demokr cia autokr cia oligokr cia a hazai pszichi tria szervezet ben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEMOKRÁCIA, AUTOKRÁCIA, OLIGOKRÁCIA a hazai pszichiátria szervezetében PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEMOKRÁCIA, AUTOKRÁCIA, OLIGOKRÁCIA a hazai pszichiátria szervezetében

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

DEMOKRÁCIA, AUTOKRÁCIA, OLIGOKRÁCIA a hazai pszichiátria szervezetében - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

DEMOKRÁCIA, AUTOKRÁCIA, OLIGOKRÁCIA a hazai pszichiátria szervezetében. Dr Danics Zoltán HUMANED magánpraxis Nagykálló, 2009.08.27. absztrakt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DEMOKRÁCIA, AUTOKRÁCIA, OLIGOKRÁCIA a hazai pszichiátria szervezetében


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
demokr cia autokr cia oligokr cia a hazai pszichi tria szervezet ben

DEMOKRÁCIA, AUTOKRÁCIA, OLIGOKRÁCIAa hazai pszichiátria szervezetében

Dr Danics Zoltán

HUMANED magánpraxis

Nagykálló, 2009.08.27.

absztrakt
absztrakt

A betegjogok védelme, a társadalom állami és civil szervezeteinek figyelme, beleszólása a betegekkel való bánás mikéntjébe jelentős demokratikus irányú elmozdulást eredményeztek az orvos-beteg kapcsolatok területén. Vajon a szakma szervezetein, orvos-orvos kapcsolataiban változott-e az évszázados hierarchikus, autokratikus viszony, demokratizálódott-e a szakmai közélet?

Miért gondoljuk, hogy míg a „nagybetűs társadalomban” a demokratikus és civil működésformák között csetlünk-botlunk, a pszichiátria színpadán jobban boldogulunk a demokratikus gyakorlattal? Egyáltalán, vészhelyzetben – amiben vagyunk - nem alkalmasabb-e az autokratikus (esetleg oligokratikus) vezetés, ahol a döntések egy vagy néhány kiválasztott kezében összpontosulva gyorsabban, hatékonyabban meghozhatók és megvalósíthatók? Szervezetek működését kutató szakemberek megegyeznek abban, hogy az autokratikus vezetés hatékonyabb a sürgős döntést igénylő helyzetekben (pl. mentéskor, katasztrófa idején), vagy akkor, ha a szervezet tagjai rosszul tájékozottak és alulmotiváltak. De vajon hová soroljuk a pszichiátria mai mezejét? És demokratikusan működik-e a pszichiátria rendszere, szervezete, vagyis van-e kellő beleszólása a döntésekbe a tagságnak. És akarja-e a tagság, hogy érdemben beleszóljon a döntésekbe, vállalva a felelősség rá eső súlyát, vagy egyszerűen nincs tisztában jogaival, feladataival a demokrácia színpadán? A fiatal és a (kevésbé fiatal) szakemberek tudják-e, tanulják-e valahol, ismerik-e a demokrácia szabályait, gyakorlati csínját-bínját?

slide3
δημοκρατία
 • δημος (démosz) + κρατειν (kratein)
slide5

"A demokrácia a kormányzat rossz formája, amely azonban még mindig jobb az összes többinél„

Winston Churchill

a demokr cia sz momra
A DEMOKRÁCIA SZÁMOMRA
 • Amiben jobban érzem magam, mint az autokráciában
  • Mert beleszólhatok a minket (mint közösséget) érintő kérdésekbe
  • Mert egyenrangúnak érezhetem magam
  • Mert informáltnak tudhatom magam
  • Mert nem atyáskodnak fölöttem erre erőszakosan jogot vindikáló személyek
demokratikus m k d s
DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉS
 • A demokratikus működés nem automatikus
 • A szervezetek/közösségek bizonyos fejlettségi szintjén válik igénnyé és működési lehetőséggé
 • Sok „macerával”, konfliktussal jár
 • Autokrácia-demokrácia spektrumDEMOKRATIKUS ---------------------------------AUTOKRATIKUS
demokratikus m k d s1
DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉS
 • A szervezet tagjai érdemi beleszólással bírnak a döntésekben, azok előkészítésében
 • az irányítás is közös
 • A vezető
  • a többség döntéseit végrehajtó
  • nem a szervezetet uraló személy
  • teret enged a tagok ötleteinek a döntésekben
 • Elégséges kommunikáció a vezetés és a tagok között
demokratikus m k d s2
DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉS
 • Szemléleti/beállítódási
  • a szervezet tagjai és vezetői igénylik
   • egymás véleményét (támaszkodnak azokra)
   • a többiek beleszólását a döntésekbe
   • a kommunikációt
   • Az információk minél nagyobb hozzáférhetőségét
demokratikus m k d s3
DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉS
 • Szervezeti/intézményi
  • Közösségi fórumok
  • Működési szabályok
  • Képviseleti forma
  • Választott vezetők
  • Rendszeres (1-2-3-stb.) évenkénti szavazások
slide14

