tu 53 1010 ty psykologian ja johtamisen perusteet 25 1 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TU-53.1010 Työpsykologian ja johtamisen perusteet 25.1.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
TU-53.1010 Työpsykologian ja johtamisen perusteet 25.1.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

TU-53.1010 Työpsykologian ja johtamisen perusteet 25.1.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

TU-53.1010 Työpsykologian ja johtamisen perusteet 25.1.2013. Kommunikaatio (ch.7, 7th ed.) Havaitseminen (ch.8) ja Oppiminen ( ch . 5) Miten vaikutamme toisiimme, ymmärrämme toisiamme Miten puhumme, miten kuuntelemme, miten kysymme Miten näemme ja luemme tilanteita ja ihmisiä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TU-53.1010 Työpsykologian ja johtamisen perusteet 25.1.2013' - latoya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tu 53 1010 ty psykologian ja johtamisen perusteet 25 1 2013

TU-53.1010 Työpsykologianjajohtamisenperusteet 25.1.2013

Kommunikaatio (ch.7, 7th ed.)

Havaitseminen (ch.8)

ja

Oppiminen (ch. 5)

Miten vaikutamme toisiimme, ymmärrämme toisiamme

Miten puhumme, miten kuuntelemme, miten kysymme

Miten näemme ja luemme tilanteita ja ihmisiä

luennon sis lt
Luennon sisältö
 • Verbaalija non-verbaalikommunikaatio
 • Kommunikaationesteitäjaparantamista, upeuttakin
 • Uskommeko kun näemmevainäemmekömitäuskomme
 • Havaitsemisen erheitä ja vinouksia
kommunikaatio miksi t rke
Kommunikaatio: miksitärkeä
 • Tärkeätäyksilönjaorganisaationmenestymisenkannalta
 • Valtaosatyöajastavuorovaikutusta
 • Monikulttuurinenmaailma -> tarvesensitiivisyyteen
  • mukaanlukienyksilö-, ryhmä, organisaatioerot
 • Uusikommunikaatioteknologia, uudethaasteet
 • On jatkuva ongelma
ongelma miten
Ongelma, miten?
 • ”Suurin yksittäinen ongelma kommunikaatiossa on illuusio siitä, että sitä on tapahtunut” (George Bernard Shaw)
 • Olemme hyviä ja nopeita tekemään havaintoja muista ihmisistä useimmissa asioissa
 • Mutta teemme usein virheitä ja vääriä arvioita tärkeissä tilanteissa ja siksi havaitseminen ja kommunikaatio on jatkuva ongelma
 • Toiminnalliset tilanteet; olemme hyviä ja nopeita arvioijia, pitkän evoluution kouliinnuttamina; mentaalisissa tilanteissa olemme vasta-alkajia
 • Joten on oltava tietoinen kommunikaation ja havaitsemisen esteistä ja virheistä jotta voimme vähentää niiden haitallisia vaikutuksia
slide5

Ajatuksen

pukeminen

sanomaksi

Viestintä-

kanava

Sanoman

tulkinta

Vastaan-

ottajan

ajatus

Lähettäjän

ajatus

Häiriö

Sanoman

tulkinta

Viestintä-

kanava

Ajatuksen

pukeminen

sanomaksi

Palaute

Kommunikointiprosessi

Konteksti, häly

slide6

Useinesitettytavoite: avoin, keskinäiseenymmärryk-seen jaluottamukseen, yhteistyöhön, tiimityöhön, osal-listumiseenperustuvakommunikaatioKommunikaatioesteitä, esim:

 • Valtaerot: kommunikaatioylöspäinongelmallista
 • Sukupuolierot
   • erilaisetkeskustelutyylit
 • Fyysisettilat
 • Kielierot
 • Kulttuurierot
   • Mukaanlukien ryhmä- ja organisaatioiden erot
slide7

Kommunikaation parantaminen

 • Kasvokkain
 • Viestin tulkinnan tarkistusta
 • Ajan ja paikan merkityksen tajuaminen
 • Asettautuminen toisen asemaan
tunne ly vuorovaikutukseen
Tunneälyä vuorovaikutukseen
 • Tunneäly: kyky tunnistaa, ymmärtää ja reflektiivisesti hallita omia ja muiden tunteita
  • Tietoisuus itsestä
  • omien tunteiden säätely
  • motivaatio
  • eläytyminen
  • sosiaaliset taidot
 • Sosiaalinen älykkyys
  • Sosiaalinen tietoisuus
  • Sosiaalinen tai taitavuus
kysymystekniikoita
Kysymystekniikoita
 • Suljetut
 • Avoimet
 • Tiedustelevat
 • Pohdiskelevat
 • Johdattelevat
 • Hypoteettiset
sanaton viestint
Sanatonviestintä
 • Silmänliikkeet (occulesics)
 • Kasvonilmeet
 • Asento
 • Raajojen liikkeet (kinesics)
 • Äänen sävyt, vivahteet, korkeus (paralanguage)
 • Etäisyys (proxemics)
t rke presentaatio viestin sis lt t rke
Tärkeäpresentaatio:viestinsisältötärkeä

