การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Download
1 / 54

?????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Updated On :

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์. บทที่ 2 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????????????' - latimer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี


Slide2 l.jpg
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 • คอมพิวเตอร์ (Computer) คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับข้อมูล (Data) ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เอง เพื่อทำการคำนวณและแสดงผลลัพธ์ออกทางอุปกรณ์แสดงผล โดยที่ผลลัพธ์เหล่านี้จัดว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและเรียบเรียงแล้ว จะเรียกผลลัพธ์นี้ว่า "สารสนเทศ (Information)"


Slide3 l.jpg
ประเภทคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 • แบ่งตามสมรรถนะ ขนาดและราคา ได้ 5 ประเภท คือ

 • 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด รุ่นแรก สร้างในปี ค.ศ. 1960 ที่องค์การทหารของสหรัฐอเมริกา สร้างสามารถประมวลผลได้กว่า 100 ล้านคำสั่งต่อวินาที จึงทำให้ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง มีราคาแพงที่สุด เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงานคำนวณที่ต้องคำนวณตัวเลขจำนวนมหาศาลให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น


Slide4 l.jpg
ประเภทคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 • 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีความเร็วในการประมวลผลสูงรองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ต้องอยู่ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและปราศจากฝุ่นละออง และได้รับการพัฒนาให้มีหน่วยประมวลผลหลายหน่วยทำงานพร้อม ๆ กันเช่นเดียวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่มีจำนวนหน่วยประมวลผลที่น้อยกว่า คน (Multi-user) ใช้กับองค์กรใหญ่ ๆ ทั่วไป เช่น งานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ การควบคุมระบบเครือข่าย งานพัฒนาระบบ งานด้านธุรกิจ ธนาคาร งานสำมะโนประชากร งานสายการบิน งานประกันชีวิต และมหาวิทยาลัย เป็นต้น


Slide5 l.jpg
ประเภทคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 • 3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่าเมนเฟรมแต่สูงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้หลายร้อยคน (Multi-user) ในการทำงานที่แตกต่างกัน ช้ากว่า Mainframe(Multi Programming) กับองค์กรขนาดกลาง เพราะมีราคาถูกกว่าเครื่องเมนเฟรมมาก ทำงานเฉพาะด้าน เช่น การคำนวณทางด้านวิศวกรรม การจองห้องพักของโรงแรม การทำงานด้านบัญชีขององค์การธุรกิจ เป็นต้น ในสถานศึกษาต่าง ๆ และบางหน่วยงานของรัฐนิยมใช้คอมพิวเตอร์ประเภทนี้


Slide6 l.jpg
ประเภทคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 • 4. เวิร์คสเตชันคอมพิวเตอร์ (Workstation Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ที่สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์เครือข่าย ซึ่งใช้ในการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผู้ใช้บางกลุ่มจะเรียกเครื่องระดับเวิร์คสเตชันนี้ว่า ซูเปอร์ไมโคร (Supermicro) เพราะถูกออกแบบให้ใช้งานแบบตั้งโต๊ะ แต่ชิปที่ใช้ทำงานนั้นแตกต่างกันมาก เนื่องจากเวิร์คสเตชันส่วนมากใช้ชิปที่ลดจำนวนคำสั่งที่สามารถใช้สั่งงานให้เหลือเฉพาะที่จำเป็น เพื่อให้สามารถทำงานได้ด้วยความเร็วสูง


Slide7 l.jpg
ประเภทคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 • 5. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูกสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer หรือ PC) มีการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันมาก เมื่อ IBM ได้สร้างเครื่อง IBM PC ออกมา


Slide8 l.jpg
ประเภทคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 • คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูกสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันมาก เมื่อ IBM ได้สร้างเครื่อง IBM PC ออกมา ซึ่งความแตกต่างระหว่างเวิร์คสเตชันคอมพิวเตอร์ และไมโครคอมพิวเตอร์ได้ลดน้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระดับสูงในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และมีความเร็วในการแสดงผลที่ดีกว่าเวิร์คสเตชันคอมพิวเตอร์มาก สามารถใช้งานโดยใช้คนเดียว (Stand-alone) หรือเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเพื่อติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้


Slide9 l.jpg
ประเภทคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 • โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ (Notebook Computer)เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มี น้ำหนักเบาประมาณ 2-4 กิโลกรัม และบางกว่าแบบตั้งโต๊ะ สามารถพกพาไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก โดย


