slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program NILAM: Pelaksanaan, Cabaran dan Cadangan Pemantapan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program NILAM: Pelaksanaan, Cabaran dan Cadangan Pemantapan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Program NILAM: Pelaksanaan, Cabaran dan Cadangan Pemantapan - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Program NILAM: Pelaksanaan, Cabaran dan Cadangan Pemantapan. Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. PERANAN BTP DALAM PEMBANGUNAN PSS. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. - Persidangan Kebangsaan PSS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program NILAM: Pelaksanaan, Cabaran dan Cadangan Pemantapan' - lavina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Program NILAM:Pelaksanaan, Cabaran dan Cadangan Pemantapan

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Bahagian Teknologi Pendidikan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

slide2

PERANAN BTP DALAM PEMBANGUNAN PSS

 • Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan.

- Persidangan Kebangsaan PSS

- Anugerah PSS Cemerlang

- Program Membaca

- Kursus-kursus Pengurusan PSS

- Khidmat Bantu

slide3

KRITERIA PSS CEMERLANG

 • Kemudahan Fizikal, Peralatan dan Bahan.
 • Pengurusan dan Perolehan PSS.
 • Penggunaan PSS.
 • Pelaksanaan Program NILAM.
 • Program Peningkatan PSS.
 • Kriteria khusus.
slide4

Program NILAM

1. Latar Belakang

Program NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) merupakan penggabungan atau adunan kesemua aktiviti galakan membaca. Program ini adalah sesuatu pendekatan penggalakan penyuburan tabiat membaca yang berterusan.

Mula dilaksanakan ke semua sekolah rendah dan menengah pada tahun 1999 melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998 bertarikh 22 Mei 1998.

slide5

2. Matlamat

- Supaya terbina tabiat membaca di kalangan murid-murid.

3. Objektif

- Menjadikan murid banyak membaca.

- Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini.

slide6

4. Tahap dan Pengiktirafan

Tahap 1 – Jauhari

i)Sekolah Rendah

slide9

5. STRATEGI PELAKSANAAN

5.1 Kumpulan Sasar

Tahun 1 sekolah rendah hingga tingkatan 6 sekolah menengah.

5.2 Aktiviti Galakan Membaca

Pelbagai jenis dan bentuk aktivitisedia ada ataupun baru.

5.3 Bahan Bacaan

Semua koleksi buku di PSS dengan sokongan daripada Perpustakaan Awam, Perpustakaan Bergerak dan lain-lain.

slide10

5.4 Masa

 • dalam jadual waktu mata pelajaran bahasa (BM dan BI).
 • masa khas untuk semua warga sekolah. Contoh, 10 minit sebelum / selepas waktu sekolah / rehat.
 • waktu untuk aktiviti PSS yang melibatkan pengajaran kemahiran membaca.
 • waktu pengajaran bahasa kelas peralihan seperti pekeliling Bil. 17/1998.
 • masa senggang semasa aktiviti tertentu seperti perhimpunan dan lain-lain yang sesuai.
slide11

5.5 Peranan

i)Pengetua / Guru Besar / guru PSS

 • - memastikan kejayaan dan keberkesanan program.
 • - menjalankan penyelarasan dalam pemilihan bahan, penyediaan rekod dan pengiktirafan.
 • ii) Ibu bapa
 • - untuk kesinambungan membaca di rumah.
slide12

5.6 Pengiktirafan NILAM

Perlu diiktiraf dan dipiawaikan pencapaian membaca melalui NILAM supaya menjadi pemangkin budaya suka membaca sepanjang hayat.

JAUHARI:

Emas

NILAM

RAKAN PEMBACA

Nilam

slide13

6. Status terkini

Berdasarkan maklum balas negeri-negeri

sehingga 31 Disember 2001:

 • Semua sekolah rendah dan menengah melaksanakan Program NILAM.
 • Pencapaian kemajuan program adalah berbeza-beza antara negeri-negeri.
slide14

Hanya kira-kira 20.5% murid sekolah rendah mencapai tahap JAUHARI dalam 4 kategori yang ditetapkan, iaitu Gansa, Perak, Emas dan NILAM. Pencapaian bagi tahap RAKAN PEMBACA pula ialah kira-kira 7.7%.

slide15

Hanya kira-kira 15.9% pelajar sekolah menengah mencapai tahap JAUHARI dalam keempat-empat kategori yang ditetapkan. Pencapaian bagi tahap RAKAN PEMBACA pula ialah 8.6%.

slide18

Lampiran C

RAKAN PEMBACA (SEKOLAH RENDAH)

slide19

Lampiran D

RAKAN PEMBACA (SEKOLAH MENENGAH )

slide21

Antara halangan atau isu-isu perlaksanaan Program NILAM ialah:-

Masih terdapat pelajar tidak menguasai kemahiran asas dan tidak boleh turut dalam Program NILAM.