A HATÉKONY MŰKÖDÉSI MÓDOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

 • a szervezet hagyományai, kultúrája
 • a helyzet természete
 • A tagok és a vezető karaktere
 • a tagok képességei, ahogy a vezető észleli
 • a munka milyensége (unalmas, érdekes)
 • a vezető tapasztalata és képzettsége
 • az interperszonális kommunikáció minősége az adott szervezetben
a m k d si m dot befoly sol t nyez k az eg szs g gyben
A MŰKÖDÉSI MÓDOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐKAZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
 • az orvoslás szervezeti felépítése nagyrészt hierarchikus - totalitárius rendszerek
 • alá-fölérendeltségi viszony vs partneri viszony
 • a pszichiátria érzékenysége a társadalmi mozgásokra, változásokra
 • a gazdasági szempontok beáramlása az egészségügybe
demokratikus st lus el nyei
DEMOKRATIKUS STÍLUSelőnyei
 • fokozza a tagok tudásának, tapasztalatának felhasználását a cél érdekében
 • javítja a tagok motivációját
 • javítja a szervezeti/közösségi morált
 • fokozza a tagok elégedettségét felelősségük és beleszólási lehetőségük növelése révén
 • a célok elfogadhatóbbá válnak
 • csökken a korrupció lehetősége
 • csökken a protekcionizmus mértéke
demokratikus st lus h tr nyai
DEMOKRATIKUS STÍLUShátrányai
 • A döntéshozatal lassú (a konzultációk miatt)
 • a pontos direktívák hiánya nehezíti a célok elérését
 • egyes tagok szoros szupervízió hiányában nem képesek dolgozni
 • a tagok bevonása jelentéktelen kérdések eldöntésébe és ugyanakkor a lényegi döntésekből való kizárásuk fokozott elégedetlenséget gerjeszt
autokratikus st lus
AUTOKRATIKUS STÍLUS
 • A vezető a (lényegi) döntéshozásba nem enged beleszólást, önmaga dönt, saját megfontolásai alapján
 • Az információkat a hatalom eszközeként kezeli
 • Az információkat erősen szelektálva osztja meg
autokratikus st lus1
AUTOKRATIKUS STÍLUS
 • instrukciókkal irányít
 • szoros ellenőrzést gyakorol beosztottjain
 • jutalmazás és büntetés a fő befolyásolási módok
 • A kritikát nem tűri
autokratikus st lus2
AUTOKRATIKUS STÍLUS
 • 1.) Diktatórikus
 • 2.) Paternalisztikus
autokratikus st lus3
AUTOKRATIKUS STÍLUS
 • 1.) Diktatórikus
  • formálisan sem enged beleszólást a döntésekbe
  • jutalom és büntetés
autokratikus st lus4
AUTOKRATIKUS STÍLUS
 • 2.) Paternalisztikus
  • a tagok látszólag beleszólhatnak a döntésekbe
  • tiszteletet és engedelmességet követel
  • az engedelmesség jutalmazott
  • A kritika látens megtorlást eredményez
  • kevés önálló vélemény megengedett
autokratikus st lus el nyei
AUTOKRATIKUS STÍLUSelőnyei
 • Világosan meghatározott feladatok és célok
 • gyors döntési lehetőség
 • a tagok kevés feladatot és felelősséget kapnak
 • a vezető(k) koordinálják a munkát és a feladatok elosztását
autokratikus st lus h tr nyai
AUTOKRATIKUS STÍLUShátrányai
 • A tagok tudásának, tapasztalatának limitált felhasználása
 • a tagok kezdeményezéseinek gátlása
 • a tagok nem érzik felelősségüket és fontosságukat a működési folyamatokban
 • a vezető távollétében a munkát nem vagy csak részben végzik el
autokratikus st lus megfelel
AUTOKRATIKUS STÍLUSmegfelelő
 • Ha a tagok
  • motivációja alacsony
  • kevéssé érdekli őket a feladatuk
  • tudásuk csekély
  • nincs kommunikációs igényük a vezetéssel
 • Ha a munka
  • unalmas, ismétlődő
  • rosszul fizetett
  • a munkakörülmények rosszak
demokr cia ismeret
DEMOKRÁCIA-ISMERET
 • Nem tanítják
 • Otthonról, óvodából, iskolából
 • Közéletből lessük el
 • Hiánya jelentősen akadályozza a közösség/szervezet működésének kiteljesedését
 • A hozzáférés nem elégséges volta a hatalom birtoklásának egyik eszköze
kontingencia elv
KONTINGENCIA ELV
 • A vezetési stílus megválasztása
  • az adott helyzetnek
  • a szervezet érettségi, motiváltsági fokának megfelelő kell legyen
a kontingencia elv el nyei
A KONTINGENCIA ELVelőnyei
 • a.) a vezető mindig az adott helyzethez illesztheti viselkedését és nem kell ideológiai alapon döntenie
 • b.) a vezető viselkedése jobban illeszkedhet a személyzet igényeihez
 • c.) arra készteti a vezetőt, hogy alaposan elemezze az adott helyzetet és ne automatikusan lépjen
a kontingencia elv h tr nyai
A KONTINGENCIA ELVhátrányai
 • a.) a vezető a személyzet szemében következetlennek tűnhet
 • b.) nagyon felkészült, tapasztalt vezetőt igényel a helyzetek elemzése és a döntés a stílusról
vezet i tulajdons gok
VEZETŐI TULAJDONSÁGOK
 • feladatra irányultság
 • cél-orientáltság
 • siker-orientáltság
 • adekvát helyzet-felismerés
 • jó kommunikációs készség
vezet i tulajdons gok1
VEZETŐI TULAJDONSÁGOK
 • vállalkozói szellem
 • eredetiség a probléma-megoldásokban
 • frusztráció- és bizonytalanság-tűrés
 • halasztási képesség
 • kitartás
vezet i tulajdons gok2
VEZETŐI TULAJDONSÁGOK
 • empatikus készség
 • mások igényeinek a felismerése
 • mások motivációinak felismerése
 • mások befolyásolásának képessége
 • feladat-elosztás, delegálás
 • etikus magatartás
a vezet k pess gei
A VEZETŐ KÉPESSÉGEI
 • Képes
  • a munkatársait
   • hatékonyan befolyásolni
   • megérteni
   • kapcsolatban tartani
  • helyzeteket
   • átlátni
   • értékelni
   • integrálni
a vezet feladatai
A VEZETŐ FELADATAI
 • tervezés
 • irányítás
 • koordinálás
 • kontroll
a vezet feladatai1
A VEZETŐ FELADATAI
 • TERVEZÉS
 • kezdeményezés
 • informálás
 • motiválás
 • IRÁNYÍTÁS
 • KOORDINÁLÁS
 • támogatás
 • KONTROLLÁLÁS
 • értékelés
a vezet feladatai2
A VEZETŐ FELADATAI
 • feladat-orientált, hatékony munka-csapat összeállítása
  • emberek felvételével ill. elbocsátásával
  • a feladatok felosztásával
 • az un. higiénés faktorok biztosítása
 • a motiváció felkeltése és biztosítása
 • A feladatok mindenkori szem előtt tartása
 • a munkatársi kapcsolatok karbantartása
adair elm lete
ADAIR ELMÉLETE
 • A hatékony vezetőnek három alapvető igényt kell kielégíteni egyidejűleg:

1. Célratörés elősegítése

tervezés, feladatok elosztása, cél kijelölése, folyamatos értékelés

2. Csoport-igények

csapat-szellem, morál, kohézió, normák, fegyelem

3. Egyéni szükségletek

a vezet i hatalom t pusai
A VEZETŐI HATALOM TÍPUSAI

1. Jutalmazó

2. Kényszerítő

3. Legitim

4. Referens

5. Szakértői

motiv l faktorok
MOTIVÁLÓ FAKTOROK
 • felelősség
 • részvétel
 • teljesítmény
 • előmeneteli lehetőség
 • önálló munka lehetősége
a vezet si st lust befoly sol t nyez k
A VEZETÉSI STÍLUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
 • A vezető és a beosztottak karaktere
 • a helyzet természete
 • a szervezet hagyományai, kultúrája
 • a beosztottak képességei, ahogy a vezető észleli
 • a munka milyensége (unalmas, érdekes)
 • a vezető tapasztalata és képzettsége
 • az interperszonális kommunikáció minősége az adott szervezetben
vizsg latok
VIZSGÁLATOK
 • Lewin, Lippitt & White
 • Ohio University Study
 • Tannenbaum & Schmidt
 • Soujanen
 • Likert
 • Fiedler
slide43

It is our way of using the words "democracy" and "democratic government"that brings about the greatest confusion. Unless these words are clearlydefined and their definition agreed upon, people will live in an inextricableconfusion of ideas, much to the advantage of demagogues and despots.

Tocqueville

slide44

Every discussion of democracy basically revolves around three concepts:popular sovereignty, equality, and self-government. These concepts are inter­related. The people are sovereign in that they are equally sovereign (unequalsovereignty would imply that some people are sovereign and other people arenot). And who is sovereign is not the object but the subject of government­hence, self-government. These implications can be pressed further. To exem­plify, if all are to be sovereign, the implication can well be that self-government