Slide10 l.jpg
ประเภทคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 • คอมพิวเตอร์แทปเลท (Tablet Computer) มีลักษณะคล้ายโน๊ตบุ๊ค คือ มี ขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา มีความบาง และสามารถแต่จะมีความแตกต่างกันที่แทปเลทสามารถป้อนข้อมูลทางจอภาพได้ตามเทคโนโลยีของผู้ผลิต เช่น การใช้ปากกาชนิดพิเศษที่สามารถเขียนลงบนจอภาพ และใช้โปรแกรมในการช่วยแปลงตัวเขียนเหล่านั้นให้เป็นตัวอักษรที่เหมือนกับการพิมพ์จากคีย์บอร์ด


Slide11 l.jpg
ประเภทคอมพิวเตอร์การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 • คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Computer) มีขนาดเล็กกว่าโน๊ตบุ๊คและแทปเลท คือ มีขนาดเท่าฝ่ามือ ถือเพียงมือเดียวได้ และใช้อีกมือถือปากกาที่เรียกว่า สไตล์ลัส (Stylus) เขียนข้อความบนจอเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องได้ด้วยเทคโนโลยีการรับรู้ลายมือ (Hand writing recognition) พกพาสะดวกมากกว่า สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มาก คีย์บอร์ดและหน้าจอมีขนาดเล็ก มีน้ำหนักเพียงร้อยกว่ากรัม หรือใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วย คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บและจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Manager: PIM หรือ Personal Organizer) เช่น ตารางเวลา ปฏิทินนัดหมาย สมุดโทรศัพท์ และสมุดบันทึก เป็นต้น คอมพิวเตอร์ชนิดนี้นิยมเรียกว่า PDA (Personal Digital Assistant) PDA ในปัจจุบันที่นิยมได้แบ่งออกเป็นสองแบบ คือ พีดีเอในกลุ่มของปาล์ม (Palm) ซึ่งใช้ Palm OS จากบริษัทปาล์มต่าง ๆ และ PDA ในกลุ่มของพ๊อกเก็ตพีซี ( Pocker PC)


Slide12 l.jpg
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

 • โดยรวมเรียกลักษณะเด่น ทั้ง 4 รวม ๆ กันว่า 4S Special ของเครื่องคอมพิวเตอร์

  1)ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ด้านความจำ (Storage)

  2)ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ด้านความเร็ว (Speed)

  3)ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ด้านการปฏิบัติงานอัตโนมัติ(Self )

  4) ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ด้านความน่าเชื่อถือ (Sure)


Slide13 l.jpg
ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์

 • 1. การวางระบบคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลานานมาก การที่หน่วยงานใดตัดสินใจนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ต้องวางระบบงานเสียก่อน ว่าจะนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานด้านใด แล้วยังจะต้องมีการเรียนโปรแกรมคำสั่ง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้

 • 2. การรวบกวนระบบงานปกติ เมื่อมีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานที่ไม่เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาก่อน แน่นอนว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานเดิม การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อจิตใจของพนักงาน และอาจสร้างความไม่พอใจ และก่อให้เกิดความวุ่นวายหลากประการขึ้นได้


Slide14 l.jpg
ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์

 • 3. การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์ คอมพิวเตอร์เป็นได้แค่เครื่องมือช่วยมนุษย์ในการงาน ทั้งนี้เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง และทำงานได้รับคำสั่งจากมนุษย์เท่านั้น ไม่ว่างานที่สั่งให้ทำจะถูกหรือผิด เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักคิดหรือปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น นับเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์


Software l.jpg
คำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับ Software ที่ควรรู้

 • Commercial Software

  • ซอฟท์แวร์ที่ผลิตเพื่อจัดจำหน่าย

 • Shareware

  • ซอฟท์แวร์ที่ผู้ผลิตให้ทดลองใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง

 • Freeware

  • ซอฟท์แวร์ที่ผู้ผลิตอนุญาตให้ใช้ได้ฟรี (ผู้ผลิตยังคงเป็นเจ้าของ)

  • ผู้ผลิตไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงต้นฉบับ

 • Public-Domain Software

  • ซอฟท์แวร์ที่ผู้ผลิตยกให้เป็นสมบัติของสาธารณะ

  • ไม่มีลิขสิทธิ์


Software16 l.jpg
ประเภทของ เกี่ยวกับ Software

 • ซอฟท์แวร์ระบบ (Systems Software)มี 2 ประเภท

  • ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

  • ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)

 • ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) มี 2 ประเภท

  • ซอฟท์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software)

  • ซอฟท์แวร์สำหรับใช้งานทั่วไป (General Purpose Software)


Systems software l.jpg
ซอฟท์แวร์ระบบ เกี่ยวกับ (Systems Software)

 • โปรแกรมที่ทำหน้าที่ติดต่อกับส่วนประกอบต่างๆ ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอำนวยเครื่องมือสำหรับทำงานพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ เช่น

  • การแสดงรายชื่อแฟ้ม

  • การ copy

  • การแสดงผลทางจอภาพ

มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://www.osdata.com/

“Operating System Technical Comparison.”


Systems software18 l.jpg

Mac OS X เกี่ยวกับ

Red Hat Linux

Windows XP Professional

ซอฟท์แวร์ระบบ(Systems Software)

มี 2 ประเภท คือ

 • ระบบปฏิบัติการ (Operating System หรือ OS)

 • ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)


Operating system l.jpg

ซอฟท์แวร์ระบบ เกี่ยวกับ (Systems Software)

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

 • ชุดโปรแกรม ที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์

 • มีหน้าที่

  • จัดการส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น CPU หน่วยความจำ ที่เกี่ยวข้อมูลสำรอง และเครื่องพิมพ์

  • จัดการในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้

  • ให้บริการโปรแกรมประยุกต์อื่น เช่น การรับข้อมูล การแสดงผล โดยโปรแกรมประยุกต์จะถูกเรียกใช้เริ่มต้นทำงานผ่านระบบปฏิบัติการ และได้รับการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องการผ่านทางระบบปฏิบัติการด้วย


Slide20 l.jpg

OS เกี่ยวกับ ทำหน้าที่ติดต่อกับส่วนประกอบต่างๆ ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ Application Program


Operating system21 l.jpg

ซอฟท์แวร์ระบบ เกี่ยวกับ (Systems Software)

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

 • ระบบปฏิบัติการที่ทำงานบน Microcomputer

  • ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

  • ระบบปฏิบัติการแบบเปิด เช่น UNIX, LINUX

  • ระบบปฏิบัติการ Mac OS X หรือ MacIntosh System 7 ของเครื่องตระกูล Apple หรือ MacIntosh

 • Note:

 • IBM PC = IBM Personal Computer

 • เครื่องคอมพิวเตอร์เลียนแบบ IBM PC = IBM PC Compatible


Slide22 l.jpg

Microsoft Windows XP เกี่ยวกับ


Slide23 l.jpg

LINUX เกี่ยวกับ


Slide24 l.jpg

Mac OS X เกี่ยวกับ


Operating system25 l.jpg

ซอฟท์แวร์ระบบ เกี่ยวกับ (Systems Software)

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

 • ระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนเครื่อง PDA

  • เครื่อง PDA ตระกูล Palm (หรือ Palm Compatible) ใช้ Palm OS

  • เครื่อง PDA ยี่ห้ออื่นๆ (อาจเรียก Pocket PC ) ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows CE


Operating system26 l.jpg

ซอฟท์แวร์ระบบ เกี่ยวกับ (Systems Software)

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

 • ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

  • เรียกว่า Network Operating System หรือ NOS

  • สำหรับจัดการงานด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์

  • ช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่ต่อเครือข่ายสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน

  • มีระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย

  • ในปัจจุบันใช้หลักการประมวลผลแบบ Client/Server

   • Server ทำหน้าที่ จัดการรับ-เก็บ-ส่งข้อมูล

   • Client ทำหน้าที่ประมวลผล


Slide27 l.jpg

ตัวอย่างหน้าจอ เกี่ยวกับ Novell Netware


Slide28 l.jpg

ตัวอย่างหน้าจอ เกี่ยวกับ Windows NT


Operating system29 l.jpg

ซอฟท์แวร์ระบบ เกี่ยวกับ (Systems Software)

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

 • ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

  • ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาขึ้นเฉพาะ เช่น เครื่องเมนเฟรม ระบบจะทำงานซับซ้อนมากขึ้น เช่น

   • ต้องดูแลผู้ใช้งานพร้อมๆ กันจำนวนมาก (Multiuser)