Kurang bahan bacaan.

Peruntukan perpustakaan tidak mencukupi.

Murid lebih berminat membaca buku fiksyen daripada buku ilmiah.

Murid lemah sukar untuk mengisi buku rekod membaca.

Murid meniru rekod kawan.

Murid tidak merekod.

slide22

viii.Masa untuk guru menyemak buku rekod membaca terhad.

ix.Buku cepat rosak.

x.Murid sukar mengenal penerbit dan pengarang.

xi.Murid menyalin sinopsis tanpa membaca.

xii.Kurang galakan daripada ibu bapa.

xiii.Aktiviti sekolah terlalu padat.

xiv.Murid kurang minat membaca buku Bahasa Inggeris.

slide23

Antara tindakan yang diambil untuk mengatasi halangan termasuklah:-

Kelas pemulihan diadakan untuk mengatasi masalah murid yang belum menguasai kemahiran asas.

Guru menyemak buku rekod membaca dengan lebih kerap supaya murid merekod apa yang telah dibaca.

Kelas tambahan khas untuk Program NILAM diadakan kerana 30 minit tidak cukup untuk membaca.

Perpustakaan dibuka pada waktu petang dan Sabtu supaya murid boleh meminjam buku.

slide24

vSekolah dan PIBG mengadakan aktiviti penambahan kewangan untuk membeli buku.

viGuru membantu murid mengisi buku rekod membaca sehingga mahir.

viiMurid diminta menceritakan apa yang telah dibaca supaya ia tidak meniru rakan atau menyalin sinopsis.

viiiMengadakan ceramah membaca agar murid tahu peri pentingnya mambaca dan bahan-bahan bacaan yang baik.

ixMemberi pendedahan kepada ibu bapa tentang kepentingan membaca agar mereka boleh memberi galakan kepada anak-anak.

slide25

xGuru dari SJK(Tamil) menterjemahkan bahan bacaan ke Bahasa Tamil untuk mengatasi kekurangan bahan bacaan dalam Bahasa Tamil di pasaran.

xiMenambah koleksi buku fiksyen.

slide26

Cadangan

Pemantapan

slide27

Maklumbalas

 • pencapaian program masih lagi rendah.
 • tidak semua murid terlibat dalam aktiviti pembacaan.
 • rata-rata pelajar banyak membaca buku-buku fiksyen.
 • buku dalam bahasa melayu.
slide28

Langkah-Langkah Pemantapan Program NILAM

 • Semua pihak terlibat.
 • Adakan pelbagai aktiviti yang kreatif dan menyeronokan.
slide29

BTP Urusetia Jawatan Kuasa Induk Gerakan Tabiat Membaca KPM

 • Anugerah Pusat Sumber Sekolah Cemerlang.
 • Kursus-kursus pembacaan dan kemahiran maklumat.
 • Penubuhan Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah.
 • Peruntukan khas bagi memperolehi bahan bacaan.
slide30

Kerjasama dan sokongan

 • Jabatan Pendidikan Negeri.
 • Pejabat Pendidikan Daerah.
 • PSPN/BTPN dan PKG.
slide31

Kejayaan Program

Bergantung kuat kepada:

 • Pengetua / Guru Besar.
 • Ketua-ketua Bidang.
 • Panatia Mata Pelajaran khasnya Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Guru-guru kelas.
 • Semua guru.
slide32

Peningkatan Martabat PSS

 • Pemilihan pengawas PSS.
 • Pengiktirafan Jauhari NILAM dan Rakan Pembaca.
 • Orientasi PSS
 • Program Pendidikan Ibubapa.
slide33

Media Massa

 • Promosi dan iklan mengenai perkhidmatan perpustakaan.
 • Ulasan buku.
slide34

Kerjaya

 • Sesi temuduga.
 • Menjawab soalan mengenai buku-buku yang telah dibaca.
slide35

Penutup

“Hari ini tidak ada negara kaya dan maju yang tidak mempunyai maklumat”.

YAB Datuk Seri Dr. Mahathir Muhamad.

Dalam buku “Malaysia: Langkah ke Hadapan”

slide36

TERIMA

KASIH