Download
uspon protestantizma i vjerski ratovi u europi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reformacija i vjerski ratovi u Europi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reformacija i vjerski ratovi u Europi

Reformacija i vjerski ratovi u Europi

27 Views Download Presentation
Download Presentation

Reformacija i vjerski ratovi u Europi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uspon protestantizma i vjerski ratovi u Europi Reformacija i njezino širenje

 2. Tko je bio Giordano Bruno ?

 3. ODGOVORITE! • Tko u srednjem vijeku širi pismenost i obrazovanje? • Tko je vrhovni poglavar Crkve na Zapadu? • Tko je vrhovni poglavar Crkve na Istoku? • Prisjeti se koji je službeni jezik Rimske Crkve? • Kako se nazivaju središta pismenosti? • Tko su bili Ćiril i Metod? • Prisjeti se novog pisma kojeg su sastavili Ćiril i Metoda? • Budući da je službeni jezik Crkve bio latinski, kakav je bio službeni stav Crkve prema bogoslužju na narodnom jeziku? • Što se dogodilo 1054. g.?

 4. RIMOKATOLIČKA CRKVA • je u srednjem vijeku bila najmoćnija institucija u Europi, najveći feudalni zemljoposjednik s više zemljišnih posjeda nego većina vladara tog vremena u Europi!

 5. NASLOV: Reformacija i njezino širenje

 6. UZROCI REFORMACIJE • materijalno bogaćenje Crkve • crkvena desetina • crkva ne plaća poreze • zapuštanje duhovnog nauka • raskoš u Crkvi • simonija - trgovina visokim crkvenim položajima • indulgencija – prodaja oprosta

 7. INDULGENCIJA • prodaja oprosta od grijeha • papa Lav X. (1517.) • bazilika sv. Petra u Rimu Njemački propovjednikTetzel,koji je bio zadužen reklamirati indulgencije među pučanstvom

 8. PREPIŠITE umnu mapu u bilježnicu!

 9. POČETAK REFORMACIJE • 1517. • redovnikMarthin Luther • crkva u Wittenbergu • 95 teza • osporavavodećuulogupape • osporavaulogusvećenikakaoposrednikaizmeđu Boga ičovjeka • osuđuještovanjesvetacai sakramenata • pozivaCrkvu da se odreknematerijalnihbogatstava

 10. Izvor: Lutherove teze ANALIZIRAJTE povijesni izvor! • 27. Tko kaže da će duša onaj čas seliti iz čistilišta čim groš padne u škrinjicu i zazveči, taj propovijeda trice i kučine. • 37. Svakom kršćaninu koji osjeća pravo kajanje i bol zbog svojih grijeha potpuno se praštaju muke i krivnje, te ga to ide bez oprosta. • 43. Kršćane treba poučavati: bolje radi tko siromahu daje ili potrebnome posuđuje nego tko kupuje oprost. • 62. Pravo, istinito blago Crkve jest sveto Evanđelje veličanstva i milosti Božje. • 66. Blago oprosta je mreža kojom se u sadašnje vrijeme hvata bogatstvo ljudi.

 11. LUTHER - zagovara bogoslužje na narodnom jeziku. • BIBLIJU - preveo na njemački jezik • SLJEDBENICI: protestanti • POKRET: protestantizam • PROGRAM: borba protiv velikog crkvenog utjecaja na političke i društvene prilike

 12. Martin Luther – 31. listopada 1517. • Crkva u Wittenbergu • Proglas – 95 teza Protiv prodaje oprosta Za narodni jezik u bogoslužja Protiv bogatstva crkve Protiv papinskog autoriteta

 13. Papina bula o izopćenju Luthera • ExurgeDomine 1520. god • Martin Luther spaljuje bulu i nastavlja svoje djelovanje

 14. Kalvinizam • Jean Calvin • Ženeva (Švicarska) • osnova vjere - Sveto Pismo • odbacivanje crkvenih slika i kipova • odricanje od skupih crkvenih obreda i celibata • dogma o predestinaciji – unaprijed je određeno hoće li čovjek ići u raj ili pakao • Priznaju samo dva sakramenta: krštenje i pričest

 15. Odvajanje Engleske od Katoličke Crkve • Kralj Henrik VIII. – 1534. god. – odvaja Englesku od Katoličke Crkve – proglašava se vrhovnim vjerskim poglavarom i odbija priznati autoritet pape – ANGLIKANIZAM • Navodni razlog: sukob oko pitanja rastave braka • Stvarni razlog: politika i kršenje moći Crkve u korist kralja i države

 16. ANALIZIRAJTE zemljovid!

 17. Kalvinizam – novi smjer u protestantizmu • Jean Calvin • Henrik VIII. – Anglikanska Crkva

 18. Mir u Augsburgu 1555. god. • Veliki sukobi u Njemačkoj (Sveto Rimsko Carstvo) • Podjela na južni (uglavnom katolički) i sjeverni (uglavnom luteranski dio) • Stotine malih kneževina • Načelo lat. „Cuius regio euis religio” – „čija je zemlja, onoga je i vjera” • Luteranstvo se izjednačava sa katoličanstvom

 19. Matija Vlačić Ilirik rođen je 1520. u Labinu. Školovao se u Veneciji i Njemačkoj, a 1544. na Wittenberškom protestantskom sveučilištu postaje magistar slobodnih umijeća, te profesor hebrejskog i grčkog jezika. Bio je bliski suradnik Martina Luthera te otvoreno istupa protiv pape. Napisao je i objavio oko 250 radova. Glavni je organizator i jedan od urednika i pisaca Crkvene povijesti poznate i pod naslovom "Magdeburške centurije". U djelu Ključ svetog pisma iz 1674. kao temeljnim djelom protestantskog tumačenja Biblije, ustvrdio da je "povijest temelj poučavanja". Po zanimanju protestantski svećenik i povjesničar svojim književnim i znanstvenim djelima pridonio je širenju protestantizma u Europi.

 20. Katolička obnova i vjerski ratovi PONOVIMO! • Kakav je materijalni položaj Crkve u srednjem vijeku? • Kako raskošan život utječe na ugled Crkve? • Tko je bio Martin Luther? • Čemu se protivio? • Zašto su Lutherovi pristaše dobili naziv protestanti? • Što mislite, zbog čega je Luther zagovarao bogoslužje na narodnom jeziku?

 21. Papa Pavao III.!

 22. Crkveni koncil u Tridentu (Trento, Italija)! • obnova discipline među svećenstvom • potvrđeno je svih sedam sakramenata • - osnivanje škola za svećenstvo • - odobren rad crkvenom redu Družba Isusova

 23. Ignacije Loyola i Isusovci!

 24. Tridesetogodišnji rat!

 25. Izradi plan ploče u svoje bilježnice igrom spajanja parova: Tridesetogodišnji rat 1648. Protestanti Habsburgovci Katolici Švedska, Danska, Engleska Katolička Francuska 1618. – 1648. Westfalski mir neprijatelj Habsburgovaca

 26. ANALIZIRAJTE sliku! Opišite prizor s fotografije! Tko je glavna žrtva vjerskog rata? Što još uočavaš na fotografiji? Jesu li vojnici s fotografije pripadnici katoličkog ili protestantskog saveza država? Kakve osjećaje pobuđuje u tebi ovaj prizor? Ima li ovakav rat ikakve veze s vjerom u boga?