   • ต้องทำการดูแลสั่งงานพร้อมๆกัน หลายๆโปรแกรม (Multitasking)

   • การจัดลำดับและการแบ่งปันทรัพยากรให้ผู้ใช้

   • ตลอดจนรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้ใช้งาน


Operating system30 l.jpg

ซอฟท์แวร์ระบบ เกี่ยวกับ (Systems Software)

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

 • ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

  • Multiuser

   • เป็นระบบที่หน่วยประมวลผลกลางแบ่งเวลาการทำงานให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานได้พร้อมๆกัน (user จะรู้สึกว่าทำงานพร้อมกัน แต่จริงๆแล้วเป็นการแบ่งเวลาทำงานโดย CPU)

  • Multitasking

   • เป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำงานหลายงานพร้อมกันได้ (Program ผลัดกันใช้ CPU)

    • Cooperative multitasking แต่ละโปรแกรมใช้เวลา CPU นานเท่าไรก็ได้

    • Preemptive multitasking ระบบปฏิบัติจะเข้าควบคุม CPU เพื่อให้แต่ละโปรแกรมแบ่งใช้เวลา CPU อย่างเหมาะสม


Operating system31 l.jpg

ซอฟท์แวร์ระบบ เกี่ยวกับ (Systems Software)

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

 • ระบบปฏิบัติการแบบเปิด (Open Operating System)

  • ในสมัยก่อนผู้ผลิตระบบปฏิบัติการ ก็คือผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเขาจึงออกแบบให้ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเท่านั้น เรียก OS แบบนี้ว่า OS แบบปิด (Proprietary Operating System)

  • ปัจจุบันมีการทำให้ OS สามารถนำไปใช้งานบนเครื่องต่าง ๆ ได้ (Portable OS) เช่น ระบบปฏิบัติการ UNIX และ LINUX เป็นต้น


Slide32 l.jpg

UNIX Screen เกี่ยวกับ


Translator l.jpg

ซอฟท์แวร์ระบบ เกี่ยวกับ (Systems Software)

ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)

 • เนื่องจากคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าแต่ภาษาเครื่องเท่านั้น จึงต้องมีตัวแปลภาษาเพื่อแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ให้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Language)

 • โปรแกรมต้นฉบับ หรือ โปรแกรมที่เราเขียน เรียกว่า Source Code

 • โปรแกรมที่ใช้ Translator แปลแล้ว เรียกว่า Object Code


Translator34 l.jpg

ซอฟท์แวร์ระบบ เกี่ยวกับ (Systems Software)

ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)

 • ประเภทของ Translator

  • Assembler

   • แปลภาษา Assembly ให้เป็นภาษาเครื่อง

  • Interpreter

   • ทำการแปลพร้อมกับทำงานตามคำสั่งทีละบรรทัด ตลอดไปทั้งโปรแกรม

   • ไม่มีการเก็บ Object Code ทำให้ต้องแปลใหม่ทุกครั้ง

  • Compiler

   • แปลทั้งโปรแกรมให้เป็น Object Code

   • และเก็บ Object Code ไว้ใช้งานได้เมื่อต้องการ


Application software l.jpg
ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เกี่ยวกับ (Application Software)

 • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

 • แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  • ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software)

  • ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป (General Purpose Software)


Slide36 l.jpg

ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เกี่ยวกับ (Application Software)

ซอฟท์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

 • หรือ Special Purpose Software

 • เหมาะกับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมคำนวณค่าน้ำ โปรแกรมสำหรับการฝากถอนเงิน

 • มักไม่มีจำหน่ายทั่วไป ต้องพัฒนาเอง (เขียนโปรแกรมเอง) หรือจ้างผู้อื่นให้พัฒนาให้โดยเฉพาะ

 • สำหรับงานบางด้าน เช่น ระบบบัญชี หรือ ระบบสินค้าคงคลัง มีวางจำหน่ายแต่ก็มักมีราคาสูง


Slide37 l.jpg

ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เกี่ยวกับ (Application Software)

ซอฟท์แวร์สำหรับงานทั่วไป

 • หรือ General Purpose Software

 • เป็นซอฟท์แวร์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป แบ่งได้ดังนี้

  • ซอฟต์แวร์ตารางวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Spreadsheet) เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft Excel

  • ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ(Word Processing) เช่น CU Writer และ Microsoft Word

