Download
reformacija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REFORMACIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
REFORMACIJA

REFORMACIJA

1457 Views Download Presentation
Download Presentation

REFORMACIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REFORMACIJA 28. september 2012

 2. Nezadovoljstvo s cerkvijo • Cerkev je na začetku 16. stoletja delala mnoge napake: • cerkveni dostojanstveniki so bili podkupljivi • zapravljali so ogromno denarja – za umetnost, materialne dobrine, vojne • SIMONIJA – prodajanje cerkvenih služb • prodajanje odpustkov • nemoralno življenje papežev in visokih duhovnikov • nižja duhovščina je komaj znala pisati

 3. Zahteve po reformni cerkve • John Wycliffe in Jan Hus – zanikala sta vodilno vlogo in nezmotljivost papeža, biblijo morajo ljudje brati sami v svojem jeziku • Martin Luther – bil je proti prodaji odpustkov, zahteva prenovo katoliške cerkve, leta 1517 na vrata grajske cerkve v Wittenbergu pribije 95 tez, ki nasprotujejo nauku katoliške cerkve

 4. Luthrove ideje • Širiti so se začele po nemškem cesarstvu in vsej Evropi. • Privržence so imele med: • plemstvom – želeli so si cerkvene posesti in odpravo cerkvenih davkov, • bogatimi meščani – odprava cerkvenih davkov. • Ker Luther na zahtevo papeža ni hotel preklicati svojih trditev, ga je papež 1521 izobčil.

 5. IzobČenje Luthra • Na zahtevo nemškega cesarja se je moral Luther zagovarjati pred državnim zborom. • Ker ni hotel odstopiti od svojih naukov je bil razglašen za krivoverca in preganjan. • V svojem gradu ga je skril saški knez. Tam Luther prevede biblijo v nemščino.

 6. Podpora Luthru • Luthra začne podpirati vse več knezov in duhovnikov – na ta način protestirajo proti moči cesarja in papeža  protestantizem. • Duhovniki obrede opravljajo v nemščini. Zapustijo katoliško cerkev in pod vodstvom Luthra ustanovijo samostojno versko skupino: LUTERANI = EVANGELIČANI = PROTESTANTI.

 7. Augsburški verski mir • Srečajo se vsi nemški knezi. • Luteranstvo je državno priznano. • Mirovna pogodba določa, da o veri v svoji deželi vsak deželni knez odloča sam.

 8. Želje kmetov • Zavračajo luteranstvo in razvijejo svoje smeri: prekrščevalci, štiftarji, bičarji … • Zahtevajo krst odraslih, ločitev cerkve in države, enakost vseh ljudi, odpravo fevdalizma. • Kmečke oblike reformacije preganjajo vsi – katoliki in protestantje

 9. Anglikanska cerkev • Ker papež ni želel razveljaviti njegovega zakona je Henrik VIII sklical zasedanje angleškega parlamenta. • Angleški parlament je: • sprejel zakon, ki je končal papeževo oblast v Angliji, • razveljavil kraljevo zakonsko zvezo, • Na vrh angleške cerkve je namesto papeža postavil angleškega kralja  ANGLIKANCI

 10. Posledice v Angliji • Henrik VIII. zapre vse samostane in zapleni njihovo premoženje. • Po Henrikovi smrti so se začeli boji med katoličani in anglikanci. V času Elizabete I postane anglikanska cerkev edina dovoljena v Angliji. • Anglikanska vera je zmes protestantske in katoliške vere.

 11. KALVINIZEM • Posebna smer reformacije, ki je nastala v Švici. • Imenuje se po Francozu Calvinu, ki je pribežal v Švico. • Kalvinizem je uvedel stroga pravila (prepovedana svetla oblačila, obiskovanje gostiln, kvartanje, okrasje v cerkvah). • Kalvinistične ideje se razširijo na Škotsko. Verniki so se poimenovali PREZBITERJANCI. Prezbiterjanstvo je bilo 1560 razglašeno za škotsko državno vero. • Kalvinizem se razširi tudi v Francijo in na Nizozemsko. Tam se imenujejo HUGENOTI.