

representanter

Våga växa

Johanna

Birgitta.

TVÄRGRUPPER

.

Metod

Kommunikation

Arbetsgivare

Värdegrund

Målgrupp


Gemensam bedömning Crisis

Identifiera samverkan

Samordnade Insatser

Identifiera särskilda behov

Färdigheter

Motivation

Drivkrafter

Rädslor

Kartläggning,

Observation,

Samtal

Af

Viva

Individuella

Behov och

Mål

3 Intro.dagar

Kl.9-11:30

At

Psyk.

Arbetslivsinriktad

rehab.

Soc.

IM

Social rehab.

Församtal

FLERPART

planering

i samverkan

GK

Medicinsk

rehabilitering

Individuellt spår

Viva

Af

Arbete/Studier

Information från

Sesam, studievägledning

Af, ARiS, Mellansteget m.fl.

At

Psyk.

Fk

Annat

(Dv)

Övrig Samverkan


Modell f r arbetslivsinriktad rehabilitering
Modell för Arbetslivsinriktad rehabilitering Crisis

Socialt kooperativ

SAK i Umeå

Chansen

Funktionshindrad

Mellansteget

Dyslexi/yrkesorientering

Arbetsprövning

FUB: Iris Hadar

Asperger

SIUS

Nätkraft

Utredningar

Företagsringar

Arbetsprövning

Rehab

särvux

LEV.

Arbetslivsresurs

personalstrategerna

Aris 2

ASA

VIVA- Resurs

Praktik

RESA

JSA

Hikikomori

Psykolog

NOVA

Praktik

Aris 1

UGA

Vägledning

Coachning

+17 platser

SEsam

stegen

Våga växa

Sesam extern

SEsam

Rest/adm/fastigh

Coachning

FUB

Förberedande

Utb.

Arbetsmarknadsutbildning

LEV.

Miroi

Öppenvård

VIVA vägledning

/komvux

Rådgivning

Ungplan Målet

KRami

Mycket stöd

Nära arbetsmarknad


Övrig AF Crisis

304

Snittålder:ca. 22 år

Minst 2,4 handläggare/ungdom

Ind. planering

303

46 %

54 %

SIUS

63

Arbetsförmedlingen

Aktivitetsstöd/

Utvecklingsersättning

5 arbetsförmedlare/SIUS

65,5 %

Ambassadör

11

NOVA

55

Perioden 090914-131231 Totalt 1332unga

Praktik

170

Arbetsprövning

98

NOVA 2

141

Access

60

Socialtjänsten

Försörjningsstöd

5 socialsekreterare

65 %

ASA

31

Arbete

Del/heltid,subv

394 =29,6 %

Av deltagare

D4me

14

Intro.dagar

728

Övrigt kommun

84

Försäkringskassan

Aktivitetsersättning

3-6 personliga handläggare

26,5 %

Övrig FK

18

60,5 % Viva Arbete Unga

9 arbetskonsulenter

Studier

Del/heltid/aub

251 = 18,8 %

Av deltagare

242 Indiv. spår

SEsam Stegen

145

6 %

Introduktionsprogrammen

CSN

1 uppföljningsansvarig

362 övrig samverkan

Bortfall, uppstart, endast AF/FK etc.

SEsam Intern

139

SEsam Extern

13

Övriga aktörer

Kooperativ etc.

27

1 %

Dagligverksamhet

LSS

3 arbetskonsulent/pedagog

Annat

73

Psykolog 49

Mellansteget

64

NUS 35

Öppenvård

1

Västerbottens-

Läns Landsting 15,5 %

ARiS 56

Ungsam

109 ind. 55 grupp+ 96 info+70 konsult


Arbeta, studera, flickvän Crisis

Fungera normalt

Magnus

16-19 år

Depression

Fobisk personlighetsstörning

Dysmorfofobi

(upplever sig ful, avvikande utseende)

Familjen viktig/trygg uppväxt

Samhälle utanför Umeå

Tränar

Gillar laga mat

Svårigheter med koncentration /läs-

och skrift.

Blyg

Dålig självkänsla

BUP

Flyttar till annan stad

Vill vara anonym

Psykoterapi 10 ggr-avbröt

Ångestdämpande läkemedel

Behandling 8 mån- blev ej bättre

Uppenbarelse

Kommer leva livet isolerad

Starkt obehag i sociala sammanhang

Symtom förvärras

2 terminer gymnasiet

16 år

17 år

18 år

19 år

sjukskriven


. Crisis

Ödmjuk, nedstämd

Neutralt ansiktsuttryck

Är oftast inomhus

Åker inte kollektivt

Storhandlar vissa utvalda tider

Åker skidor när det är mörkt

Undviker speglar

Dagliga självmordstankar

Arbeta, studera, flickvän. Fungera normalt

Magnus

20-28 år

Flyttar tillbaka

Till förra staden

Arbetar 1 dag på restaurang

50%

lämnar återbud

Utskriven fr psykiatrin 1vec.

Praktik

via FK

Flyttar till ny stad

Fhs- Idrott. Avbrott efter 4 mån

Aktualiserad av FK

Arbetsprövning Restaurang

Restaurang 1 vec.

Flyttar tillbaka

Till Umeå

Flyttar tillbaka

Till Umeå

Socialfobigrupp

Identifierar sig ej

Inte sökt arbete eller studier

ARiS

ASA

20 år

21 år

25 år

26 år

28 år


. Crisis

Magnus

28-30 år

Suicid

Privata alternativ

Stressad

Less på föräldrar

BAS?

Psykiatrin

Studiebesök

Vuxenstöd

Socialfobigrupp

Ledsagare

ARiS

Arbetsprövning Restaurang

Sjukersättning??

AF

ASA

30år

29 år


ad