  • ซอฟต์แวร์การพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ(Desktop Publishing) มีความสามารถ ด้านการจัดเอกสาร การเรียงพิมพ์ การจัดสีที่สูงกว่าซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ


Slide38 l.jpg

ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เกี่ยวกับ (Application Software)

ซอฟท์แวร์สำหรับงานทั่วไป

 • เป็นซอฟท์แวร์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไปดังนี้ (ต่อ)

  • ซอฟต์แวร์นำเสนอ(Presentation Software) เช่น Microsoft PowerPoint

  • ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Software) สำหรับสร้าง ตกแต่งรูปภาพต่าง ๆ เช่น Adobe Photoshop

  • ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (Database Software) มีความสามารถ ด้านการสร้าง และจัดการแฟ้มข้อมูล การค้นหา และการเรียกใช้ข้อมูล เช่น dBASE III Plus, Microsoft Access, Oracle, DB2, Microsoft SQL, Sybase, Informix เป็นต้น


Slide39 l.jpg

ตัวอย่างหน้าจอ เกี่ยวกับ Graphic Software Adobe Photoshop


Slide40 l.jpg

ตัวอย่างหน้าจอ เกี่ยวกับ Database Software Oracle


Slide41 l.jpg

ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เกี่ยวกับ (Application Software)

ซอฟท์แวร์สำหรับงานทั่วไป

 • ออกแบบมาให้เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป (ต่อ)

  • ซอฟต์แวร์สื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication Software) เช่น โปรแกรมการร่วมคุยกัน ส่งจดหมาย หรือจองตั๋วผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  • ซอฟต์แวร์ค้นหาข้อมูล (Resource Discovery Software) สำหรับค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Archie, Gopher, Search Engine ใน World Wide Web เป็นต้น


Slide42 l.jpg

ตัว เกี่ยวกับ Gopher

Resource Discovery Software

 Gopher

บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์


Slide43 l.jpg

www.google.co.th เกี่ยวกับ

ตัวอย่างหน้าจอ Resource Discovery Software Search Engine


Slide44 l.jpg
ภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ

 • ภาษาของมนุษย์ คือ คำพูด ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ เป็นต้น

 • ภาษาของเครื่องคือเลขฐานสอง (ซึ่งใช้เลข 0 หรือ 1 แทนสัญญาณไฟฟ้า)

 • เราเรียกภาษาที่ใช้เลขฐานสองในคอมพิวเตอร์ ว่า ภาษาเครื่อง (Machine Language)


Slide45 l.jpg

ภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ

ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์

 • ภาษาเครื่อง (Machine Language)

  • เป็นภาษาระดับต่ำสุด ใช้ตัวเลขในเลขฐาน 2 แทนคำสั่งต่าง ๆ การเขียนยุ่งยากมาก

 • ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

  • ใช้สัญลักษณ์ ที่เรียกว่า Mnemonic Code แทนภาษาเครื่อง ทำให้เขียนโปรแกรมง่ายขึ้น แต่ต้องใช้ Assembler ในการแปล ภาษาแอสเซมบลี

 • ภาษาระดับสูง(High-level Language)

  • ถือว่าเป็นภาษาในยุคที่ 3 ใช้คำในภาษาอังกฤษแทนคำสั่งต่าง ๆ รวมทั้งการใช้นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย เช่น COBOL, FORTRAN, PASCAL, BASIC และ C


Slide46 l.jpg

ภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ

ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์

 • ภาษาระดับสูงมาก(Very High-level Language)

  เป็นภาษายุคที่ 4 (Fourth-generation Language หรือ 4GL) พัฒนาให้มีความสะดวกแก่ผู้ใช้มากขึ้น เช่น C++, Visual BASIC เป็นต้น มีข้อดีดังนี้

  • การเขียนโปรแกรมเน้นที่ผลของงานว่าต้องการอะไร มากกว่าจะทำอย่างไร

  • ช่วยพัฒนาเนื้องาน

  • ไม่ต้องเสียเวลาอบรมผู้เขียนโปรแกรมมากนัก

  • ผู้เขียนโปรแกรมไม่ต้องทราบถึงฮาร์ดแวร์ของเครื่องและโครงสร้างของโปรแกรม


Slide47 l.jpg

ภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ

ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์

 • ภาษาภาษาธรรมชาติ(Natural Language)

