S rlandet
Download
1 / 64

Sørlandet - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Sørlandet. Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes. Status og utviklingstrekk for region Sørlandet. Regionene.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sørlandet' - latoya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S rlandet

Sørlandet

Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes


Status og utviklingstrekk

for region Sørlandet


Regionene

Stavanger: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal

Dalane/Lister:Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal

Sørlandet:Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes

Haugalandet:Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Ølen, Etne, Sauda, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar


Regionenes innbyggerantall 2005
Regionenes innbyggerantall (2005)

Sørlandet: 208.337

Dalane/Lister: 55.252

Stavanger: 278.407

Haugalandet: 131.205

SUM: 673.201


N ringssammensetning
Næringssammensetning

Andel sysselsatte etter hovednæring 2004


Sysselsetting p sektorer
Sysselsetting på sektorer

Andel sysselsatte etter sektor 2004


Beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlag

Utgangspunkt for denne beregningen er de fire regioner med tilhørende kommuner samt befolkning 16-74 år (arbeidsdyktig alder). Ved hjelp av SSB og en egen modell for befolkningsfremskrivning defineres region og tidsintervall. Her er det lagt til grunn Alternativ MMMM som står for middels nasjonal vekst med forutsetninger om middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring.

Dernest tar en utgangspunkt i dagens sysselsettingsfrekvens (antall sysselsatte/befolkning 16-74 år) for i neste omgang beregne behovet for arbeidsplasser fremover i den enkelte region. Det er lagt til grunn at dagens sysselsettingsfrekvens representerer en middels god konjunktursituasjon (alle disse data er fra 1993). Dette innebærer at denne frekvensen er lagt til grunn i middelalternativet, men sysselsettingsfrekvensen er økt/redusert ved de to andre alternativ.
Andel foretak st rre enn 250 mill
Andel foretak større enn 250 mill.

Sier noe om andel foretak lokalisert i regionen etter totalt antall foretak. Lokaliseringskvotient = 1.


Nyetablerte bedrifter 2003
Nyetablerte bedrifter 2003

Andel nyetablerte bedrifter etter hovednæringer 2003

Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for n ringslivet pr 1000 innbygger
Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr. 1000 innbygger

Tilrettelegging og bistand for næringslivet: Utarbeide områder for næringsvirksomhet, Drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet, Direkte næringsstøtte (bl.a. næringsfond, konsesjonsstøtte, tiltaksarbeid), Råd, veiledning og servicetjenester for næringsliv (Tiltaksarbeid, turistinfo, landbrukskontor, landbruksvikar)


Kompetanse
KOMPETANSE næringslivet pr. 1000 innbygger


Andel med h yere utdanning
Andel med høyere utdanning næringslivet pr. 1000 innbyggerAndel ansatte i kunnskapsintensive n ringer
Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer næringslivet pr. 1000 innbyggerL rlinger
Lærlinger storbyregionene


Antall som bestod fagpr ve
Antall storbyregionene som bestod fagprøve


Internasjonal orientering
INTERNASJONAL ORIENTERING storbyregionene


Vareeksport
Vareeksport arbeidsstyrken


Befolkning
BEFOLKNING arbeidsstyrken


Befolkningsutvikling
Befolkningsutvikling arbeidsstyrken
Alderssammensetning 2005
Alderssammensetning arbeidsstyrken 2005


Alderssammensetning 2020
Alderssammensetning 2020 arbeidsstyrken

Beregnet ut fra 4XM modell:

(middels nasjonal vekst med forutsetning om middels fruktbarhet, levealder, innlands mobilitet og netto innvandring)


Andel husholdstype 2001
Andel husholdstype 2001 arbeidsstyrkenInn utflytting i storbyene
Inn/utflytting i storbyene arbeidsstyrken

Oslo

Stavanger

Bergen

Kristiansand


Levek r
LEVEKÅR arbeidsstyrken


Bruttoinntekt
Bruttoinntekt arbeidsstyrken

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte personer 17 år og overLevek rsproblemer
Levekårsproblemer arbeidsstyrken

Sosialhjelp, dødelighet, uførepensjonister, attføringspengetilfeller, voldskriminalitet, arbeidsledige, overgangsstønad, lav utdanningArbeidsledighetsindeks
Arbeidsledighetsindeks arbeidsstyrkenSysselsatte innvandrere
Sysselsatte innvandrere arbeidsstyrken


Antall sysselsatte i kultur og idrett
Antall sysselsatte i kultur og idrett arbeidsstyrken

Pr. 1000 innb.


Driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger
Driftsutgifter for kultursektoren arbeidsstyrkenpr innbygger

Omfatter: bl.a. bibliotek, kino, idrett, aktiviteter for barn og unge, museer, musikkskoler, fritidsklubber


Barnehagedekning 3 5 r
Barnehagedekning 3-5 år arbeidsstyrken

Andel barn 3 – 5 år med barnehageplass


Barnehagedekning 1 2 r
Barnehagedekning 1-2 år arbeidsstyrken

Andel barn 1 – 2 år med barnehageplass


Likestilling 2003
Likestilling arbeidsstyrken(2003)


Boligpriser kvadratmeterpris
Boligpriser arbeidsstyrken(kvadratmeterpris)ad