Burgoon, Buller & Woodall, 1996

high context and low context cultures
Highcontext and lowcontextcultures

Highcontext

 • Establishrelationshipsfirst
 • Valuepersonalrelations and goodwill
 • Agreementbased on trust
 • Slow and ritualisticnegotiations

Lowcontext

 • Getdown to business first
 • Valueexpertise and performance
 • Agreementbased on legalcontract
 • Fast and efficientnegotiations

Erot eivät ollenkaan niin selviä kuin mitä taulukosta voisi lukea

impression management
Impression management

Kuinka edistät uraasi luomalla suotuisaa

kuvaa itsestäsi (B&H, s. 223)

 • Ingratiation, imartelu
 • Intimidation, verhottuauhkailua
 • Self-promotion, itsekehua
 • Exemplification, luokuvaaepäitsekkyydestä
 • Accounting, otaetäisyyttänegatiivisiin…
 • Supplication, ystävystyvallanpitäjienkanssa
slide18

Kommunikaatio, yhteenvetoa

 • Ongelmia
  • Yksi sana, monta merkitystä/monta sanaa, melkein sama merkitys
  • Konteksti: tilanne, hierarkia, status, julkisuus, keskustelun kulttuuriset säännöt jne.
  • Lähettäjän/vastaanottajan motiivit, tavoitteet, persoona, arvot, asenteet, odotukset
  • Jokaisella oma ”sosiaalinen teoriansa”, ajattelutapansa
 • Tavoitteita
  • Monologista dialogiin, kuunteleminen kunniaan
  • Suljetusta avoimempaan kommunikaatiokulttuuriin (HB 7th, taul. 7.7, s.229)
  • Ei samanmielisyyteen, vaan erimielisyyksien ymmärtämiseen
havaitseminen miksi t rke

orge Bush II

Havaitseminen - miksitärkeä
 • Mitennäemme, käsitämme, ymmärrämmeympäristöämme, itseämme, muita, toimintaa, tilanteita, maailmaa – se on meilletottajasenmukaan me toimimme
havaintoprosessi

Sensorinen input

Havaintoprosessi

“Bottom up”

prosessointi

Valikoivatarkkaavaisuus

Havaintojenorganisointi

“Top down”

prosessointi

Tulkinta

Reaktio

slide22

ÄrsykkeetKonteksti

Ulkoiset tekijät

Selektiivinen

tarkkaavaisuus

Sisäiset tekijät

Oppiminen

Motivaatio

Odotukset

Persoonallisuus

havaitsemisesta
Havaitsemisesta
 • Haloefekti
 • Stereotypia
 • Itseääntoteuttava ennustus
 • Attribuutio
slide24

Erheitäihmistenhavainnoimisessa

 • Ei kerätä riittävästi infoa, tai arvioidaan epärelevantin tiedon perusteella
 • Havaitaanmitähalutaanjaodotetaan
 • Ensivaikutelmavaikuttaaliikaa
 • Omatominaisuudetjaajattelutluullaanolevanmyöstoisella
 • Hyväksytäänstereotypiatkritiikittömästi
 • Attribuutiotkevyinperustein
 • Tulkittaessaunohdetaantilanteenvaikutus
miten v ltt havaitsemisen erheit
Mitenvälttäähavaitsemisenerheitä?
 • Lisääaikaa, tietoa, vältähätäisiäarvioita
 • Tunnistajatiedostaomatarviontipohjasijaennakkoluulosi
 • Tarkistaattribuutiot
oppiminen
Oppiminen
 • behaviorismi
 • kognitiivinen oppiminen
 • sosiaalinen oppiminen
oppiva organisaatio
Oppiva organisaatio
 • single-looplearning and double-looplearning (Argyris & Schon 1974)
 • explicitknowledge and tacitknowledge (Polanyi 1967, Nonaka & Takeuchi 1995)