  • เป็นภาษายุคที่ 5 (Fifth-generation Language หรือ 5GL) ธรรมชาติหมายถึงธรรมชาติของมนุษย์ คือไม่ต้องสนใจถึงคำสั่งหรือลำดับของข้อมูลที่ถูกต้อง

  • เพียงแต่พิมพ์สิ่งที่ต้องการลงไป คอมพิวเตอร์ จะพยายามแปลคำสั่งหรือประโยคเหล่านั้นเพื่อทำตามคำสั่ง แต่ถ้าไม่สามารถแปลได้ก็จะมีคำถามกลับมาถามผู้ใช้เพิ่มเติม

  • ภาษาธรรมชาติจะใช้ ระบบฐานความรู้ (Knowledge Base System)


Slide48 l.jpg

ภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ

การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์

 • ในหน่วยงานหนึ่งควรเลือกใช้ภาษาเดียวกัน

 • ดูจากคุณสมบัติหรือข้อดีของภาษานั้น ๆ

 • ถ้าโปรแกรมที่เขียนขึ้นจะนำไปใช้กับเครื่องต่าง ๆ กัน เลือกภาษาที่ ใช้ได้ทุกเครื่อง

 • ควรจำกัดภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ไม่ควรติดตั้งตัวแปลภาษาทุกภาษา บนทุกเครื่อง

 • เลือกภาษาที่มีผู้รู้อยู่บ้าง

 • งานที่ไม่ยุ่งยากอาจใช้ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น BASIC เพราะเขียนโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็ว


Slide49 l.jpg

ภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ

ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์

 • BASIC

 • COBOL

 • FORTRAN

 • PASCAL

 • C และ C++

 • PL/I

 • PROLOG

 • LOGO


Slide50 l.jpg

ภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ

ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ

 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 • (Object-Oriented Programming หรือ OOP)

 • ลดความยุ่งยากใน การเขียนโปรแกรม โดยมองทุกอย่างเป็นวัตถุ

 • ตัวอย่างของ โปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น

  • C++

  • Visual BASIC

  • และ JAVA เป็นต้น


Computer virus l.jpg
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ (Computer Virus)

 • โปรแกรมชนิดหนึ่งที่ถูกเขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ ให้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้โปรแกรมนี้ เช่น

  • สร้างความรำคาญ

  • ทำให้เครื่องทำงานช้า จนถึงใช้งานไม่ได้

  • ทำให้โปรแกรมหรือข้อมูลเสียหาย เป็นต้น


Slide52 l.jpg
ช่องทางการแพร่กระจายของไวรัสช่องทางการแพร่กระจายของไวรัส

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)

 • การเขียนหน่วยความจำสำรอง เช่น

  • การ copy ข้อมูลลง diskette

  • Copy ข้อมูลลง tape หรือ CD

 • ระบบเครือข่าย

  • โดยการ Download หรือ Copy

  • ไฟล์ที่แนบมากับ e-mail


Slide53 l.jpg
ประเภทของไวรัสช่องทางการแพร่กระจายของไวรัส

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)

 • Boot Sector Virus

  • แฝงตัวเข้าแทนที่ระบบปฏิบัติการในส่วนเริ่มต้นระบบ (Boot) จะทำงานตั้งแต่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้นทำงาน

 • File Virus

  • ฝังตัวเป็นส่วนหนี่งของแฟ้มโปรแกรม พวกที่มีสกุลเป็น .COM, .EXE, .DRV, .DLL, .BIN, .OVL, .SYS เป็นต้น

 • BootMacro Virus

  • เป็นไวรัสที่เขียนด้วยภาษา Macro ของซอฟต์แวร์ประยุกต์


Slide54 l.jpg
ประเภทของไวรัสช่องทางการแพร่กระจายของไวรัส

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)

 • Trojan Horse

  • เป็นส่วนของโปรแกรมพิเศษที่ผู้เขียนซ่อนไว้ในโปรแกรมปกติ และคอยแอบแฝงทำงานตามที่ผู้สร้างโปรแกรมได้กำหนดไว้ ไม่มีการคัดลอกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ

 • Worm

  • ไม่มีการคัดลอกไปยังแฟ้มใด ๆ แต่จะทำงานอยู่บนหน่วยความจำและทำการสร้างตัวเองต่อ ๆ ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกันอยู่บนระบบเครือข่าย

  • เครือข่ายจะเกิดการติดขัด หรือคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสมีการทำงานหนักจนไม่สามารถทำงานปกติต่อไปได้